Sri Rama Pattabhishekam Sarga – ஶ்ரீ ராம பட்டாபி⁴ஷேக ஸர்க³꞉ (யுத்³த⁴காண்ட³ம்)


ஶிரஸ்யஞ்ஜலிமாதா⁴ய கைகேய்யாநந்த³வர்த⁴ந꞉ ।
ப³பா⁴ஷே ப⁴ரதோ ஜ்யேஷ்ட²ம் ராமம் ஸத்யபராக்ரமம் ॥ 1

பூஜிதா மாமிகா மாதா த³த்தம் ராஜ்யமித³ம் மம ।
தத்³த³தா³மி புநஸ்துப்⁴யம் யதா² த்வமத³தா³ மம ॥ 2

து⁴ரமேகாகிநா ந்யஸ்தாம்ருஷபே⁴ண ப³லீயஸா ।
கிஶோரவத்³கு³ரும் பா⁴ரம் ந வோடு⁴மஹமுத்ஸஹே ॥ 3

வாரிவேகே³ந மஹதா பி⁴ந்ந꞉ ஸேதுரிவ க்ஷரந் ।
து³ர்ப³ந்த⁴நமித³ம் மந்யே ராஜ்யச்சி²த்³ரமஸம்வ்ருதம் ॥ 4

க³திம் க²ர இவாஶ்வஸ்ய ஹம்ஸஸ்யேவ ச வாயஸ꞉ ।
நாந்வேதுமுத்ஸஹே ராம தவ மார்க³மரிந்த³ம ॥ 5

யதா² சாரோபிதோ வ்ருக்ஷோ ஜாதஶ்சாந்தர்நிவேஶநே ।
மஹாம்ஶ்ச ஸுது³ராரோஹோ மஹாஸ்கந்த⁴꞉ ப்ரஶாக²வாந் ॥ 6

ஶீர்யேத புஷ்பிதோ பூ⁴த்வா ந ப²லாநி ப்ரத³ர்ஶயந் ।
தஸ்ய நாநுப⁴வேத³ர்த²ம் யஸ்ய ஹேதோ꞉ ஸ ரோப்யதே ॥ 7

ஏஷோபமா மஹாபா³ஹோ த்வத³ர்த²ம் வேத்துமர்ஹஸி ।
யத்³யஸ்மாந்மநுஜேந்த்³ர த்வம் ப⁴க்தாந்ப்⁴ருத்யாந்ந ஶாதி⁴ ஹி ॥ 8

ஜக³த³த்³யாபி⁴ஷிக்தம் த்வாமநுபஶ்யது ஸர்வத꞉ ।
ப்ரதபந்தமிவாதி³த்யம் மத்⁴யாஹ்நே தீ³ப்ததேஜஸம் ॥ 9

தூர்யஸங்கா⁴தநிர்கோ⁴ஷை꞉ காஞ்சீநூபுரநிஸ்வநை꞉ ।
மது⁴ரைர்கீ³தஶப்³தை³ஶ்ச ப்ரதிபு³த்⁴யஸ்வ ராக⁴வ ॥ 10

யாவதா³வர்ததே சக்ரம் யாவதீ ச வஸுந்த⁴ரா ।
தாவத்த்வமிஹ ஸர்வஸ்ய ஸ்வாமித்வமநுவர்தய ॥ 11

ப⁴ரதஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா ராம꞉ பரபுரஞ்ஜய꞉ ।
ததே²தி ப்ரதிஜக்³ராஹ நிஷஸாதா³ஸநே ஶுபே⁴ ॥ 12

தத꞉ ஶத்ருக்⁴நவசநாந்நிபுணா꞉ ஶ்மஶ்ருவர்த⁴கா꞉ ।
ஸுக²ஹஸ்தா꞉ ஸுஶீக்⁴ராஶ்ச ராக⁴வம் பர்யுபாஸத ॥ 13

பூர்வம் து ப⁴ரதே ஸ்நாதே லக்ஷ்மணே ச மஹாப³லே ।
ஸுக்³ரீவே வாநரேந்த்³ரே ச ராக்ஷஸேந்த்³ரே விபீ⁴ஷணே ॥ 14

விஶோதி⁴தஜட꞉ ஸ்நாதஶ்சித்ரமால்யாநுலேபந꞉ ।
மஹார்ஹவஸநோ ராமஸ்தஸ்தௌ² தத்ர ஶ்ரியா ஜ்வலந் ॥ 15

ப்ரதிகர்ம ச ராமஸ்ய காரயாமாஸ வீர்யவாந் ।
லக்ஷ்மணஸ்ய ச லக்ஷ்மீவாநிக்ஷ்வாகுகுலவர்த⁴ந꞉ ॥ 16

ப்ரதிகர்ம ச ஸீதாயா꞉ ஸர்வா த³ஶரத²ஸ்த்ரிய꞉ ।
ஆத்மநைவ ததா³ சக்ருர்மநஸ்விந்யோ மநோஹரம் ॥ 17

ததோ வாநரபத்நீநாம் ஸர்வாஸாமேவ ஶோப⁴நம் ।
சகார யத்நாத்கௌஸல்யா ப்ரஹ்ருஷ்டா புத்ரளாலஸா ॥ 18

தத꞉ ஶத்ருக்⁴நவசநாத்ஸுமந்த்ரோ நாம ஸாரதி²꞉ ।
யோஜயித்வா(அ)பி⁴சக்ராம ரத²ம் ஸர்வாங்க³ஶோப⁴நம் ॥ 19

அர்கமண்ட³லஸங்காஶம் தி³வ்யம் த்³ருஷ்ட்வா ரதோ²த்தமம் ।
ஆருரோஹ மஹாபா³ஹூ ராம꞉ ஸத்யபராக்ரம꞉ ॥ 20

ஸுக்³ரீவோ ஹநுமாம்ஶ்சைவ மஹேந்த்³ரஸத்³ருஶத்³யுதீ ।
ஸ்நாதௌ தி³வ்யநிபை⁴ர்வஸ்த்ரைர்ஜக்³மது꞉ ஶுப⁴குண்ட³லௌ ॥ 21

வராப⁴ரணஸம்பந்நா யயுஸ்தா꞉ ஶுப⁴குண்ட³லா꞉ ।
ஸுக்³ரீவபத்ந்ய꞉ ஸீதா ச த்³ரஷ்டும் நக³ரமுத்ஸுகா꞉ ॥ 22

அயோத்⁴யாயாம் து ஸசிவா ராஜ்ஞோ த³ஶரத²ஸ்ய யே ।
புரோஹிதம் புரஸ்க்ருத்ய மந்த்ரயாமாஸுரர்த²வத் ॥ 23

அஶோகோ விஜயஶ்சைவ ஸுமந்த்ரஶ்சைவ ஸங்க³தா꞉ ।
மந்த்ரயந்ராமவ்ருத்³த்⁴யர்த²ம்ருத்³த்⁴யர்த²ம் நக³ரஸ்ய ச ॥ 24

ஸர்வமேவாபி⁴ஷேகார்த²ம் ஜயார்ஹஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
கர்துமர்ஹத² ராமஸ்ய யத்³யந்மங்க³ளபூர்வகம் ॥ 25

இதி தே மந்த்ரிண꞉ ஸர்வே ஸந்தி³ஶ்ய து புரோஹிதம் ।
நக³ராந்நிர்யயுஸ்தூர்ணம் ராமத³ர்ஶநபு³த்³த⁴ய꞉ ॥ 26

ஹரியுக்தம் ஸஹஸ்ராக்ஷோ ரத²மிந்த்³ர இவாநக⁴꞉ ।
ப்ரயயௌ ரத²மாஸ்தா²ய ராமோ நக³ரமுத்தமம் ॥ 27

ஜக்³ராஹ ப⁴ரதோ ரஶ்மீஞ்ஶத்ருக்⁴நஶ்ச²த்ரமாத³தே³ ।
லக்ஷ்மணோ வ்யஜநம் தஸ்ய மூர்த்⁴நி ஸம்பர்யவீஜயத் ॥ 28

ஶ்வேதம் ச வாலவ்யஜநம் ஜக்³ராஹ புரத꞉ ஸ்தி²த꞉ ।
அபரம் சந்த்³ரஸங்காஶம் ராக்ஷஸேந்த்³ரோ விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 29

ருஷிஸங்கை⁴ஸ்ததா³(ஆ)காஶே தே³வைஶ்ச ஸமருத்³க³ணை꞉ ।
ஸ்தூயமாநஸ்ய ராமஸ்ய ஶுஶ்ருவே மது⁴ரத்⁴வநி꞉ ॥ 30

தத꞉ ஶத்ருஞ்ஜயம் நாம குஞ்ஜரம் பர்வதோபமம் ।
ஆருரோஹ மஹாதேஜா꞉ ஸுக்³ரீவ꞉ ப்லவக³ர்ஷப⁴꞉ ॥ 31

நவநாக³ஸஹஸ்ராணி யயுராஸ்தா²ய வாநரா꞉ ।
மாநுஷம் விக்³ரஹம் க்ருத்வா ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா꞉ ॥ 32

ஶங்க²ஶப்³த³ப்ரணாதை³ஶ்ச து³ந்து³பீ⁴நாம் ச நிஸ்ஸ்வநை꞉ ।
ப்ரயயௌ புருஷவ்யாக்⁴ரஸ்தாம் புரீம் ஹர்ம்யமாலிநீம் ॥ 33

த³த்³ருஶுஸ்தே ஸமாயாந்தம் ராக⁴வம் ஸபுரஸ்ஸரம் ।
விராஜமாநம் வபுஷா ரதே²நாதிரத²ம் ததா³ ॥ 34

தே வர்த⁴யித்வா காகுத்ஸ்த²ம் ராமேண ப்ரதிநந்தி³தா꞉ ।
அநுஜக்³முர்மஹாத்மாநம் ப்⁴ராத்ருபி⁴꞉ பரிவாரிதம் ॥ 35

அமாத்யைர்ப்³ராஹ்மணைஶ்சைவ ததா² ப்ரக்ருதிபி⁴ர்வ்ருத꞉ ।
ஶ்ரியா விருருசே ராமோ நக்ஷத்ரைரிவ சந்த்³ரமா꞉ ॥ 36

ஸ புரோகா³மிபி⁴ஸ்தூர்யைஸ்தாலஸ்வஸ்திகபாணிபி⁴꞉ ।
ப்ரவ்யாஹரத்³பி⁴ர்முதி³தைர்மங்க³ளாநி யயௌ வ்ருத꞉ ॥ 37

அக்ஷதம் ஜாதரூபம் ச கா³வ꞉ கந்யாஸ்ததா² த்³விஜா꞉ ।
நரா மோத³கஹஸ்தாஶ்ச ராமஸ்ய புரதோ யயு꞉ ॥ 38

ஸக்²யம் ச ராம꞉ ஸுக்³ரீவே ப்ரபா⁴வம் சாநிலாத்மஜே ।
வாநராணாம் ச தத்கர்ம ராக்ஷஸாநாம் ச தத்³ப³லம் ।
விபீ⁴ஷணஸ்ய ஸம்யோக³மாசசக்ஷே ச மந்த்ரிணாம் ॥ 39

ஶ்ருத்வா து விஸ்மயம் ஜக்³முரயோத்⁴யாபுரவாஸிந꞉ ॥ 40

த்³யுதிமாநேததா³க்²யாய ராமோ வாநரஸம்வ்ருத꞉ ।
ஹ்ருஷ்டபுஷ்டஜநாகீர்ணாமயோத்⁴யாம் ப்ரவிவேஶ ஹ ॥ 41

ததோ ஹ்யப்⁴யுச்ச்²ரயந்பௌரா꞉ பதாகாஸ்தே க்³ருஹே க்³ருஹே ॥ 42

ஐக்ஷ்வாகாத்⁴யுஷிதம் ரம்யமாஸஸாத³ பிதுர்க்³ருஹம் ॥ 43

அதா²ப்³ரவீத்³ராஜஸுதோ ப⁴ரதம் த⁴ர்மிணாம் வரம் ।
அர்தோ²பஹிதயா வாசா மது⁴ரம் ரகு⁴நந்த³ந꞉ ॥ 44

பிதுர்ப⁴வநமாஸாத்³ய ப்ரவிஶ்ய ச மஹாத்மந꞉ ।
கௌஸல்யாம் ச ஸுமித்ராம் ச கைகேயீமபி⁴வாத்³ய ச ॥ 45

யச்ச மத்³ப⁴வநம் ஶ்ரேஷ்ட²ம் ஸாஶோகவநிகம் மஹத் ।
முக்தாவைடூ³ர்யஸங்கீர்ணம் ஸுக்³ரீவாய நிவேத³ய ॥ 46

தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ப⁴ரத꞉ ஸத்யவிக்ரம꞉ ।
பாணௌ க்³ருஹீத்வா ஸுக்³ரீவம் ப்ரவிவேஶ தமாலயம் ॥ 47

ததஸ்தைலப்ரதீ³பாம்ஶ்ச பர்யங்காஸ்தரணாநி ச ।
க்³ருஹீத்வா விவிஶு꞉ க்ஷிப்ரம் ஶத்ருக்⁴நேந ப்ரசோதி³தா꞉ ॥ 48

உவாச ச மஹாதேஜா꞉ ஸுக்³ரீவம் ராக⁴வாநுஜ꞉ ।
அபி⁴ஷேகாய ராமஸ்ய தூ³தாநாஜ்ஞாபய ப்ரபோ⁴ ॥ 49

ஸௌவர்ணாந்வாநரேந்த்³ராணாம் சதுர்ணாம் சதுரோ க⁴டாந் ।
த³தௌ³ க்ஷிப்ரம் ஸ ஸுக்³ரீவ꞉ ஸர்வரத்நவிபூ⁴ஷிதாந் ॥ 50

யதா² ப்ரத்யூஷஸமயே சதுர்ணாம் ஸாக³ராம்ப⁴ஸாம் ।
பூர்ணைர்க⁴டை꞉ ப்ரதீக்ஷத்⁴வம் ததா² குருத வாநரா꞉ ॥ 51

ஏவமுக்தா மஹாத்மாநோ வாநரா வாரணோபமா꞉ ।
உத்பேதுர்க³க³நம் ஶீக்⁴ரம் க³ருடா³ இவ ஶீக்⁴ரகா³꞉ ॥ 52

ஜாம்ப³வாம்ஶ்ச ஹநூமாம்ஶ்ச வேக³த³ர்ஶீ ச வாநர꞉ ।
ருஷப⁴ஶ்சைவ கலஶாஞ்ஜலபூர்ணாநதா²நயந் ॥ 53

நதீ³ஶதாநாம் பஞ்சாநாம் ஜலம் கும்பே⁴ஷு சாஹரந் ॥ 54

பூர்வாத்ஸமுத்³ராத்கலஶம் ஜலபூர்ணமதா²நயத் ।
ஸுஷேண꞉ ஸத்த்வஸம்பந்ந꞉ ஸர்வரத்நவிபூ⁴ஷிதம் ॥ 55

ருஷபோ⁴ த³க்ஷிணாத்தூர்ணம் ஸமுத்³ராஜ்ஜலமாஹரத் ।
ரக்தசந்த³நஶாகா²பி⁴꞉ ஸம்வ்ருதம் காஞ்சநம் க⁴டம் ॥ 56

க³வய꞉ பஶ்சிமாத்தோயமாஜஹார மஹார்ணவாத் ।
ரத்நகும்பே⁴ந மஹதா ஶீதம் மாருதவிக்ரம꞉ ॥ 57

உத்தராச்ச ஜலம் ஶீக்⁴ரம் க³ருடா³நிலவிக்ரம꞉ ।
ஆஜஹார ஸ த⁴ர்மாத்மா ள꞉ ஸர்வகு³ணாந்வித꞉ ॥ 58

ததஸ்தைர்வாநரஶ்ரேஷ்டை²ராநீதம் ப்ரேக்ஷ்ய தஜ்ஜலம் ।
அபி⁴ஷேகாய ராமஸ்ய ஶத்ருக்⁴ந꞉ ஸசிவை꞉ ஸஹ ।
புரோஹிதாய ஶ்ரேஷ்டா²ய ஸுஹ்ருத்³ப்⁴யஶ்ச ந்யவேத³யத் ॥ 59

(- பட்டாபி⁴ஷேக க⁴ட்ட꞉ -)

தத꞉ ஸ ப்ரயதோ வ்ருத்³தோ⁴ வஸிஷ்டோ² ப்³ராஹ்மணை꞉ ஸஹ ।
ராமம் ரத்நமயே பீடே² ஸஹஸீதம் ந்யவேஶயத் ॥ 60

வஸிஷ்டோ² வாமதே³வஶ்ச ஜாபா³லிரத² காஶ்யப꞉ ।
காத்யாயந꞉ ஸுயஜ்ஞஶ்ச கௌ³தமோ விஜயஸ்ததா² ॥ 61

அப்⁴யஷிஞ்சந்நரவ்யாக்⁴ரம் ப்ரஸந்நேந ஸுக³ந்தி⁴நா ।
ஸலிலேந ஸஹஸ்ராக்ஷம் வஸவோ வாஸவம் யதா² ॥ 62

ருத்விக்³பி⁴ர்ப்³ராஹ்மணை꞉ பூர்வம் கந்யாபி⁴ர்மந்த்ரிபி⁴ஸ்ததா² ।
யோதை⁴ஶ்சைவாப்⁴யஷிஞ்சம்ஸ்தே ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்டா꞉ ஸநைக³மை꞉ ॥ 63

ஸர்வௌஷதி⁴ரஸைர்தி³வ்யைர்தை³வதைர்நப⁴ஸி ஸ்தி²தை꞉ ।
சதுர்பி⁴ர்லோகபாலைஶ்ச ஸர்வைர்தே³வைஶ்ச ஸங்க³தை꞉ ॥ 64

[* அதி⁴கஶ்லோகா꞉ – கிரீட வர்ணந
ப்³ரஹ்மணா நிர்மிதம் பூர்வம் கிரீடம் ரத்நஶோபி⁴தம் ।
அபி⁴ஷிக்த꞉ புரா யேந மநுஸ்தம் தீ³ப்ததேஜஸம் ॥ 65
தஸ்யாந்வவாயே ராஜாந꞉ க்ரமாத்³யேநாபி⁴ஷேசிதா꞉ ।
ஸபா⁴யாம் ஹேமக்லுப்தாயாம் ஶோபி⁴தாயாம் மஹாஜநை꞉ ।
ரத்நைர்நாநாவிதை⁴ஶ்சைவ சித்ரிதாயாம் ஸுஶோப⁴நை꞉ ॥ 66
நாநாரத்நமயே பீடே² கல்பயித்வா யதா²விதி⁴ ।
கிரீடேந தத꞉ பஶ்சாத்³வஸிஷ்டே²ந மஹாத்மநா ।
ருத்விக்³பி⁴ர்பூ⁴ஷணைஶ்சைவ ஸமயோக்ஷ்யத ராக⁴வ꞉ ॥ 67
*]

ச²த்ரம் து தஸ்ய ஜக்³ராஹ ஶத்ருக்⁴ந꞉ பாண்டு³ரம் ஶுப⁴ம் ।
ஶ்வேதம் ச வாலவ்யஜநம் ஸுக்³ரீவோ வாநரேஶ்வர꞉ ।
அபரம் சந்த்³ரஸங்காஶம் ராக்ஷஸேந்த்³ரோ விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 68

மாலாம் ஜ்வலந்தீம் வபுஷா காஞ்சநீம் ஶதபுஷ்கராம் ।
ராக⁴வாய த³தௌ³ வாயுர்வாஸவேந ப்ரசோதி³த꞉ ॥ 69

ஸர்வரத்நஸமாயுக்தம் மணிரத்நவிபூ⁴ஷிதம் ।
முக்தாஹாரம் நரேந்த்³ராய த³தௌ³ ஶக்ரப்ரசோதி³த꞉ ॥ 70

ப்ரஜகு³ர்தே³வக³ந்த⁴ர்வா நந்ருதுஶ்சாப்ஸரோக³ணா꞉ ।
அபி⁴ஷேகே தத³ர்ஹஸ்ய ததா³ ராமஸ்ய தீ⁴மத꞉ ॥ 71

பூ⁴மி꞉ ஸஸ்யவதீ சைவ ப²லவந்தஶ்ச பாத³பா꞉ ।
க³ந்த⁴வந்தி ச புஷ்பாணி ப³பூ⁴வூ ராக⁴வோத்ஸவே ॥ 72

ஸஹஸ்ரஶதமஶ்வாநாம் தே⁴நூநாம் ச க³வாம் ததா² ।
த³தௌ³ ஶதம் வ்ருஷாந்பூர்வம் த்³விஜேப்⁴யோ மநுஜர்ஷப⁴꞉ ॥ 73

த்ரிம்ஶத்கோடீர்ஹிரண்யஸ்ய ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ த³தௌ³ புந꞉ ।
நாநாப⁴ரணவஸ்த்ராணி மஹார்ஹாணி ச ராக⁴வ꞉ ॥ 74

அர்கரஶ்மிப்ரதீகாஶாம் காஞ்சநீம் மணிவிக்³ரஹாம் ।
ஸுக்³ரீவாய ஸ்ரஜம் தி³வ்யாம் ப்ராயச்ச²ந்மநுஜர்ஷப⁴꞉ ॥ 75

வைடூ³ர்யமணிசித்ரே ச வஜ்ரரத்நவிபூ⁴ஷிதே ।
வாலிபுத்ராய த்⁴ருதிமாநங்க³தா³யாங்க³தே³ த³தௌ³ ॥ 76

மணிப்ரவரஜுஷ்டம் ச முக்தாஹாரமநுத்தமம் ।
ஸீதாயை ப்ரத³தௌ³ ராமஶ்சந்த்³ரரஶ்மிஸமப்ரப⁴ம் ॥ 77

அரஜே வாஸஸீ தி³வ்யே ஶுபா⁴ந்யாப⁴ரணாநி ச ।
அவேக்ஷமாணா வைதே³ஹீ ப்ரத³தௌ³ வாயுஸூநவே ॥ 78

அவமுச்யாத்மந꞉ கண்டா²த்³தா⁴ரம் ஜநகநந்தி³நீ ।
அவைக்ஷத ஹரீந்ஸர்வாந்ப⁴ர்தாரம் ச முஹுர்முஹு꞉ ॥ 79

தாமிங்கி³தஜ்ஞ꞉ ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய ப³பா⁴ஷே ஜநகாத்மஜாம் ।
ப்ரதே³ஹி ஸுப⁴கே³ ஹாரம் யஸ்ய துஷ்டாஸி பா⁴மிநி ।
பௌருஷம் விக்ரமோ பு³த்³தி⁴ர்யஸ்மிந்நேதாநி ஸர்வஶ꞉ ॥ 80

த³தௌ³ ஸா வாயுபுத்ராய தம் ஹாரமஸிதேக்ஷணா ।
ஹநுமாம்ஸ்தேந ஹாரேண ஶுஶுபே⁴ வாநரர்ஷப⁴꞉ ।
சந்த்³ராம்ஶுசயகௌ³ரேண ஶ்வேதாப்⁴ரேண யதா²(அ)சல꞉ ॥ 81

ததோ த்³விவித³மைந்தா³ப்⁴யாம் நீலாய ச பரந்தப꞉ ।
ஸர்வாந்காமகு³ணாந்வீக்ஷ்ய ப்ரத³தௌ³ வஸுதா⁴தி⁴ப꞉ ॥ 82

ஸர்வவாநரவ்ருத்³தா⁴ஶ்ச யே சாந்யே வாநரேஶ்வரா꞉ ।
வாஸோபி⁴ர்பூ⁴ஷணைஶ்சைவ யதா²ர்ஹம் ப்ரதிபூஜிதா꞉ ॥ 83

விபீ⁴ஷணோ(அ)த² ஸுக்³ரீவோ ஹநுமாந் ஜாம்ப³வாம்ஸ்ததா² ।
ஸர்வவாநரமுக்²யாஶ்ச ராமேணாக்லிஷ்டகர்மணா ॥ 84

யதா²ர்ஹம் பூஜிதா꞉ ஸர்வை꞉ காமை ரத்நைஶ்ச புஷ்களை꞉ ।
ப்ரஹ்ருஷ்டமநஸ꞉ ஸர்வே ஜக்³முரேவ யதா²க³தம் ॥ 85

நத்வா ஸர்வே மஹாத்மாநம் ததஸ்தே ப்லவக³ர்ஷபா⁴꞉ ।
விஸ்ருஷ்டா꞉ பார்தி²வேந்த்³ரேண கிஷ்கிந்தா⁴மப்⁴யுபாக³மந் ॥ 86

ஸுக்³ரீவோ வாநரஶ்ரேஷ்டோ² த்³ருஷ்ட்வா ராமாபி⁴ஷேசநம் ।
பூஜிதஶ்சைவ ராமேண கிஷ்கிந்தா⁴ம் ப்ராவிஶத்புரீம் ॥ 87

ராமேண ஸர்வகாமைஶ்ச யதா²ர்ஹம் ப்ரதிபூஜித꞉ ।
லப்³த்⁴வா குலத⁴நம் ராஜா லங்காம் ப்ராயாத்³விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 88

ஸ ராஜ்யமகி²லம் ஶாஸந்நிஹதாரிர்மஹாயஶா꞉ ।
ராக⁴வ꞉ பரமோதா³ர꞉ ஶஶாஸ பரயா முதா³ ॥ 89

உவாச லக்ஷ்மணம் ராமோ த⁴ர்மஜ்ஞம் த⁴ர்மவத்ஸல꞉ ॥ 90

ஆதிஷ்ட² த⁴ர்மஜ்ஞ மயா ஸஹேமாம்
கா³ம் பூர்வராஜாத்⁴யுஷிதாம் ப³லேந ।
துல்யம் மயா த்வம் பித்ருபி⁴ர்த்⁴ருதா யா
தாம் யௌவராஜ்யே து⁴ரமுத்³வஹஸ்வ ॥ 91

ஸர்வாத்மநா பர்யநுநீயமாநோ
யதா³ ந ஸௌமித்ரிருபைதி யோக³ம் ।
நியுஜ்யமாநோ(அ)பி ச யௌவராஜ்யே
ததோ(அ)ப்⁴யஷிஞ்சத்³ப⁴ரதம் மஹாத்மா ॥ 92

பௌண்ட³ரீகாஶ்வமேதா⁴ப்⁴யாம் வாஜபேயேந சாஸக்ருத் ।
அந்யைஶ்ச விவிதை⁴ர்யஜ்ஞைரயஜத்பார்தி²வர்ஷப⁴꞉ ॥ 93

ராஜ்யம் த³ஶஸஹஸ்ராணி ப்ராப்ய வர்ஷாணி ராக⁴வ꞉ ।
ஶதாஶ்வமேதா⁴நாஜஹ்ரே ஸத³ஶ்வாந்பூ⁴ரித³க்ஷிணாந் ॥ 94

ஆஜாநுலம்ப³பா³ஹு꞉ ஸ மஹாஸ்கந்த⁴꞉ ப்ரதாபவாந் ।
லக்ஷ்மணாநுசரோ ராம꞉ ப்ருதி²வீமந்வபாலயத் ॥ 95

ராக⁴வஶ்சாபி த⁴ர்மாத்மா ப்ராப்ய ராஜ்யமநுத்தமம் ।
ஈஜே ப³ஹுவிதை⁴ர்யஜ்ஞை꞉ ஸஸுஹ்ருஜ்ஜ்ஞாதிபா³ந்த⁴வ꞉ ॥ 96

ந பர்யதே³வந்வித⁴வா ந ச வ்யாளக்ருதம் ப⁴யம் ।
ந வ்யாதி⁴ஜம் ப⁴யம் வா(அ)பி ராமே ராஜ்யம் ப்ரஶாஸதி ॥ 97

நிர்த³ஸ்யுரப⁴வல்லோகோ நாநர்த²꞉ கம்சித³ஸ்ப்ருஶத் ।
ந ச ஸ்ம வ்ருத்³தா⁴ பா³லாநாம் ப்ரேதகார்யாணி குர்வதே ॥ 98

ஸர்வம் முதி³தமேவாஸீத்ஸர்வோ த⁴ர்மபரோ(அ)ப⁴வத் ।
ராமமேவாநுபஶ்யந்தோ நாப்⁴யஹிம்ஸந்பரஸ்பரம் ॥ 99

ஆஸந்வர்ஷஸஹஸ்ராணி ததா² புத்ரஸஹஸ்ரிண꞉ ।
நிராமயா விஶோகாஶ்ச ராமே ராஜ்யம் ப்ரஶாஸதி ॥ 100

ராமோ ராமோ ராம இதி ப்ரஜாநாமப⁴வந்கதா²꞉ ।
ராமபூ⁴தம் ஜக³த³பூ⁴த்³ராமே ராஜ்யம் ப்ரஶாஸதி ॥ 101

நித்யபுஷ்பா நித்யப²லாஸ்தரவ꞉ ஸ்கந்த⁴விஸ்த்ருதா꞉ ।
காலே வர்ஷீ ச பர்ஜந்ய꞉ ஸுக²ஸ்பர்ஶஶ்ச மாருத꞉ ॥ 102

ப்³ராஹ்மணா꞉ க்ஷத்ரியா வைஶ்யா꞉ ஶூத்³ரா லோப⁴விவர்ஜிதா꞉ ।
ஸ்வகர்மஸு ப்ரவர்தந்தே துஷ்டா꞉ ஸ்வைரேவ கர்மபி⁴꞉ ॥ 103

ஆஸந்ப்ரஜா த⁴ர்மரதா ராமே ஶாஸதி நாந்ருதா꞉ ।
ஸர்வே லக்ஷணஸம்பந்நா꞉ ஸர்வே த⁴ர்மபராயணா꞉ ॥ 104

த³ஶ வர்ஷஸஹஸ்ராணி த³ஶ வர்ஷஶதாநி ச ।
ப்⁴ராத்ருபி⁴꞉ ஸஹித꞉ ஶ்ரீமாந்ராமோ ராஜ்யமகாரயத் ॥ 105

(- ராமாயண ப²லஶ்ருதி -)

த⁴ந்யம் யஶஸ்யமாயுஷ்யம் ராஜ்ஞாம் ச விஜயாவஹம் ।
ஆதி³காவ்யமித³ம் த்வார்ஷம் புரா வால்மீகிநா க்ருதம் ।
ய꞉ படே²ச்ச்²ருணுயாள்லோகே நர꞉ பாபாத்³விமுச்யதே ॥ 106

புத்ரகாமஸ்து புத்ராந்வை த⁴நகாமோ த⁴நாநி ச ।
லப⁴தே மநுஜோ லோகே ஶ்ருத்வா ராமாபி⁴ஷேசநம் ॥ 107

மஹீம் விஜயதே ராஜா ரிபூம்ஶ்சாப்யதி⁴திஷ்ட²தி ।
ராக⁴வேண யதா² மாதா ஸுமித்ரா லக்ஷ்மணேந ச ॥ 108

ப⁴ரதேநேவ கைகேயீ ஜீவபுத்ராஸ்ததா² ஸ்த்ரிய꞉ ।
ப⁴விஷ்யந்தி ஸதா³நந்தா³꞉ புத்ரபௌத்ரஸமந்விதா꞉ ॥ 109

ஶ்ருத்வா ராமாயணமித³ம் தீ³ர்க⁴மாயுஶ்ச விந்த³தி ।
ராமஸ்ய விஜயம் சைவ ஸர்வமக்லிஷ்டகர்மண꞉ ॥ 110

ஶ்ருணோதி ய இத³ம் காவ்யமார்ஷம் வால்மீகிநா க்ருதம் ।
ஶ்ரத்³த³தா⁴நோ ஜிதக்ரோதோ⁴ து³ர்கா³ண்யதிதரத்யஸௌ ॥ 111

ஸமாக³மம் ப்ரவாஸாந்தே லப⁴தே சாபி பா³ந்த⁴வை꞉ ।
ப்ரார்தி²தாம்ஶ்ச வராந்ஸர்வாந்ப்ராப்நுயாதி³ஹ ராக⁴வாத் ॥ 112

ஶ்ரவணேந ஸுரா꞉ ஸர்வே ப்ரீயந்தே ஸம்ப்ரஶ்ருண்வதாம் ।
விநாயகாஶ்ச ஶாம்யந்தி க்³ருஹே திஷ்ட²ந்தி யஸ்ய வை ॥ 113

விஜயேத மஹீம் ராஜா ப்ரவாஸீ ஸ்வஸ்திமாந்வ்ரஜேத் ।
ஸ்த்ரியோ ரஜஸ்வலா꞉ ஶ்ருத்வா புத்ராந் ஸூயுரநுத்தமாந் ॥ 114

பூஜயம்ஶ்ச பட²ம்ஶ்சேமமிதிஹாஸம் புராதநம் ।
ஸர்வபாபாத்ப்ரமுச்யேத தீ³ர்க⁴மாயுரவாப்நுயாத் ॥ 115

ப்ரணம்ய ஶிரஸா நித்யம் ஶ்ரோதவ்யம் க்ஷத்ரியைர்த்³விஜாத் ।
ஐஶ்வர்யம் புத்ரளாப⁴ஶ்ச ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 116

ராமாயணமித³ம் க்ருத்ஸ்நம் ஶ்ருண்வத꞉ பட²த꞉ ஸதா³ ।
ப்ரீயதே ஸததம் ராம꞉ ஸ ஹி விஷ்ணு꞉ ஸநாதந꞉ ॥ 117

ஆதி³தே³வோ மஹாபா³ஹுர்ஹரிர்நாராயண꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
ஸாக்ஷாத்³ராமோ ரகு⁴ஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஶேஷோ லக்ஷ்மண உச்யதே ॥ 118

குடும்ப³வ்ருத்³தி⁴ம் த⁴நதா⁴ந்யவ்ருத்³தி⁴ம்
ஸ்த்ரியஶ்ச முக்²யா꞉ ஸுக²முத்தமம் ச ।
ஶ்ருத்வா ஶுப⁴ம் காவ்யமித³ம் மஹார்த²ம்
ப்ராப்நோதி ஸர்வாம் பு⁴வி சார்த²ஸித்³தி⁴ம் ॥ 119

ஆயுஷ்யமாரோக்³யகரம் யஶஸ்யம்
ஸௌப்⁴ராத்ருகம் பு³த்³தி⁴கரம் ஸுக²ம் ச ।
ஶ்ரோதவ்யமேதந்நியமேந ஸத்³பி⁴-
-ராக்²யாநமோஜஸ்கரம்ருத்³தி⁴காமை꞉ ॥ 120

ஏவமேதத்புராவ்ருத்தமாக்²யாநம் ப⁴த்³ரமஸ்து வ꞉ ।
ப்ரவ்யாஹரத விஸ்ரப்³த⁴ம் ப³லம் விஷ்ணோ꞉ ப்ரவர்த⁴தாம் ॥ 121

தே³வாஶ்ச ஸர்வே துஷ்யந்தி க்³ரஹணாச்ச்²ரவணாத்ததா² ।
ராமாயணஸ்ய ஶ்ரவணாத்துஷ்யந்தி பிதரஸ்ததா² ॥ 122

ப⁴க்த்யா ராமஸ்ய யே சேமாம் ஸம்ஹிதாம்ருஷிணா க்ருதாம் ।
லேக²யந்தீஹ ச நராஸ்தேஷாம் வாஸஸ்த்ரிவிஷ்டபே ॥ 123

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே சதுர்விம்ஶதிஸஹஸ்ரிகாயாம் ஸம்ஹிதாயாம் யுத்³த⁴காண்டே³ ஶ்ரீராமபட்டாபி⁴ஷேகோ நாம ஏகத்ரிம்ஶது³த்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ।

விஷூசிகா மந்த்ர கத²நம் (யோக³வாஸிஷ்ட²ம்) >>


மேலும் ஶ்ரீ ராம ஸ்தோத்ரங்களை படிக்கவும்.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed