Sri Shiva Padadi Kesantha Varnana Stotram – ஶ்ரீ ஶிவ பாதா³தி³கேஶாந்த வர்ணன ஸ்தோத்ரம்


கல்யாணம் நோ வித⁴த்தாம் கடகதடலஸத்கல்பவாடீநிகுஞ்ஜ-
-க்ரீடா³ஸம்ஸக்தவித்³யாத⁴ரநிகரவதூ⁴கீ³தருத்³ராபதா³ந꞉ ।
தாரைர்ஹேரம்ப³நாதை³ஸ்தரளிதநிநத³த்தாரகாராதிகேகீ
கைலாஸ꞉ ஶர்வநிர்வ்ருத்யபி⁴ஜநகபத³꞉ ஸர்வதா³ பர்வதேந்த்³ர꞉ ॥ 1 ॥

யஸ்ய ப்ராஹு꞉ ஸ்வரூபம் ஸகலதி³விஷதா³ம் ஸாரஸர்வஸ்வயோக³ம்
யஸ்யேஷு꞉ ஶார்ங்க³த⁴ந்வா ஸமஜநி ஜக³தாம் ரக்ஷணே ஜாக³ரூக꞉ ।
மௌர்வீ த³ர்வீகராணாமபி ச பரிப்³ருட⁴꞉ பூஸ்த்ரயீ ஸா ச லக்ஷ்யம்
ஸோ(அ)வ்யாத³வ்யாஜமஸ்மாநஶிவபி⁴த³நிஶம் நாகிநாம் ஶ்ரீபிநாக꞉ ॥ 2 ॥

ஆதங்காவேக³ஹாரீ ஸகலதி³விஷதா³மங்க்⁴ரிபத்³மாஶ்ரயாணாம்
மாதங்கா³த்³யுக்³ரதை³த்யப்ரகரதநுக³ளத்³ரக்ததா⁴ராக்ததா⁴ர꞉ ।
க்ரூர꞉ ஸூராயுதாநாமபி ச பரிப⁴வம் ஸ்வீயபா⁴ஸா விதந்வ-
-ந்கோ⁴ராகார꞉ குடா²ரோ த்³ருட⁴தரது³ரிதாக்²யாடவீம் பாடயேந்ந꞉ ॥ 3 ॥

காலாராதே꞉ கராக்³ரே க்ருதவஸதிருர꞉ஶாணஶாதோ ரிபூணாம்
காலே காலே குலாத்³ரிப்ரவரதநயயா கல்பிதஸ்நேஹலேப꞉ ।
பாயாந்ந꞉ பாவகார்சி꞉ப்ரஸரஸக²முக²꞉ பாபஹந்தா நிதாந்தம்
ஶூல꞉ ஶ்ரீபாத³ஸேவாப⁴ஜநரஸஜுஷாம் பாலநைகாந்தஶீல꞉ ॥ 4 ॥

தே³வஸ்யாங்காஶ்ரயாயா꞉ குலகி³ரிது³ஹிதுர்நேத்ரகோணப்ரசார-
-ப்ரஸ்தாராநத்யுதா³ராந்பிபடி²ஷுரிவ யோ நித்யமத்யாத³ரேண ।
ஆத⁴த்தே ப⁴ங்கி³துங்கை³ரநிஶமவயவைரந்தரங்க³ம் ஸமோத³ம்
ஸோமாபீட³ஸ்ய ஸோ(அ)யம் ப்ரதி³ஶது குஶலம் பாணிரங்க³꞉ குரங்க³꞉ ॥ 5 ॥

கண்ட²ப்ராந்தாவஸஜ்ஜத்கநகமயமஹாக⁴ண்டிகாகோ⁴ரகோ⁴ஷை꞉
கண்டா²ராவைரகுண்டை²ரபி ப⁴ரிதஜக³ச்சக்ரவாளாந்தராள꞉ ।
சண்ட³꞉ ப்ரோத்³த³ண்ட³ஶ்ருங்க³꞉ ககுத³கப³லிதோத்துங்க³கைலாஸஶ்ருங்க³꞉
கண்டே²காலஸ்ய வாஹ꞉ ஶமயது ஶமலம் ஶாஶ்வத꞉ ஶாக்வரேந்த்³ர꞉ ॥ 6 ॥

நிர்யத்³தா³நாம்பு³தா⁴ராபரிமளதரளீபூ⁴தரோலம்ப³பாலீ-
-ஜ²ங்காரை꞉ ஶங்கராத்³ரே꞉ ஶிக²ரஶதத³ரீ꞉ பூரயந்பூ⁴ரிகோ⁴ஷை꞉ ।
ஶார்வ꞉ ஸௌவர்ணஶைலப்ரதிமப்ருது²வபு꞉ ஸர்வவிக்⁴நாபஹர்தா
ஶர்வாண்யா꞉ பூர்வஸூநு꞉ ஸ ப⁴வது ப⁴வதாம் ஸ்வஸ்திதோ³ ஹஸ்திவக்த்ர꞉ ॥ 7 ॥

ய꞉ புண்யைர்தே³வதாநாம் ஸமஜநி ஶிவயோ꞉ ஶ்லாக்⁴யவீர்யைகமத்யா-
-த்³யந்நாம்நி ஶ்ரூயமாணே தி³திஜப⁴டக⁴டா பீ⁴திபா⁴ரம் ப⁴ஜந்தே ।
பூ⁴யாத்ஸோ(அ)யம் விபூ⁴த்யை நிஶிதஶரஶிகா²பாடிதக்ரௌஞ்சஶைல꞉
ஸம்ஸாராகா³த⁴கூபோத³ரபதிதஸமுத்தாரகஸ்தாரகாரி꞉ ॥ 8 ॥

ஆரூட⁴꞉ ப்ரௌட⁴வேக³ப்ரவிஜிதபவநம் துங்க³துங்க³ம் துரங்க³ம்
சேலம் நீலம் வஸாந꞉ கரதலவிளஸத்காண்ட³கோத³ண்ட³த³ண்ட³꞉ ।
ராக³த்³வேஷாதி³நாநாவித⁴ம்ருக³படலீபீ⁴திக்ருத்³பூ⁴தப⁴ர்தா
குர்வந்நாகே²டலீலாம் பரிலஸது மந꞉காநநே மாமகீநே ॥ 9 ॥

அம்போ⁴ஜாப்⁴யாம் ச ரம்பா⁴ரத²சரணலதாத்³வந்த்³வகும்பீ⁴ந்த்³ரகும்பை⁴-
-ர்பி³ம்பே³நேந்தோ³ஶ்ச கம்போ³ருபரி விளஸதா வித்³ருமேணோத்பலாப்⁴யாம் ।
அம்போ⁴தே³நாபி ஸம்பா⁴விதமுபஜநிதாட³ம்ப³ரம் ஶம்ப³ராரே꞉
ஶம்போ⁴꞉ ஸம்போ⁴க³யோக்³யம் கிமபி த⁴நமித³ம் ஸம்ப⁴வேத்ஸம்பதே³ ந꞉ ॥ 10 ॥

வேணீஸௌபா⁴க்³யவிஸ்மாபிததபநஸுதாசாருவேணீவிளாஸா-
-ந்வாணீநிர்தூ⁴தவாணீகரதலவித்⁴ருதோதா³ரவீணாவிராவான் ।
ஏணீநேத்ராந்தப⁴ங்கீ³நிரஸநநிபுணாபாங்க³கோணாநுபாஸே
ஶோணாந்ப்ராணாநுதூ³ட⁴ப்ரதிநவஸுஷமாகந்த³ளாநிந்து³மௌளே꞉ ॥ 11 ॥

ந்ருத்தாரம்பே⁴ஷு ஹஸ்தாஹதமுரஜதி⁴மித்³தி⁴ங்க்ருதைரத்யுதா³ரை-
-ஶ்சித்தாநந்த³ம் வித⁴த்தே ஸத³ஸி ப⁴க³வத꞉ ஸந்ததம் ய꞉ ஸ நந்தீ³ ।
சண்டீ³ஶாத்³யாஸ்ததா²ந்யே சதுரகு³ணக³ணப்ரீணிதஸ்வாமிஸத்கா-
-ரோத்கர்ஷோத்³யத்ப்ரஸாதா³꞉ ப்ரமத²பரிப்³ருடா⁴꞉ பாந்து ஸந்தோஷிணோ ந꞉ ॥ 12 ॥

முக்தாமாணிக்யஜாலை꞉ பரிகலிதமஹாஸாலமாலோகநீயம்
ப்ரத்யுப்தாநர்க⁴ரத்நைர்தி³ஶி தி³ஶி ப⁴வநை꞉ கல்பிதைர்தி³க்பதீநாம் ।
உத்³யாநைரத்³ரிகந்யாபரிஜநவநிதாமாநநீயை꞉ பரீதம்
ஹ்ருத்³யம் ஹ்ருத்³யஸ்து நித்யம் மம பு⁴வநபதேர்தா⁴ம ஸோமார்த⁴மௌளே꞉ ॥ 13 ॥

ஸ்தம்பை⁴ர்ஜம்பா⁴ரிரத்நப்ரவரவிரசிதை꞉ ஸம்ப்⁴ருதோபாந்தபா⁴க³ம்
ஶும்ப⁴த்ஸோபாநமார்க³ம் ஶுசிமணிநிசயைர்கு³ம்பி⁴தாநல்பஶில்பம் ।
கும்பை⁴꞉ ஸம்பூர்ணஶோப⁴ம் ஶிரஸி ஸுக⁴டிதை꞉ ஶாதகும்பை⁴ரபங்கை꞉
ஶம்போ⁴꞉ ஸம்பா⁴வநீயம் ஸகலமுநிஜநை꞉ ஸ்வஸ்தித³ம் ஸ்யாத்ஸதோ³ ந꞉ ॥ 14 ॥

ந்யஸ்தோ மத்⁴யே ஸபா⁴யா꞉ பரிஸரவிளஸத்பாத³பீடா²பி⁴ராமோ
ஹ்ருத்³ய꞉ பாதை³ஶ்சதுர்பி⁴꞉ கநகமணிமயைருச்சகைருஜ்ஜ்வலாத்மா ॥

வாஸோரத்நேந கேநாப்யதி⁴கம்ருது³தரேணாஸ்த்ருதோ விஸ்த்ருதஶ்ரீ꞉
பீட²꞉ பீடா³ப⁴ரம் ந꞉ ஶமயது ஶிவயோ꞉ ஸ்வைரஸம்வாஸயோக்³ய꞉ ॥ 15 ॥

ஆஸீநஸ்யாதி⁴பீட²ம் த்ரிஜக³த³தி⁴பதேரங்க்⁴ரிபீடா²நுஷக்தௌ
பாதோ²ஜாபோ⁴க³பா⁴ஜௌ பரிம்ருது³ளதலோல்லாஸிபத்³மாதி³ரேகௌ² ।
பாதாம் பாதா³வுபௌ⁴ தௌ நமத³மரகிரீடோல்லஸச்சாருஹீர-
-ஶ்ரேணீஶோணாயமாநோந்நதநக²த³ஶகோத்³பா⁴ஸமாநௌ ஸமாநௌ ॥ 16 ॥

யந்நாதோ³ வேத³வாசாம் நிக³த³தி நிகி²லம் லக்ஷணம் பக்ஷிகேது-
-ர்லக்ஷ்மீஸம்போ⁴க³ஸௌக்²யம் விரசயதி யயோஶ்சாபரே ரூபபே⁴தே³ ।
ஶம்போ⁴꞉ ஸம்பா⁴வநீயே பத³கமலஸமாஸங்க³தஸ்துங்க³ஶோபே⁴
மாங்க³ல்யம் ந꞉ ஸமக்³ரம் ஸகலஸுக²கரே நூபுரே பூரயேதாம் ॥ 17 ॥

அங்கே³ ஶ்ருங்கா³ரயோநே꞉ ஸபதி³ ஶலப⁴தாம் நேத்ரவஹ்நௌ ப்ரயாதே
ஶத்ரோருத்³த்⁴ருத்ய தஸ்மாதி³ஷுதி⁴யுக³மதோ⁴ ந்யஸ்தமக்³ரே கிமேதத் ।
ஶங்காமித்த²ம் நதாநாமமரபரிஷதா³மந்தரங்கூரயத்த-
-த்ஸங்கா⁴தம் சாரு ஜங்கா⁴யுக³மகி²லபதேரம்ஹஸாம் ஸம்ஹரேந்ந꞉ ॥ 18 ॥

ஜாநுத்³வந்த்³வேந மீநத்⁴வஜந்ருவரஸமுத்³ரோபமாநேந ஸாகம்
ராஜந்தௌ ராஜரம்பா⁴கரிகரகநகஸ்தம்ப⁴ஸம்பா⁴வநீயௌ ।
ஊரூ கௌ³ரீகராம்போ⁴ருஹஸரஸஸமாமர்த³நாநந்த³பா⁴ஜௌ
சாரூ தூ³ரீக்ரியாஸ்தாம் து³ரிதமுபசிதம் ஜந்மஜந்மாந்தரே ந꞉ ॥ 19 ॥

ஆமுக்தாநர்க⁴ரத்நப்ரகரகரபரிஷ்வக்தகல்யாணகாஞ்சீ-
-தா³ம்நா ப³த்³தே³ந து³க்³த⁴த்³யுதிநிசயமுஷா சீநபட்டாம்ப³ரேண ।
ஸம்வீதே ஶைலகந்யாஸுசரிதபரிபாகாயமாணே நிதம்பே³
நித்யம் நர்நர்து சித்தம் மம நிகி²லஜக³த்ஸ்வாமிந꞉ ஸோமமௌளே꞉ ॥ 20 ॥

ஸந்த்⁴யாகாலாநுரஜ்யத்³தி³நகரஸருசா காலதௌ⁴தேந கா³ட⁴ம்
வ்யாநத்³த⁴꞉ ஸ்நிக்³த⁴முக்³த⁴꞉ ஸரஸமுத³ரப³ந்தே⁴ந வீதோபமேந ।
உத்³தீ³ப்தை꞉ ஸ்வப்ரகாஶைருபசிதமஹிமா மந்மதா²ரேருதா³ரோ
மத்⁴யோ மித்²யார்த²ஸத்⁴ர்யங்மம தி³ஶது ஸதா³ ஸங்க³திம் மங்க³ளாநாம் ॥ 21 ॥

நாபீ⁴சக்ராளவாலாந்நவநவஸுஷமாதோ³ஹத³ஶ்ரீபரீதா-
-து³த்³க³ச்ச²ந்தீ புரஸ்தாது³த³ரபத²மதிக்ரம்ய வக்ஷ꞉ ப்ரயாந்தி ।
ஶ்யாமா காமாக³மார்த²ப்ரகத²நலிபிவத்³பா⁴ஸதே யா நிகாமம்
ஸா மா ஸோமார்த⁴மௌளே꞉ ஸுக²யது ஸததம் ரோமவல்லீமதல்லீ ॥ 22 ॥

ஆஶ்லேஷேஷ்வத்³ரிஜாயா꞉ கடி²நகுசதடீலிப்தகாஶ்மீரபங்க-
-வ்யாஸங்கா³து³த்³யத³ர்கத்³யுதிபி⁴ருபசிதஸ்பர்த⁴முத்³தா³மஹ்ருத்³யம் ।
த³க்ஷாராதேருதூ³ட⁴ப்ரதிநவமணிமாலாவளீபா⁴ஸமாநம்
வக்ஷோ விக்ஷோபி⁴தாக⁴ம் ஸததநதிஜுஷாம் ரக்ஷதாத³க்ஷதம் ந꞉ ॥ 23 ॥

வாமாங்கே விஸ்பு²ரந்த்யா꞉ கரதலவிளஸச்சாருரக்தோத்பலாயா꞉
காந்தாயா வாமவக்ஷோருஹப⁴ரஶிக²ரோந்மர்த³நவ்யக்³ரமேகம் ।
அந்யாம்ஸ்த்ரீநப்யுதா³ராந்வரபரஶும்ருகா³ளங்க்ருதாநிந்து³மௌளே-
-ர்பா³ஹூநாப³த்³த⁴ஹேமாங்க³த³மணிகடகாநந்தராளோகயாம꞉ ॥ 24 ॥

ஸம்ப்⁴ராந்தாயா꞉ ஶிவாயா꞉ பதிவிளயபி⁴யா ஸர்வலோகோபதாபா-
-த்ஸம்விக்³நஸ்யாபி விஷ்ணோ꞉ ஸரப⁴ஸமுப⁴யோர்வாரணப்ரேரணாப்⁴யாம் ।
மத்⁴யே த்ரைஶங்கவீயாமநுப⁴வதி த³ஶாம் யத்ர ஹாலாஹலோஷ்மா
ஸோ(அ)யம் ஸர்வாபதா³ம் ந꞉ ஶமயது நிசயம் நீலகண்ட²ஸ்ய கண்ட²꞉ ॥ 25 ॥

ஹ்ருத்³யைரத்³ரீந்த்³ரகந்யாம்ருது³த³ஶநபதை³ர்முத்³ரிதோ வித்³ருமஶ்ரீ-
-ருத்³த்³யோதந்த்யா நிதாந்தம் த⁴வளத⁴வளயா மிஶ்ரிதோ த³ந்தகாந்த்யா ।
முக்தாமாணிக்யஜாலவ்யதிகரஸத்³ருஶா தேஜஸா பா⁴ஸமாந꞉
ஸத்³யோஜாதஸ்ய த³த்³யாத³த⁴ரமணிரஸௌ ஸம்பதா³ம் ஸஞ்சயம் ந꞉ ॥ 26 ॥

கர்ணாலங்காரநாநாமணிநிகரருசாம் ஸஞ்சயைரஞ்சிதாயாம்
வர்ண்யாயாம் ஸ்வர்ணபத்³மோத³ரபரிவிளஸத்கர்ணிகாஸம்நிபா⁴யாம் ।
பத்³த⁴த்யாம் ப்ராணவாயோ꞉ ப்ரணதஜநஹ்ருத³ம்போ⁴ஜவாஸஸ்ய ஶம்போ⁴-
-ர்நித்யம் நஶ்சித்தமேதத்³விரசயது ஸுகே²நாஸிகாம் நாஸிகாயாம் ॥ 27 ॥

அத்யந்தம் பா⁴ஸமாநே ருசிரதரருசாம் ஸங்க³மாத்ஸந்மணீநா-
-முத்³யச்சண்டா³ம்ஶுதா⁴மப்ரஸரநிரஸநஸ்பஷ்டத்³ருஷ்டாபதா³நே ।
பூ⁴யாஸ்தாம் பூ⁴தயே ந꞉ கரிவரஜயிந꞉ கர்ணபாஶாவளம்பே³
ப⁴க்தாலீபா⁴லஸஜ்ஜஜ்ஜநிமரணலிபே꞉ குண்ட³லே குண்ட³லே தே ॥ 28 ॥

யாப்⁴யாம் காலவ்யவஸ்தா² ப⁴வதி தநுமதாம் யோ முக²ம் தே³வதாநாம்
யேஷாமாஹு꞉ ஸ்வரூபம் ஜக³தி முநிவரா தே³வதாநாம் த்ரயீம் தாம் ।
ருத்³ராணீவக்த்ரபங்கேருஹஸததவிஹாரோத்ஸுகேந்தி³ந்தி³ரேப்⁴ய-
-ஸ்தேப்⁴யஸ்த்ரிப்⁴ய꞉ ப்ரணாமாஞ்ஜலிமுபரசயே த்ரீக்ஷணஸ்யேக்ஷணேப்⁴ய꞉ ॥ 29 ॥

வாமம் வாமாங்ககா³யா வத³நஸரஸிஜே வ்யாவளத்³வல்லபா⁴யா
வ்யாநம்ரேஷ்வந்யத³ந்யத்புநரளிகப⁴வம் வீதநி꞉ஶேஷரௌக்ஷ்யம் ।
பூ⁴யோ பூ⁴யோபி மோதா³ந்நிபதத³தித³யாஶீதளம் சூதபா³ணே
த³க்ஷாரேரீக்ஷணாநாம் த்ரயமபஹரதாதா³ஶு தாபத்ரயம் ந꞉ ॥ 30 ॥

யஸ்மிந்நர்தே⁴ந்து³முக்³த⁴த்³யுதிநிசயதிரஸ்காரநிஸ்தந்த்³ரகாந்தௌ
காஶ்மீரக்ஷோத³ஸங்கல்பதமிவ ருசிரம் சித்ரகம் பா⁴தி நேத்ரம் ।
தஸ்மிந்நுல்லீலசில்லீநடவரதருணீலாஸ்யரங்கா³யமாணே
காலாரே꞉ பா²லதே³ஶே விஹரது ஹ்ருத³யம் வீதசிந்தாந்தரம் ந꞉ ॥ 31 ॥

ஸ்வாமிந்க³ங்கா³மிவாங்கீ³குரு தவ ஶிரஸா மாமபீத்யர்த²யந்தீம்
த⁴ந்யாம் கந்யாம் க²ராம்ஶோ꞉ ஶிரஸி வஹதி கிம் ந்வேஷ காருண்யஶாலீ ।
இத்த²ம் ஶங்காம் ஜநாநாம் ஜநயத³திக⁴நம் கைஶிகம் காலமேக⁴-
-ச்சா²யம் பூ⁴யாது³தா³ரம் த்ரிபுரவிஜயிந꞉ ஶ்ரேயஸே பூ⁴யஸே ந꞉ ॥ 32 ॥

ஶ்ருங்கா³ராகல்பயோக்³யை꞉ ஶிக²ரிவரஸுதாஸத்ஸகீ²ஹஸ்தலூநை꞉
ஸூநைராப³த்³த⁴மாலாவளிபரிவிளஸத்ஸௌரபா⁴க்ருஷ்டப்⁴ருங்க³ம் ।
துங்க³ம் மாணிக்யகாந்த்யா பரிஹஸிதஸுராவாஸஶைலேந்த்³ரஶ்ருங்க³ம்
ஸங்க⁴ம் ந꞉ ஸங்கடாநாம் விக⁴டயது ஸதா³ காங்கடீகம் கிரீடம் ॥ 33 ॥

வக்ராகார꞉ கலங்கீ ஜட³தநுரஹமப்யங்க்⁴ரிஸேவாநுபா⁴வா-
-து³த்தம்ஸத்வம் ப்ரயாத꞉ ஸுலப⁴தரக்⁴ருணாஸ்யந்தி³நஶ்சந்த்³ரமௌளே꞉ ।
தத்ஸேவந்தாம் ஜநௌகா⁴꞉ ஶிவமிதி நிஜயாவஸ்த²யைவ ப்³ருவாணம்
வந்தே³ தே³வஸ்ய ஶம்போ⁴ர்முகுடஸுக⁴டிதம் முக்³த⁴பீயூஷபா⁴நும் ॥ 34 ॥

காந்த்யா ஸம்பு²ல்லமல்லீகுஸுமத⁴வளயா வ்யாப்ய விஶ்வம் விராஜ-
-ந்வ்ருத்தாகாரோ விதந்வந்முஹுரபி ச பராம் நிர்வ்ருதிம் பாத³பா⁴ஜாம் ।
ஸாநந்த³ம் நந்தி³தோ³ஷ்ணா மணிகடகவதா வாஹ்யமாந꞉ புராரே꞉
ஶ்வேதச்ச²த்ராக்²யஶீதத்³யுதிரபஹரதாதா³பத³ஸ்தாபதா³ ந꞉ ॥ 35 ॥

தி³வ்யாகல்போஜ்ஜ்வலாநாம் ஶிவகி³ரிஸுதயோ꞉ பார்ஶ்வயோராஶ்ரிதாநாம்
ருத்³ராணீஸத்ஸகீ²நாம் மத³தரளகடாக்ஷாஞ்சலைரஞ்சிதாநாம் ।
உத்³வேல்லத்³பா³ஹுவல்லீவிளஸநஸமயே சாமராந்தோ³ளநீநா-
-முத்³பூ⁴த꞉ கங்கணாலீவலயகலகலோ வாரயேதா³பதோ³ ந꞉ ॥ 36 ॥

ஸ்வர்கௌ³க꞉ஸுந்த³ரீணாம் ஸுலலிதவபுஷாம் ஸ்வாமிஸேவாபராணாம்
வல்க³த்³பூ⁴ஷாணி வக்ராம்பு³ஜபரிவிக³ளந்முக்³த⁴கீ³தாம்ருதாநி ।
நித்யம் ந்ருத்தாந்யுபாஸே பு⁴ஜவிது⁴திபத³ந்யாஸபா⁴வாவளோக-
-ப்ரத்யுத்³யத்ப்ரீதிமாத்³யத்ப்ரமத²நடநடீத³த்தஸம்பா⁴வநாநி ॥ 37 ॥

ஸ்தா²நப்ராப்த்யா ஸ்வராணாம் கிமபி விஶத³தாம் வ்யஞ்ஜயந்மஞ்ஜுவீணா-
-ஸ்வாநாவச்சி²ந்நதாலக்ரமமம்ருதமிவாஸ்வாத்³யமாநம் ஶிவாப்⁴யாம் ।
நாநாராகா³திஹ்ருத்³யம் நவரஸமது⁴ரஸ்தோத்ரஜாதாநுவித்³த⁴ம்
கா³நம் வீணாமஹர்ஷே꞉ கலமதிலலிதம் கர்ணபூரயதாம் ந꞉ ॥ 38 ॥

சேதோ ஜாதப்ரமோத³ம் ஸபதி³ வித³த⁴தீ ப்ராணிநாம் வாணிநீநாம்
பாணித்³வந்த்³வாக்³ரஜாக்³ரத்ஸுலலிதரணிதஸ்வர்ணதாலாநுகூலா ।
ஸ்வீயாராவேண பாதோ²த⁴ரரவபடுநா நாத³யந்தீ மயூரீம்
மாயூரீ மந்த³பா⁴வம் மணிமுரஜப⁴வா மார்ஜநா மார்ஜயேந்ந꞉ ॥ 39 ॥

தே³வேப்⁴யோ தா³நவேப்⁴ய꞉ பித்ருமுநிபரிஷத்ஸித்³த⁴வித்³யாத⁴ரேப்⁴ய꞉
ஸாத்⁴யேப்⁴யஶ்சாரணேப்⁴யோ மநுஜபஶுபதஜ்ஜாதிகீடாதி³கேப்⁴ய꞉ ।
ஶ்ரீகைலாஸப்ரரூடா⁴ஸ்த்ருணவிடபிமுகா²ஶ்சாபி யே ஸந்தி தேப்⁴ய꞉
ஸர்வேப்⁴யோ நிர்விசாரம் நதிமுபரசயே ஶர்வபாதா³ஶ்ரயேப்⁴ய꞉ ॥ 40 ॥

த்⁴யாயந்நித்த²ம் ப்ரபா⁴தே ப்ரதிதி³வஸமித³ம் ஸ்தோத்ரரத்நம் படே²த்³ய꞉
கிம் வா ப்³ரூமஸ்ததீ³யம் ஸுசரிதமத²வா கீர்தயாம꞉ ஸமாஸாத் ।
ஸம்பஜ்ஜாதம் ஸமக்³ரம் ஸத³ஸி ப³ஹுமதிம் ஸர்வலோகப்ரியத்வம்
ஸம்ப்ராப்யாயு꞉ஶதாந்தே பத³மயதி பரப்³ரஹ்மணோ மந்மதா²ரே꞉ ॥ 41 ॥

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ய ஶ்ரீகோ³விந்த³ப⁴க³வத்பூஜ்யபாத³ஶிஷ்யஸ்ய ஶ்ரீமச்ச²ங்கரப⁴க³வத꞉ க்ருதௌ ஶ்ரீ ஶிவ பாதா³தி³கேஶாந்தவர்ணந ஸ்தோத்ரம் ॥


மேலும் ஶ்ரீ ஶிவ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed