Sri Shani Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ ஶநைஶ்சர ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்


அஸ்ய ஶ்ரீஶநைஶ்சர ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய, காஶ்யப ருஷி꞉, அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஶநைஶ்சரோ தே³வதா, ஶம் பீ³ஜம், நம் ஶக்தி꞉, மம் கீலகம், ஶநைஶ்சரப்ரஸாத³ ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ॥

கரந்யாஸ꞉ –
ஶநைஶ்சராய அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
மந்த³க³தயே தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
அதோ⁴க்ஷஜாய மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஸௌரயே அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஶுஷ்கோத³ராய கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
சா²யாத்மஜாய கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।

ஹ்ருத³யாதி³ந்யாஸ꞉ –
ஶநைஶ்சராய ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
மந்த³க³தயே ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
அதோ⁴க்ஷஜாய ஶிகா²யை வஷட் ।
ஸௌரயே கவசாய ஹும் ।
ஶுஷ்கோத³ராய நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
சா²யாத்மஜாய அஸ்த்ராய ப²ட் ।
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ।

த்⁴யாநம் –
சாபாஸநோ க்³ருத்⁴ரத⁴ரஸ்து நீல꞉
ப்ரத்யங்முக²꞉ காஶ்யப கோ³த்ரஜாத꞉ ।
ஸஶூலசாபேஷு க³தா³த⁴ரோ(அ)வ்யாத்
ஸௌராஷ்ட்ரதே³ஶப்ரப⁴வஶ்ச ஶௌரி꞉ ॥

நீலாம்ப³ரோ நீலவபு꞉ கிரீடீ
க்³ருத்⁴ராஸநஸ்தோ² விக்ருதாநநஶ்ச ।
கேயூரஹாராதி³விபூ⁴ஷிதாங்க³꞉
ஸதா³(அ)ஸ்து மே மந்த³க³தி꞉ ப்ரஸந்ந꞉ ॥

ஸ்தோத்ரம் –
ஓம் ॥ அமிதாபா⁴ஷ்யக⁴ஹர꞉ அஶேஷது³ரிதாபஹ꞉ ।
அகோ⁴ரரூபோ(அ)திதீ³ர்க⁴காயோ(அ)ஶேஷப⁴யாநக꞉ ॥ 1 ॥

அநந்தோ அந்நதா³தா சா(அ)ஶ்வத்த²மூலஜபே ப்ரிய꞉ ।
அதிஸம்பத்ப்ரதோ³(அ)மோக⁴꞉ அந்யஸ்துத்யா ப்ரகோபித꞉ ॥ 2 ॥

அபராஜிதோ(அ)த்³விதீய꞉ அதிதேஜோ(அ)ப⁴யப்ரத³꞉ ।
அஷ்டமஸ்தோ²(அ)ஞ்ஜநநிப⁴꞉ அகி²லாத்மார்கநந்த³ந꞉ ॥ 3 ॥

அதிதா³ருண அக்ஷோப்⁴ய꞉ அப்ஸரோபி⁴꞉ ப்ரபூஜித꞉ ।
அபீ⁴ஷ்டப²லதோ³(அ)ரிஷ்டமத²நோ(அ)மரபூஜித꞉ ॥ 4 ॥

அநுக்³ராஹ்யோ அப்ரமேய பராக்ரம விபீ⁴ஷண꞉ ।
அஸாத்⁴யயோகோ³ அகி²லதோ³ஷக்⁴ந꞉ அபராக்ருத꞉ ॥ 5 ॥

அப்ரமேயோ(அ)திஸுக²த³꞉ அமராதி⁴பபூஜித꞉ ।
அவலோகாத் ஸர்வநாஶ꞉ அஶ்வத்தா²ம த்³விராயுத⁴꞉ ॥ 6 ॥

அபராத⁴ஸஹிஷ்ணுஶ்ச அஶ்வத்தா²மஸுபூஜித꞉ ।
அநந்தபுண்யப²லதோ³ அத்ருப்தோ(அ)திப³லோ(அ)பி ச ॥ 7 ॥

அவலோகாத் ஸர்வவந்த்³ய꞉ அக்ஷீணகருணாநிதி⁴꞉ ।
அவித்³யாமூலநாஶஶ்ச அக்ஷய்யப²லதா³யக꞉ ॥ 8 ॥

ஆநந்த³பரிபூர்ணஶ்ச ஆயுஷ்காரக ஏவ ச ।
ஆஶ்ரிதேஷ்டார்த²வரத³꞉ ஆதி⁴வ்யாதி⁴ஹரோ(அ)பி ச ॥ 9 ॥

ஆநந்த³மய ஆநந்த³கரோ ஆயுத⁴தா⁴ரக꞉ ।
ஆத்மசக்ராதி⁴காரீ ச ஆத்மஸ்துத்யபராயண꞉ ॥ 10 ॥

ஆயுஷ்கரோ ஆநுபூர்வ்ய꞉ ஆத்மாயத்தஜக³த்த்ரய꞉ ।
ஆத்மநாமஜபப்ரீத꞉ ஆத்மாதி⁴கப²லப்ரத³꞉ ॥ 11 ॥

ஆதி³த்யஸம்ப⁴வோ ஆர்திப⁴ஞ்ஜநோ ஆத்மரக்ஷக꞉ ।
ஆபத்³பா³ந்த⁴வ ஆநந்த³ரூபோ ஆயு꞉ப்ரதோ³(அ)பி ச ॥ 12 ॥

ஆகர்ணபூர்ணசாபஶ்ச ஆத்மோத்³தி³ஷ்ட த்³விஜப்ரத³꞉ ।
ஆநுகூல்யோ ஆத்மரூபப்ரதிமாதா³நஸுப்ரிய꞉ ॥ 13 ॥

ஆத்மாராமோ ஆதி³தே³வோ ஆபந்நார்திவிநாஶந꞉ ।
இந்தி³ரார்சிதபாத³ஶ்ச இந்த்³ரபோ⁴க³ப²லப்ரத³꞉ ॥ 14 ॥

இந்த்³ரதே³வஸ்வரூபஶ்ச இஷ்டேஷ்டவரதா³யக꞉ ।
இஷ்டாபூர்திப்ரதோ³ இந்து³மதீஷ்டவரதா³யக꞉ ॥ 15 ॥

இந்தி³ராரமண꞉ ப்ரீத꞉ இந்த்³ரவம்ஶந்ருபார்சித꞉ ।
இஹாமுத்ரேஷ்டப²லத³ இந்தி³ராரமணார்சித꞉ ॥ 16 ॥

ஈந்த்³ரியோ ஈஶ்வரப்ரீத꞉ ஈஷணாத்ரயவர்ஜித꞉ ।
உமாஸ்வரூப உத்³போ³த்⁴ய꞉ உஶநா உத்ஸவப்ரிய꞉ ॥ 17 ॥

உமாதே³வ்யர்சநப்ரீத꞉ உச்சஸ்தோ²ச்சப²லப்ரத³꞉ ।
உருப்ரகாஶோ உச்சஸ்த²யோக³த³꞉ உருபராக்ரம꞉ ॥ 18 ॥

ஊர்த்⁴வலோகாதி³ஸஞ்சாரீ ஊர்த்⁴வலோகாதி³நாயக꞉ ।
ஊர்ஜஸ்வீ ஊநபாத³ஶ்ச ருகாராக்ஷரபூஜித꞉ ॥ 19 ॥

ருஷிப்ரோக்த புராணஜ்ஞ꞉ ருஷிபி⁴꞉ பரிபூஜித꞉ ।
ருக்³வேத³வந்த்³யோ ருக்³ரூபீ ருஜுமார்க³ப்ரவர்தக꞉ ॥ 20 ॥

லுலிதோத்³தா⁴ரகோ லூதப⁴வபாஶப்ரப⁴ஞ்ஜந꞉ ।
லூகாரரூபகோ லப்³த⁴த⁴ர்மமார்க³ப்ரவர்தக꞉ ॥ 21 ॥

ஏகாதி⁴பத்யஸாம்ராஜ்யப்ரதோ³ ஏநௌக⁴நாஶந꞉ ।
ஏகபாத்³யேக ஏகோநவிம்ஶதிமாஸபு⁴க்தித³꞉ ॥ 22 ॥

ஏகோநவிம்ஶதிவர்ஷத³ஶோ ஏணாங்கபூஜித꞉ ।
ஐஶ்வர்யப²லதோ³ ஐந்த்³ர ஐராவதஸுபூஜித꞉ ॥ 23 ॥

ஓங்காரஜபஸுப்ரீத ஓங்காரபரிபூஜித꞉ ।
ஓங்காரபீ³ஜோ ஔதா³ர்யஹஸ்தோ ஔந்நத்யதா³யக꞉ ॥ 24 ॥

ஔதா³ர்யகு³ண ஔதா³ர்யஶீலோ ஔஷத⁴காரக꞉ ।
கரபங்கஜஸந்நத்³த⁴த⁴நுஶ்ச கருணாநிதி⁴꞉ ॥ 25 ॥

கால꞉ கடி²நசித்தஶ்ச காலமேக⁴ஸமப்ரப⁴꞉ ।
கிரீடீ கர்மக்ருத் காரயிதா காலஸஹோத³ர꞉ ॥ 26 ॥

காலாம்ப³ர꞉ காகவாஹ꞉ கர்மட²꞉ காஶ்யபாந்வய꞉ ।
காலசக்ரப்ரபே⁴தீ³ ச காலரூபீ ச காரண꞉ ॥ 27 ॥

காரிமூர்தி꞉ காலப⁴ர்தா கிரீடமகுடோஜ்வல꞉ ।
கார்யகாரண காலஜ்ஞ꞉ காஞ்சநாப⁴ரதா²ந்வித꞉ ॥ 28 ॥

காலத³ம்ஷ்ட்ர꞉ க்ரோத⁴ரூப꞉ கராளீ க்ருஷ்ணகேதந꞉ ।
காலாத்மா காலகர்தா ச க்ருதாந்த꞉ க்ருஷ்ணகோ³ப்ரிய꞉ ॥ 29 ॥

காலாக்³நிருத்³ரரூபஶ்ச காஶ்யபாத்மஜஸம்ப⁴வ꞉ ।
க்ருஷ்ணவர்ணஹயஶ்சைவ க்ருஷ்ணகோ³க்ஷீரஸுப்ரிய꞉ ॥ 30 ॥

க்ருஷ்ணகோ³க்⁴ருதஸுப்ரீத꞉ க்ருஷ்ணகோ³த³தி⁴ஷுப்ரிய꞉ ।
க்ருஷ்ணகா³வைகசித்தஶ்ச க்ருஷ்ணகோ³தா³நஸுப்ரிய꞉ ॥ 31 ॥

க்ருஷ்ணகோ³த³த்தஹ்ருத³ய꞉ க்ருஷ்ணகோ³ரக்ஷணப்ரிய꞉ ।
க்ருஷ்ணகோ³க்³ராஸசித்தஸ்ய ஸர்வபீடா³நிவாரக꞉ ॥ 32 ॥

க்ருஷ்ணகோ³தா³ந ஶாந்தஸ்ய ஸர்வஶாந்தப²லப்ரத³꞉ ।
க்ருஷ்ணகோ³ஸ்நாந காமஸ்ய க³ங்கா³ஸ்நாநப²லப்ரத³꞉ ॥ 33 ॥

க்ருஷ்ணகோ³ரக்ஷணஸ்யாஶு ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரத³꞉ ।
க்ருஷ்ணகா³வப்ரியஶ்சைவ கபிலாபஶுஷு ப்ரிய꞉ ॥ 34 ॥

கபிலாக்ஷீரபாநஸ்ய ஸோமபாநப²லப்ரத³꞉ ।
கபிலாதா³நஸுப்ரீத꞉ கபிலாஜ்யஹுதப்ரிய꞉ ॥ 35 ॥

க்ருஷ்ணஶ்ச க்ருத்திகாந்தஸ்த²꞉ க்ருஷ்ணகோ³வத்ஸஸுப்ரிய꞉ ।
க்ருஷ்ணமால்யாம்ப³ரத⁴ர꞉ க்ருஷ்ணவர்ணதநூருஹ꞉ ॥ 36 ॥

க்ருஷ்ணகேது꞉ க்ருஶக்ருஷ்ணதே³ஹ꞉ க்ருஷ்ணாம்ப³ரப்ரிய꞉ ।
க்ரூரசேஷ்ட꞉ க்ரூரபா⁴வ꞉ க்ரூரத³ம்ஷ்ட்ர꞉ குரூபி ச ॥ 37 ॥

கமலாபதிஸம்ஸேவ்ய꞉ கமலோத்³ப⁴வபூஜித꞉ ।
காமிதார்த²ப்ரத³꞉ காமதே⁴நுபூஜநஸுப்ரிய꞉ ॥ 38 ॥

காமதே⁴நுஸமாராத்⁴ய꞉ க்ருபாயுஷவிவர்த⁴ந꞉ ।
காமதே⁴ந்வைகசித்தஶ்ச க்ருபராஜஸுபூஜித꞉ ॥ 39 ॥

காமதோ³க்³தா⁴ ச க்ருத்³த⁴ஶ்ச குருவம்ஶஸுபூஜித꞉ ।
க்ருஷ்ணாங்க³மஹிஷீதோ³க்³தா⁴ க்ருஷ்ணேந க்ருதபூஜந꞉ ॥ 40 ॥

க்ருஷ்ணாங்க³மஹிஷீதா³நப்ரிய꞉ கோணஸ்த² ஏவ ச ।
க்ருஷ்ணாங்க³மஹிஷீதா³நலோலுப꞉ காமபூஜித꞉ ॥ 41 ॥

க்ரூராவளோகநாத்ஸர்வநாஶ꞉ க்ருஷ்ணாங்க³த³ப்ரிய꞉ ।
க²த்³யோத꞉ க²ண்ட³ந꞉ க²ட்³க³த⁴ர꞉ கே²சரபூஜித꞉ ॥ 42 ॥

க²ராம்ஶுதநயஶ்சைவ க²கா³நாம் பதிவாஹந꞉ ।
கோ³ஸவாஸக்தஹ்ருத³யோ கோ³சரஸ்தா²நதோ³ஷஹ்ருத் ॥ 43 ॥

க்³ருஹராஶ்யாதி⁴பஶ்சைவ க்³ருஹராஜமஹாப³ல꞉ ।
க்³ருத்⁴ரவாஹோ க்³ருஹபதிர்கோ³சரோ கா³நலோலுப꞉ ॥ 44 ॥

கோ⁴ரோ க⁴ர்மோ க⁴நதமோ க⁴ர்மீ க⁴நக்ருபாந்வித꞉ ।
க⁴நநீலாம்ப³ரத⁴ரோ ஙாதி³வர்ணஸுஸஞ்ஜ்ஞித꞉ ॥ 45 ॥

சக்ரவர்திஸமாராத்⁴யஶ்சந்த்³ரமத்யாஸமர்சித꞉ ।
சந்த்³ரமத்யார்திஹாரீ ச சராசரஸுக²ப்ரத³꞉ ॥ 46 ॥

சதுர்பு⁴ஜஶ்சாபஹஸ்தஶ்சராசரஹிதப்ரத³꞉ ।
சா²யாபுத்ரஶ்ச²த்ரத⁴ரஶ்சா²யாதே³வீஸுதஸ்ததா² ॥ 47 ॥

ஜயப்ரதோ³ ஜக³ந்நீலோ ஜபதாம் ஸர்வஸித்³தி⁴த³꞉ ।
ஜபவித்⁴வஸ்தவிமுகோ² ஜம்பா⁴ரிபரிபூஜித꞉ ॥ 48 ॥

ஜம்பா⁴ரிவந்த்³யோ ஜயதோ³ ஜக³ஜ்ஜநமநோஹர꞉ ।
ஜக³த்த்ரயப்ரகுபிதோ ஜக³த்த்ராணபராயண꞉ ॥ 49 ॥

ஜயோ ஜயப்ரத³ஶ்சைவ ஜக³தா³நந்த³காரக꞉ ।
ஜ்யோதிஶ்ச ஜ்யோதிஷாம் ஶ்ரேஷ்டோ² ஜ்யோதி꞉ஶாஸ்த்ரப்ரவர்தக꞉ ॥ 50 ॥

ஜ²ர்ஜ²ரீக்ருததே³ஹஶ்ச ஜ²ல்லரீவாத்³யஸுப்ரிய꞉ ।
ஜ்ஞாநமூர்திர்ஜ்ஞாநக³ம்யோ ஜ்ஞாநீ ஜ்ஞாநமஹாநிதி⁴꞉ ॥ 51 ॥

ஜ்ஞாநப்ரபோ³த⁴கஶ்சைவ ஜ்ஞாநத்³ருஷ்ட்யாவளோகித꞉ ।
டங்கிதாகி²லலோகஶ்ச டங்கிதைநஸ்தமோரவி꞉ ॥ 52 ॥

டங்காரகாரகஶ்சைவ டங்க்ருதோ டாம்ப⁴த³ப்ரிய꞉ ।
ட²காரமய ஸர்வஸ்வஷ்ட²காரக்ருதபூஜித꞉ ॥ 53 ॥

ட⁴க்காவாத்³யப்ரீதிகரோ ட³மட்³ட³மருகப்ரிய꞉ ।
ட³ம்ப³ரப்ரப⁴வோ ட³ம்போ⁴ ட⁴க்காநாத³ப்ரியங்கர꞉ ॥ 54 ॥

டா³கிநீஶாகிநீபூ⁴தஸர்வோபத்³ரவகாரக꞉ ।
டா³கிநீஶாகிநீபூ⁴தஸர்வோபத்³ரவநாஶக꞉ ॥ 55 ॥

ட⁴காரரூபோ டா⁴ம்பீ⁴கோ ணகாரஜபஸுப்ரிய꞉ ।
ணகாரமயமந்த்ரார்த²꞉ ணகாரைகஶிரோமணி꞉ ॥ 56 ॥

ணகாரவசநாநந்த³꞉ ணகாரகருணாமய꞉ ।
ணகாரமயஸர்வஸ்வ꞉ ணகாரைகபராயண꞉ ॥ 57 ॥

தர்ஜநீத்⁴ருதமுத்³ரஶ்ச தபஸாம் ப²லதா³யக꞉ ।
த்ரிவிக்ரமநுதஶ்சைவ த்ரயீமயவபுர்த⁴ர꞉ ॥ 58 ॥

தபஸ்வீ தபஸாத³க்³த⁴தே³ஹஸ்தாம்ராத⁴ரஸ்ததா² ।
த்ரிகாலவேதி³தவ்யஶ்ச த்ரிகாலமதிதோஷித꞉ ॥ 59 ॥

துலோச்சயஸ்த்ராஸகரஸ்திலதைலப்ரியஸ்ததா² ।
திலாந்நஸந்துஷ்டமநாஸ்திலதா³நப்ரியஸ்ததா² ॥ 60 ॥

திலப⁴க்ஷ்யப்ரியஶ்சைவ திலசூர்ணப்ரியஸ்ததா² ।
திலக²ண்ட³ப்ரியஶ்சைவ திலாபூபப்ரியஸ்ததா² ॥ 61 ॥

திலஹோமப்ரியஶ்சைவ தாபத்ரயநிவாரக꞉ ।
திலதர்பணஸந்துஷ்டஸ்திலதைலாந்நதோஷித꞉ ॥ 62 ॥

திலைகத³த்தஹ்ருத³யஸ்தேஜஸ்வீ தேஜஸாந்நிதி⁴꞉ ।
தேஜஸாதி³த்யஸங்காஶஸ்தேஜோமய வபுர்த⁴ர꞉ ॥ 63 ॥

தத்த்வஜ்ஞஸ்தத்த்வக³ஸ்தீவ்ரஸ்தபோரூபஸ்தபோமய꞉ ।
துஷ்டித³ஸ்துஷ்டிக்ருத் தீக்ஷ்ணஸ்த்ரிமூர்திஸ்த்ரிகு³ணாத்மக꞉ ॥ 64 ॥

திலதீ³பப்ரியஶ்சைவ தஸ்ய பீடா³நிவாரக꞉ ।
திலோத்தமாமேநகாதி³நர்தநப்ரிய ஏவ ச ॥ 65 ॥

த்ரிபா⁴க³மஷ்டவர்க³ஶ்ச ஸ்தூ²லரோமா ஸ்தி²ரஸ்ததா² ।
ஸ்தி²த꞉ ஸ்தா²யீ ஸ்தா²பகஶ்ச ஸ்தூ²லஸூக்ஷ்மப்ரத³ர்ஶக꞉ ॥ 66 ॥

த³ஶரதா²ர்சிதபாத³ஶ்ச த³ஶரத²ஸ்தோத்ரதோஷித꞉ ।
த³ஶரத²ப்ரார்த²நாக்லுப்த து³ர்பி⁴க்ஷவிநிவாரக꞉ ॥ 67 ॥

த³ஶரத²ப்ரார்த²நாக்லுப்தவரத்³வயப்ரதா³யக꞉ ।
த³ஶரத²ஸ்வாத்மத³ர்ஶீ ச த³ஶரதா²பீ⁴ஷ்டதா³யக꞉ ॥ 68 ॥

தோ³ர்பி⁴ர்த⁴நுர்த⁴ரஶ்சைவ தீ³ர்க⁴ஶ்மஶ்ருஜடாத⁴ர꞉ ।
த³ஶரத²ஸ்தோத்ரவரதோ³ த³ஶரதா²பீ⁴ப்ஸிதப்ரத³꞉ ॥ 69 ॥

த³ஶரத²ஸ்தோத்ரஸந்துஷ்டோ த³ஶரதே²நஸுபூஜித꞉ ।
த்³வாத³ஶாஷ்டமஜந்மஸ்தோ² தே³வபுங்க³வபூஜித꞉ ॥ 70 ॥

தே³வதா³நவத³ர்பக்⁴நோ தி³நம் ப்ரதிமுநிஸ்துத꞉ ।
த்³வாத³ஶஸ்தோ² த்³வாத³ஶாத்மா ஸுதோ த்³வாத³ஶநாமப்⁴ருத் ॥ 71 ॥

த்³விதீயஸ்தோ² த்³வாத³ஶார்கஸூநுர்தை³வஜ்ஞபூஜித꞉ ।
தை³வஜ்ஞசித்தவாஸீ ச த³மயந்த்யா ஸுபூஜித꞉ ॥ 72 ॥

த்³வாத³ஶாப்³த³ந்து து³ர்பி⁴க்ஷகாரீ து³꞉ஸ்வப்நநாஶந꞉ ।
து³ராராத்⁴யோ து³ராத⁴ர்ஷோ த³மயந்தீவரப்ரத³꞉ ॥ 73 ॥

து³ஷ்டதூ³ரோ து³ராசாரஶமநோ தோ³ஷவர்ஜித꞉ ।
து³ஸ்ஸஹோ தோ³ஷஹந்தா ச து³ர்லபோ⁴ து³ர்க³மஸ்ததா² ॥ 74 ॥

து³꞉க²ப்ரதோ³ து³꞉க²ஹந்தா தீ³ப்தரஞ்ஜித தி³ங்முக²꞉ ।
தீ³ப்யமாநமுகா²ம்போ⁴ஜ꞉ த³மயந்த்யா꞉ ஶிவப்ரத³꞉ ॥ 75 ॥

து³ர்நிரீக்ஷ்யோ த்³ருஷ்டமாத்ரதை³த்யமண்ட³லநாஶக꞉ ।
த்³விஜதா³நைகநிரதோ த்³விஜாராத⁴நதத்பர꞉ ॥ 76 ॥

த்³விஜஸர்வார்திஹாரீ ச த்³விஜராஜஸமர்சித꞉ ।
த்³விஜதா³நைகசித்தஶ்ச த்³விஜராஜப்ரியங்கர꞉ ॥ 77 ॥

த்³விஜோ த்³விஜப்ரியஶ்சைவ த்³விஜராஜேஷ்டதா³யக꞉ ।
த்³விஜரூபோ த்³விஜஶ்ரேஷ்டோ² தோ³ஷதோ³ து³꞉ஸஹோ(அ)பி ச ॥ 78 ॥

தே³வாதி³தே³வோ தே³வேஶோ தே³வராஜஸுபூஜித꞉ ।
தே³வராஜேஷ்டவரதோ³ தே³வராஜப்ரியங்கர꞉ ॥ 79 ॥

தே³வாதி³வந்தி³தோ தி³வ்யதநுர்தே³வஶிகா²மணி꞉ ।
தே³வகா³நப்ரியஶ்சைவ தே³வதே³ஶிகபுங்க³வ꞉ ॥ 80 ॥

த்³விஜாத்மஜஸமாராத்⁴யோ த்⁴யேயோ த⁴ர்மீ த⁴நுர்த⁴ர꞉ ।
த⁴நுஷ்மாந் த⁴நதா³தா ச த⁴ர்மாத⁴ர்மவிவர்ஜித꞉ ॥ 81 ॥

த⁴ர்மரூபோ த⁴நுர்தி³வ்யோ த⁴ர்மஶாஸ்த்ராத்மசேதந꞉ ।
த⁴ர்மராஜப்ரியகரோ த⁴ர்மராஜஸ்ஸுபூஜித꞉ ॥ 82 ॥

த⁴ர்மராஜேஷ்டவரதோ³ த⁴ர்மாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரத³꞉ ।
நித்யத்ருப்தஸ்வபா⁴வஶ்ச நித்யகர்மரதஸ்ததா² ॥ 83 ॥

நிஜபீடா³ர்திஹாரீ ச நிஜப⁴க்தேஷ்டதா³யக꞉ ।
நிர்மாம்ஸதே³ஹோ நீலஶ்ச நிஜஸ்தோத்ரப³ஹுப்ரிய꞉ ॥ 84 ॥

ளஸ்தோத்ரப்ரியஶ்சைவ ளராஜஸுபூஜித꞉ ।
நக்ஷத்ரமண்ட³லக³தோ நமதாம் ப்ரியகாரக꞉ ॥ 85 ॥

நித்யார்சிதபதா³ம்போ⁴ஜோ நிஜாஜ்ஞாபரிபாலக꞉ ।
நவக்³ரஹவரோ நீலவபுர்நலகரார்சித꞉ ॥ 86 ॥

ளப்ரியாநந்தி³தஶ்ச ளக்ஷேத்ரநிவாஸக꞉ ।
ளபாகப்ரியஶ்சைவ ளபத்³ப⁴ஞ்ஜநக்ஷம꞉ ॥ 87 ॥

ளஸர்வார்திஹாரீ ச ளேநாத்மார்த²பூஜித꞉ ।
நிபாடவீநிவாஸஶ்ச ளாபீ⁴ஷ்டவரப்ரத³꞉ ॥ 88 ॥

ளதீர்த²ஸக்ருத் ஸ்நாநஸர்வபீடா³நிவாரக꞉ ।
ளேஶத³ர்ஶநஸ்யாஶு ஸாம்ராஜ்யபத³வீப்ரத³꞉ ॥ 89 ॥

நக்ஷத்ரராஶ்யாதி⁴பஶ்ச நீலத்⁴வஜவிராஜித꞉ ।
நித்யயோக³ரதஶ்சைவ நவரத்நவிபூ⁴ஷித꞉ ॥ 90 ॥

நவதா⁴ ப⁴ஜ்யதே³ஹஶ்ச நவீக்ருதஜக³த்த்ரய꞉ ।
நவக்³ரஹாதி⁴பஶ்சைவ நவாக்ஷரஜபப்ரிய꞉ ॥ 91 ॥

நவாத்மா நவசக்ராத்மா நவதத்த்வாதி⁴பஸ்ததா² ।
நவோத³ந ப்ரியஶ்சைவ நவதா⁴ந்யப்ரியஸ்ததா² ॥ 92 ॥

நிஷ்கண்டகோ நிஸ்ப்ருஹஶ்ச நிரபேக்ஷோ நிராமய꞉ ।
நாக³ராஜார்சிதபதோ³ நாக³ராஜப்ரியங்கர꞉ ॥ 93 ॥

நாக³ராஜேஷ்டவரதோ³ நாகா³ப⁴ரணபூ⁴ஷித꞉ ।
நாகே³ந்த்³ரகா³நநிரதோ நாநாப⁴ரணபூ⁴ஷித꞉ ॥ 94 ॥

நவமித்ரஸ்வரூபஶ்ச நாநாஶ்சர்யவிதா⁴யக꞉ ।
நாநாத்³வீபாதி⁴கர்தா ச நாநாலிபிஸமாவ்ருத꞉ ॥ 95 ॥

நாநாரூபஜக³த்ஸ்ரஷ்டா நாநாரூபஜநாஶ்ரய꞉ ।
நாநாலோகாதி⁴பஶ்சைவ நாநாபா⁴ஷாப்ரியஸ்ததா² ॥ 96 ॥

நாநாரூபாதி⁴காரீ ச நவரத்நப்ரியஸ்ததா² ।
நாநாவிசித்ரவேஷாட்⁴யோ நாநாசித்ரவிதா⁴யக꞉ ॥ 97 ॥

நீலஜீமூதஸங்காஶோ நீலமேக⁴ஸமப்ரப⁴꞉ ।
நீலாஞ்ஜநசயப்ரக்²யோ நீலவஸ்த்ரத⁴ரப்ரிய꞉ ॥ 98 ॥

நீசபா⁴ஷாப்ரசாரஜ்ஞோ நீசேஸ்வல்பப²லப்ரத³꞉ ।
நாநாக³மவிதா⁴நஜ்ஞோ நாநாந்ருபஸமாவ்ருத꞉ ॥ 99 ॥

நாநாவர்ணாக்ருதிஶ்சைவ நாநாவர்ணஸ்வரார்தவ꞉ ।
நாக³ளோகாந்தவாஸீ ச நக்ஷத்ரத்ரயஸம்யுத꞉ ॥ 100 ॥

நபா⁴தி³ளோகஸம்பூ⁴தோ நாமஸ்தோத்ரப³ஹுப்ரிய꞉ ।
நாமபாராயணப்ரீதோ நாமார்சநவரப்ரத³꞉ ॥ 101 ॥

நாமஸ்தோத்ரைகசித்தஶ்ச நாநாரோகா³ர்திப⁴ஞ்ஜந꞉ ।
நவக்³ரஹஸமாராத்⁴யோ நவக்³ரஹப⁴யாபஹ꞉ ॥ 102 ॥

நவக்³ரஹஸுஸம்பூஜ்யோ நாநாவேத³ஸுரக்ஷக꞉ ।
நவக்³ரஹாதி⁴ராஜஶ்ச நவக்³ரஹஜபப்ரிய꞉ ॥ 103 ॥

நவக்³ரஹமயஜ்யோதிர்நவக்³ரஹவரப்ரத³꞉ ।
நவக்³ரஹாணாமதி⁴போ நவக்³ரஹஸுபீடி³த꞉ ॥ 104 ॥

நவக்³ரஹாதீ⁴ஶ்வரஶ்ச நவமாணிக்யஶோபி⁴த꞉ ।
பரமாத்மா பரப்³ரஹ்ம பரமைஶ்வர்யகாரண꞉ ॥ 105 ॥

ப்ரபந்நப⁴யஹாரீ ச ப்ரமத்தாஸுரஶிக்ஷக꞉ ।
ப்ராஸஹஸ்த꞉ பங்கு³பாத³꞉ ப்ரகாஶாத்மா ப்ரதாபவாந் ॥ 106 ॥

பாவந꞉ பரிஶுத்³தா⁴த்மா புத்ரபௌத்ரப்ரவர்த⁴ந꞉ ।
ப்ரஸந்நாத்ஸர்வஸுக²த³꞉ ப்ரஸந்நேக்ஷண ஏவ ச ॥ 107 ॥

ப்ரஜாபத்ய꞉ ப்ரியகர꞉ ப்ரணதேப்ஸிதராஜ்யத³꞉ ।
ப்ரஜாநாம் ஜீவஹேதுஶ்ச ப்ராணிநாம் பரிபாலக꞉ ॥ 108 ॥

ப்ராணரூபீ ப்ராணதா⁴ரீ ப்ரஜாநாம் ஹிதகாரக꞉ ।
ப்ராஜ்ஞ꞉ ப்ரஶாந்த꞉ ப்ரஜ்ஞாவாந் ப்ரஜாரக்ஷணதீ³க்ஷித꞉ ॥ 109 ॥

ப்ராவ்ருஷேண்ய꞉ ப்ராணகாரீ ப்ரஸந்நோத்ஸவவந்தி³த꞉ ।
ப்ரஜ்ஞாநிவாஸஹேதுஶ்ச புருஷார்தை²கஸாத⁴ந꞉ ॥ 110 ॥

ப்ரஜாகர꞉ ப்ராதிகூல்ய꞉ பிங்க³ளாக்ஷ꞉ ப்ரஸந்நதீ⁴꞉ ।
ப்ரபஞ்சாத்மா ப்ரஸவிதா புராணபுருஷோத்தம꞉ ॥ 111 ॥

புராணபுருஷஶ்சைவ புருஹூத꞉ ப்ரபஞ்சத்⁴ருத் ।
ப்ரதிஷ்டி²த꞉ ப்ரீதிகர꞉ ப்ரியகாரீ ப்ரயோஜந꞉ ॥ 112 ॥

ப்ரீதிமாந் ப்ரவரஸ்துத்ய꞉ புரூரவஸமர்சித꞉ ।
ப்ரபஞ்சகாரீ புண்யஶ்ச புருஹூதஸமர்சித꞉ ॥ 113 ॥

பாண்ட³வாதி³ஸுஸம்ஸேவ்ய꞉ ப்ரணவ꞉ புருஷார்த²த³꞉ ।
பயோத³ஸமவர்ணஶ்ச பாண்டு³புத்ரார்திப⁴ஞ்ஜந꞉ ॥ 114 ॥

பாண்டு³புத்ரேஷ்டதா³தா ச பாண்ட³வாநாம் ஹிதங்கர꞉ ।
பஞ்சபாண்ட³வபுத்ராணாம் ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரத³꞉ ॥ 115 ॥

பஞ்சபாண்ட³வபுத்ராணாம் ஸர்வாரிஷ்டநிவாரக꞉ ।
பாண்டு³புத்ராத்³யர்சிதஶ்ச பூர்வஜஶ்ச ப்ரபஞ்சப்⁴ருத் ॥ 116 ॥

பரசக்ரப்ரபே⁴தீ³ ச பாண்ட³வேஷுவநப்ரத³꞉ ।
பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபஶ்ச பராஜ்ஞா பரிவர்ஜித꞉ ॥ 117 ॥

பராத்பர꞉ பாஶஹந்தா பரமாணு꞉ ப்ரபஞ்சக்ருத் ।
பாதங்கீ³ புருஷாகார꞉ பரஶம்பு⁴ஸமுத்³ப⁴வ꞉ ॥ 118 ॥

ப்ரஸந்நாத்ஸர்வஸுக²த³꞉ ப்ரபஞ்சோத்³ப⁴வஸம்ப⁴வ꞉ ।
ப்ரஸந்ந꞉ பரமோதா³ர꞉ பராஹங்காரப⁴ஞ்ஜந꞉ ॥ 119 ॥

பர꞉ பரமகாருண்ய꞉ பரப்³ரஹ்மமயஸ்ததா² ।
ப்ரபந்நப⁴யஹாரீ ச ப்ரணதார்திஹரஸ்ததா² ॥ 120 ॥

ப்ரஸாத³க்ருத் ப்ரபஞ்சஶ்ச பராஶக்திஸமுத்³ப⁴வ꞉ ।
ப்ரதா³நபாவநஶ்சைவ ப்ரஶாந்தாத்மா ப்ரபா⁴கர꞉ ॥ 121 ॥

ப்ரபஞ்சாத்மா ப்ரபஞ்சோபஶமந꞉ ப்ருதி²வீபதி꞉ ।
பரஶுராமஸமாராத்⁴ய꞉ பரஶுராமவரப்ரத³꞉ ॥ 122 ॥

பரஶுராமசிரஞ்ஜீவிப்ரத³꞉ பரமபாவந꞉ ।
பரமஹம்ஸஸ்வரூபஶ்ச பரமஹம்ஸஸுபூஜித꞉ ॥ 123 ॥

பஞ்சநக்ஷத்ராதி⁴பஶ்ச பஞ்சநக்ஷத்ரஸேவித꞉ ।
ப்ரபஞ்சரக்ஷிதஶ்சைவ ப்ரபஞ்சஸ்ய ப⁴யங்கர꞉ ॥ 124 ॥

ப²லதா³நப்ரியஶ்சைவ ப²லஹஸ்த꞉ ப²லப்ரத³꞉ ।
ப²லாபி⁴ஷேகப்ரியஶ்ச ப²ல்கு³நஸ்ய வரப்ரத³꞉ ॥ 125 ॥

பு²டச்ச²மித பாபௌக⁴꞉ ப²ல்கு³நேந ப்ரபூஜித꞉ ।
ப²ணிராஜப்ரியஶ்சைவ பு²ல்லாம்பு³ஜவிளோசந꞉ ॥ 126 ॥

ப³லிப்ரியோ ப³லீ ப³ப்⁴ருர்ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வீஶக்லேஶக்ருத் ।
ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வீஶரூபஶ்ச ப்³ரஹ்மஶக்ராதி³து³ர்லப⁴꞉ ॥ 127 ॥

பா³ஸத³ர்ஷ்ட்யா ப்ரமேயாங்கோ³ பி³ப்⁴ரத்கவசகுண்ட³ல꞉ ।
ப³ஹுஶ்ருதோ ப³ஹுமதிர்ப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ராஹ்மணப்ரிய꞉ ॥ 128 ॥

ப³லப்ரமத²நோ ப்³ரஹ்மா ப³ஹுரூபோ ப³ஹுப்ரத³꞉ ।
பா³லார்கத்³யுதிமாந் பா³லோ ப்³ருஹத்³வக்ஷோ ப்³ருஹத்தநு꞉ ॥ 129 ॥

ப்³ரஹ்மாண்ட³பே⁴த³க்ருச்சைவ ப⁴க்தஸர்வார்த²ஸாத⁴க꞉ ।
ப⁴வ்யோ போ⁴க்தா பீ⁴திக்ருச்ச ப⁴க்தாநுக்³ரஹகாரக꞉ ॥ 130 ॥

பீ⁴ஷணோ பை⁴க்ஷகாரீ ச பூ⁴ஸுராதி³ஸுபூஜித꞉ ।
போ⁴க³பா⁴க்³யப்ரத³ஶ்சைவ ப⁴ஸ்மீக்ருதஜக³த்த்ரய꞉ ॥ 131 ॥

ப⁴யாநகோ பா⁴நுஸூநுர்பூ⁴திபூ⁴ஷிதவிக்³ரஹ꞉ ।
பா⁴ஸ்வத்³ரதோ ப⁴க்திமதாம் ஸுலபோ⁴ ப்⁴ருகுடீமுக²꞉ ॥ 132 ॥

ப⁴வபூ⁴தக³ணைஸ்ஸ்துத்யோ பூ⁴தஸங்க⁴ஸமாவ்ருத꞉ ।
ப்⁴ராஜிஷ்ணுர்ப⁴க³வாந் பீ⁴மோ ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டவரப்ரத³꞉ ॥ 133 ॥

ப⁴வப⁴க்தைகசித்தஶ்ச ப⁴க்திகீ³தஸ்தவோந்முக²꞉ ।
பூ⁴தஸந்தோஷகாரீ ச ப⁴க்தாநாம் சித்தஶோத⁴க꞉ ॥ 134 ॥

ப⁴க்திக³ம்யோ ப⁴யஹரோ பா⁴வஜ்ஞோ ப⁴க்தஸுப்ரிய꞉ ।
பூ⁴திதோ³ பூ⁴திக்ருத்³போ⁴ஜ்யோ பூ⁴தாத்மா பு⁴வநேஶ்வர꞉ ॥ 135 ॥

மந்தோ³ மந்த³க³திஶ்சைவ மாஸமேவ ப்ரபூஜித꞉ ।
முசுகுந்த³ஸமாராத்⁴யோ முசுகுந்த³வரப்ரத³꞉ ॥ 136 ॥

முசுகுந்தா³ர்சிதபதோ³ மஹாரூபோ மஹாயஶா꞉ ।
மஹாபோ⁴கீ³ மஹாயோகீ³ மஹாகாயோ மஹாப்ரபு⁴꞉ ॥ 137 ॥

மஹேஶோ மஹதை³ஶ்வர்யோ மந்தா³ரகுஸுமப்ரிய꞉ ।
மஹாக்ரதுர்மஹாமாநீ மஹாதீ⁴ரோ மஹாஜய꞉ ॥ 138 ॥

மஹாவீரோ மஹாஶாந்தோ மண்ட³லஸ்தோ² மஹாத்³யுதி꞉ ।
மஹாஸுதோ மஹோதா³ரோ மஹநீயோ மஹோத³ய꞉ ॥ 139 ॥

மைதி²லீவரதா³யீ ச மார்தாண்ட³ஸ்ய த்³விதீயஜ꞉ ।
மைதி²லீப்ரார்த²நாக்லுப்தத³ஶகண்ட²ஶிரோபஹ்ருத் ॥ 140 ॥

மராமரஹராராத்⁴யோ மஹேந்த்³ராதி³ஸுரார்சித꞉ ।
மஹாரதோ² மஹாவேகோ³ மணிரத்நவிபூ⁴ஷித꞉ ॥ 141 ॥

மேஷநீசோ மஹாகோ⁴ரோ மஹாஸௌரிர்மநுப்ரிய꞉ ।
மஹாதீ³ர்கோ⁴ மஹாக்³ராஸோ மஹதை³ஶ்வர்யதா³யக꞉ ॥ 142 ॥

மஹாஶுஷ்கோ மஹாரௌத்³ரோ முக்திமார்க³ப்ரத³ர்ஶக꞉ ।
மகரகும்பா⁴தி⁴பஶ்சைவ ம்ருகண்டு³தநயார்சித꞉ ॥ 143 ॥

மந்த்ராதி⁴ஷ்டா²நரூபஶ்ச மல்லிகாகுஸுமப்ரிய꞉ ।
மஹாமந்த்ரஸ்வரூபஶ்ச மஹாயந்த்ரஸ்தி²தஸ்ததா² ॥ 144 ॥

மஹாப்ரகாஶதி³வ்யாத்மா மஹாதே³வப்ரியஸ்ததா² ।
மஹாப³லிஸமாராத்⁴யோ மஹர்ஷிக³ணபூஜித꞉ ॥ 145 ॥

மந்த³சாரீ மஹாமாயீ மாஷதா³நப்ரியஸ்ததா² ।
மாஷோத³நப்ரீதசித்தோ மஹாஶக்திர்மஹாகு³ண꞉ ॥ 146 ॥

யஶஸ்கரோ யோக³தா³தா யஜ்ஞாங்கோ³(அ)பி யுக³ந்த⁴ர꞉ ।
யோகீ³ யோக்³யஶ்ச யாம்யஶ்ச யோக³ரூபீ யுகா³தி⁴ப꞉ ॥ 147 ॥

யஜ்ஞப்⁴ருத்³யஜமாநஶ்ச யோகோ³ யோக³விதா³ம் வர꞉ ।
யக்ஷராக்ஷஸவேதாலகூஷ்மாண்டா³தி³ப்ரபூஜித꞉ ॥ 148 ॥

யமப்ரத்யதி⁴தே³வஶ்ச யுக³பத்³போ⁴க³தா³யக꞉ ।
யோக³ப்ரியோ யோக³யுக்தோ யஜ்ஞரூபோ யுகா³ந்தக்ருத் ॥ 149 ॥

ரகு⁴வம்ஶஸமாராத்⁴யோ ரௌத்³ரோ ரௌத்³ராக்ருதிஸ்ததா² ।
ரகு⁴நந்த³நஸல்லாபோ ரகு⁴ப்ரோக்தஜபப்ரிய꞉ ॥ 150 ॥

ரௌத்³ரரூபீ ரதா²ரூடோ⁴ ராக⁴வேஷ்டவரப்ரத³꞉ ।
ரதீ² ரௌத்³ராதி⁴காரீ ச ராக⁴வேண ஸமர்சித꞉ ॥ 151 ॥

ரோஷாத்ஸர்வஸ்வஹாரீ ச ராக⁴வேண ஸுபூஜித꞉ ।
ராஶித்³வயாதி⁴பஶ்சைவ ரகு⁴பி⁴꞉ பரிபூஜித꞉ ॥ 152 ॥

ராஜ்யபூ⁴பாகரஶ்சைவ ராஜராஜேந்த்³ர வந்தி³த꞉ ।
ரத்நகேயூரபூ⁴ஷாட்⁴யோ ரமாநந்த³நவந்தி³த꞉ ॥ 153 ॥

ரகு⁴பௌருஷஸந்துஷ்டோ ரகு⁴ஸ்தோத்ரப³ஹுப்ரிய꞉ ।
ரகு⁴வம்ஶந்ருபை꞉ பூஜ்யோ ரணந்மஞ்ஜீரநூபுர꞉ ॥ 154 ॥

ரவிநந்த³ந ராஜேந்த்³ரோ ரகு⁴வம்ஶப்ரியஸ்ததா² ।
லோஹஜப்ரதிமாதா³நப்ரியோ லாவண்யவிக்³ரஹ꞉ ॥ 155 ॥

லோகசூடா³மணிஶ்சைவ லக்ஷ்மீவாணீஸ்துதிப்ரிய꞉ ।
லோகரக்ஷோ லோகஶிக்ஷோ லோகலோசநரஞ்ஜித꞉ ॥ 156 ॥

லோகாத்⁴யக்ஷோ லோகவந்த்³யோ லக்ஷ்மணாக்³ரஜபூஜித꞉ ।
வேத³வேத்³யோ வஜ்ரதே³ஹோ வஜ்ராங்குஶத⁴ரஸ்ததா² ॥ 157 ॥

விஶ்வவந்த்³யோ விரூபாக்ஷோ விமலாங்க³விராஜித꞉ ।
விஶ்வஸ்தோ² வாயஸாரூடோ⁴ விஶேஷஸுக²காரக꞉ ॥ 158 ॥

விஶ்வரூபீ விஶ்வகோ³ப்தா விபா⁴வஸுஸுதஸ்ததா² ।
விப்ரப்ரியோ விப்ரரூபோ விப்ராராத⁴நதத்பர꞉ ॥ 159 ॥

விஶாலநேத்ரோ விஶிகோ² விப்ரதா³நப³ஹுப்ரிய꞉ ।
விஶ்வஸ்ருஷ்டிஸமுத்³பூ⁴தோ வைஶ்வாநரஸமத்³யுதி꞉ ॥ 160 ॥

விஷ்ணுர்விரிஞ்சிர்விஶ்வேஶோ விஶ்வகர்தா விஶாம் பதி꞉ ।
விராடா³தா⁴ரசக்ரஸ்தோ² விஶ்வபு⁴க்³விஶ்வபா⁴வந꞉ ॥ 161 ॥

விஶ்வவ்யாபாரஹேதுஶ்ச வக்ரக்ரூரவிவர்ஜித꞉ ।
விஶ்வோத்³ப⁴வோ விஶ்வகர்மா விஶ்வஸ்ருஷ்டி விநாயக꞉ ॥ 162 ॥

விஶ்வமூலநிவாஸீ ச விஶ்வசித்ரவிதா⁴யக꞉ ।
விஶ்வாதா⁴ரவிளாஸீ ச வ்யாஸேந க்ருதபூஜித꞉ ॥ 163 ॥

விபீ⁴ஷணேஷ்டவரதோ³ வாஞ்சி²தார்த²ப்ரதா³யக꞉ ।
விபீ⁴ஷணஸமாராத்⁴யோ விஶேஷஸுக²தா³யக꞉ ॥ 164 ॥

விஷமவ்யயாஷ்டஜந்மஸ்தோ²(அ)ப்யேகாத³ஶப²லப்ரத³꞉ ।
வாஸவாத்மஜஸுப்ரீதோ வஸுதோ³ வாஸவார்சித꞉ ॥ 165 ॥

விஶ்வத்ராணைகநிரதோ வாங்மநோதீதவிக்³ரஹ꞉ ।
விராண்மந்தி³ரமூலஸ்தோ² வலீமுக²ஸுக²ப்ரத³꞉ ॥ 166 ॥

விபாஶோ விக³தாதங்கோ விகல்பபரிவர்ஜித꞉ ।
வரிஷ்டோ² வரதோ³ வந்த்³யோ விசித்ராங்கோ³ விரோசந꞉ ॥ 167 ॥

ஶுஷ்கோத³ர꞉ ஶுக்லவபு꞉ ஶாந்தரூபீ ஶநைஶ்சர꞉ ।
ஶூலீ ஶரண்ய꞉ ஶாந்தஶ்ச ஶிவாயாமப்ரியங்கர꞉ ॥ 168 ॥

ஶிவப⁴க்திமதாம் ஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஶூலபாணி꞉ ஶுசிப்ரிய꞉ ।
ஶ்ருதிஸ்ம்ருதிபுராணஜ்ஞ꞉ ஶ்ருதிஜாலப்ரபோ³த⁴க꞉ ॥ 169 ॥

ஶ்ருதிபாரக³ஸம்பூஜ்ய꞉ ஶ்ருதிஶ்ரவணலோலுப꞉ ।
ஶ்ருத்யந்தர்க³தமர்மஜ்ஞ꞉ ஶ்ருத்யேஷ்டவரதா³யக꞉ ॥ 170 ॥

ஶ்ருதிரூப꞉ ஶ்ருதிப்ரீத꞉ ஶ்ருதீப்ஸிதப²லப்ரத³꞉ ।
ஶுசிஶ்ருத꞉ ஶாந்தமூர்தி꞉ ஶ்ருதிஶ்ரவணகீர்தந꞉ ॥ 171 ॥

ஶமீமூலநிவாஸீ ச ஶமீக்ருதப²லப்ரத³꞉ ।
ஶமீக்ருதமஹாகோ⁴ர꞉ ஶரணாக³தவத்ஸல꞉ ॥ 172 ॥

ஶமீதருஸ்வரூபஶ்ச ஶிவமந்த்ரஜ்ஞமுக்தித³꞉ ।
ஶிவாக³மைகநிலய꞉ ஶிவமந்த்ரஜபப்ரிய꞉ ॥ 173 ॥

ஶமீபத்ரப்ரியஶ்சைவ ஶமீபர்ணஸமர்சித꞉ ।
ஶதோபநிஷத³ஸ்துத்ய꞉ ஶாந்த்யாதி³கு³ணபூ⁴ஷித꞉ ॥ 174 ॥

ஶாந்த்யாதி³ஷட்³கு³ணோபேத꞉ ஶங்க²வாத்³யப்ரியஸ்ததா² ।
ஶ்யாமரக்தஸிதஜ்யோதி꞉ ஶுத்³த⁴பஞ்சாக்ஷரப்ரிய꞉ ॥ 175 ॥

ஶ்ரீஹாலாஸ்யக்ஷேத்ரவாஸீ ஶ்ரீமாந் ஶக்தித⁴ரஸ்ததா² ।
ஷோட³ஶத்³வயஸம்பூர்ணலக்ஷண꞉ ஷண்முக²ப்ரிய꞉ ॥ 176 ॥

ஷட்³கு³ணைஶ்வர்யஸம்யுக்த꞉ ஷட³ங்கா³வரணோஜ்ஜ்வல꞉ ।
ஷட³க்ஷரஸ்வரூபஶ்ச ஷட்சக்ரோபரிஸம்ஸ்தி²த꞉ ॥ 177 ॥

ஷோட³ஶீ ஷோட³ஶாந்தஶ்ச ஷட்ச²க்திவ்யக்தமூர்திமாந் ।
ஷட்³பா⁴வரஹிதஶ்சைவ ஷட³ங்க³ஶ்ருதிபாரக³꞉ ॥ 178 ॥

ஷட்கோணமத்⁴யநிலய꞉ ஷட்சா²ஸ்த்ரஸ்ம்ருதிபாரக³꞉ ।
ஸ்வர்ணேந்த்³ரநீலமகுட꞉ ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யக꞉ ॥ 179 ॥

ஸர்வாத்மா ஸர்வதோ³ஷக்⁴ந꞉ ஸர்வக³ர்வப்ரப⁴ஞ்ஜந꞉ ।
ஸமஸ்தலோகாப⁴யத³꞉ ஸர்வதோ³ஷாங்க³நாஶக꞉ ॥ 180 ॥

ஸமஸ்தப⁴க்தஸுக²த³꞉ ஸர்வதோ³ஷநிவர்தக꞉ ।
ஸர்வநாஶக்ஷம꞉ ஸௌம்ய꞉ ஸர்வக்லேஶநிவாரக꞉ ॥ 181 ॥

ஸர்வாத்மா ஸர்வதா³ துஷ்ட꞉ ஸர்வபீடா³நிவாரக꞉ ।
ஸர்வரூபீ ஸர்வகர்மா ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸர்வகாரக꞉ ॥ 182 ॥

ஸுக்ருதீ ஸுலப⁴ஶ்சைவ ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரத³꞉ ।
ஸூர்யாத்மஜ꞉ ஸதா³துஷ்ட꞉ ஸூர்யவம்ஶப்ரதீ³பந꞉ ॥ 183 ॥

ஸப்தத்³வீபாதி⁴பஶ்சைவ ஸுராஸுரப⁴யங்கர꞉ ।
ஸர்வஸங்க்ஷோப⁴ஹாரீ ச ஸர்வலோகஹிதங்கர꞉ ॥ 184 ॥

ஸர்வௌதா³ர்யஸ்வபா⁴வஶ்ச ஸந்தோஷாத்ஸகலேஷ்டத³꞉ ।
ஸமஸ்தருஷிபி⁴꞉ ஸ்துத்ய꞉ ஸமஸ்தக³ணபாவ்ருத꞉ ॥ 185 ॥

ஸமஸ்தக³ணஸம்ஸேவ்ய꞉ ஸர்வாரிஷ்டவிநாஶந꞉ ।
ஸர்வஸௌக்²யப்ரதா³தா ச ஸர்வவ்யாகுலநாஶந꞉ ॥ 186 ॥

ஸர்வஸங்க்ஷோப⁴ஹாரீ ச ஸர்வாரிஷ்டப²லப்ரத³꞉ ।
ஸர்வவ்யாதி⁴ப்ரஶமந꞉ ஸர்வம்ருத்யுநிவாரக꞉ ॥ 187 ॥

ஸர்வாநுகூலகாரீ ச ஸௌந்த³ர்யம்ருது³பா⁴ஷித꞉ ।
ஸௌராஷ்ட்ரதே³ஶோத்³ப⁴வஶ்ச ஸ்வக்ஷேத்ரேஷ்டவரப்ரத³꞉ ॥ 188 ॥

ஸோமயாஜிஸமாராத்⁴ய꞉ ஸீதாபீ⁴ஷ்டவரப்ரத³꞉ ।
ஸுகா²ஸநோபவிஷ்டஶ்ச ஸத்³ய꞉பீடா³நிவாரக꞉ ॥ 189 ॥

ஸௌதா³மநீஸந்நிப⁴ஶ்ச ஸர்வாநுல்லங்க்⁴யஶாஸந꞉ ।
ஸூர்யமண்ட³லஸஞ்சாரீ ஸம்ஹாராஸ்த்ரநியோஜித꞉ ॥ 190 ॥

ஸர்வலோகக்ஷயகர꞉ ஸர்வாரிஷ்டவிதா⁴யக꞉ ।
ஸர்வவ்யாகுலகாரீ ச ஸஹஸ்ரஜபஸுப்ரிய꞉ ॥ 191 ॥

ஸுகா²ஸநோபவிஷ்டஶ்ச ஸம்ஹாராஸ்த்ரப்ரத³ர்ஶித꞉ ।
ஸர்வாலங்காரஸம்யுக்தக்ருஷ்ணகோ³தா³நஸுப்ரிய꞉ ॥ 192 ॥

ஸுப்ரஸந்ந꞉ ஸுரஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஸுகோ⁴ஷ꞉ ஸுக²த³꞉ ஸுஹ்ருத் ।
ஸித்³தா⁴ர்த²꞉ ஸித்³த⁴ஸங்கல்ப꞉ ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸர்வத³꞉ ஸுகீ² ॥ 193 ॥

ஸுக்³ரீவ꞉ ஸுத்⁴ருதி꞉ ஸார꞉ ஸுகுமார꞉ ஸுலோசந꞉ ।
ஸுவ்யக்த꞉ ஸச்சிதா³நந்த³꞉ ஸுவீர꞉ ஸுஜநாஶ்ரய꞉ ॥ 194 ॥

ஹரிஶ்சந்த்³ரஸமாராத்⁴யோ ஹேயோபாதே³யவர்ஜித꞉ ।
ஹரிஶ்சந்த்³ரேஷ்டவரதோ³ ஹம்ஸமந்த்ராதி³ஸம்ஸ்துத꞉ ॥ 195 ॥

ஹம்ஸவாஹஸமாராத்⁴யோ ஹம்ஸவாஹவரப்ரத³꞉ ।
ஹ்ருத்³யோ ஹ்ருஷ்டோ ஹரிஸகோ² ஹம்ஸோ ஹம்ஸக³திர்ஹவி꞉ ॥ 196 ॥

ஹிரண்யவர்ணோ ஹிதக்ருத்³த⁴ர்ஷதோ³ ஹேமபூ⁴ஷண꞉ ।
ஹவிர்ஹோதா ஹம்ஸக³திர்ஹம்ஸமந்த்ராதி³ஸம்ஸ்துத꞉ ॥ 197 ॥

ஹநூமத³ர்சிதபதோ³ ஹலத்⁴ருத் பூஜித꞉ ஸதா³ ।
க்ஷேமத³꞉ க்ஷேமக்ருத் க்ஷேம்ய꞉ க்ஷேத்ரஜ்ஞ꞉ க்ஷாமவர்ஜித꞉ ॥ 198 ॥

க்ஷுத்³ரக்⁴ந꞉ க்ஷாந்தித³꞉ க்ஷேம꞉ க்ஷிதிபூ⁴ஷ꞉ க்ஷமாஶ்ரய꞉ ।
க்ஷமாத⁴ர꞉ க்ஷயத்³வாரோ நாம்நாமஷ்டஸஹஸ்ரகம் ॥ 199 ॥

வாக்யேநைகேந வக்ஷ்யாமி வாஞ்சிதார்த²ம் ப்ரயச்ச²தி ।
தஸ்மாத்ஸர்வப்ரயத்நேந நியமேந ஜபேத்ஸுதீ⁴꞉ ॥ 200 ॥

இதி ஶ்ரீ ஶநைஶ்சர ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ।


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed