Sri Rama Raksha Stotram – ஶ்ரீ ராம ரக்ஷா ஸ்தோத்ரம்


அஸ்ய ஶ்ரீராமரக்ஷாஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய பு³த⁴கௌஶிக ருஷி꞉ ஶ்ரீஸீதாராமசந்த்³ரோ தே³வதா அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ ஸீதா ஶக்தி꞉ ஶ்ரீமாந் ஹநுமாந் கீலகம் ஶ்ரீராமசந்த்³ரப்ரீத்யர்தே² ராமரக்ஷாஸ்தோத்ரஜபே விநியோக³꞉ ॥

த்⁴யாநம் ।
த்⁴யாயேதா³ஜாநுபா³ஹும் த்⁴ருதஶரத⁴நுஷம் ப³த்³த⁴பத்³மாஸநஸ்த²ம்
பீதம் வாஸோ வஸாநம் நவகமலத³ளஸ்பர்தி⁴நேத்ரம் ப்ரஸந்நம் ।
வாமாங்காரூட⁴ஸீதாமுக²கமலமிலல்லோசநம் நீரதா³ப⁴ம்
நாநாலங்காரதீ³ப்தம் த³த⁴தமுருஜடாமண்ட³லம் ராமசந்த்³ரம் ॥

அத² ஸ்தோத்ரம் ।
சரிதம் ரகு⁴நாத²ஸ்ய ஶதகோடிப்ரவிஸ்தரம் ।
ஏகைகமக்ஷரம் பும்ஸாம் மஹாபாதகநாஶநம் ॥ 1 ॥

த்⁴யாத்வா நீலோத்பலஶ்யாமம் ராமம் ராஜீவலோசநம் ।
ஜாநகீலக்ஷ்மணோபேதம் ஜடாமுகுடமண்டி³தம் ॥ 2 ॥

ஸா(அ)ஸிதூணத⁴நுர்பா³ணபாணிம் நக்தஞ்சராந்தகம் ।
ஸ்வலீலயா ஜக³த்த்ராதுமாவிர்பூ⁴தமஜம் விபு⁴ம் ॥ 3 ॥

ராமரக்ஷாம் படே²த்ப்ராஜ்ஞ꞉ பாபக்⁴நீம் ஸர்வகாமதா³ம் ।
ஶிரோ மே ராக⁴வ꞉ பாது பா²லம் த³ஶரதா²த்மஜ꞉ ॥ 4 ॥

கௌஸல்யேயோ த்³ருஶௌ பாது விஶ்வாமித்ரப்ரிய꞉ ஶ்ருதீ ।
க்⁴ராணம் பாது மக²த்ராதா முக²ம் ஸௌமித்ரிவத்ஸல꞉ ॥ 5 ॥

ஜிஹ்வாம் வித்³யாநிதி⁴꞉ பாது கண்ட²ம் ப⁴ரதவந்தி³த꞉ ।
ஸ்கந்தௌ⁴ தி³வ்யாயுத⁴꞉ பாது பு⁴ஜௌ ப⁴க்³நேஶகார்முக꞉ ॥ 6 ॥

கரௌ ஸீதாபதி꞉ பாது ஹ்ருத³யம் ஜாமத³க்³ந்யஜித் ।
மத்⁴யம் பாது க²ரத்⁴வம்ஸீ நாபி⁴ம் ஜாம்ப³வதா³ஶ்ரய꞉ ॥ 7 ॥

ஸுக்³ரீவேஶ꞉ கடீ பாது ஸக்தி²நீ ஹநுமத்ப்ரபு⁴꞉ ।
ஊரூ ரகூ⁴த்தம꞉ பாது ரக்ஷ꞉குலவிநாஶக்ருத் ॥ 8 ॥

ஜாநுநீ ஸேதுக்ருத்பாது ஜங்கே⁴ த³ஶமுகா²ந்தக꞉ ।
பாதௌ³ விபீ⁴ஷணஶ்ரீத³꞉ பாது ராமோ(அ)கி²லம் வபு꞉ ॥ 9 ॥

ஏதாம் ராமப³லோபேதாம் ரக்ஷாம் ய꞉ ஸுக்ருதீ படே²த் ।
ஸ சிராயு꞉ ஸுகீ² புத்ரீ விஜயீ விநயீ ப⁴வேத் ॥ 10 ॥

பாதாலபூ⁴தலவ்யோமசாரிணஶ்ச²த்³மசாரிண꞉ ।
ந த்³ரஷ்டுமபி ஶக்தாஸ்தே ரக்ஷிதம் ராமநாமபி⁴꞉ ॥ 11 ॥

ராமேதி ராமப⁴த்³ரேதி ராமசந்த்³ரேதி வா ஸ்மரந் ।
நரோ ந லிப்யதே பாபைர்பு⁴க்திம் முக்திம் ச விந்த³தி ॥ 12 ॥

ஜக³ஜ்ஜைத்ரைகமந்த்ரேண ராமநாம்நாபி⁴ரக்ஷிதம் ।
ய꞉ கண்டே² தா⁴ரயேத்தஸ்ய கரஸ்தா²꞉ ஸர்வஸித்³த⁴ய꞉ ॥ 13 ॥

வஜ்ரபஞ்ஜரநாமேத³ம் யோ ராமகவசம் ஸ்மரேத் ।
அவ்யாஹதாஜ்ஞ꞉ ஸர்வத்ர லப⁴தே ஜயமங்க³ளம் ॥ 14 ॥

ஆதி³ஷ்டவாந்யதா² ஸ்வப்நே ராமரக்ஷாமிமாம் ஹர꞉ ।
ததா² லிகி²தவாந்ப்ராத꞉ ப்ரபு³த்³தோ⁴ பு³த⁴கௌஶிக꞉ ॥ 15 ॥

ஆராம꞉ கல்பவ்ருக்ஷாணாம் விராம꞉ ஸகலாபதா³ம் ।
அபி⁴ராமஸ்த்ரிலோகாநாம் ராம꞉ ஶ்ரீமாந் ஸ ந꞉ ப்ரபு⁴꞉ ॥ 16 ॥

தருணௌ ரூபஸம்பந்நௌ ஸுகுமாரௌ மஹாப³லௌ ।
புண்ட³ரீக விஶாலாக்ஷௌ சீரக்ருஷ்ணாஜிநாம்ப³ரௌ ॥ 17 ॥

ப²லமூலாஶிநௌ தா³ந்தௌ தாபஸௌ ப்³ரஹ்மசாரிணௌ ।
புத்ரௌ த³ஶரத²ஸ்யைதௌ ப்⁴ராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ॥ 18 ॥

ஶரண்யௌ ஸர்வஸத்த்வாநாம் ஶ்ரேஷ்டௌ² ஸர்வத⁴நுஷ்மதாம் ।
ரக்ஷ꞉ குலநிஹந்தாரௌ த்ராயேதாம் நோ ரகூ⁴த்தமௌ ॥ 19 ॥

ஆத்தஸஜ்யத⁴நுஷாவிஷுஸ்ப்ருஶாவக்ஷயாஶுக³நிஷங்க³ஸங்கி³நௌ ।
ரக்ஷணாய மம ராமலக்ஷ்மணாவக்³ரத꞉ பதி² ஸதை³வ க³ச்ச²தாம் ॥ 20 ॥

ஸந்நத்³த⁴꞉ கவசீ க²ட்³கீ³ சாபபா³ணத⁴ரோ யுவா ।
க³ச்ச²ந்மநோரதா²ந்நஶ்ச ராம꞉ பாது ஸலக்ஷ்மண꞉ ॥ 21 ॥

ராமோ தா³ஶரதி²꞉ ஶூரோ லக்ஷ்மணாநுசரோ ப³லீ ।
காகுத்ஸ்த²꞉ புருஷ꞉ பூர்ண꞉ கௌஸல்யேயோ ரகூ⁴த்தம꞉ ॥ 22 ॥

வேதா³ந்தவேத்³யோ யஜ்ஞேஶ꞉ புராணபுருஷோத்தம꞉ ।
ஜாநகீவல்லப⁴꞉ ஶ்ரீமாநப்ரமேயபராக்ரம꞉ ॥ 23 ॥

இத்யேதாநி ஜபேந்நித்யம் மத்³ப⁴க்த꞉ ஶ்ரத்³த⁴யாந்வித꞉ ।
அஶ்வமேதா⁴தி⁴கம் புண்யம் ஸம்ப்ராப்நோதி ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 24 ॥

ராமம் தூ³ர்வாத³ளஶ்யாமம் பத்³மாக்ஷம் பீதவாஸஸம் ।
ஸ்துவந்தி நாமபி⁴ர்தி³வ்யைர்ந தே ஸம்ஸாரிணோ நரா꞉ ॥ 25 ॥

ராமம் லக்ஷ்மணபூர்வஜம் ரகு⁴வரம் ஸீதாபதிம் ஸுந்த³ரம்
காகுத்ஸ்த²ம் கருணார்ணவம் கு³ணநிதி⁴ம் விப்ரப்ரியம் தா⁴ர்மிகம் ।
ராஜேந்த்³ரம் ஸத்யஸந்த⁴ம் த³ஶரத²தநயம் ஶ்யாமளம் ஶாந்தமூர்திம்
வந்தே³ லோகாபி⁴ராமம் ரகு⁴குலதிலகம் ராக⁴வம் ராவணாரிம் ॥ 26 ॥

ராமாய ராமப⁴த்³ராய ராமசந்த்³ராய வேத⁴ஸே ।
ரகு⁴நாதா²ய நாதா²ய ஸீதாயா꞉ பதயே நம꞉ ॥ 27 ॥

ஶ்ரீராம ராம ரகு⁴நந்த³ந ராம ராம
ஶ்ரீராம ராம ப⁴ரதாக்³ரஜ ராம ராம ।
ஶ்ரீராம ராம ரணகர்கஶ ராம ராம
ஶ்ரீராம ராம ஶரணம் ப⁴வ ராம ராம ॥ 28 ॥

ஶ்ரீராமசந்த்³ரசரணௌ மநஸா ஸ்மராமி
ஶ்ரீராமசந்த்³ரசரணௌ வசஸா க்³ருணாமி ।
ஶ்ரீராமசந்த்³ரசரணௌ ஶிரஸா நமாமி
ஶ்ரீராமசந்த்³ரசரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 29 ॥

மாதா ராமோ மத்பிதா ராமசந்த்³ர꞉
ஸ்வாமீ ராமோ மத்ஸகா² ராமசந்த்³ர꞉ ।
ஸர்வஸ்வம் மே ராமசந்த்³ரோ த³யாளு꞉
நாந்யம் ஜாநே நைவ ஜாநே ந ஜாநே ॥ 30 ॥

த³க்ஷிணே லக்ஷ்மணோ யஸ்ய வாமே ச ஜநகாத்மஜா ।
புரதோ மாருதிர்யஸ்ய தம் வந்தே³ ரகு⁴நந்த³நம் ॥ 31 ॥

லோகாபி⁴ராமம் ரணரங்க³தீ⁴ரம்
ராஜீவநேத்ரம் ரகு⁴வம்ஶநாத²ம் ।
காருண்யரூபம் கருணாகரம் தம்
ஶ்ரீராமசந்த்³ரம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 32 ॥

மநோஜவம் மாருததுல்யவேக³ம்
ஜிதேந்த்³ரியம் பு³த்³தி⁴மதாம் வரிஷ்ட²ம் ।
வாதாத்மஜம் வாநரயூத²முக்²யம்
ஶ்ரீராமதூ³தம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 33 ॥

கூஜந்தம் ராமராமேதி மது⁴ரம் மது⁴ராக்ஷரம் ।
ஆருஹ்ய கவிதாஶாகா²ம் வந்தே³ வால்மீகிகோகிலம் ॥ 34 ॥

ஆபதா³மபஹர்தாரம் தா³தாரம் ஸர்வஸம்பதா³ம் ।
லோகாபி⁴ராமம் ஶ்ரீராமம் பூ⁴யோ பூ⁴யோ நமாம்யஹம் ॥ 35 ॥

ப⁴ர்ஜநம் ப⁴வபீ³ஜாநாமர்ஜநம் ஸுக²ஸம்பதா³ம் ।
தர்ஜநம் யமதூ³தாநாம் ராமராமேதி க³ர்ஜநம் ॥ 36 ॥

ராமோ ராஜமணி꞉ ஸதா³ விஜயதே ராமம் ரமேஶம் ப⁴ஜே
ராமேணாபி⁴ஹதா நிஶாசரசமூ ராமாய தஸ்மை நம꞉ ।
ராமாந்நாஸ்தி பராயணம் பரதரம் ராமஸ்ய தா³ஸோ(அ)ஸ்ம்யஹம்
ராமே சித்தலய꞉ ஸதா³ ப⁴வது மே போ⁴ ராம மாமுத்³த⁴ர ॥ 37 ॥

ஶ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மநோரமே ।
ஸஹஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராமநாம வராநநே ॥ 38 ॥

இதி ஶ்ரீபு³த⁴கௌஶிகமுநி விரசிதம் ஶ்ரீராமரக்ஷா ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் ஶ்ரீ ராம ஸ்தோத்ரங்களை படிக்கவும்.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed