Sri Subrahmanya Hrudaya Stotram – ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய ஹ்ருத³ய ஸ்தோத்ரம்


அஸ்ய ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யஹ்ருத³யஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய, அக³ஸ்த்யோ ப⁴க³வான் ருஷி꞉, அநுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யோ தே³வதா, ஸௌம் பீ³ஜம், ஸ்வாஹா ஶக்தி꞉, ஶ்ரீம் கீலகம், ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்ய ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ॥

கரந்யாஸ꞉ –
ஸுப்³ரஹ்மண்யாய அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஷண்முகா²ய தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஶக்தித⁴ராய மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஷட்கோணஸம்ஸ்தி²தாய அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஸர்வதோமுகா²ய கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
தாரகாந்தகாய கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ॥

ஹ்ருத³யாதி³ ந்யாஸ꞉ –
ஸுப்³ரஹ்மண்யாய ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
ஷண்முகா²ய ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஶக்தித⁴ராய ஶிகா²யை வஷட் ।
ஷட்கோணஸம்ஸ்தி²தாய கவசாய ஹும் ।
ஸர்வதோமுகா²ய நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
தாரகாந்தகாய அஸ்த்ராய ப²ட் ।
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ॥

த்⁴யாநம் ।
ஷட்³வக்த்ரம் ஶிகி²வாஹநம் த்ரிநயநம் சித்ராம்ப³ராளங்க்ருதம்
வஜ்ரம் ஶக்திமஸிம் த்ரிஶூலமப⁴யம் கே²டம் த⁴நுஶ்சக்ரகம் ।
பாஶம் குக்குடமங்குஶம் ச வரத³ம் தோ³ர்பி⁴ர்த³தா⁴நம் ஸதா³
த்⁴யாயாமீப்ஸித ஸித்³தி⁴த³ம் ஶிவஸுதம் ஶ்ரீத்³வாத³ஶாக்ஷம் கு³ஹம் ॥

லமித்யாதி³ பஞ்சபூஜாம் குர்யாத் ।

பீடி²கா ।
ஸத்யலோகே ஸதா³நந்தே³ முநிபி⁴꞉ பரிவேஷ்டிதம் ।
பப்ரச்சு²ர்முநய꞉ ஸர்வே ப்³ரஹ்மாணம் ஜக³தாம் கு³ரும் ॥ 1 ॥

ப⁴க³வன் ஸர்வலோகேஶ ஸர்வஜ்ஞ கமலாஸந ।
ஸதா³நந்த³ ஜ்ஞாநமூர்தே ஸர்வபூ⁴தஹிதே ரத ॥ 2 ॥

ப³ஹுதா⁴ ப்ரோக்தமேதஸ்ய கு³ஹஸ்ய சரிதம் மஹத் ।
ஹ்ருத³யம் ஶ்ரோதுமிச்சா²ம꞉ தஸ்யைவ க்ரௌஞ்சபே⁴தி³ந꞉ ॥ 3 ॥

ப்³ரஹ்மோவாச ।
ஶ்ருண்வந்து முநய꞉ ஸர்வே கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரம் மஹத் ।
ஸுப்³ரஹ்மண்யஸ்ய ஹ்ருத³யம் ஸர்வபூ⁴தஹிதோத³யம் ॥ 4 ॥

ஸர்வார்த²ஸித்³தி⁴த³ம் புண்யம் ஸர்வகார்யைக ஸாத⁴நம் ।
த⁴ர்மார்த²காமத³ம் கு³ஹ்யம் த⁴நதா⁴ந்யப்ரவர்த⁴நம் ॥ 5 ॥

ரஹஸ்யமேதத்³தே³வாநாம் அதே³யம் யஸ்ய கஸ்யசித் ।
ஸர்வமித்ரகரம் கோ³ப்யம் தேஜோப³லஸமந்விதம் ॥ 6 ॥

ப்ரவக்ஷ்யாமி ஹிதார்த²ம் வ꞉ பரிதுஷ்டேந சேதஸா ।
ஹ்ருத்பத்³மகர்ணிகாமத்⁴யே த்⁴யாயேத்ஸர்வமநோஹரம் ॥ 7 ॥

அத² ஹ்ருத³யம் ।
ஸுவர்ணமண்ட³பம் தி³வ்யம் ரத்நதோரணராஜிதம் ।
ரத்நஸ்தம்ப⁴ஸஹஸ்ரைஶ்ச ஶோபி⁴தம் பரமாத்³பு⁴தம் ॥ 8 ॥

பரமாநந்த³நிலயம் பா⁴ஸ்வத்ஸூர்யஸமப்ரப⁴ம் ।
தே³வதா³நவக³ந்த⁴ர்வக³ருடை³ர்யக்ஷகிந்நரை꞉ । ॥ 9 ॥

ஸேவார்த²மாக³தை꞉ ஸித்³தை⁴꞉ ஸாத்⁴யைரத்⁴யுஷிதம் ஸதா³ ।
மஹாயோகீ³ந்த்³ரஸம்ஸேவ்யம் மந்தா³ரதருமண்டி³தம் ॥ 10 ॥

மணிவித்³ருமவேதீ³பி⁴ர்மஹதீபி⁴ருத³ஞ்சிதம் ।
தந்மத்⁴யே(அ)நந்தரத்ந ஶ்ரீச்ச²டாமண்ட³லஶோபி⁴தம் ॥ 11 ॥

ரத்நஸிம்ஹாஸநம் தி³வ்யம் ரவிகோடிஸமப்ரப⁴ம் ।
ஸர்வாஶ்சர்யமயம் புண்யம் ஸர்வத꞉ ஸுபரிஷ்க்ருதம் ॥ 12 ॥

தந்மத்⁴யே(அ)ஷ்டத³ளம் பத்³மம் உத்³யத³ர்கப்ரபோ⁴த³யம் ।
நிக³மாக³மரோலம்ப³லம்பி³தம் சிந்மயோத³யம் ॥ 13 ॥

தி³வ்யம் தேஜோமயம் தி³வ்யம் தே³வதாபி⁴ர்நமஸ்க்ருதம் ।
தே³தீ³ப்யமாநம் ருசிபி⁴ர்விஶாலம் ஸுமநோஹரம் ॥ 14 ॥

தந்மத்⁴யே ஸர்வலோகேஶம் த்⁴யாயேத்ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ரம் ।
அநந்தாதி³த்யஸங்காஶம் ஆஶ்ரிதாபீ⁴ஷ்டதா³யகம் ॥ 15 ॥

அசிந்த்யஜ்ஞாநவிஜ்ஞாநதேஜோப³லஸமந்விதம் ।
ஸர்வாயுத⁴த⁴ரம் தி³வ்யம் ஸர்வாஶ்சர்யமயம் கு³ஹம் ॥ 16 ॥

மஹார்ஹ ரத்நக²சித ஷட்கிரீடவிராஜிதம் ।
ஶஶாங்கார்த⁴கலாரம்ய ஸமுத்³யந்மௌளிபூ⁴ஷணம் ॥ 17 ॥

மத³நோஜ்ஜ்வலகோத³ண்ட³மங்க³ளப்⁴ரூவிராஜிதம் ।
விஸ்தீர்ணாருணபத்³மஶ்ரீ விளஸத்³த்³வாத³ஶேக்ஷணம் ॥ 18 ॥

சாருஶ்ரீவர்ணஸம்பூர்ணமுக²ஶோபா⁴விபா⁴ஸுரம் ।
மணிப்ரபா⁴ஸமக்³ரஶ்ரீஸ்பு²ரந்மகரகுண்ட³லம் ॥ 19 ॥

லஸத்³த³ர்பணத³ர்பாட்⁴ய க³ண்ட³ஸ்த²லவிராஜிதம் ।
தி³வ்யகாஞ்சநபுஷ்பஶ்ரீநாஸாபுடவிராஜிதம் ॥ 20 ॥

மந்த³ஹாஸப்ரபா⁴ஜாலமது⁴ராத⁴ர ஶோபி⁴தம் ।
ஸர்வலக்ஷணலக்ஷ்மீப்⁴ருத்கம்பு³கந்த⁴ர ஸுந்த³ரம் ॥ 21 ॥

மஹாநர்க⁴மஹாரத்நதி³வ்யஹாரவிராஜிதம் ।
ஸமக்³ரநாக³கேயூரஸந்நத்³த⁴பு⁴ஜமண்ட³லம் ॥ 22 ॥

ரத்நகங்கணஸம்பா⁴ஸ்வத்கராக்³ர ஶ்ரீமஹோஜ்ஜ்வலம் ।
மஹாமணிகவாடாப⁴வக்ஷ꞉ஸ்த²லவிராஜிதம் ॥ 23 ॥

அதிகா³ம்பீ⁴ர்யஸம்பா⁴வ்யநாபீ⁴நவஸரோருஹம் ।
ரத்நஶ்ரீகலிதாப³த்³த⁴ளஸந்மத்⁴யப்ரதே³ஶகம் ॥ 24 ॥

ஸ்பு²ரத்கநகஸம்வீதபீதாம்ப³ரஸமாவ்ருதம் ।
ஶ்ருங்கா³ரரஸஸம்பூர்ண ரத்நஸ்தம்போ⁴பமோருகம் ॥ 25 ॥

ஸ்வர்ணகாஹலரோசிஷ்ணு ஜங்கா⁴யுக³ளமண்ட³லம் ।
ரத்நமஞ்ஜீரஸந்நத்³த⁴ ரமணீய பதா³ம்பு³ஜம் ॥ 26 ॥

ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப்ரத³ம் தே³வம் ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வாதி³ஸம்ஸ்துதம் ।
கடாக்ஷை꞉ கருணாத³க்ஷைஸ்தோஷயந்தம் ஜக³த்பதிம் ॥ 27 ॥

சிதா³நந்த³ஜ்ஞாநமூர்திம் ஸர்வலோகப்ரியங்கரம் ।
ஶங்கரஸ்யாத்மஜம் தே³வம் த்⁴யாயேச்ச²ரவணோத்³ப⁴வம் ॥ 28 ॥

அநந்தாதி³த்யசந்த்³ராக்³நி தேஜ꞉ ஸம்பூர்ணவிக்³ரஹம் ।
ஸர்வலோகைகவரத³ம் ஸர்வவித்³யார்த²தத்த்வகம் ॥ 29 ॥

ஸர்வேஶ்வரம் ஸர்வவிபு⁴ம் ஸர்வபூ⁴தஹிதே ரதம் ।
ஏவம் த்⁴யாத்வா து ஹ்ருத³யம் ஷண்முக²ஸ்ய மஹாத்மந꞉ ॥ 30 ॥

ஸர்வாந்காமாநவாப்நோதி ஸம்யக் ஜ்ஞாநம் ச விந்த³தி ।
ஶுசௌ தே³ஶே ஸமாஸீந꞉ ஶுத்³தா⁴த்மா சரிதாஹ்நிக꞉ ॥ 31 ॥

ப்ராங்முகோ² யதசித்தஶ்ச ஜபேத்³த்⁴ருத³யமுத்தமம் ।
ஸக்ருதே³வ மநும் ஜப்த்வா ஸம்ப்ராப்நோத்யகி²லம் ஶுப⁴ம் ॥ 32 ॥

இத³ம் ஸர்வாக⁴ஹரணம் ம்ருத்யுதா³ரித்³ர்யநாஶநம் ।
ஸர்வஸம்பத்கரம் புண்யம் ஸர்வரோக³நிவாரணம் ॥ 33 ॥

ஸர்வகாமகரம் தி³வ்யம் ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யகம் ।
ப்ரஜாகரம் ராஜ்யகரம் பா⁴க்³யத³ம் ப³ஹுபுண்யத³ம் ॥ 34 ॥

கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரம் பூ⁴யோ தே³வாநாமபி து³ர்லப⁴ம் ।
இத³ம் து நாதபஸ்காய நாப⁴க்தாய கதா³சந ॥ 35 ॥

ந சாஶுஶ்ரூஷவே தே³யம் ந மதா³ந்தா⁴ய கர்ஹிசித் ।
ஸச்சி²ஷ்யாய குலீநாய ஸ்கந்த³ப⁴க்திரதாய ச ॥ 36 ॥

ஸதாமபி⁴மதாயேத³ம் தா³தவ்யம் த⁴ர்மவர்த⁴நம் ।
ய இத³ம் பரமம் புண்யம் நித்யம் ஜபதி மாநவ꞉ ।
தஸ்ய ஶ்ரீ ப⁴க³வான் ஸ்கந்த³꞉ ப்ரஸந்நோ ப⁴வதி த்⁴ருவம் ॥ 37 ॥

இதி ஶ்ரீஸ்காந்த³புராணே ஸுப்³ரஹ்மண்யஹ்ருத³யஸ்தோத்ரம் ॥


மேலும் ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed