Sundarakanda Sarga (Chapter) 68 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ அஷ்டஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (68)


॥ ஹநூமத்ஸமாஶ்வாஸவசநாநுவாத³꞉ ॥

அதா²ஹமுத்தரம் தே³வ்யா புநருக்த꞉ ஸஸம்ப்⁴ரம꞉ ।
தவ ஸ்நேஹாந்நரவ்யாக்⁴ர ஸௌஹார்தா³த³நுமாந்ய வை ॥ 1 ॥

ஏவம் ப³ஹுவித⁴ம் வாச்யோ ராமோ தா³ஶரதி²ஸ்த்வயா ।
யதா² மாமாப்நுயாச்சீ²க்⁴ரம் ஹத்வா ராவணமாஹவே ॥ 2 ॥

யதி³ வா மந்யஸே வீர வஸைகாஹமரிந்த³ம ।
கஸ்மிம்ஶ்சித்ஸம்வ்ருதே தே³ஶே விஶ்ராந்த꞉ ஶ்வோ க³மிஷ்யஸி ॥ 3 ॥

மம சாப்யல்பபா⁴க்³யாயா꞉ ஸாந்நித்⁴யாத்தவ வாநர । [வீர்யவாந்]
அஸ்ய ஶோகவிபாகஸ்ய முஹூர்தம் ஸ்யாத்³விமோக்ஷணம் ॥ 4 ॥

க³தே ஹி த்வயி விக்ராந்தே புநராக³மநாய வை ।
ப்ராணாநாமபி ஸந்தே³ஹோ மம ஸ்யாந்நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 5 ॥

தவாத³ர்ஶநஜ꞉ ஶோகோ பூ⁴யோ மாம் பரிதாபயேத் ।
து³꞉கா²த்³து³꞉க²பராபூ⁴தாம் து³ர்க³தாம் து³꞉க²பா⁴கி³நீம் ॥ 6 ॥

அயம் ச வீர ஸந்தே³ஹஸ்திஷ்ட²தீவ மமாக்³ரத꞉ ।
ஸுமஹாம்ஸ்த்வத்ஸஹாயேஷு ஹர்ய்ருக்ஷேஷு ஹரீஶ்வர ॥ 7 ॥

கத²ம் நு க²லு து³ஷ்பாரம் தரிஷ்யந்தி மஹோத³தி⁴ம் ।
தாநி ஹர்ய்ருக்ஷஸைந்யாநி தௌ வா நரவராத்மஜௌ ॥ 8 ॥

த்ரயாணாமேவ பூ⁴தாநாம் ஸாக³ரஸ்யாஸ்ய லங்க⁴நே ।
ஶக்தி꞉ ஸ்யாத்³வைநதேயஸ்ய வாயோர்வா தவ வாநக⁴ ॥ 9 ॥

தத³ஸ்மிந்கார்யநிர்யோகே³ வீரைவம் து³ரதிக்ரமே ।
கிம் பஶ்யஸி ஸமாதா⁴நம் த்வம் ஹி கார்யவிதா³ம் வர꞉ ॥ 10 ॥ [ப்³ரூஹி]

காமமஸ்ய த்வமேவைக꞉ கார்யஸ்ய பரிஸாத⁴நே ।
பர்யாப்த꞉ பரவீரக்⁴ந யஶஸ்யஸ்தே ப³லோத³ய꞉ ॥ 11 ॥

ப³லை꞉ ஸமக்³ரைர்யதி³ மாம் ஹத்வா ராவணமாஹவே ।
விஜயீ ஸ்வாம் புரீம் ராமோ நயேத்தத்ஸ்யாத்³யஶஸ்கரம் ॥ 12 ॥

யதா²ஹம் தஸ்ய வீரஸ்ய வநாது³பதி⁴நா ஹ்ருதா ।
ரக்ஷஸா தத்³ப⁴யாதே³வ ததா² நார்ஹதி ராக⁴வ꞉ ॥ 13 ॥

ப³லைஸ்து ஸங்குலாம் க்ருத்வா லங்காம் பரப³லார்த³ந꞉ ।
மாம் நயேத்³யதி³ காகுத்ஸ்த²ஸ்தத்தஸ்ய ஸத்³ருஶம் ப⁴வேத் ॥ 14 ॥

தத்³யதா² தஸ்ய விக்ராந்தமநுரூபம் மஹாத்மந꞉ ।
ப⁴வத்யாஹவஶூரஸ்ய ததா² த்வமுபபாத³ய ॥ 15 ॥

தத³ர்தோ²பஹிதம் வாக்யம் ப்ரஶ்ரிதம் ஹேதுஸம்ஹிதம் ।
நிஶம்யாஹம் தத꞉ ஶேஷம் வாக்யமுத்தரமப்³ரவம் ॥ 16 ॥

தே³வி ஹர்ய்ருக்ஷஸைந்யாநாமீஶ்வர꞉ ப்லவதாம் வர꞉ ।
ஸுக்³ரீவ꞉ ஸத்த்வஸம்பந்நஸ்தவார்தே² க்ருதநிஶ்சய꞉ ॥ 17 ॥

தஸ்ய விக்ரமஸம்பந்நா꞉ ஸத்த்வவந்தோ மஹாப³லா꞉ ।
மந꞉ஸங்கல்பஸம்பாதா நிதே³ஶே ஹரய꞉ ஸ்தி²தா꞉ ॥ 18 ॥

யேஷாம் நோபரி நாத⁴ஸ்தாந்ந திர்யக்ஸஜ்ஜதே க³தி꞉ ।
ந ச கர்மஸு ஸீத³ந்தி மஹத்ஸ்வமிததேஜஸ꞉ ॥ 19 ॥

அஸக்ருத்தைர்மஹாபா⁴கை³ர்வாநரைர்ப³லத³ர்பிதை꞉ ।
ப்ரத³க்ஷிணீக்ருதா பூ⁴மிர்வாயுமார்கா³நுஸாரிபி⁴꞉ ॥ 20 ॥

மத்³விஶிஷ்டாஶ்ச துல்யாஶ்ச ஸந்தி தத்ர வநௌகஸ꞉ ।
மத்த꞉ ப்ரத்யவர꞉ கஶ்சிந்நாஸ்தி ஸுக்³ரீவஸந்நிதௌ⁴ ॥ 21 ॥

அஹம் தாவதி³ஹ ப்ராப்த꞉ கிம் புநஸ்தே மஹாப³லா꞉ ।
ந ஹி ப்ரக்ருஷ்டா꞉ ப்ரேஷ்யந்தே ப்ரேஷ்யந்தே ஹீதரே ஜநா꞉ ॥ 22 ॥

தத³ளம் பரிதாபேந தே³வி மந்யுர்வ்யபைது தே ।
ஏகோத்பாதேந வை லங்காமேஷ்யந்தி ஹரியூத²பா꞉ ॥ 23 ॥

மம ப்ருஷ்ட²க³தௌ தௌ ச சந்த்³ரஸூர்யாவிவோதி³தௌ ।
த்வத்ஸகாஶம் மஹாபா⁴கே³ ந்ருஸிம்ஹாவாக³மிஷ்யத꞉ ॥ 24 ॥

அரிக்⁴நம் ஸிம்ஹஸங்காஶம் க்ஷிப்ரம் த்³ரக்ஷ்யஸி ராக⁴வம் ।
லக்ஷ்மணம் ச த⁴நுஷ்பாணிம் லங்காத்³வாரமுபஸ்தி²தம் ॥ 25 ॥

நக²த³ம்ஷ்ட்ராயுதா⁴ந்வீராந்ஸிம்ஹஶார்தூ³ளவிக்ரமாந் ।
வாநராந்வாரணேந்த்³ராபா⁴ந்க்ஷிப்ரம் த்³ரக்ஷ்யஸி ஸங்க³தாந் ॥ 26 ॥

ஶைலாம்பு³த³நிகாஶாநாம் லங்காமலயஸாநுஷு ।
நர்த³தாம் கபிமுக்²யாநாமசிராச்ச்²ரோஷ்யஸி ஸ்வநம் ॥ 27 ॥

நிவ்ருத்தவநவாஸம் ச த்வயா ஸார்த⁴மரிந்த³மம் ।
அபி⁴ஷிக்தமயோத்⁴யாயாம் க்ஷிப்ரம் த்³ரக்ஷ்யஸி ராக⁴வம் ॥ 28 ॥

ததோ மயா வாக்³பி⁴ரதீ³நபா⁴ஷிணா
ஶிவாபி⁴ரிஷ்டாபி⁴ரபி⁴ப்ரஸாதி³தா ।
ஜகா³ம ஶாந்திம் மம மைதி²லாத்மஜா
தவாபி ஶோகேந ததா³பி⁴பீடி³தா ॥ 29 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ அஷ்டஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 68 ॥

ஶ்ரீராம பட்டாபி⁴ஷேக ஸர்க³꞉ (யுத்³த⁴காண்ட³ம்) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed