Srimad Bhagavadgita Chapter 1 – ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ – அர்ஜுனவிஷாத³யோக³꞉


த்⁴ருதராஷ்ட்ர உவாச –
த⁴ர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே ஸமவேதா யுயுத்ஸவ꞉ |
மாமகா꞉ பாண்ட³வாஶ்சைவ கிமகுர்வத ஸஞ்ஜய || 1 ||

ஸஞ்ஜய உவாச –
த்³ருஷ்ட்வா து பாண்ட³வானீகம் வ்யூட⁴ம் து³ர்யோத⁴னஸ்ததா³ |
ஆசார்யமுபஸங்க³ம்ய ராஜா வசனமப்³ரவீத் || 2 ||

பஶ்யைதாம் பாண்டு³புத்ராணாமாசார்ய மஹதீம் சமூம் |
வ்யூடா⁴ம் த்³ருபத³புத்ரேண தவ ஶிஷ்யேண தீ⁴மதா || 3 ||

அத்ர ஶூரா மஹேஷ்வாஸா பீ⁴மார்ஜுனஸமா யுதி⁴ |
யுயுதா⁴னோ விராடஶ்ச த்³ருபத³ஶ்ச மஹாரத²꞉ || 4 ||

த்⁴ருஷ்டகேதுஶ்சேகிதான꞉ காஶிராஜஶ்ச வீர்யவான் |
புருஜித்குந்திபோ⁴ஜஶ்ச ஶைப்³யஶ்ச நரபுங்க³வ꞉ || 5 ||

யுதா⁴மன்யுஶ்ச விக்ராந்த உத்தமௌஜாஶ்ச வீர்யவான் |
ஸௌப⁴த்³ரோ த்³ரௌபதே³யாஶ்ச ஸர்வ ஏவ மஹாரதா²꞉ || 6 ||

அஸ்மாகம் து விஶிஷ்டா யே தான்னிபோ³த⁴ த்³விஜோத்தம |
நாயகா மம ஸைன்யஸ்ய ஸஞ்ஜ்ஞார்த²ம் தான்ப்³ரவீமி தே || 7 ||

ப⁴வான்பீ⁴ஷ்மஶ்ச கர்ணஶ்ச க்ருபஶ்ச ஸமிதிஞ்ஜய꞉ |
அஶ்வத்தா²மா விகர்ணஶ்ச ஸௌமத³த்திஸ்ததை²வ ச || 8 ||

அன்யே ச ப³ஹவ꞉ ஶூரா மத³ர்தே² த்யக்தஜீவிதா꞉ |
நானாஶஸ்த்ரப்ரஹரணா꞉ ஸர்வே யுத்³த⁴விஶாரதா³꞉ || 9 ||

அபர்யாப்தம் தத³ஸ்மாகம் ப³லம் பீ⁴ஷ்மாபி⁴ரக்ஷிதம் |
பர்யாப்தம் த்வித³மேதேஷாம் ப³லம் பீ⁴மாபி⁴ரக்ஷிதம் || 10 ||

அயனேஷு ச ஸர்வேஷு யதா²பா⁴க³மவஸ்தி²தா꞉ |
பீ⁴ஷ்மமேவாபி⁴ரக்ஷந்து ப⁴வந்த꞉ ஸர்வ ஏவ ஹி || 11 ||

தஸ்ய ஸஞ்ஜனயன்ஹர்ஷம் குருவ்ருத்³த⁴꞉ பிதாமஹ꞉ |
ஸிம்ஹனாத³ம் வினத்³யோச்சை꞉ ஶங்க²ம் த³த்⁴மௌ ப்ரதாபவான் || 12 ||

தத꞉ ஶங்கா²ஶ்ச பே⁴ர்யஶ்ச பணவானககோ³முகா²꞉ |
ஸஹஸைவாப்⁴யஹன்யந்த ஸ ஶப்³த³ஸ்துமுலோ(அ)ப⁴வத் || 13 ||

தத꞉ ஶ்வேதைர்ஹயைர்யுக்தே மஹதி ஸ்யந்த³னே ஸ்தி²தௌ |
மாத⁴வ꞉ பாண்ட³வஶ்சைவ தி³வ்யௌ ஶங்கௌ² ப்ரத³த்⁴மது꞉ || 14 ||

பாஞ்சஜன்யம் ஹ்ருஷீகேஶோ தே³வத³த்தம் த⁴னஞ்ஜய꞉ |
பௌண்ட்³ரம் த³த்⁴மௌ மஹாஶங்க²ம் பீ⁴மகர்மா வ்ருகோத³ர꞉ || 15 ||

அனந்தவிஜயம் ராஜா குந்தீபுத்ரோ யுதி⁴ஷ்டி²ர꞉ |
நகுல꞉ ஸஹதே³வஶ்ச ஸுகோ⁴ஷமணிபுஷ்பகௌ || 16 ||

காஶ்யஶ்ச பரமேஷ்வாஸ꞉ ஶிக²ண்டீ³ ச மஹாரத²꞉ |
த்⁴ருஷ்டத்³யும்னோ விராடஶ்ச ஸாத்யகிஶ்சாபராஜித꞉ || 17 ||

த்³ருபதோ³ த்³ரௌபதே³யாஶ்ச ஸர்வஶ꞉ ப்ருதி²வீபதே |
ஸௌப⁴த்³ரஶ்ச மஹாபா³ஹு꞉ ஶங்கா²ந்த³த்⁴மு꞉ ப்ருத²க்ப்ருத²க் || 18 ||

ஸ கோ⁴ஷோ தா⁴ர்தராஷ்ட்ராணாம் ஹ்ருத³யானி வ்யதா³ரயத் |
நப⁴ஶ்ச ப்ருதி²வீம் சைவ துமுலோ(அ)ப்⁴யனுனாத³யன் || 19 ||

அத² வ்யவஸ்தி²தாந்த்³ருஷ்ட்வா தா⁴ர்தராஷ்ட்ரான் கபித்⁴வஜ꞉ |
ப்ரவ்ருத்தே ஶஸ்த்ரஸம்பாதே த⁴னுருத்³யம்ய பாண்ட³வ꞉ |
ஹ்ருஷீகேஶம் ததா³ வாக்யமித³மாஹ மஹீபதே || 20 ||

அர்ஜுன உவாச –
ஸேனயோருப⁴யோர்மத்⁴யே ரத²ம் ஸ்தா²பய மே(அ)ச்யுத |
யாவதே³தான்னிரீக்ஷே(அ)ஹம் யோத்³து⁴காமானவஸ்தி²தான் || 21 ||

கைர்மயா ஸஹ யோத்³த⁴வ்யமஸ்மின் ரணஸமுத்³யமே || 22 ||

யோத்ஸ்யமானானவேக்ஷே(அ)ஹம் ய ஏதே(அ)த்ர ஸமாக³தா꞉ |
தா⁴ர்தராஷ்ட்ரஸ்ய து³ர்பு³த்³தே⁴ர்யுத்³தே⁴ ப்ரியசிகீர்ஷவ꞉ || 23 ||

ஸஞ்ஜய உவாச –
ஏவமுக்தோ ஹ்ருஷீகேஶோ கு³டா³கேஶேன பா⁴ரத |
ஸேனயோருப⁴யோர்மத்⁴யே ஸ்தா²பயித்வா ரதோ²த்தமம் || 24 ||

பீ⁴ஷ்மத்³ரோணப்ரமுக²த꞉ ஸர்வேஷாம் ச மஹீக்ஷிதாம் |
உவாச பார்த² பஶ்யைதான்ஸமவேதான்குரூனிதி || 25 ||

தத்ராபஶ்யத் ஸ்தி²தான் பார்த²꞉ பித்ரூனத² பிதாமஹான் |
ஆசார்யான்மாதுலான் ப்⁴ராத்ரூன் புத்ரான் பௌத்ரான் ஸகீ²ம்ஸ்ததா² |
ஶ்வஶுரான்ஸுஹ்ருத³ஶ்சைவ ஸேனயோருப⁴யோரபி || 26 ||

தான்ஸமீக்ஷ்ய ஸ கௌந்தேய꞉ ஸர்வான்ப³ந்தூ⁴னவஸ்தி²தான் |
க்ருபயா பரயாவிஷ்டோ விஷீத³ன்னித³மப்³ரவீத் || 27 ||

அர்ஜுன உவாச –
த்³ருஷ்ட்வேமம் ஸ்வஜனம் க்ருஷ்ண யுயுத்ஸும் ஸமுபஸ்தி²தம் |
ஸீத³ந்தி மம கா³த்ராணி முக²ம் ச பரிஶுஷ்யதி || 28 ||

வேபது²ஶ்ச ஶரீரே மே ரோமஹர்ஷஶ்ச ஜாயதே |
கா³ண்டீ³வம் ஸ்ரம்ஸதே ஹஸ்தாத்த்வக்சைவ பரித³ஹ்யதே || 29 ||

ந ச ஶக்னோம்யவஸ்தா²தும் ப்⁴ரமதீவ ச மே மன꞉ |
நிமித்தானி ச பஶ்யாமி விபரீதானி கேஶவ || 30 ||

ந ச ஶ்ரேயோ(அ)னுபஶ்யாமி ஹத்வா ஸ்வஜனமாஹவே |
ந காங்க்ஷே விஜயம் க்ருஷ்ண ந ச ராஜ்யம் ஸுகா²னி ச || 31 ||

கிம் நோ ராஜ்யேன கோ³விந்த³ கிம் போ⁴கை³ர்ஜீவிதேன வா |
யேஷாமர்தே² காங்க்ஷிதம் நோ ராஜ்யம் போ⁴கா³꞉ ஸுகா²னி ச || 32 ||

த இமே(அ)வஸ்தி²தா யுத்³தே⁴ ப்ராணாம் ஸ்த்யக்த்வா த⁴னானி ச |
ஆசார்யா꞉ பிதர꞉ புத்ராஸ்ததை²வ ச பிதாமஹா꞉ || 33 ||

மாதுலா꞉ ஶ்வஶுரா꞉ பௌத்ரா꞉ ஶ்யாலா꞉ ஸம்ப³ந்தி⁴னஸ்ததா² |
ஏதான்ன ஹந்துமிச்சா²மி க்⁴னதோ(அ)பி மது⁴ஸூத³ன || 34 ||

அபி த்ரைலோக்யராஜ்யஸ்ய ஹேதோ꞉ கிம் நு மஹீக்ருதே |
நிஹத்ய தா⁴ர்தராஷ்ட்ரான்ன꞉ கா ப்ரீதி꞉ ஸ்யாஜ்ஜனார்த³ன || 35 ||

பாபமேவாஶ்ரயேத³ஸ்மான் ஹத்வைதானாததாயின꞉ |
தஸ்மான்னார்ஹா வயம் ஹந்தும் தா⁴ர்தராஷ்ட்ரான் ஸ்வபா³ந்த⁴வான் |
ஸ்வஜனம் ஹி கத²ம் ஹத்வா ஸுகி²ன꞉ ஸ்யாம மாத⁴வ || 36 ||

யத்³யப்யேதே ந பஶ்யந்தி லோபோ⁴பஹதசேதஸ꞉ |
குலக்ஷயக்ருதம் தோ³ஷம் மித்ரத்³ரோஹே ச பாதகம் || 37 ||

கத²ம் ந ஜ்ஞேயமஸ்மாபி⁴꞉ பாபாத³ஸ்மான்னிவர்திதும் |
குலக்ஷயக்ருதம் தோ³ஷம் ப்ரபஶ்யத்³பி⁴ர்ஜனார்த³ன || 38 ||

குலக்ஷயே ப்ரணஶ்யந்தி குலத⁴ர்மா꞉ ஸனாதனா꞉ |
த⁴ர்மே நஷ்டே குலம் க்ருத்ஸ்னமத⁴ர்மோ(அ)பி⁴ப⁴வத்யுத || 39 ||

அத⁴ர்மாபி⁴ப⁴வாத் க்ருஷ்ண ப்ரது³ஷ்யந்தி குலஸ்த்ரிய꞉ |
ஸ்த்ரீஷு து³ஷ்டாஸு வார்ஷ்ணேய ஜாயதே வர்ணஸங்கர꞉ || 40 ||

ஸங்கரோ நரகாயைவ குலக்⁴னானாம் குலஸ்ய ச |
பதந்தி பிதரோ ஹ்யேஷாம் லுப்தபிண்டோ³த³கக்ரியா꞉ || 41 ||

தோ³ஷைரேதை꞉ குலக்⁴னானாம் வர்ணஸங்கரகாரகை꞉ |
உத்ஸாத்³யந்தே ஜாதித⁴ர்மா꞉ குலத⁴ர்மாஶ்ச ஶாஶ்வதா꞉ || 42 ||

உத்ஸன்னகுலத⁴ர்மாணாம் மனுஷ்யாணாம் ஜனார்த³ன |
நரகே நியதம் வாஸோ ப⁴வதீத்யனுஶுஶ்ரும || 43 ||

அஹோ ப³த மஹத்பாபம் கர்தும் வ்யவஸிதா வயம் |
யத்³ராஜ்யஸுக²லோபே⁴ன ஹந்தும் ஸ்வஜனமுத்³யதா꞉ || 44 ||

யதி³ மாமப்ரதீகாரமஶஸ்த்ரம் ஶஸ்த்ரபாணய꞉ |
தா⁴ர்தராஷ்ட்ரா ரணே ஹன்யுஸ்தன்மே க்ஷேமதரம் ப⁴வேத் || 45 ||

ஸஞ்ஜய உவாச –
ஏவமுக்த்வார்ஜுன꞉ ஸங்க்²யே ரதோ²பஸ்த² உபாவிஶத் |
விஸ்ருஜ்ய ஸஶரம் சாபம் ஶோகஸம்விக்³னமானஸ꞉ || 47 ||

இதி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபனிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம் யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே³ அர்ஜுனவிஷாத³யோகோ³ நாம ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ || 1 ||

த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉- ஸாங்க்²யயோக³꞉ >>


ஸம்பூர்ண ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தா பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed