Sri Mukambika Stotram – ஶ்ரீ மூகாம்பிகா ஸ்தோத்ரம்


மூலாம்போ⁴ருஹமத்⁴யகோணவிலஸத்³ப³ந்தூ⁴கராகோ³ஜ்ஜ்வலாம்
ஜ்வாலாஜாலஜிதேந்து³காந்திலஹரீமானந்த³ஸந்தா³யினீம் |
ஏலாலலிதனீலகுந்தலத⁴ராம் நீலோத்பலாபா⁴ம்ஶுகாம்
கோலூராத்³ரினிவாஸினீம் ப⁴க³வதீம் த்⁴யாயாமி மூகாம்பி³காம் || 1 ||

பா³லாதி³த்யனிபா⁴னனாம் த்ரினயனாம் பா³லேந்து³னா பூ⁴ஷிதாம்
நீலாகாரஸுகேஶினீம் ஸுலலிதாம் நித்யான்னதா³னப்ரியாம் |
ஶங்க²ம் சக்ர வராப⁴யாம் ச த³த⁴தீம் ஸாரஸ்வதார்த²ப்ரதா³ம்
தாம் பா³லாம் த்ரிபுராம் ஶிவேனஸஹிதாம் த்⁴யாயாமி மூகாம்பி³காம் || 2 ||

மத்⁴யாஹ்னார்கஸஹஸ்ரகோடிஸத்³ருஶாம் மாயாந்த⁴காரச்சி²தா³ம்
மத்⁴யாந்தாதி³விவர்ஜிதாம் மத³கரீம் மாரேண ஸம்ஸேவிதாம் |
ஶூலம்பாஶகபாலபுஸ்தகத⁴ராம் ஶுத்³தா⁴ர்த²விஜ்ஞானதா³ம்
தாம் பா³லாம் த்ரிபுராம் ஶிவேனஸஹிதாம் த்⁴யாயாமி மூகாம்பி³காம் || 3 ||

ஸந்த்⁴யாராக³ஸமா(அ)னநாம் த்ரினயனாம் ஸன்மானஸை꞉ பூஜிதாம்
சக்ராக்ஷாப⁴ய கம்பி ஶோபி⁴தகராம் ப்ராலம்ப³வேணீயுதாம் |
ஈஷத்பு²ல்லஸுகேதகீத³ளலஸத்ஸப்⁴யார்சிதாங்க்⁴ரித்³வயாம்
தாம் பா³லாம் த்ரிபுராம் ஶிவேனஸஹிதாம் த்⁴யாயாமி மூகாம்பி³காம் || 4 ||

சந்த்³ராதி³த்யஸமானகுண்ட³லத⁴ராம் சந்த்³ரார்ககோடிப்ரபா⁴ம்
சந்த்³ரார்காக்³னிவிலோசனாம் ஶஶிமுகீ²மிந்த்³ராதி³ஸம்ஸேவிதாம் |
மந்த்ராத்³யந்தஸுதந்த்ரயாக³ப⁴ஜிதாம் சிந்தாகுலத்⁴வம்ஸினீம்
மந்தா³ராதி³வனேஸ்தி²தாம் மணிமயீம் த்⁴யாயாமி மூகாம்பி³காம் || 5 ||

கல்யாணீம் கமலேக்ஷணாம் வரனிதி⁴ம் வந்தா³ருசிந்தாமணிம்
கல்யாணாசலஸம்ஸ்தி²தாம் க⁴னக்ருபாம் மாயாம் மஹாவைஷ்ணவீம் |
கல்யாம் கம்பு³ஸுத³ர்ஶனாம் ப⁴யஹராம் ஶம்பு⁴ப்ரியாம் காமதா³ம்
கல்யாணீம் த்ரிபுராம் ஶிவேனஸஹிதாம் த்⁴யாயாமி மூகாம்பி³காம் || 6 ||

காலாம்போ⁴த⁴ரகுந்தலாஞ்சிதமுகா²ம் கர்பூரவீடீயுதாம்
கர்ணாலம்பி³தஹேமகுண்ட³லத⁴ராம் மாணிக்யகாஞ்சீத⁴ராம் |
கைவல்யைகபராயணாம் கலிமலப்ரத்⁴வம்ஸினீம் காமதா³ம்
கல்யாணீம் த்ரிபுராம் ஶிவேனஸஹிதாம் த்⁴யாயாமி மூகாம்பி³காம் || 7 ||

நானாகாந்திவிசித்ரவஸ்த்ரஸஹிதாம் நானாவிதை⁴ர்பூ⁴ஷிதாம்
நானாபுஷ்பஸுக³ந்த⁴மால்யஸஹிதாம் நானாஜனைஸ்ஸேவிதாம் |
நானாவேத³புராணஶாஸ்த்ரவினுதாம் நானாகவித்வப்ரதா³ம்
நானாரூபத⁴ராம் மஹேஶமஹிஷீம் த்⁴யாயாமி மூகாம்பி³காம் || 8 ||

ராகாதாரகனாயகோஜ்ஜ்வலமுகீ²ம் ஶ்ரீகாமகாம்யப்ரதா³ம்
ஶோகாரண்யத⁴னஞ்ஜயப்ரதினிபா⁴ம் கோபாடவீசந்த்³ரிகாம் |
ஶ்ரீகாந்தாதி³ஸுரார்சிதாம் ஸ்த்ரியமிமாம் லோகாவளீனாஶினீம்
லோகானந்த³கரீம் நமாமி ஶிரஸா த்⁴யாயாமி மூகாம்பி³காம் || 9 ||

காஞ்சீகிங்கிணிகங்கணாங்க³த³த⁴ராம் மஞ்ஜீரஹாரோஜ்ஜ்வலாம்
சஞ்சத்காஞ்சனஸத்கிரீடக⁴டிதாம் க்³ரைவேயபூ⁴ஷோஜ்ஜ்வலாம் |
கிஞ்சிந்த்காஞ்சனகஞ்சுகே மணிமயே பத்³மாஸனே ஸம்ஸ்தி²தாம்
பஞ்சாஸ்யாஞ்சிதசஞ்சரீம் ப⁴க³வதீம் த்⁴யாயாமி மூகாம்பி³காம் || 10 ||

ஸௌவர்ணாம்பு³ஜமத்⁴யகாந்தினயனாம் ஸௌதா³மினீஸன்னிபா⁴ம்
ஶங்க²ம் சக்ரவராப⁴யானி த³த⁴தீமிந்தோ³꞉ கலாம் பி³ப்⁴ரதீம் |
க்³ரைவேயாங்க³த³ஹாரகுண்ட³லத⁴ராமாக²ண்ட³லாதி³ஸ்துதாம்
மாயாவிந்த்⁴யனிவாஸினீம் ப⁴க³வதீம் த்⁴யாயாமி மூகாம்பி³காம் || 11 ||

ஶ்ரீமன்னீபவனே ஸுரைர்முனிக³ணைரப்ஸரோபி⁴ஶ்ச ஸேவ்யாம்
மந்தா³ராதி³ ஸமஸ்ததே³வதருபி⁴ஸ்ஸம்ஶோப⁴மானாம் ஶிவாம் |
ஸௌவர்ணாம்பு³ஜதா⁴ரிணீம் த்ரினயனாம் ஏகாதி³காமேஶ்வரீம்
மூகாம்பா³ம் ஸகலேஷ்டஸித்³தி⁴ப²லதா³ம் வந்தே³ பராம் தே³வதாம் || 12 ||

இதி ஶ்ரீ மூகாம்பா³ ஸ்தோத்ரம் |


மேலும் தேவீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed