Yuddha Kanda Sarga 13 – யுத்³த⁴காண்ட³ த்ரயோத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (13)


॥ மஹாபார்ஶ்வவசோ(அ)பி⁴நந்த³நம் ॥

ராவணம் க்ருத்³த⁴மாஜ்ஞாய மஹாபார்ஶ்வோ மஹாப³ல꞉ ।
முஹூர்தமநுஸஞ்சிந்த்ய ப்ராஞ்ஜலிர்வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

ய꞉ க²ல்வபி வநம் ப்ராப்ய ம்ருக³வ்யாளஸமாகுலம் ।
ந பிபே³ந்மது⁴ ஸம்ப்ராப்தம் ஸ நரோ பா³லிஶோ ப⁴வேத் ॥ 2 ॥

ஈஶ்வரஸ்யேஶ்வர꞉ கோ(அ)ஸ்தி தவ ஶத்ருநிப³ர்ஹண ।
ரமஸ்வ ஸஹ வைதே³ஹ்யா ஶத்ரூநாக்ரம்ய மூர்த⁴ஸு ॥ 3 ॥

ப³லாத்குக்குடவ்ருத்தேந வர்தஸ்வ ஸுமஹாப³ல ।
ஆக்ரம்யாக்ரம்ய ஸீதாம் வை தாதா² பு⁴ங்க்ஷ்வ ரமஸ்வ ச ॥ 4 ॥ [வைதே³ஹீம்]

லப்³த⁴காமஸ்ய தே பஶ்சாதா³க³மிஷ்யதி யத்³ப⁴யம் ।
ப்ராப்தமப்ராப்தகாலம் வா ஸர்வம் ப்ரதிஸஹிஷ்யஸி ॥ 5 ॥

கும்ப⁴கர்ண꞉ ஸஹாஸ்மாபி⁴ரிந்த்³ரஜிச்ச மஹாப³ல꞉ ।
ப்ரதிஷேத⁴யிதும் ஶக்தௌ ஸவஜ்ரமபி வஜ்ரிணம் ॥ 6 ॥

உபப்ரதா³நம் ஸாந்த்வம் வா பே⁴த³ம் வா குஶலை꞉ க்ருதம் ।
ஸமதிக்ரம்ய த³ண்டே³ந ஸித்³தி⁴மர்தே²ஷு ரோசய ॥ 7 ॥

இஹ ப்ராப்தாந்வயம் ஸர்வாந் ஶத்ரூம்ஸ்தவ மஹாப³ல ।
வஶே ஶஸ்த்ரப்ரபாதேந கரிஷ்யாமோ ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 8 ॥

ஏவமுக்தஸ்ததா³ ராஜா மஹாபார்ஶ்வேந ராவண꞉ ।
தஸ்ய ஸம்பூஜயந்வாக்யமித³ம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 9 ॥

மஹாபார்ஶ்வ நிபோ³த⁴ த்வம் ரஹஸ்யம் கிஞ்சிதா³த்மந꞉ ।
சிரவ்ருத்தம் ததா³க்²யாஸ்யே யத³வாப்தம் மயா புரா ॥ 10 ॥

பிதாமஹஸ்ய ப⁴வநம் க³ச்ச²ந்தீம் புஞ்ஜிகஸ்த²லாம் ।
சஞ்சூர்யமாணாமத்³ராக்ஷமாகாஶே(அ)க்³நிஶிகா²மிவ ॥ 11 ॥

ஸா ப்ரஸஹ்ய மயா பு⁴க்தா க்ருதா விவஸநா தத꞉ ।
ஸ்வயம்பூ⁴ப⁴வநம் ப்ராப்தா லோலிதா ளிநீ யதா² ॥ 12 ॥

தஸ்ய தச்ச ததா³ மந்யே ஜ்ஞாதமாஸீந்மஹாத்மந꞉ ।
அத² ஸங்குபிதோ தே³வோ மாமித³ம் வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 13 ॥

அத்³யப்ரப்⁴ருதி யாமந்யாம் ப³லாந்நாரீம் க³மிஷ்யஸி ।
ததா³ தே ஶததா⁴ முர்தா⁴ ப²லிஷ்யதி ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 14 ॥

இத்யஹம் தஸ்ய ஶாபஸ்ய பீ⁴த꞉ ப்ரஸப⁴மேவ தாம் ।
நாரோபயே ப³லாத்ஸீதாம் வைதே³ஹீம் ஶயநே ஶுபே⁴ ॥ 15 ॥

ஸாக³ரஸ்யேவ மே வேகோ³ மாருதஸ்யேவ மே க³தி꞉ ।
நைதத்³தா³ஶரதி²ர்வேத³ ஹ்யாஸாத³யதி தேந மாம் ॥ 16 ॥

யஸ்து ஸிம்ஹமிவாஸீநம் ஸுப்தம் கி³ரிகு³ஹாஶயே ।
க்ருத்³த⁴ம் ம்ருத்யுமிவாஸீநம் ப்ரபோ³த⁴யிதுமிச்ச²தி ॥ 17 ॥

ந மத்தோ நிஶிதாந்பா³ணாந்த்³விஜிஹ்வாநிவ பந்நகா³ந் ।
ராம꞉ பஶ்யதி ஸங்க்³ராமே தேந மாமபி⁴க³ச்ச²தி ॥ 18 ॥

க்ஷிப்ரம் வஜ்ரோபமைர்பா³ணை꞉ ஶததா⁴ கார்முகச்யுதை꞉ ।
ராமமாதீ³பயிஷ்யாமி உல்காபி⁴ரிவ குஞ்ஜரம் ॥ 19 ॥

தச்சாஸ்ய ப³லமாதா³ஸ்யே ப³லேந மஹதா வ்ருத꞉ ।
உத³யந்ஸவிதா காலே நக்ஷத்ராணாமிவ ப்ரபா⁴ம் ॥ 20 ॥

ந வாஸவேநாபி ஸஹஸ்ரசக்ஷுஷா
யுதா⁴(அ)ஸ்மி ஶக்யோ வருணேந வா புந꞉ ।
மயா த்வியம் பா³ஹுப³லேந நிர்ஜிதா
புரீ புரா வைஶ்ரவணேந பாலிதா ॥ 21 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ த்ரயோத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 13 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ சதுர்த³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (14) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: