Sri Shastru Sha Varna Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ ஶாஸ்த்ரு ஶவர்ண ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்


அஸ்ய ஶ்ரீஶாஸ்த்ரு ஶவர்ண ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய நைத்⁴ருவ ருஷி꞉ அநுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ ஶாஸ்தா தே³வதா, ஓம் பூ⁴தாதி⁴பாய வித்³மஹே இதி பீ³ஜம், ஓம் மஹாதே³வாய தீ⁴மஹி இதி ஶக்தி꞉, ஓம் தந்ந꞉ ஶாஸ்தா ப்ரசோத³யாத் இதி கீலகம், ஸாத⁴காபீ⁴ஷ்டஸாத⁴நே பூஜநே விநியோக³꞉ ॥

ந்யாஸ꞉ –
ஓம் ஹ்ராம் பூ⁴தாதி⁴பாய வித்³மஹே அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீம் மஹாதே³வாய தீ⁴மஹி தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரூம் தந்ந꞉ ஶாஸ்தா ப்ரசோத³யாத் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரைம் தந்ந꞉ ஶாஸ்தா ப்ரசோத³யாத் அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரௌம் மஹாதே³வாய தீ⁴மஹி கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ர꞉ பூ⁴தாதி⁴பாய வித்³மஹே கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஏவம் ஹ்ருத³யாதி³ந்யாஸ꞉ ॥

த்⁴யாநம் –
ஶ்ரீஶோமேஶாத்மபுத்ரம் ஶ்ரிதஜநவரத³ம் ஶ்லாக⁴நீயாபதா³நம்
க்லேஶோத்³ப்⁴ராந்திப்ரணாஶம் க்லிஶிதரிபுசயம் க்லேத³ஸங்காஶமாத்ரம் ।
கோஶோச்சாஶ்வாதி⁴ரூட⁴ம் பரிக³தம்ருக³யாகே²லநாநந்த³சித்தம்
பாஶோச்சண்டா³ஸ்த்ரபாணிம் வரத³மப⁴யத³ம் ஸ்தௌமி ஶாஸ்தாரமீஶம் ॥

ஸ்தோத்ரம் –
ஓம் ॥ ஶந்நோ தா³தா ஶம்ப்⁴ருதாங்க꞉ ஶந்தநு꞉ ஶந்தநுஸ்துத꞉ ।
ஶம்வாச்ய꞉ ஶங்க்ருதிப்ரீத꞉ ஶந்த³꞉ ஶாந்தநவஸ்துத꞉ ॥ 1 ॥

ஶங்கர꞉ ஶங்கரீ ஶம்பு⁴꞉ ஶம்பூ⁴ர்வை ஶம்பு⁴வல்லப⁴꞉ ।
ஶம்ஸ꞉ ஶம்ஸ்தா²பதி꞉ ஶம்ஸ்ய꞉ ஶம்ஸித꞉ ஶங்கரப்ரிய꞉ ॥ 2 ॥

ஶம்யு꞉ ஶங்க²꞉ ஶம்ப⁴வோ(அ)பி ஶம்ஸாபாத்ரம் ஶகேடி³த꞉ ।
ஶகடக்⁴நார்சித꞉ ஶக்த꞉ ஶகாரிபரிபூஜித꞉ ॥ 3 ॥

ஶகுநஜ்ஞ꞉ ஶகுநத³꞉ ஶகுநீஶ்வரபாலக꞉ ।
ஶகுநாரூட⁴விநுத꞉ ஶகடாஸுப²லப்ரத³꞉ ॥ 4 ॥ [ப்ரிய꞉]

ஶகுந்தேஶாத்மஜஸ்துத்ய꞉ ஶகலாக்ஷகயுக்³ரத²꞉ ।
ஶக்ருத்கரிஸ்தோமபால꞉ ஶக்வரீச்ச²ந்த³ஈடி³த꞉ ॥ 5 ॥

ஶக்திமாந் ஶக்திப்⁴ருத்³ப⁴க்த꞉ ஶக்திப்⁴ருச்ச²க்திஹேதிக꞉ ।
ஶக்த꞉ ஶக்ரஸ்துத꞉ ஶக்ய꞉ ஶக்ரகோ³பதநுச்ச²வி꞉ ॥ 6 ॥

ஶக்ரஜாயாபீ⁴ஷ்டதா³தா ஶக்ரஸாரதி²ரக்ஷக꞉ ।
ஶக்ராணீவிநுத꞉ ஶக்ல꞉ ஶக்ரோத்ஸவஸமாத்ருக꞉ ॥ 7 ॥

ஶக்வரத்⁴வஜஸம்ப்ராப்தப³லைஶ்வர்யவிராஜித꞉ ।
ஶக்ரோத்தா²நக்ரியாரம்ப⁴ப³லிபூஜாப்ரமோதி³த꞉ ॥ 8 ॥

ஶங்கு꞉ ஶங்காவிரஹித꞉ ஶங்கரீசித்தரஞ்ஜக꞉ ।
ஶங்கராவாஸதௌ⁴ரேய꞉ ஶங்கராளயபோ⁴க³த³꞉ ॥ 9 ॥

ஶங்கராளங்க்ருதத³ர꞉ ஶங்கீ² ஶங்க²நிதீ⁴ஶ்வர꞉ ।
ஶங்க²த்⁴ம꞉ ஶங்க²ப்⁴ருச்ச²ங்க²நக²꞉ ஶங்க²ஜபூ⁴ஷண꞉ ॥ 10 ॥

ஶங்கா²ஸ்ய꞉ ஶங்கி²நீலோல꞉ ஶங்கி²க꞉ ஶங்க²ப்⁴ருத்ப்ரிய꞉ ।
ஶசீவிரஹவித்⁴வஸ்த꞉ ஶசீபதிவிநோத³த³꞉ ॥ 11 ॥

ஶடீக³ந்த⁴꞉ ஶடாஜூட꞉ ஶட²மூலக்ருதாத³ர꞉ ।
ஶட²புஷ்பத⁴ர꞉ ஶஸ்தா ஶடா²த்மகநிப³ர்ஹண꞉ ॥ 12 ॥

ஶணஸூத்ரத⁴ர꞉ ஶாணீ ஶாண்டி³ல்யாதி³முநிஸ்துத꞉ ।
ஶதகீர்தி꞉ ஶதத்⁴ருதி꞉ ஶதகுந்த³ஸுமப்ரிய꞉ ॥ 13 ॥

ஶதகும்பா⁴த்³ரிநிலய꞉ ஶதக்ரதுஜயப்ரத³꞉ ।
ஶதத்³ருதடஸஞ்சாரீ ஶதகண்ட²ஸமத்³யுதி꞉ ॥ 14 ॥

ஶதவீர்ய꞉ ஶதப³ல꞉ ஶதாங்கீ³ ஶதவாஹந꞉ ।
ஶத்ருக்⁴ந꞉ ஶத்ருக்⁴நநுத꞉ ஶத்ருஜிச்ச²த்ருவஞ்சக꞉ ॥ 15 ॥

ஶலாலுகந்த⁴ரத⁴ர꞉ ஶநிபீடா³ஹர꞉ ஶிகீ² ।
ஶநிப்ரதோ³ஷஸஞ்ஜாதஸ்வப⁴க்தப⁴ரணோத்ஸுக꞉ ॥ 16 ॥

ஶந்யர்சித꞉ ஶநித்ராண꞉ ஶந்யநுக்³ரஹகாரக꞉ ।
ஶப³ராகே²டநரத꞉ ஶபத²꞉ ஶபத²க்ஷண꞉ ॥ 17 ॥

ஶப்³த³நிஷ்ட²꞉ ஶப்³த³வேதீ³ ஶமீ ஶமத⁴நஸ்துத꞉ ।
ஶமீக³ர்ப⁴ப்ரிய꞉ ஶம்ப³꞉ ஶம்ப³ராரிஸஹோத³ர꞉ ॥ 18 ॥

ஶயண்ட³விமுக²꞉ ஶண்டீ³ ஶரணாக³தரக்ஷக꞉ ।
ஶரஜந்மப்ராணஸக²꞉ ஶரஜந்மஸஹோத³ர꞉ ॥ 19 ॥

ஶரஜந்மாநுஸரண꞉ ஶரஜந்மசமூபதி꞉ ।
ஶரஜந்மாமாத்யவர்ய꞉ ஶரஜந்மப்ரியங்கர꞉ ॥ 20 ॥

ஶரஜந்மக³ணாதீ⁴ஶ꞉ ஶரஜந்மாஶ்ரயாத⁴ர꞉ ।
ஶரஜந்மாக்³ரஸஞ்சாரீ ஶராஸநத⁴ர꞉ ஶரீ ॥ 21 ॥

ஶராருக்⁴ந꞉ ஶர்குரேஷ்ட꞉ ஶர்மத³꞉ ஶர்மவிக்³ரஹ꞉ ।
ஶர்யாதிஜயத³꞉ ஶஸ்த்ரீ ஶஶப்⁴ருத்³பூ⁴ஷநந்த³ந꞉ ॥ 22 ॥

ஶஶ்வத்³ப³லாநுகூலோ(அ)பி ஶஷ்குலீப⁴க்ஷணாத³ர꞉ ।
ஶஸ்த꞉ ஶஸ்தவர꞉ ஶஸ்தகேஶக꞉ ஶஸ்தவிக்³ரஹ꞉ ॥ 23 ॥

ஶஸ்த்ராட்⁴ய꞉ ஶஸ்த்ரப்⁴ருத்³தே³வ꞉ ஶஸ்த்ரக்ரீடா³குதூஹல꞉ ।
ஶஸ்யாயுத⁴꞉ ஶார்ங்க³பாணி꞉ ஶார்ங்கி³ஸ்த்ரீப்ரியநந்த³ந꞉ ॥ 24 ॥

ஶாகப்ரிய꞉ ஶாகதே³வ꞉ ஶாகடாயநஸம்ஸ்துத꞉ ।
ஶாக்தத⁴ர்மரத꞉ ஶாக்த꞉ ஶாக்திக꞉ ஶாக்தரஞ்ஜக꞉ ॥ 25 ॥

ஶாகிநீடா³கிநீமுக்²யயோகி³நீபரிஸேவித꞉ ।
ததா² ஶாட்³வலநாத²ஶ்ச ஶாட்²யகர்மரதாஹித꞉ ॥ 26 ॥

ஶாண்டி³ல்யகோ³த்ரவரத³꞉ ஶாந்தாத்மா ஶாதபத்ரக꞉ ।
ஶாதகும்ப⁴ஸுமப்ரீத꞉ ஶாதகும்ப⁴ஜடாத⁴ர꞉ ॥ 27 ॥

ஶாதோத³ரப்ரப⁴꞉ ஶாப⁴꞉ ஶாட்³வலக்ரீட³நாத³ர꞉ ।
ஶாநபாதா³ரஸஞ்சாரீ ஶாத்ரவாந்வயமர்த³ந꞉ ॥ 28 ॥

ஶாந்த꞉ ஶாந்தநிதி⁴꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தாத்மா ஶாந்திஸாத⁴க꞉ ।
ஶாந்திக்ருச்சா²ந்திகுஶல꞉ ஶாந்ததீ⁴꞉ ஶாந்தவிக்³ரஹ꞉ ॥ 29 ॥

ஶாந்திகாம꞉ ஶாந்திபதி꞉ ஶாந்தீட்³ய꞉ ஶாந்திவாசக꞉ ।
ஶாந்தஸ்துத꞉ ஶாந்தநுத꞉ ஶாந்தேட்³ய꞉ ஶாந்தபூஜித꞉ ॥ 30 ॥

ஶாபாஸ்த்ர꞉ ஶாபகுஶல꞉ ஶாபாயுத⁴ஸுபூஜித꞉ ।
ஶாபக்⁴ந꞉ ஶாபதீ³நேட்³ய꞉ ஶாபத்³விட் ஶாபநிக்³ரஹ꞉ ॥ 31 ॥

ஶாபார்ஜித꞉ ஶாகடிகவாஹப்ரீதஶ்ச ஶாமிநீ ।
ஶாப்³தி³க꞉ ஶாப்³தி³கநுத꞉ ஶாப்³த³போ³த⁴ப்ரதா³யக꞉ ॥ 32 ॥

ஶாம்ப³ராக³மவேதீ³ ச ஶாம்ப³ர꞉ ஶாம்ப³ரோத்ஸவ꞉ ।
ஶாமிநீதி³க்³விஹாரோ(அ)த² ஶாமித்ரக³ணபாலக꞉ ॥ 33 ॥

ஶாம்ப⁴வ꞉ ஶாம்ப⁴வாராத்⁴ய꞉ ஶாமிலாலேபநாத³ர꞉ ।
ஶாம்ப⁴வேஷ்ட꞉ ஶாம்ப⁴வாட்⁴ய꞉ ஶாம்ப⁴வீ ஶம்பு⁴பூஜக꞉ ॥ 34 ॥

ஶாரப்⁴ரூ꞉ ஶாரத³꞉ ஶாரீ ஶாரதா³நிவஹத்³யுதி꞉ ।
ஶாரதே³ட்³ய꞉ ஶாரதீ³ஷ்ட꞉ ஶாரிஸ்த²꞉ ஶாருகாந்தக꞉ ॥ 35 ॥

ஶார்குகா²தீ³ ஶார்குரேஷ்ட꞉ ஶாரீரமலமோசக꞉ ।
ஶார்ங்கீ³ ஶார்ங்கி³ஸுத꞉ ஶார்ங்கி³ப்ரீத꞉ ஶார்ங்கி³ப்ரியாத³ர꞉ ॥ 36 ॥

ஶார்தூ³ளாக்ஷ꞉ ஶார்வராப⁴꞉ ஶார்வரீப்ரியஶேக²ர꞉ ।
ஶாலங்கீட்³ய꞉ ஶாலவாப⁴꞉ ஶாலகாமார்சகாத³ர꞉ ॥ 37 ॥

ஶாஶ்வத꞉ ஶாஶ்வதைஶ்வர்ய꞉ ஶாஸிதா ஶாஸநாத³ர꞉ ।
ஶாஸ்த்ரஜ்ஞ꞉ ஶாஸ்த்ரதத்த்வஜ்ஞ꞉ ஶாஸ்த்ரத³ர்ஶீ ச ஶாஸ்த்ரவித் ॥ 38 ॥

ஶாஸ்த்ரசக்ஷு꞉ ஶாஸ்த்ரகர்ஷீ ஶாஸ்த்ரக்ருச்சா²ஸ்த்ரசாரண꞉ ।
ஶாஸ்த்ரீ ஶாஸ்த்ரப்ரதிஷ்டா²தா ஶாஸ்த்ரார்த²꞉ ஶாஸ்த்ரபோஷக꞉ ॥ 39 ॥

ஶாஸ்த்ரஹேது꞉ ஶாஸ்த்ரஸேது꞉ ஶாஸ்த்ரகேதுஶ்ச ஶாஸ்த்ரபூ⁴꞉ ।
ஶாஸ்த்ராஶ்ரய꞉ ஶாஸ்த்ரகே³ய꞉ ஶாஸ்த்ரகாரஶ்ச ஶாஸ்த்ரத்³ருக் ॥ 40 ॥

ஶாஸ்த்ராங்க³꞉ ஶாஸ்த்ரபூஜ்யஶ்ச ஶாஸ்த்ரக்³ரத²நலாலஸ꞉ ।
ஶாஸ்த்ரப்ரஸாத⁴க꞉ ஶாஸ்த்ரஜ்ஞேய꞉ ஶாஸ்த்ரார்த²பண்டி³த꞉ ॥ 41 ॥

ஶாஸ்த்ரபாரங்க³த꞉ ஶாஸ்த்ரகு³ணவிச்சா²ஸ்த்ரஶோத⁴க꞉ ।
ஶாஸ்த்ரக்ருத்³வரதா³தா ச ஶாஸ்த்ரஸந்த³ர்ப⁴போ³த⁴க꞉ ॥ 42 ॥

ஶாஸ்த்ரக்ருத்பூஜித꞉ ஶாஸ்த்ரகர꞉ ஶாஸ்த்ரபராயண꞉ ।
ஶாஸ்த்ராநுரக்த꞉ ஶாஸ்த்ராத்மா ஶாஸ்த்ரஸந்தே³ஹப⁴ஞ்ஜக꞉ ॥ 43 ॥

ஶாஸ்த்ரநேதா ஶாஸ்த்ரபூத꞉ ஶாஸ்த்ரயோநிஶ்ச ஶாஸ்த்ரஹ்ருத் ।
ஶாஸ்த்ரளோல꞉ ஶாஸ்த்ரபால꞉ ஶாஸ்த்ரக்ருத்பரிரக்ஷக꞉ ॥ 44 ॥

ஶாஸ்த்ரத⁴ர்ம꞉ ஶாஸ்த்ரகர்மா ஶாஸ்த்ரஶீலஶ்ச ஶாஸ்த்ரநுத் ।
ஶாஸ்த்ரத்³ருஷ்டி꞉ ஶாஸ்த்ரபுஷ்டி꞉ ஶாஸ்த்ரதுஷ்டிஶ்ச ஶாஸ்த்ரசித் ॥ 45 ॥

ஶாஸ்த்ரஶுத்³தி⁴꞉ ஶாஸ்த்ரபு³த்³தி⁴꞉ ஶாஸ்த்ரதீ⁴꞉ ஶாஸ்த்ரவர்த⁴ந꞉ ।
ஶாஸ்த்ரப்ரஜ்ஞ꞉ ஶாஸ்த்ரவிஜ்ஞ꞉ ஶாஸ்த்ரார்தீ² ஶாஸ்த்ரமண்ட³ல꞉ ॥ 46 ॥

ஶாஸ்த்ரஸ்ப்ருக் ஶாஸ்த்ரநிபுண꞉ ஶாஸ்த்ரஸ்ருக் ஶாஸ்த்ரமங்க³ள꞉ ।
ஶாஸ்த்ரதீ⁴ர꞉ ஶாஸ்த்ரஶூர꞉ ஶாஸ்த்ரவீரஶ்ச ஶாஸ்த்ரஸத் ॥ 47 ॥

ஶாஸ்த்ராதி⁴ப꞉ ஶாஸ்த்ரதே³வ꞉ ஶாஸ்த்ரக்ரீடோ³(அ)த² ஶாஸ்த்ரராட் ।
ஶாஸ்த்ராட்⁴ய꞉ ஶாஸ்த்ரஸாரஜ்ஞ꞉ ஶாஸ்த்ரம் ஶாஸ்த்ரப்ரத³ர்ஶக꞉ ॥ 48 ॥

ஶாஸ்த்ரப்ரௌட⁴꞉ ஶாஸ்த்ரரூட⁴꞉ ஶாஸ்த்ரகூ³ட⁴ஶ்ச ஶாஸ்த்ரப꞉ ।
ஶாஸ்த்ரத்⁴யாந꞉ ஶாஸ்த்ரகு³ண꞉ ஶாஸ்த்ரேஶாநஶ்ச ஶாஸ்த்ரபூ⁴꞉ ॥ 49 ॥

ஶாஸ்த்ரஜ்யேஷ்ட²꞉ ஶாஸ்த்ரநிஷ்ட²꞉ ஶாஸ்த்ரஶ்ரேஷ்ட²ஶ்ச ஶாஸ்த்ரருக் ।
ஶாஸ்த்ரத்ராதா ஶாஸ்த்ரப⁴ர்தா ஶாஸ்த்ரகர்தா ச ஶாஸ்த்ரமுத் ॥ 50 ॥

ஶாஸ்த்ரத⁴ந்ய꞉ ஶாஸ்த்ரபுண்ய꞉ ஶாஸ்த்ரக³ண்யஶ்ச ஶாஸ்த்ரதீ⁴꞉ ।
ஶாஸ்த்ரஸ்பூ²ர்தி꞉ ஶாஸ்த்ரமூர்தி꞉ ஶாஸ்த்ரகீர்திஶ்ச ஶாஸ்த்ரப்⁴ருத் ॥ 51 ॥

ஶாஸ்த்ரப்ரிய꞉ ஶாஸ்த்ரஜாய꞉ ஶாஸ்த்ரோபாயஶ்ச ஶாஸ்த்ரகீ³꞉ ।
ஶாஸ்த்ராதா⁴ர꞉ ஶாஸ்த்ரசர꞉ ஶாஸ்த்ரஸாரஶ்ச ஶாஸ்த்ரது⁴க் ॥ 52 ॥

ஶாஸ்த்ரப்ராண꞉ ஶாஸ்த்ரக³ண꞉ ஶாஸ்த்ரத்ராணஶ்ச ஶாஸ்த்ரபா⁴க் ।
ஶாஸ்த்ரநாத²꞉ ஶாஸ்த்ரரத²꞉ ஶாஸ்த்ரஸேநஶ்ச ஶாஸ்த்ரத³꞉ ॥ 53 ॥

ஶாஸ்த்ரஸ்வாமீ ஶாஸ்த்ரபூ⁴மா ஶாஸ்த்ரகாமீ ச ஶாஸ்த்ரபு⁴க் ।
ஶாஸ்த்ரப்ரக்²ய꞉ ஶாஸ்த்ரமுக்²ய꞉ ஶாஸ்த்ரவிக்²யோ(அ)த² ஶாஸ்த்ரவாந் ॥ 54 ॥

ஶாஸ்த்ரவர்ண꞉ ஶாஸ்த்ரபூர்ண꞉ ஶாஸ்த்ரகர்ணோ(அ)த² ஶாஸ்த்ரபுட் ।
ஶாஸ்த்ரபோ⁴க³꞉ ஶாஸ்த்ரயோக³꞉ ஶாஸ்த்ரபா⁴க³ஶ்ச ஶாஸ்த்ரயுக் ॥ 55 ॥

ஶாஸ்த்ரோஜ்ஜ்வல꞉ ஶாஸ்த்ரபா³ல꞉ ஶாஸ்த்ரநாமா ச ஶாஸ்த்ரபு⁴க் ।
ஶாஸ்த்ரஶ்ரீ꞉ ஶாஸ்த்ரஸந்துஷ்ட꞉ ஶாஸ்த்ரோக்த꞉ ஶாஸ்த்ரதை³வதம் ॥ 56 ॥

ஶாஸ்த்ரமௌளி꞉ ஶாஸ்த்ரகேலி꞉ ஶாஸ்த்ரபாலிஶ்ச ஶாஸ்த்ரமுக் ।
ஶாஸ்த்ரராஜ்ய꞉ ஶாஸ்த்ரபோ⁴ஜ்ய꞉ ஶாஸ்த்ரேஜ்ய꞉ ஶாஸ்த்ரயாஜக꞉ ॥ 57 ॥

ஶாஸ்த்ரஸௌக்²ய꞉ ஶாஸ்த்ரவிபு⁴꞉ ஶாஸ்த்ரப்ரேஷ்ட²ஶ்ச ஶாஸ்த்ரஜுட் ।
ஶாஸ்த்ரவீர்ய꞉ ஶாஸ்த்ரகார்ய꞉ ஶாஸ்த்ரார்ஹ꞉ ஶாஸ்த்ரதத்பர꞉ ॥ 58 ॥

ஶாஸ்த்ரக்³ராஹீ ஶாஸ்த்ரவஹ꞉ ஶாஸ்த்ராக்ஷ꞉ ஶாஸ்த்ரகாரக꞉ ।
ஶாஸ்த்ரஶ்ரீத³꞉ ஶாஸ்த்ரதே³ஹ꞉ ஶாஸ்த்ரஶேஷஶ்ச ஶாஸ்த்ரத்விட் ॥ 59 ॥

ஶாஸ்த்ரஹ்லாதீ³ ஶாஸ்த்ரகல꞉ ஶாஸ்த்ரரஶ்மிஶ்ச ஶாஸ்த்ரதீ⁴꞉ ।
ஶாஸ்த்ரஸிந்து⁴꞉ ஶாஸ்த்ரப³ந்து⁴꞉ ஶாஸ்த்ரயத்நஶ்ச ஶாஸ்த்ரபி⁴த் ॥ 60 ॥

ஶாஸ்த்ரப்ரத³ர்ஶீ ஶாஸ்த்ரேஷ்ட꞉ ஶாஸ்த்ரபூ⁴ஷஶ்ச ஶாஸ்த்ரக³꞉ ।
ஶாஸ்த்ரஸங்க⁴꞉ ஶாஸ்த்ரஸக²ஸ்ததா² ஶாஸ்த்ரவிஶாரத³꞉ ॥ 61 ॥

ஶாஸ்த்ரப்ரீத꞉ ஶாஸ்த்ரஹித꞉ ஶாஸ்த்ரபூதோ(அ)த² ஶாஸ்த்ரக்ருத் ।
ஶாஸ்த்ரமாலீ ஶாஸ்த்ரயாயீ ஶாஸ்த்ரீய꞉ ஶாஸ்த்ரபாரத்³ருக் ॥ 62 ॥

ஶாஸ்த்ரஸ்தா²யீ ஶாஸ்த்ரசாரீ ஶாஸ்த்ரகீ³꞉ ஶாஸ்த்ரசிந்தந꞉ ।
ஶாஸ்த்ரத்⁴யாந꞉ ஶாஸ்த்ரகா³ந꞉ ஶாஸ்த்ராளீ ஶாஸ்த்ரமாநத³꞉ ॥ 63 ॥

ஶிக்யபால꞉ ஶிக்யரக்ஷ꞉ ஶிக²ண்டீ³ ஶிக²ராத³ர꞉ ।
ஶிக²ரம் ஶிக²ரீந்த்³ரஸ்த²꞉ ஶிக²ரீவ்யூஹபாலக꞉ ॥ 64 ॥

ஶிக²ராவாஸநப்ரீத꞉ ஶிகா²வலவஶாத்³ருத꞉ ।
ஶிகா²வாந் ஶிகி²மித்ரஶ்ச ஶிகீ²ட்³ய꞉ ஶிகி²லோசந꞉ ॥ 65 ॥

ஶிகா²யோக³ரத꞉ ஶிக்³ருப்ரீத꞉ ஶிக்³ருஜகா²த³ந꞉ ।
ஶிக்³ருஜேக்ஷுரஸாநந்த³꞉ ஶிகி²ப்ரீதிக்ருதாத³ர꞉ ॥ 66 ॥

ஶித꞉ ஶிதி꞉ ஶிதிகண்டா²த³ரஶ்ச ஶிதிவக்ஷருக் ।
ஶிஞ்ஜஞ்ஜிகாஹேமகாந்திவஸ்த்ர꞉ ஶிஞ்ஜிதமண்டி³த꞉ ॥ 67 ॥

ஶிதி²லாரிக³ண꞉ ஶிஞ்ஜீ ஶிபிவிஷ்டப்ரிய꞉ ஶிபீ² ।
ஶிபி³ப்ரிய꞉ ஶிபி³நுத꞉ ஶிபீ³ட்³யஶ்ச ஶிபி³ஸ்துத꞉ ॥ 68 ॥

ஶிபி³கஷ்டஹர꞉ ஶிப்³யாஶ்ரிதஶ்ச ஶிபி³காப்ரிய꞉ ।
ஶிபி³ரீ ஶிபி³ரத்ராண꞉ ஶிபி³ராளயவல்லப⁴꞉ ॥ 69 ॥

ஶிபி³வல்லப⁴ஸத்ப்ரேமா ஶிராப²லஜலாத³ர꞉ ।
ஶிரஜாலங்க்ருதஶிரா꞉ ஶிரஸ்த்ராணவிபூ⁴ஷித꞉ ॥ 70 ॥

ஶிரோரத்நப்ரதீகாஶ꞉ ஶிரோவேஷ்டநஶோபி⁴த꞉ ।
ஶிலாத³ஸம்ஸ்துத꞉ ஶில்பீ ஶிவத³ஶ்ச ஶிவங்கர꞉ ॥ 71 ॥

ஶிவ꞉ ஶிவாத்மா ஶிவபூ⁴꞉ ஶிவக்ருச்சி²வஶேக²ர꞉ ।
ஶிவஜ்ஞ꞉ ஶிவகர்மஜ்ஞ꞉ ஶிவத⁴ர்மவிசாரக꞉ ॥ 72 ॥

ஶிவஜந்மா ஶிவாவாஸ꞉ ஶிவயோகீ³ ஶிவாஸ்பத³꞉ ।
ஶிவஸ்ம்ருதி꞉ ஶிவத்⁴ருதி꞉ ஶிவார்த²꞉ ஶிவமாநஸ꞉ ॥ 73 ॥

ஶிவாட்⁴ய꞉ ஶிவவர்யஜ்ஞ꞉ ஶிவார்த²꞉ ஶிவகீர்தந꞉ ।
ஶிவேஶ்வர꞉ ஶிவாராத்⁴ய꞉ ஶிவாத்⁴யக்ஷ꞉ ஶிவப்ரிய꞉ ॥ 74 ॥

ஶிவநாத²꞉ ஶிவஸ்வாமீ ஶிவேஶ꞉ ஶிவநாயக꞉ ।
ஶிவமூர்தி꞉ ஶிவபதி꞉ ஶிவகீர்தி꞉ ஶிவாத³ர꞉ ॥ 75 ॥

ஶிவப்ராண꞉ ஶிவத்ராண꞉ ஶிவத்ராதா ஶிவாஜ்ஞக꞉ ।
ஶிவபஶ்ச ஶிவக்ரீட³꞉ ஶிவதே³வ꞉ ஶிவாதி⁴ப꞉ ॥ 76 ॥

ஶிவஜ்யேஷ்ட²꞉ ஶிவஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஶிவப்ரேஷ்ட²꞉ ஶிவாதி⁴ராட் ।
ஶிவராட் ஶிவகோ³ப்தா ச ஶிவாங்க³꞉ ஶிவதை³வத꞉ ॥ 77 ॥

ஶிவப³ந்து⁴꞉ ஶிவஸுஹ்ருச்சி²வாதீ⁴ஶ꞉ ஶிவப்ரத³꞉ ।
ஶிவாக்³ரணீ꞉ ஶிவேஶாந꞉ ஶிவகீ³த꞉ ஶிவோச்ச்²ரய꞉ ॥ 78 ॥

ஶிவஸ்பூ²ர்தி꞉ ஶிவஸுத꞉ ஶிவப்ரௌட⁴꞉ ஶிவோத்³யத꞉ ।
ஶிவஸேந꞉ ஶிவசர꞉ ஶிவப⁴ர்தா ஶிவப்ரபு⁴꞉ ॥ 79 ॥

ஶிவைகராட் ஶிவப்ரஜ்ஞ꞉ ஶிவஸார꞉ ஶிவஸ்ப்ருஹ꞉ ।
ஶிவக்³ரீவ꞉ ஶிவநாமா ஶிவபூ⁴தி꞉ ஶிவாந்தர꞉ ॥ 80 ॥

ஶிவமுக்²ய꞉ ஶிவப்ரக்²ய꞉ ஶிவவிக்²ய꞉ ஶிவாக்²யக³꞉ ।
ஶிவத்⁴யாதா ஶிவோத்³கா³தா ஶிவதா³தா ஶிவஸ்தி²தி꞉ ॥ 81 ॥

ஶிவாநந்த³꞉ ஶிவமதி꞉ ஶிவார்ஹ꞉ ஶிவதத்பர꞉ ।
ஶிவப⁴க்த꞉ ஶிவாஸக்த꞉ ஶிவஶக்த꞉ ஶிவாத்மக꞉ ॥ 82 ॥

ஶிவத்³ருக் ஶிவஸம்பந்ந꞉ ஶிவஹ்ருச்சி²வமண்டி³த꞉ ।
ஶிவபா⁴க் ஶிவஸந்தா⁴தா ஶிவஶ்லாகீ⁴ ஶிவோத்ஸுக꞉ ॥ 83 ॥

ஶிவஶீல꞉ ஶிவரஸ꞉ ஶிவலோல꞉ ஶிவோத்கட꞉ ।
ஶிவலிங்க³꞉ ஶிவபத³꞉ ஶிவஸந்த⁴꞉ ஶிவோஜ்ஜ்வல꞉ ॥ 84 ॥

ஶிவஶ்ரீத³꞉ ஶிவகல꞉ ஶிவமாந்ய꞉ ஶிவப்ரத³꞉ ।
ஶிவவ்ரத꞉ ஶிவஹித꞉ ஶிவப்ரீத꞉ ஶிவாஶய꞉ ॥ 85 ॥

ஶிவநிஷ்ட²꞉ ஶிவஜப꞉ ஶிவஸஞ்ஜ்ஞ꞉ ஶிவோர்ஜித꞉ ।
ஶிவமாந꞉ ஶிவஸ்தா²ந꞉ ஶிவகா³ந꞉ ஶிவோபம꞉ ॥ 86 ॥

ஶிவாநுரக்த꞉ ஶிவஹ்ருச்சி²வஹேது꞉ ஶிவார்சக꞉ ।
ஶிவகேலி꞉ ஶிவவடு꞉ ஶிவசாடு꞉ ஶிவாஸ்த்ரவித் ॥ 87 ॥

ஶிவஸங்க³꞉ ஶிவத⁴ர꞉ ஶிவபா⁴வ꞉ ஶிவார்த²க்ருத் ।
ஶிவலீல꞉ ஶிவஸ்வாந்த꞉ ஶிவேச்ச²꞉ ஶிவதா³யக꞉ ॥ 88 ॥

ஶிவஶிஷ்ய꞉ ஶிவோபாய꞉ ஶிவேஷ்ட꞉ ஶிவபா⁴வந꞉ ।
ஶிவப்ரதீ⁴꞉ ஶிவவிபு⁴꞉ ஶிவாபீ⁴ஷ்ட꞉ ஶிவத்⁴வஜ꞉ ॥ 89 ॥

ஶிவவாந் ஶிவஸம்மோஹ꞉ ஶிவர்தி⁴꞉ ஶிவஸம்ப்⁴ரம꞉ ।
ஶிவஶ்ரீ꞉ ஶிவஸங்கல்ப꞉ ஶிவகா³த்ர꞉ ஶிவோக்தித³꞉ ॥ 90 ॥

ஶிவவேஷ꞉ ஶிவோத்கர்ஷ꞉ ஶிவபா⁴ஷ꞉ ஶிவோத்ஸுக꞉ ।
ஶிவமூல꞉ ஶிவாபால꞉ ஶிவஶூல꞉ ஶிவாப³ல꞉ ॥ 91 ॥

ஶிவாசார꞉ ஶிவாகார꞉ ஶிவோதா³ர꞉ ஶிவாகர꞉ ।
ஶிவஹ்ருஷ்ட꞉ ஶிவோத்³தி³ஷ்ட꞉ ஶிவதுஷ்ட꞉ ஶிவேஷ்டத³꞉ ॥ 92 ॥

ஶிவடி³ம்ப⁴꞉ ஶிவாரம்ப⁴꞉ ஶிவோஜ்ஜ்ரும்ப⁴꞉ ஶிவாப⁴ர꞉ ।
ஶிவமாய꞉ ஶிவசய꞉ ஶிவதா³ய꞉ ஶிவோச்ச்²ரய꞉ ॥ 93 ॥

ஶிவவ்யூஹ꞉ ஶிவோத்ஸாஹ꞉ ஶிவஸ்நேஹ꞉ ஶிவாவஹ꞉ ।
ஶிவலோக꞉ ஶிவாலோக꞉ ஶிவௌகா꞉ ஶிவஸூசக꞉ ॥ 94 ॥

ஶிவபு³த்³தி⁴꞉ ஶிவர்தி⁴ஶ்ச ஶிவஸித்³தி⁴꞉ ஶிவர்தி⁴த³꞉ ।
ஶிவதீ⁴꞉ ஶிவஸம்ஶுத்³தி⁴꞉ ஶிவதீ⁴꞉ ஶிவஸித்³தி⁴த³꞉ ॥ 95 ॥

ஶிவநாமா ஶிவப்ரேமா ஶிவபூ⁴꞉ ஶிவவித்தம꞉ ।
ஶிவாவிஷ்ட꞉ ஶிவாதி³ஷ்ட꞉ ஶிவாபீ⁴ஷ்ட꞉ ஶிவேஷ்டக்ருத் ॥ 96 ॥

ஶிவஸேவீ ஶிவகவி꞉ ஶிவக்²யாத꞉ ஶிவச்ச²வி꞉ ।
ஶிவலீந꞉ ஶிவச்ச²ந்ந꞉ ஶிவத்⁴யாந꞉ ஶிவஸ்வந꞉ ॥ 97 ॥

ஶிவபால꞉ ஶிவஸ்தூ²ல꞉ ஶிவஜால꞉ ஶிவாலய꞉ ।
ஶிவாவேஶ꞉ ஶிவோத்³தே³ஶ꞉ ஶிவாதே³ஶ꞉ ஶிவோத்³யத꞉ ॥ 98 ॥

ஶிவபக்ஷ꞉ ஶிவாத்⁴யக்ஷ꞉ ஶிவரக்ஷ꞉ ஶிவேக்ஷண꞉ ।
ஶிவபத்³ய꞉ ஶிவோத்³வித்³ய꞉ ஶிவஹ்ருத்³ய꞉ ஶிவாத்³யக꞉ ॥ 99 ॥

ஶிவபாத்³ய꞉ ஶிவஸ்வாத்³ய꞉ ஶிவார்க்⁴ய꞉ ஶிவபாத்³யக꞉ ।
ஶிவார்ஹ꞉ ஶிவஹார்த³ஶ்ச ஶிவபி³ம்ப³꞉ ஶிவார்ப⁴க꞉ ॥ 100 ॥

ஶிவமண்ட³லமத்⁴யஸ்த²꞉ ஶிவகேலிபராயண꞉ ।
ஶிவாமித்ரப்ரமத²ந꞉ ஶிவப⁴க்தார்திநாஶந꞉ ॥ 101 ॥

ஶிவப⁴க்திப்ரியரத꞉ ஶிவப்ரணவமாநஸ꞉ ।
ஶிவவால்லப்⁴யபுஷ்டாங்க³꞉ ஶிவாரிஹரணோத்ஸுக꞉ ॥ 102 ॥

ஶிவாநுக்³ரஹஸந்தா⁴தா ஶிவப்ரணயதத்பர꞉ ।
ஶிவபாதா³ப்³ஜலோலம்ப³꞉ ஶிவபூஜாபராயண꞉ ॥ 103 ॥

ஶிவகீர்தநஸந்துஷ்ட꞉ ஶிவோல்லாஸக்ரியாத³ர꞉ ।
ஶிவாபதா³நசதுர꞉ ஶிவகார்யாநுகூலத³꞉ ॥ 104 ॥

ஶிவபுத்ரப்ரீதிகர꞉ ஶிவாஶ்ரிதக³ணேஷ்டத³꞉ ।
ஶிவமூர்தா⁴பி⁴ஷிக்தாங்க³꞉ ஶிவஸைந்யபுர꞉ஸர꞉ ॥ 105 ॥

ஶிவவிஶ்வாஸஸம்பூர்ண꞉ ஶிவப்ரமத²ஸுந்த³ர꞉ ।
ஶிவலீலாவிநோத³ஜ்ஞ꞉ ஶிவவிஷ்ணுமநோஹர꞉ ॥ 106 ॥

ஶிவப்ரேமார்த்³ரதி³வ்யாங்க³꞉ ஶிவவாக³ம்ருதார்த²வித் ।
ஶிவபூஜாக்³ரக³ண்யஶ்ச ஶிவமங்க³ளசேஷ்டித꞉ ॥ 107 ॥

ஶிவதூ³ஷகவித்⁴வம்ஸீ ஶிவாஜ்ஞாபரிபாலக꞉ ।
ஶிவஸம்ஸாரஶ்ருங்கா³ர꞉ ஶிவஜ்ஞாநப்ரதா³யக꞉ ॥ 108 ॥

ஶிவஸ்தா²நத்⁴ருதோத்³த³ண்ட³꞉ ஶிவயோக³விஶாரத³꞉ ।
ஶிவப்ரேமாஸ்பதோ³ச்சண்ட³த³ண்ட³நாட³ம்ப³ரோத்³ப⁴ட꞉ ॥ 109 ॥

ஶிவார்சகபரித்ராதா ஶிவப⁴க்திப்ரதா³யக꞉ ।
ஶிவத்⁴யாநைகநிலய꞉ ஶிவத⁴ர்மபராயண꞉ ॥ 110 ॥

ஶிவஸ்மரணஸாந்நித்⁴ய꞉ ஶிவாநந்த³மஹோத³ர꞉ ।
ஶிவப்ரஸாத³ஸந்துஷ்ட꞉ ஶிவகைவல்யமூலக꞉ ॥ 111 ॥

ஶிவஸங்கீர்தநோல்லாஸ꞉ ஶிவகைலாஸபோ⁴க³த³꞉ ।
ஶிவப்ரதோ³ஷபூஜாத்தஸர்வஸௌபா⁴க்³யஸுந்த³ர꞉ ॥ 112 ॥

ஶிவலிங்கா³ர்சநாஸக்த꞉ ஶிவநாமஸ்ம்ருதிப்ரத³꞉ ।
ஶிவாலயஸ்தா²பகஶ்ச ஶிவாத்³ரிக்ரீட³நோத்ஸுக꞉ ॥ 113 ॥

ஶிவாபதா³நநிபுண꞉ ஶிவவாக்பரிபாலக꞉ ।
ஶிவாநீப்ரீதிகலஶ꞉ ஶிவாராதிவிநாஶக꞉ ॥ 114 ॥

ஶிவாத்மகக்ரியாளோல꞉ ஶிவஸாயுஜ்யஸாத⁴க꞉ ।
ஶிஶிரேஷ்ட꞉ ஶிஶிரத³꞉ ஶிஶிரர்துப்ரிய꞉ ஶிஶு꞉ ॥ 115 ॥

ஶிஶுப்ரிய꞉ ஶிஶுத்ராதா ஶிஶுபா⁴ஷீ ஶிஶூத்ஸவ꞉ ।
ஶிஶுபாலநதாத்பர்ய꞉ ஶிஶுபூஜ்ய꞉ ஶிஶுக்ஷம꞉ ॥ 116 ॥

ஶிஶுபாலக்ரோத⁴ஹர꞉ ஶிஶுஶக்தித⁴ரஸ்துத꞉ ।
ஶிஶுபாலக்⁴நவிநுத꞉ ஶிஶுபாலநசேஷ்டித꞉ ॥ 117 ॥

ஶிஶுசாந்த்³ராயணப்ரீத꞉ ஶிஶுபா⁴வாவநப்ரபு⁴꞉ ।
ஶீகரப்ரணய꞉ ஶீகராங்க³꞉ ஶீக்⁴ரஶ்ச ஶீக்⁴ரஶ꞉ ॥ 118 ॥

ஶீக்⁴ரவேதீ³ ஶீக்⁴ரகா³மீ ஶீக்⁴ரயோத்³தா⁴ ச ஶீக்⁴ரதீ⁴꞉ ।
ஶீக்⁴ரகப்ரியக்ருச்சீ²க்⁴ரீ ஶீக்⁴ரதா³தா ச ஶீக்⁴ரப்⁴ருத் ॥ 119 ॥

ஶீதாலங்கரண꞉ ஶீதஜலாஸ்வாத³நதத்பர꞉ ।
ஶீத꞉ ஶீதகர꞉ ஶீதபுஷ்பதா⁴ரீ ச ஶீதகு³꞉ ॥ 120 ॥

ஶீதப்ரிய꞉ ஶீதபா⁴நு꞉ ஶீதரஶ்மிஶ்ச ஶீதள꞉ ।
ஶீதாப்ரப⁴꞉ ஶீதளாட்⁴ய꞉ ஶீதாம்ஶு꞉ ஶீதவீர்யக꞉ ॥ 121 ॥

ஶீதளாங்க³꞉ ஶீதஸஹ꞉ ஶீதாத்³ரிநிலயப்ரிய꞉ ।
ஶீத்புடப்⁴ரு꞉ ஶீதநேத்ர꞉ ஶீர்ணாங்க்⁴ரிப⁴யநாஶந꞉ ॥ 122 ॥

ஶீதாத்மகி³ரிஸஞ்சாரீ ஶீர்ணபர்ணஸுமோத்கர꞉ ।
ஶீப⁴ஜ்ஞ꞉ ஶீர்ஷண்யத⁴ர꞉ ஶீர்ஷரக்ஷோ(அ)த² ஶீலவாந் ॥ 123 ॥

ஶீலஜ்ஞ꞉ ஶீலத³꞉ ஶீலபாலக꞉ ஶீலவத்ப்ரபு⁴꞉ ।
ஶுகதுண்ட³நிபா⁴பாங்க³꞉ ஶுகவாஹநஸோத³ர꞉ ॥ 124 ॥

ஶுகப்ரியப²லாஸ்வாத³꞉ ஶுகவாக்யப்ரிய꞉ ஶுபீ⁴ ।
ஶுகவாஹப்ரிய꞉ ஶுக்திகாஜஹார꞉ ஶுகப்ரிய꞉ ॥ 125 ॥

ஶுக்ர꞉ ஶுக்ரபு⁴கா³ரூட⁴பூ⁴த꞉ ஶுக்ரப்ரபூஜித꞉ ।
ஶுக்ரஶிஷ்யாந்தக꞉ ஶுக்ரவர்ண꞉ ஶுக்ரகர꞉ ஶுசி꞉ ॥ 126 ॥

ஶுக்ல꞉ ஶுக்லநுத꞉ ஶுக்லீ ஶுக்லபுஷ்பஶ்ச ஶுக்லத³꞉ ।
ஶுக்லாங்க³꞉ ஶுக்லகர்மா ச ஶுசிபூ⁴மிநிவாஸக꞉ ॥ 127 ॥

ஶுசிப்ரத³꞉ ஶுசிகர꞉ ஶுசிகர்மா ஶுசிப்ரிய꞉ ।
ஶுசிரோசி꞉ ஶுசிமதி꞉ ஶுண்டீ²கு³ட³ஜலாத³ர꞉ ॥ 128 ॥

ஶுத்³த⁴꞉ ஶுத்³த⁴ப²லாஹார꞉ ஶுத்³தா⁴ந்தபரிபாலக꞉ ।
ஶுத்³த⁴சேதா꞉ ஶுத்³த⁴கர்மா ஶுத்³த⁴பா⁴வோ(அ)த² ஶுத்³தி⁴த³꞉ ॥ 129 ॥

ஶுப⁴꞉ ஶுபா⁴ங்க³꞉ ஶுப⁴க்ருச்சு²பே⁴ச்ச²꞉ ஶுப⁴மாநஸ꞉ ।
ஶுப⁴பா⁴ஷீ ஶுப⁴நுத꞉ ஶுப⁴வர்ஷீ ஶுபா⁴த³ர꞉ ॥ 130 ॥

ஶுப⁴ஶீல꞉ ஶுப⁴ப்ரீத꞉ ஶுப⁴ம்யு꞉ ஶுப⁴போஷக꞉ ।
ஶுப⁴ங்கர꞉ ஶுப⁴க³ண꞉ ஶுபா⁴சார꞉ ஶுபோ⁴த்ஸவ꞉ ॥ 131 ॥

ஶுபா⁴த³ர꞉ ஶுபோ⁴தா³ர꞉ ஶுபா⁴ஹார꞉ ஶுபா⁴வஹ꞉ ।
ஶுபா⁴ந்வித꞉ ஶுப⁴ஹித꞉ ஶுப⁴வர்ண꞉ ஶுபா⁴ம்ப³ர꞉ ॥ 132 ॥

ஶுப⁴ப⁴க்த꞉ ஶுபா⁴ஸக்த꞉ ஶுப⁴யுக்த꞉ ஶுபே⁴க்ஷண꞉ ।
ஶுப்⁴ர꞉ ஶுப்⁴ரக³ண꞉ ஶுப்⁴ரவஸ்த்ர꞉ ஶுப்⁴ரவிபூ⁴ஷண꞉ ॥ 133 ॥

ஶுப⁴வித்⁴வம்ஸிநீபூ⁴த꞉ ஶுல்காதா³நநிபாதக꞉ ।
ஶுஷ்மத்³யுதி꞉ ஶுஷ்மிஸக²꞉ ஶுஶ்ரூஷாதூ³தஶங்கர꞉ ॥ 134 ॥

ஶூர꞉ ஶூராஶ்ரித꞉ ஶூரக³ண꞉ ஶூரசமூபதி꞉ ।
ஶூரப்ரவரஸந்தோ³ஹ꞉ ஶூரப⁴க்தஶ்ச ஶூரவாந் ॥ 135 ॥

ஶூரஸேந꞉ ஶூரநுத꞉ ஶூரபாலஶ்ச ஶூரஜித் ।
ஶூரதே³வ꞉ ஶூரவிபு⁴꞉ ஶூரநேதா ச ஶூரராட் ॥ 136 ॥

ஶூலபாணியுத꞉ ஶூலீ ஶூலயுத்³த⁴விஶாரத³꞉ ।
ஶூலிநீப்ரியக்ருச்சூ²லவித்ரஸ்தரிபுமண்ட³ல꞉ ॥ 137 ॥

ஶ்ருங்கா³ரகே²ல꞉ ஶ்ருங்கா³ரகா³த்ர꞉ ஶ்ருங்கா³ரஶேக²ர꞉ ।
ஶ்ருங்கா³ரஜடில꞉ ஶ்ருங்கா³டகஸஞ்சாரகௌதுக꞉ ॥ 138 ॥

ஶ்ருங்கா³ரபூ⁴ஷண꞉ ஶ்ருங்கா³ரயோநிஜநநார்ப⁴க꞉ ।
ஶேமுஷீது³꞉க²ஹந்தா ச ஶேக²ரீக்ருதமூர்த⁴ஜ꞉ ॥ 139 ॥

ஶேஷஸ்துத꞉ ஶேஷபாணி꞉ ஶேஷபூ⁴ஷணநந்த³ந꞉ ।
ஶேஷாத்³ரிநிலயப்ரீத꞉ ஶேஷோத³ரஸஹோத³ர꞉ ॥ 140 ॥

ஶைலஜாப்ரியக்ருத்கர்மா ஶைலராஜப்ரபூஜித꞉ ।
ஶைலாதி³விநுத꞉ ஶைவ꞉ ஶைவஶாஸ்த்ரப்ரசாரக꞉ ॥ 141 ॥

ஶைவதீ⁴ர꞉ ஶைவவீர꞉ ஶைவஶூரஶ்ச ஶைவராட் ।
ஶைவத்ராண꞉ ஶைவக³ண꞉ ஶைவப்ராணஶ்ச ஶைவவித் ॥ 142 ॥

ஶைவஶாஸ்த்ர꞉ ஶைவஶாஸ்த்ராட்⁴ய꞉ ஶைவப்⁴ருச்சை²வபாலக꞉ ।
ஶைவத³க்ஷ꞉ ஶைவபக்ஷ꞉ ஶைவரக்ஷோ(அ)த² ஶைவஹ்ருத் ॥ 143 ॥

ஶைவாங்க³꞉ ஶைவமந்த்ரஜ்ஞ꞉ ஶைவதந்த்ரஶ்ச ஶைவத³꞉ ।
ஶைவமௌநீ ஶைவமதி꞉ ஶைவயந்த்ரவிதா⁴யக꞉ ॥ 144 ॥

ஶைவவ்ரத꞉ ஶைவநேதா ஶைவஜ்ஞ꞉ ஶைவஸைந்யக꞉ ।
ஶைவநந்த்³ய꞉ ஶைவபூஜ்ய꞉ ஶைவராஜ்யோ(அ)த² ஶைவப꞉ ॥ 145 ॥

ஶோணாபாங்க³꞉ ஶோணநக²꞉ ஶோணரத்நவிபூ⁴ஷித꞉ ।
ஶோகக்⁴ந꞉ ஶோப⁴நாஸ்த்ரஶ்ச ஶோத⁴க꞉ ஶோப⁴நப்ரத³꞉ ॥ 146 ॥

ஶோஷிதாரி꞉ ஶோஷஹாரீ ஶோஷிதாஶ்ரிதரக்ஷக꞉ ।
ஶௌரீட்³ய꞉ ஶௌரிவரத³꞉ ஶௌரித்³விட்ப்ராணஹாரக꞉ ॥ 147 ॥

ஶ்ரத்³தா⁴தா⁴ரஶ்ச ஶ்ரத்³தா⁴ளு꞉ ஶ்ரத்³தா⁴வித்பரிபாலக꞉ ।
ஶ்ரவணாநந்த³ஜநக꞉ ஶ்ரவணாப⁴ரணோஜ்ஜ்வல꞉ ॥ 148 ॥

ஶ்ரீத³꞉ ஶ்ரீத³ப்ரிய꞉ ஶ்ரீத³ஸ்துத꞉ ஶ்ரீத³ப்ரபூஜித꞉ ।
ஶ்ருதிஜ்ஞ꞉ ஶ்ருதிவித்பூஜ்ய꞉ ஶ்ருதிஸார꞉ ஶ்ருதிப்ரத³꞉ ॥ 149 ॥

ஶ்ருதிமௌளிநுதப்ரேமடி³ம்ப⁴꞉ ஶ்ருதிவிசாரக꞉ ।
ஶ்லாக்⁴ய꞉ ஶ்லாகா⁴பர꞉ ஶ்லாக்⁴யக³ண꞉ ஶ்லாக்⁴யகு³ணாகர꞉ ॥ 150 ॥

ஶ்வேதாங்க³ஶ்ச ஶ்வேதக³ஜரத²꞉ ஶ்வேதஸுமாத³ர꞉ ।
ஶ்ரீத்⁴ருக் ஶ்ரீத⁴ரதா³ம்பத்யஸார்த²ஸம்மோஹநாக்ருதி꞉ ॥ 151 ॥

ஶ்ரீகாமாஶ்ரிதஸந்தோ³ஹகைரவாநந்த³சந்த்³ரமா꞉ ।
இதீத³ம் ஶாஸ்த்ருதே³வஸ்ய ஶிவவிஷ்ணுஸ்வரூபிண꞉ ॥ 152 ॥

நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் தி³வ்யாநாம் ஶாதீ³நாம் ஸம்ப்ரகீர்திதம் ।
ய இத³ம் ஶ்ருணுயாந்நித்யம் ப்ரபடே²ச்ச ப்ரயத்நத꞉ ।
நாஶுப⁴ம் ப்ராப்நுயாத்கிஞ்சித்ஸோ(அ)முத்ரேஹ ச மாநவ꞉ ॥ 153 ॥

இதி ஶ்ரீ ஶாஸ்த்ரு ஶவர்ண ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ॥


மேலும் ஶ்ரீ அய்யப்ப ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed