Yuddha Kanda Sarga 47 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஸப்தசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (47)


॥ நாக³ப³த்³த⁴ராமலக்ஷ்மணப்ரத³ர்ஶநம் ॥

ப்ரதிப்ரவிஷ்டே லங்காம் து க்ருதார்தே² ராவணாத்மஜே ।
ராக⁴வம் பரிவார்யார்தா ரரக்ஷுர்வாநரர்ஷபா⁴꞉ ॥ 1 ॥

ஹநுமாநங்க³தோ³ நீல꞉ ஸுஷேண꞉ குமுதோ³ ள꞉ ।
க³ஜோ க³வாக்ஷோ க³வய꞉ ஶரபோ⁴ க³ந்த⁴மாத³ந꞉ ॥ 2 ॥

ஜாம்ப³வாந்ருஷப⁴꞉ ஸ்கந்தோ⁴ ரம்ப⁴꞉ ஶதவலி꞉ ப்ருது²꞉ ।
வ்யூடா⁴நீகாஶ்ச யத்தாஶ்ச த்³ருமாநாதா³ய ஸர்வத꞉ ॥ 3 ॥

வீக்ஷமாணா தி³ஶ꞉ ஸர்வாஸ்திர்யகூ³ர்த்⁴வம் ச வாநரா꞉ ।
த்ருணேஷ்வபி ச சேஷ்டத்ஸு ராக்ஷஸா இதி மேநிரே ॥ 4 ॥

ராவணஶ்சாபி ஸம்ஹ்ருஷ்டோ விஸ்ருஜ்யேந்த்³ரஜிதம் ஸுதம் ।
ஆஜுஹாவ தத꞉ ஸீதாரக்ஷிணீ ராக்ஷஸீஸ்ததா³ ॥ 5 ॥

ராக்ஷஸ்யஸ்த்ரிஜடா சைவ ஶாஸநாத்ஸமுபஸ்தி²தா꞉ ।
தா உவாச ததோ ஹ்ருஷ்டோ ராக்ஷஸீ ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ ॥ 6 ॥

ஹதாவிந்த்³ரஜிதா(ஆ)க்²யாத வைதே³ஹ்யா ராமலக்ஷ்மணௌ ।
புஷ்பகம் ச ஸமாரோப்ய த³ர்ஶயத்⁴வம் ஹதௌ ரணே ॥ 7 ॥

யதா³ஶ்ரயாத³வஷ்டப்³தா⁴ நேயம் மாமுபதிஷ்ட²தி ।
ஸோ(அ)ஸ்யா ப⁴ர்தா ஸஹ ப்⁴ராத்ரா நிரஸ்தோ ரணமூர்த⁴நி ॥ 8 ॥

நிர்விஶங்கா நிருத்³விக்³நா நிரபேக்ஷா ச மைதி²லீ ।
மாமுபஸ்தா²ஸ்யதே ஸீதா ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா ॥ 9 ॥

அத்³ய காலவஶம் ப்ராப்தம் ரணே ராமம் ஸலக்ஷ்மணம் ।
அவேக்ஷ்ய விநிவ்ருத்தாஶா நாந்யாம் க³திமபஶ்யதீ ॥ 10 ॥

நிரபேக்ஷா விஶாலாக்ஷீ மாமுபஸ்தா²ஸ்யதே ஸ்வயம் ।
தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ராவணஸ்ய து³ராத்மந꞉ ॥ 11 ॥

ராக்ஷஸ்யஸ்தாஸ்ததே²த்யுக்த்வா ஜக்³முர்வை யத்ர புஷ்பகம் ।
தத꞉ புஷ்பகமாதா³ய ராக்ஷஸ்யோ ராவணாஜ்ஞயா ॥ 12 ॥

அஶோகவநிகாஸ்தா²ம் தாம் மைதி²லீம் ஸமுபாநயந் ।
தாமாதா³ய து ராக்ஷஸ்யோ ப⁴ர்த்ருஶோகபராஜிதாம் ॥ 13 ॥

ஸீதாமாரோபயாமாஸுர்விமாநம் புஷ்பகம் ததா³ ।
தத꞉ புஷ்பகமாரோப்ய ஸீதாம் த்ரிஜடயா ஸஹ ॥ 14 ॥

ஜக்³முர்த³ர்ஶயிதும் தஸ்யை ராக்ஷஸ்யோ ராமலக்ஷ்மணௌ ।
ராவணோகாரயல்லங்காம் பதாகாத்⁴வஜமாலிநீம் ॥ 15 ॥

ப்ராகோ⁴ஷயத ஹ்ருஷ்டஶ்ச லங்காயாம் ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ।
ராக⁴வோ லக்ஷ்மணஶ்சைவ ஹதாவிந்த்³ரஜிதா ரணே ॥ 16 ॥

விமாநேநாபி ஸீதா து க³த்வா த்ரிஜடயா ஸஹ ।
த³த³ர்ஶ வாநராணாம் து ஸர்வம் ஸைந்யம் நிபாதிதம் ॥ 17 ॥

ப்ரஹ்ருஷ்டமநஸஶ்சாபி த³த³ர்ஶ பிஶிதாஶநாந் ।
வாநராம்ஶ்சாபி து³꞉கா²ர்தாந்ராமலக்ஷ்மணபார்ஶ்வத꞉ ॥ 18 ॥

தத꞉ ஸீதா த³த³ர்ஶோபௌ⁴ ஶயாநௌ ஶரதல்பயோ꞉ ।
லக்ஷ்மணம் சாபி ராமம் ச விஸஞ்ஜ்ஞௌ ஶரபீடி³தௌ ॥ 19 ॥

வித்⁴வஸ்தகவசௌ வீரௌ விப்ரவித்³த⁴ஶராஸநௌ ।
ஸாயகைஶ்சி²ந்நஸர்வாங்கௌ³ ஶரஸ்தம்ப³மயௌ க்ஷிதௌ ॥ 20 ॥

தௌ த்³ருஷ்ட்வா ப்⁴ராதரௌ தத்ர வீரௌ ஸா புருஷர்ஷபௌ⁴ ।
ஶயாநௌ புண்ட³ரீகாக்ஷௌ குமாராவிவ பாவகீ ॥ 21 ॥

ஶரதல்பக³தௌ வீரௌ ததா² பூ⁴தௌ நரர்ஷபௌ⁴ ।
து³꞉கா²ர்தா ஸுப்⁴ருஶம் ஸீதா ஸுசிரம் விளலாப ஹ ॥ 22 ॥

ப⁴ர்தாரமநவத்³யாங்கீ³ லக்ஷ்மணம் சாஸிதேக்ஷணா ।
ப்ரேக்ஷ்ய பாம்ஸுஷு வேஷ்டந்தௌ ருரோத³ ஜநகாத்மஜா ॥ 23 ॥

ஸா பா³ஷ்பஶோகாபி⁴ஹதா ஸமீக்ஷ்ய
தௌ ப்⁴ராதரௌ தே³வஸமப்ரபா⁴வௌ ।
விதர்கயந்தீ நித⁴நம் தயோ꞉ ஸா
து³꞉கா²ந்விதா வாக்யமித³ம் ஜகா³த³ ॥ 24 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஸப்தசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 47 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ அஷ்டசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (48) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed