Yuddha Kanda Sarga 35 – யுத்³த⁴காண்ட³ பஞ்சத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (35)


॥ மால்யவது³பதே³ஶ꞉ ॥

தேந ஶங்க²விமிஶ்ரேண பே⁴ரீஶப்³தே³ந ராக⁴வ꞉ ।
உபயாதி மஹாபா³ஹூ ராம꞉ பரபுரஞ்ஜய꞉ ॥ 1 ॥

தம் நிநாத³ம் நிஶம்யாத² ராவணோ ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ।
முஹூர்தம் த்⁴யாநமாஸ்தா²ய ஸசிவாநப்⁴யுதை³க்ஷத ॥ 2 ॥

அத² தாந்ஸசிவாம்ஸ்தத்ர ஸர்வாநாபா⁴ஷ்ய ராவண꞉ ।
ஸபா⁴ம் ஸந்நாத³யந்ஸர்வாமித்யுவாச மஹாப³ல꞉ ॥ 3 ॥

ஜக³த்ஸந்தாபந꞉ க்ரூரோ க³ர்ஹயந்ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ।
தரணம் ஸாக³ரஸ்யாபி விக்ரமம் ப³லஸஞ்சயம் ॥ 4 ॥

யது³க்தவந்தோ ராமஸ்ய ப⁴வந்தஸ்தந்மயா ஶ்ருதம் ।
ப⁴வதஶ்சாப்யஹம் வேத்³மி யுத்³தே⁴ ஸத்யபராக்ரமாந் ॥ 5 ॥

தூஷ்ணீகாநீக்ஷதோ(அ)ந்யோந்யம் விதி³த்வா ராமவிக்ரமம் ।
ததஸ்து ஸுமஹாப்ராஜ்ஞோ மால்யவாந்நாம ராக்ஷஸ꞉ ॥ 6 ॥

ராவணஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா இதி மாதாமஹோ(அ)ப்³ரவீத் ।
வித்³யாஸ்வபி⁴விநீதோ யோ ராஜா ராஜந்நயாநுக³꞉ ॥ 7 ॥

ஸ ஶாஸ்தி சிரமைஶ்வர்யமரீம்ஶ்ச குருதே வஶே ।
ஸந்த³தா⁴நோ ஹி காலேந விக்³ருஹ்ணம்ஶ்சாரிபி⁴꞉ ஸஹ ॥ 8 ॥

ஸ்வபக்ஷவர்த⁴நம் குர்வந்மஹதை³ஶ்வர்யமஶ்நுதே ।
ஹீயமாநேந கர்தவ்யோ ராஜ்ஞா ஸந்தி⁴꞉ ஸமேந ச ॥ 9 ॥

ந ஶத்ருமவமந்யேத ஜ்யாயாந்குர்வீத விக்³ரஹம் ।
தந்மஹ்யம் ரோசதே ஸந்தி⁴꞉ ஸஹ ராமேண ராவண ॥ 10 ॥

யத³ர்த²மபி⁴யுக்தா꞉ ஸ்ம ஸீதா தஸ்மை ப்ரதீ³யதாம் ।
தஸ்ய தே³வர்ஷய꞉ ஸர்வே க³ந்த⁴ர்வாஶ்ச ஜயைஷிண꞉ ॥ 11 ॥

விரோத⁴ம் மா க³மஸ்தேந ஸந்தி⁴ஸ்தே தேந ரோசதாம் ।
அஸ்ருஜத்³ப⁴க³வாந்பக்ஷௌ த்³வாவேவ ஹி பிதாமஹ꞉ ॥ 12 ॥

ஸுராணாமஸுராணாம் ச த⁴ர்மாத⁴ர்மௌ ததா³ஶ்ரயௌ ।
த⁴ர்மோ ஹி ஶ்ரூயதே பக்ஷோ ஹ்யமராணாம் மஹாத்மநாம் ॥ 13 ॥

அத⁴ர்மோ ரக்ஷஸாம் பக்ஷோ ஹ்யஸுராணாம் ச ராவண ।
த⁴ர்மோ வை க்³ரஸதே(அ)த⁴ர்மம் தத꞉ க்ருதமபூ⁴த்³யுக³ம் ॥ 14 ॥

அத⁴ர்மோ க்³ரஸதே த⁴ர்மம் ததஸ்திஷ்ய꞉ ப்ரவர்ததே ।
தத்த்வயா சரதா லோகாந்த⁴ர்மோ விநிஹதோ மஹாந் ॥ 15 ॥

அத⁴ர்ம꞉ ப்ரக்³ருஹீதஶ்ச தேநாஸ்மத்³ப³லிந꞉ பரே꞉ ।
ஸ ப்ரமாதா³த்³விவ்ருத்³த⁴ஸ்தே(அ)த⁴ர்மோ(அ)பி⁴க்³ரஸதே ஹி ந꞉ ॥ 16 ॥

விவர்த⁴யதி பக்ஷம் ச ஸுராணாம் ஸுரபா⁴வந꞉ ।
விஷயேஷு ப்ரஸக்தேந யத்கிஞ்சித்காரிணா த்வயா ॥ 17 ॥

ருஷீணாமக்³நிகல்பாநாமுத்³வேகோ³ ஜநிதோ மஹாந் ।
தேஷாம் ப்ரபா⁴வோ து³ர்த⁴ர்ஷ꞉ ப்ரதீ³ப்த இவ பாவக꞉ ॥ 18 ॥

தபஸா பா⁴விதாத்மநோ த⁴ர்மஸ்யாநுக்³ரஹே ரதா꞉ ।
முக்²யைர்யஜ்ஞைர்யஜந்த்யேதே நித்யம் தைஸ்தைர்த்³விஜாதய꞉ ॥ 19 ॥

ஜுஹ்வத்யக்³நீம்ஶ்ச விதி⁴வத்³வேதா³ம்ஶ்சோச்சைரதீ⁴யதே ।
அபி⁴பூ⁴ய ச ரக்ஷாம்ஸி ப்³ரஹ்மகோ⁴ஷாநுதை³ரயந் ॥ 20 ॥

தி³ஶோ(அ)பி வித்³ருதா꞉ ஸர்வா꞉ ஸ்தநயித்நுரிவோஷ்ணகே³ ।
ருஷீணாமக்³நிகல்பாநாமக்³நிஹோத்ரஸமுத்தி²த꞉ ॥ 21 ॥

ஆவ்ருத்ய ரக்ஷஸாம் தேஜோ தூ⁴மோ வ்யாப்ய தி³ஶோ த³ஶ । [ஆத³த்தே]
தேஷு தேஷு ச தே³ஶேஷு புண்யேஷ்வேவ த்³ருட⁴வ்ரதை꞉ ॥ 22 ॥

சர்யமாணம் தபஸ்தீவ்ரம் ஸந்தாபயதி ராக்ஷஸாந் ।
தே³வதா³நவயக்ஷேப்⁴யோ க்³ருஹீதஶ்ச வரஸ்த்வயா ॥ 23 ॥

மாநுஷா வாநரா ருக்ஷா கோ³ளாங்கூ³ளா மஹாப³லா꞉ ।
ப³லவந்த இஹாக³ம்ய க³ர்ஜந்தி த்³ருட⁴விக்ரமா꞉ ॥ 24 ॥

உத்பாதாந்விவிதா⁴ந்த்³ருஷ்ட்வா கோ⁴ராந்ப³ஹுவிதா⁴ம்ஸ்ததா² ।
விநாஶமநுபஶ்யாமி ஸர்வேஷாம் ரக்ஷஸாமஹம் ॥ 25 ॥

க²ராபி⁴ஸ்தநிதா கோ⁴ரா மேகா⁴꞉ ப்ரதிப⁴யங்கரா꞉ ।
ஶோணிதேநாபி⁴வர்ஷந்தி லங்காமுஷ்ணேந ஸர்வத꞉ ॥ 26 ॥

ருத³தாம் வாஹநாநாம் ச ப்ரபதந்த்யஸ்ரபி³ந்த³வ꞉ ।
த்⁴வஜா த்⁴வஸ்தா விவர்ணாஶ்ச ந ப்ரபா⁴ந்தி யதா² புரா ॥ 27 ॥

வ்யாளா கோ³மாயவோ க்³ருத்⁴ரா வாஶ்யந்தி ச ஸுபை⁴ரவம் ।
ப்ரவிஶ்ய லங்காமநிஶம் ஸமவாயாம்ஶ்ச குர்வதே ॥ 28 ॥

காளிகா꞉ பாண்டு³ரைர்த³ந்தை꞉ ப்ரஹஸந்த்யக்³ரத꞉ ஸ்தி²தா꞉ ।
ஸ்த்ரிய꞉ ஸ்வப்நேஷு முஷ்ணந்த்யோ க்³ருஹாணி ப்ரதிபா⁴ஷ்ய ச ॥ 29 ॥

க்³ருஹாணாம் ப³லிகர்மாணி ஶ்வாந꞉ பர்யுபபு⁴ஞ்ஜதே ।
க²ரா கோ³ஷு ப்ரஜாயந்தே மூஷிகா நகுலை꞉ ஸஹ ॥ 30 ॥

மார்ஜாரா த்³வீபிபி⁴꞉ ஸார்த⁴ம் ஸூகரா꞉ ஶுநகை꞉ ஸஹ ।
கிந்நரா ராக்ஷஸைஶ்சாபி ஸமீயுர்மாநுஷை꞉ ஸஹ ॥ 31 ॥

பாண்டு³ரா ரக்தபாதா³ஶ்ச விஹங்கா³꞉ காலசோதி³தா꞉ ।
ராக்ஷஸாநாம் விநாஶாய கபோதா விசரந்தி ச ॥ 32 ॥

வீசீகூசீதி வாஶ்யந்த்ய꞉ ஶாரிகா வேஶ்மஸு ஸ்தி²தா꞉ ।
பதந்தி க்³ரதி²தாஶ்சாபி நிர்ஜிதா꞉ கலஹைஷிண꞉ ॥ 33 ॥

பக்ஷிணஶ்ச ம்ருகா³꞉ ஸர்வே ப்ரத்யாதி³த்யம் ருத³ந்தி ச ।
கராளோ விகடோ முண்ட³꞉ புருஷ꞉ க்ருஷ்ணபிங்க³ள꞉ ॥ 34 ॥

காலோ க்³ருஹாணி ஸர்வேஷாம் காலே காலே(அ)ந்வவேக்ஷதே ।
ஏதாந்யந்யாநி து³ஷ்டாநி நிமித்தாந்யுத்பதந்தி ச ॥ 35 ॥

[* அதி⁴கபாட²꞉ –
விஷ்ணும் மந்யாமஹே தே³வம் மாநுஷம் தே³ஹமாஸ்தி²தம் ।
ந ஹி மாநுஷமாத்ரோ(அ)ஸௌ ராக⁴வோ த்³ருட⁴விக்ரம꞉ ॥

யேந ப³த்³த⁴꞉ ஸமுத்³ரஸ்ய ஸ ஸேது꞉ பரமாத்³பு⁴த꞉ ।
குருஷ்வ நரராஜேந ஸந்தி⁴ம் ராமேண ராவண ॥
*]

ஜ்ஞாத்வா ப்ரதா⁴ர்ய கார்யாணி க்ரியதாமாயதிக்ஷமம் ॥ 36 ॥

இத³ம் வசஸ்தத்ர நிக³த்³ய மால்யவாந்
பரீக்ஷ்ய ரக்ஷோதி⁴பதேர்மந꞉ புந꞉ ।
அநுத்தமேஷூத்தமபௌருஷோ ப³லீ
ப³பூ⁴வ தூஷ்ணீம் ஸமவேக்ஷ்ய ராவணம் ॥ 38 ॥

[* அதி⁴கஶ்லோகம் –
ஸ தத்³வசோ மால்யவதா ப்ரபா⁴ஷிதம்
த³ஶாநநோ ந ப்ரதிஶுஶ்ருவே ததா³ ।
ப்⁴ருஶம் ஜக³ர்ஹே ச ஸுது³ஷ்டமாநஸோ
முமூர்ஷுரத்யுச்சவசாம்ஸ்யுதீ³ரயந் ॥
*]

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ பஞ்சத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 35 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஷட்த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (36) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: