Yuddha Kanda Sarga 85 – யுத்³த⁴காண்ட³ பஞ்சாஶீதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (85)


॥ நிகும்பி⁴லாபி⁴யாநம் ॥

தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ராக⁴வ꞉ ஶோககர்ஶித꞉ ।
நோபதா⁴ரயதே வ்யக்தம் யது³க்தம் தேந ரக்ஷஸா ॥ 1 ॥

ததோ தை⁴ர்யமவஷ்டப்⁴ய ராம꞉ பரபுரஞ்ஜய꞉ ।
விபீ⁴ஷணமுபாஸீநமுவாச கபிஸந்நிதௌ⁴ ॥ 2 ॥

நைர்ருதாதி⁴பதே வாக்யம் யது³க்தம் தே விபீ⁴ஷண ।
பூ⁴யஸ்தச்ச்²ரோதுமிச்சா²மி ப்³ரூஹி யத்தே விவக்ஷிதம் ॥ 3 ॥

ராக⁴வஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா வாக்யம் வாக்யவிஶாரத³꞉ ।
யத்தத்புநரித³ம் வாக்யம் ப³பா⁴ஷே ஸ விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 4 ॥

யதா²ஜ்ஞப்தம் மஹாபா³ஹோ த்வயா கு³ள்மநிவேஶநம் ।
தத்ததா²(அ)நுஷ்டி²தம் வீர த்வத்³வாக்யஸமநந்தரம் ॥ 5 ॥

தாந்யநீகாநி ஸர்வாணி விப⁴க்தாநி ஸமந்தத꞉ ।
விந்யஸ்தா யூத²பாஶ்சைவ யதா²ந்யாயம் விபா⁴க³ஶ꞉ ॥ 6 ॥

பூ⁴யஸ்து மம விஜ்ஞாப்யம் தச்ச்²ருணுஷ்வ மஹாயஶ꞉ ।
த்வய்யகாரணஸந்தப்தே ஸந்தப்தஹ்ருத³யா வயம் ॥ 7 ॥

த்யஜ ராஜந்நிமம் ஶோகம் மித்²யா ஸந்தாபமாக³தம் ।
ததி³யம் த்யஜ்யதாம் சிந்தா ஶத்ருஹர்ஷவிவர்த⁴நீ ॥ 8 ॥

உத்³யம꞉ க்ரியதாம் வீர ஹர்ஷ꞉ ஸமுபஸேவ்யதாம் ।
ப்ராப்தவ்யா யதி³ தே ஸீதா ஹந்தவ்யாஶ்ச நிஶாசரா꞉ ॥ 9 ॥

ரகு⁴நந்த³ந வக்ஷ்யாமி ஶ்ரூயதாம் மே ஹிதம் வச꞉ ।
ஸாத்⁴வயம் யாது ஸௌமித்ரிர்ப³லேந மஹதா வ்ருத꞉ ॥ 10 ॥

நிகும்பி⁴லாயாம் ஸம்ப்ராப்ய ஹந்தும் ராவணிமாஹவே ।
த⁴நுர்மண்ட³லநிர்முக்தைராஶீவிஷவிஷோபமை꞉ ॥ 11 ॥

ஶரைர்ஹந்தும் மஹேஷ்வாஸோ ராவணிம் ஸமிதிஞ்ஜய꞉ ।
தேந வீர்யேண தபஸா வரதா³நாத்ஸ்வயம்பு⁴வ꞉ ॥ 12 ॥

அஸ்த்ரம் ப்³ரஹ்மஶிர꞉ ப்ராப்தம் காமகா³ஶ்ச துரங்க³மா꞉ ।
ஸ ஏஷ ஸஹ ஸைந்யேந ப்ராப்த꞉ கில நிகும்பி⁴லாம் ॥ 13 ॥

யத்³யுத்திஷ்டே²த்க்ருதம் கர்ம ஹதாந்ஸர்வாம்ஶ்ச வித்³தி⁴ ந꞉ ।
நிகும்பி⁴லாமஸம்ப்ராப்தமஹுதாக்³நிம் ச யோ ரிபு꞉ ॥ 14 ॥

த்வாமாததாயிநம் ஹந்யாதி³ந்த்³ரஶத்ரோ꞉ ஸ தே வத⁴꞉ ।
வரோ த³த்தோ மஹாபா³ஹோ ஸர்வலோகேஶ்வரேண வை ॥ 15 ॥

இத்யேவம் விஹிதோ ராஜந் வத⁴ஸ்தஸ்யைஷ தீ⁴மத꞉ ।
வதா⁴யேந்த்³ரஜிதோ ராம ஸந்தி³ஶஸ்வ மஹாப³ல ॥ 16 ॥

ஹதே தஸ்மிந்ஹதம் வித்³தி⁴ ராவணம் ஸஸுஹ்ருஜ்ஜநம் ।
விபீ⁴ஷணவச꞉ ஶ்ருத்வா ராக⁴வோ வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 17 ॥

ஜாநாமி தஸ்ய ரௌத்³ரஸ்ய மாயாம் ஸத்யபராக்ரம ।
ஸ ஹி ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரவித்ப்ராஜ்ஞோ மஹாமாயோ மஹாப³ல꞉ ॥ 18 ॥

கரோத்யஸஞ்ஜ்ஞாந்ஸங்க்³ராமே தே³வாந்ஸவருணாநபி ।
தஸ்யாந்தரிக்ஷே சரதோ ரத²ஸ்த²ஸ்ய மஹாயஶ꞉ ॥ 19 ॥

ந க³திர்ஜ்ஞாயதே தஸ்ய ஸூர்யஸ்யேவாப்⁴ரஸம்ப்லவே ।
ராக⁴வஸ்து ரிபோர்ஜ்ஞாத்வா மாயாவீர்யம் து³ராத்மந꞉ ॥ 20 ॥

லக்ஷ்மணம் கீர்திஸம்பந்நமித³ம் வசநமப்³ரவீத் ।
யத்³வாநரேந்த்³ரஸ்ய ப³லம் தேந ஸர்வேண ஸம்வ்ருத꞉ ॥ 21 ॥

ஹநுமத்ப்ரமுகை²ஶ்சைவ யூத²பை꞉ ஸஹ லக்ஷ்மண ।
ஜாம்ப³வேநர்க்ஷபதிநா ஸஹஸைந்யேந ஸம்வ்ருத꞉ ॥ 22 ॥

ஜஹி தம் ராக்ஷஸஸுதம் மாயாப³லவிஶாரத³ம் ।
அயம் த்வாம் ஸசிவை꞉ ஸார்த⁴ம் மஹாத்மா ரஜநீசர꞉ ॥ 23 ॥

அபி⁴ஜ்ஞஸ்தஸ்ய தே³ஶஸ்ய ப்ருஷ்ட²தோ(அ)நுக³மிஷ்யதி ।
ராக⁴வஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா லக்ஷ்மண꞉ ஸவிபீ⁴ஷண꞉ ॥ 24 ॥

ஜாக்³ராஹ கார்முகஶ்ரேஷ்ட²மத்யத்³பு⁴தபராக்ரம꞉ ।
ஸந்நத்³த⁴꞉ கவசீ க²ட்³கீ³ ஸஶரோ ஹேமசாபத்⁴ருத் ॥ 25 ॥

ராமபாதா³வுபஸ்ப்ருஶ்ய ஹ்ருஷ்ட꞉ ஸௌமித்ரிரப்³ரவீத் ।
அத்³ய மத்கார்முகோந்முக்தா꞉ ஶரா நிர்பி⁴த்³ய ராவணிம் ॥ 26 ॥

லங்காமபி⁴பதிஷ்யந்தி ஹம்ஸா꞉ புஷ்கரிணீமிவ ।
அத்³யைவ தஸ்ய ரௌத்³ரஸ்ய ஶரீரம் மாமகா꞉ ஶரா꞉ ॥ 27 ॥

வித⁴மிஷ்யந்தி பி⁴த்த்வா தம் மஹாசாபகு³ணச்யுதா꞉ ।
ஸ ஏவமுக்த்வா த்³யுதிமாந்வசநம் ப்⁴ராதுரக்³ரத꞉ ॥ 28 ॥

ஸ ராவணிவதா⁴காங்க்ஷீ லக்ஷ்மணஸ்த்வரிதோ யயௌ ।
ஸோ(அ)பி⁴வாத்³ய கு³ரோ꞉ பாதௌ³ க்ருத்வா சாபி ப்ரத³க்ஷிணம் ॥ 29 ॥

நிகும்பி⁴லாமபி⁴யயௌ சைத்யம் ராவணிபாலிதம் ।
விபீ⁴ஷணேந ஸஹிதோ ராஜபுத்ர꞉ ப்ரதாபவாந் ॥ 30 ॥

க்ருதஸ்வஸ்த்யயநோ ப்⁴ராத்ரா லக்ஷ்மணஸ்த்வரிதோ யயௌ ।
வாநராணாம் ஸஹஸ்ரைஸ்து ஹநுமாந்ப³ஹுபி⁴ர்வ்ருத꞉ ॥ 31 ॥

விபீ⁴ஷணஶ்ச ஸாமாத்யஸ்ததா³ லக்ஷ்மணமந்வகா³த் ।
மஹதா ஹரிஸைந்யேந ஸவேக³மபி⁴ஸம்வ்ருத꞉ ॥ 32 ॥

ருக்ஷராஜப³லம் சைவ த³த³ர்ஶ பதி² விஷ்டி²தம் ।
ஸ க³த்வா தூ³ரமத்⁴வாநம் ஸௌமித்ரிர்மித்ரநந்த³ந꞉ ॥ 33 ॥

ராக்ஷஸேந்த்³ரப³லம் தூ³ராத³பஶ்யத்³வ்யூஹமாஸ்தி²தம் ।
ஸ தம் ப்ராப்ய த⁴நுஷ்பாணிர்மாயாயோக³மரிந்த³ம꞉ ॥ 34 ॥

தஸ்தௌ² ப்³ரஹ்மவிதா⁴நேந விஜேதும் ரகு⁴நந்த³ந꞉ ।
விபீ⁴ஷணேந ஸஹிதோ ராஜபுத்ர꞉ ப்ரதாபவாந் ।
அங்க³தே³ந ச வீரேண ததா²(அ)நிலஸுதேந ச ॥ 35 ॥

விவித⁴மமலஶஸ்த்ரபா⁴ஸ்வரம் த-
-த்³த்⁴வஜக³ஹநம் விபுலம் மஹாரதை²ஶ்ச ।
ப்ரதிப⁴யதமமப்ரமேயவேக³ம்
திமிரமிவ த்³விஷதாம் ப³லம் விவேஶ ॥ 36 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ பஞ்சாஶீதிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 85 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஷட³ஶீதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (86) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed