Sri Lakshmi Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம்


நாம்நாம் ஸாஷ்டஸஹஸ்ரம் ச ப்³ரூஹி கா³ர்க்³ய மஹாமதே ।
மஹாலக்ஷ்ம்யா மஹாதே³வ்யா꞉ பு⁴க்திமுக்த்யர்த²ஸித்³த⁴யே ॥ 1 ॥

கா³ர்க்³ய உவாச ।
ஸநத்குமாரமாஸீநம் த்³வாத³ஶாதி³த்யஸந்நிப⁴ம் ।
அப்ருச்ச²ந்யோகி³நோ ப⁴க்த்யா யோகி³நாமர்த²ஸித்³த⁴யே ॥ 2 ॥

ஸர்வலௌகிககர்மப்⁴யோ விமுக்தாநாம் ஹிதாய வை ।
பு⁴க்திமுக்திப்ரத³ம் ஜப்யமநுப்³ரூஹி த³யாநிதே⁴ ॥ 3 ॥

ஸநத்குமார ப⁴க³வன் ஸர்வஜ்ஞோ(அ)ஸி விஶேஷத꞉ ।
ஆஸ்திக்யஸித்³த⁴யே ந்ரூணாம் க்ஷிப்ரத⁴ர்மார்த²ஸாத⁴நம் ॥ 4 ॥

கி²த்³யந்தி மாநவா꞉ ஸர்வே த⁴நாபா⁴வேந கேவலம் ।
ஸித்³த்⁴யந்தி த⁴நிநோ(அ)ந்யஸ்ய நைவ த⁴ர்மார்த²காமநா꞉ ॥ 5 ॥

தா³ரித்³ர்யத்⁴வம்ஸிநீ நாம கேந வித்³யா ப்ரகீர்திதா ।
கேந வா ப்³ரஹ்மவித்³யா(அ)பி கேந ம்ருத்யுவிநாஶிநீ ॥ 6 ॥

ஸர்வாஸாம் ஸாரபூ⁴தைகா வித்³யாநாம் கேந கீர்திதா ।
ப்ரத்யக்ஷஸித்³தி⁴தா³ ப்³ரஹ்மன் தாமாசக்ஷ்வ த³யாநிதே⁴ ॥ 7 ॥

ஸநத்குமார உவாச ।
ஸாது⁴ ப்ருஷ்டம் மஹாபா⁴கா³꞉ ஸர்வலோகஹிதைஷிண꞉ ।
மஹதாமேஷ த⁴ர்மஶ்ச நாந்யேஷாமிதி மே மதி꞉ ॥ 8 ॥

ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுமஹாதே³வமஹேந்த்³ராதி³மஹாத்மபி⁴꞉ ।
ஸம்ப்ரோக்தம் கத²யாம்யத்³ய லக்ஷ்மீநாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 9 ॥

யஸ்யோச்சாரணமாத்ரேண தா³ரித்³ர்யாந்முச்யதே நர꞉ ।
கிம் புநஸ்தஜ்ஜபாஜ்ஜாபீ ஸர்வேஷ்டார்தா²நவாப்நுயாத் ॥ 10 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீலக்ஷ்மீதி³வ்யஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய ஆநந்த³கர்த³மசிக்லீதேந்தி³ராஸுதாத³யோ மஹாத்மாநோ மஹர்ஷய꞉ அநுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ விஷ்ணுமாயா ஶக்தி꞉ மஹாலக்ஷ்மீ꞉ பரா தே³வதா ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ப்ரஸாத³த்³வாரா ஸர்வேஷ்டார்த²ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ । ஶ்ரீமித்யாதி³ ஷட³ங்க³ந்யாஸ꞉ ।

த்⁴யாநம் ।
பத்³மநாப⁴ப்ரியாம் தே³வீம் பத்³மாக்ஷீம் பத்³மவாஸிநீம் ।
பத்³மவக்த்ராம் பத்³மஹஸ்தாம் வந்தே³ பத்³மாமஹர்நிஶம் ॥ 1 ॥

பூர்ணேந்து³வத³நாம் தி³வ்யரத்நாப⁴ரணபூ⁴ஷிதாம் ।
வரதா³ப⁴யஹஸ்தாட்⁴யாம் த்⁴யாயேச்சந்த்³ரஸஹோத³ரீம் ॥ 2 ॥

இச்சா²ரூபாம் ப⁴க³வத꞉ ஸச்சிதா³நந்த³ரூபிணீம் ।
ஸர்வஜ்ஞாம் ஸர்வஜநநீம் விஷ்ணுவக்ஷ꞉ஸ்த²லாலயாம் ।
த³யாளுமநிஶம் த்⁴யாயேத்ஸுக²ஸித்³தி⁴ஸ்வரூபிணீம் ॥ 3 ॥

ஸ்தோத்ரம் –
ஓம் நித்யாக³தா(அ)நந்தநித்யா நந்தி³நீ ஜநரஞ்ஜநீ ।
நித்யப்ரகாஶிநீ சைவ ஸ்வப்ரகாஶஸ்வரூபிணீ ॥ 1 ॥

மஹாலக்ஷ்மீர்மஹாகாளீ மஹாகந்யா ஸரஸ்வதீ ।
போ⁴க³வைப⁴வஸந்தா⁴த்ரீ ப⁴க்தாநுக்³ரஹகாரிணீ ॥ 2 ॥

ஈஶாவாஸ்யா மஹாமாயா மஹாதே³வீ மஹேஶ்வரீ ।
ஹ்ருல்லேகா² பரமா ஶக்திர்மாத்ருகாபீ³ஜரூபிணீ ॥ 3 ॥

நித்யாநந்தா³ நித்யபோ³தா⁴ நாதி³நீ ஜநமோதி³நீ ।
ஸத்யப்ரத்யயநீ சைவ ஸ்வப்ரகாஶாத்மரூபிணீ ॥ 4 ॥

த்ரிபுரா பை⁴ரவீ வித்³யா ஹம்ஸா வாகீ³ஶ்வரீ ஶிவா ।
வாக்³தே³வீ ச மஹாராத்ரி꞉ காலராத்ரிஸ்த்ரிலோசநா ॥ 5 ॥

ப⁴த்³ரகாளீ கராளீ ச மஹாகாளீ திலோத்தமா ।
காளீ கராளவக்த்ராந்தா காமாக்ஷீ காமதா³ ஶுபா⁴ ॥ 6 ॥

சண்டி³கா சண்ட³ரூபேஶா சாமுண்டா³ சக்ரதா⁴ரிணீ ।
த்ரைலோக்யஜயிநீ தே³வீ த்ரைலோக்யவிஜயோத்தமா ॥ 7 ॥

ஸித்³த⁴ளக்ஷ்மீ꞉ க்ரியாளக்ஷ்மீர்மோக்ஷலக்ஷ்மீ꞉ ப்ரஸாதி³நீ ।
உமா ப⁴க³வதீ து³ர்கா³ சாந்த்³ரீ தா³க்ஷாயணீ ஶிவா ॥ 8 ॥

ப்ரத்யங்கி³ரா த⁴ரா வேலா லோகமாதா ஹரிப்ரியா ।
பார்வதீ பரமா தே³வீ ப்³ரஹ்மவித்³யாப்ரதா³யிநீ ॥ 9 ॥

அரூபா ப³ஹுரூபா ச விரூபா விஶ்வரூபிணீ ।
பஞ்சபூ⁴தாத்மிகா வாணீ பஞ்சபூ⁴தாத்மிகா பரா ॥ 10 ॥

காளீ மா பஞ்சிகா வாக்³மீ ஹவி꞉ப்ரத்யதி⁴தே³வதா ।
தே³வமாதா ஸுரேஶாநா தே³வக³ர்பா⁴(அ)ம்பி³கா த்⁴ருதி꞉ ॥ 11 ॥

ஸங்க்²யா ஜாதி꞉ க்ரியாஶக்தி꞉ ப்ரக்ருதிர்மோஹிநீ மஹீ ।
யஜ்ஞவித்³யா மஹாவித்³யா கு³ஹ்யவித்³யா விபா⁴வரீ ॥ 12 ॥

ஜ்யோதிஷ்மதீ மஹாமாதா ஸர்வமந்த்ரப²லப்ரதா³ ।
தா³ரித்³ர்யத்⁴வம்ஸிநீ தே³வீ ஹ்ருத³யக்³ரந்தி²பே⁴தி³நீ ॥ 13 ॥

ஸஹஸ்ராதி³த்யஸங்காஶா சந்த்³ரிகா சந்த்³ரரூபிணீ ।
கா³யத்ரீ ஸோமஸம்பூ⁴தி꞉ ஸாவித்ரீ ப்ரணவாத்மிகா ॥ 14 ॥

ஶாங்கரீ வைஷ்ணவீ ப்³ராஹ்மீ ஸர்வதே³வநமஸ்க்ருதா ।
ஸேவ்யது³ர்கா³ குபே³ராக்ஷீ கரவீரநிவாஸிநீ ॥ 15 ॥

ஜயா ச விஜயா சைவ ஜயந்தீ சா(அ)பராஜிதா ।
குப்³ஜிகா காளிகா ஶாஸ்த்ரீ வீணாபுஸ்தகதா⁴ரிணீ ॥ 16 ॥

ஸர்வஜ்ஞஶக்தி꞉ ஶ்ரீஶக்திர்ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவாத்மிகா ।
இடா³பிங்க³ளிகாமத்⁴யம்ருணாலீதந்துரூபிணீ ॥ 17 ॥

யஜ்ஞேஶாநீ ப்ரதா² தீ³க்ஷா த³க்ஷிணா ஸர்வமோஹிநீ ।
அஷ்டாங்க³யோகி³நீ தே³வீ நிர்பீ³ஜத்⁴யாநகோ³சரா ॥ 18 ॥

ஸர்வதீர்த²ஸ்தி²தா ஶுத்³தா⁴ ஸர்வபர்வதவாஸிநீ ।
வேத³ஶாஸ்த்ரப்ரபா⁴ தே³வீ ஷட³ங்கா³தி³பத³க்ரமா ॥ 19 ॥ [ப்ரமா]

ஶிவா தா⁴த்ரீ ஶுபா⁴நந்தா³ யஜ்ஞகர்மஸ்வரூபிணீ ।
வ்ரதிநீ மேநகா தே³வீ ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மசாரிணீ ॥ 20 ॥

ஏகாக்ஷரபரா தாரா ப⁴வப³ந்த⁴விநாஶிநீ ।
விஶ்வம்ப⁴ரா த⁴ராதா⁴ரா நிராதா⁴ரா(அ)தி⁴கஸ்வரா ॥ 21 ॥

ராகா குஹூரமாவாஸ்யா பூர்ணிமா(அ)நுமதிர்த்³யுதி꞉ ।
ஸிநீவாலீ ஶிவா(அ)வஶ்யா வைஶ்வதே³வீ பிஶங்கி³ளா ॥ 22 ॥

பிப்பலா ச விஶாலாக்ஷீ ரக்ஷோக்⁴நீ வ்ருஷ்டிகாரிணீ ।
து³ஷ்டவித்³ராவிணீ தே³வீ ஸர்வோபத்³ரவநாஶிநீ ॥ 23 ॥

ஶாரதா³ ஶரஸந்தா⁴நா ஸர்வஶஸ்த்ரஸ்வரூபிணீ ।
யுத்³த⁴மத்⁴யஸ்தி²தா தே³வீ ஸர்வபூ⁴தப்ரப⁴ஞ்ஜநீ ॥ 24 ॥

அயுத்³தா⁴ யுத்³த⁴ரூபா ச ஶாந்தா ஶாந்திஸ்வரூபிணீ ।
க³ங்கா³ ஸரஸ்வதீவேணீயமுநாநர்மதா³பகா³ ॥ 25 ॥

ஸமுத்³ரவஸநாவாஸா ப்³ரஹ்மாண்ட³ஶ்ரேணிமேக²லா ।
பஞ்சவக்த்ரா த³ஶபு⁴ஜா ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகஸந்நிபா⁴ ॥ 26 ॥

ரக்தா க்ருஷ்ணா ஸிதா பீதா ஸர்வவர்ணா நிரீஶ்வரீ ।
காளிகா சக்ரிகா தே³வீ ஸத்யா து வடுகாஸ்தி²தா ॥ 27 ॥

தருணீ வாருணீ நாரீ ஜ்யேஷ்டா²தே³வீ ஸுரேஶ்வரீ ।
விஶ்வம்ப⁴ராத⁴ரா கர்த்ரீ க³ளார்க³ளவிப⁴ஞ்ஜநீ ॥ 28 ॥

ஸந்த்⁴யாராத்ரிதி³வாஜ்யோத்ஸ்நா கலாகாஷ்டா² நிமேஷிகா ।
உர்வீ காத்யாயநீ ஶுப்⁴ரா ஸம்ஸாரார்ணவதாரிணீ ॥ 29 ॥

கபிலா கீலிகா(அ)ஶோகா மல்லிகாநவமல்லிகா ।
தே³விகா நந்தி³கா ஶாந்தா ப⁴ஞ்ஜிகா ப⁴யப⁴ஞ்ஜிகா ॥ 30 ॥

கௌஶிகீ வைதி³கீ தே³வீ ஸௌரீ ரூபாதி⁴கா(அ)திபா⁴ ।
தி³க்³வஸ்த்ரா நவவஸ்த்ரா ச கந்யகா கமலோத்³ப⁴வா ॥ 31 ॥

ஶ்ரீ꞉ ஸௌம்யலக்ஷணா(அ)தீதது³ர்கா³ ஸூத்ரப்ரபோ³தி⁴கா ।
ஶ்ரத்³தா⁴ மேதா⁴ க்ருதி꞉ ப்ரஜ்ஞா தா⁴ரணா காந்திரேவ ச ॥ 32 ॥

ஶ்ருதி꞉ ஸ்ம்ருதிர்த்⁴ருதிர்த⁴ந்யா பூ⁴திரிஷ்டிர்மநீஷிணீ ।
விரக்திர்வ்யாபிநீ மாயா ஸர்வமாயாப்ரப⁴ஞ்ஜநீ ॥ 33 ॥

மாஹேந்த்³ரீ மந்த்ரிணீ ஸிம்ஹீ சேந்த்³ரஜாலஸ்வரூபிணீ ।
அவஸ்தா²த்ரயநிர்முக்தா கு³ணத்ரயவிவர்ஜிதா ॥ 34 ॥

ஈஷணாத்ரயநிர்முக்தா ஸர்வரோக³விவர்ஜிதா ।
யோகி³த்⁴யாநாந்தக³ம்யா ச யோக³த்⁴யாநபராயணா ॥ 35 ॥

த்ரயீஶிகா² விஶேஷஜ்ஞா வேதா³ந்தஜ்ஞாநரூபிணீ ।
பா⁴ரதீ கமலா பா⁴ஷா பத்³மா பத்³மவதீ க்ருதி꞉ ॥ 36 ॥

கௌ³தமீ கோ³மதீ கௌ³ரீ ஈஶாநா ஹம்ஸவாஹநீ ।
நாராயணீ ப்ரபா⁴தா⁴ரா ஜாஹ்நவீ ஶங்கராத்மஜா ॥ 37 ॥

சித்ரக⁴ண்டா ஸுநந்தா³ ஶ்ரீர்மாநவீ மநுஸம்ப⁴வா ।
ஸ்தம்பி⁴நீ க்ஷோபி⁴ணீ மாரீ ப்⁴ராமிணீ ஶத்ருமாரிணீ ॥ 38 ॥

மோஹிநீ த்³வேஷிணீ வீரா அகோ⁴ரா ருத்³ரரூபிணீ ।
ருத்³ரைகாத³ஶிநீ புண்யா கல்யாணீ லாப⁴காரிணீ ॥ 39 ॥

தே³வது³ர்கா³ மஹாது³ர்கா³ ஸ்வப்நது³ர்கா³(அ)ஷ்டபை⁴ரவீ ।
ஸூர்யசந்த்³ராக்³நிரூபா ச க்³ரஹநக்ஷத்ரரூபிணீ ॥ 40 ॥

பி³ந்து³நாத³கலாதீதா பி³ந்து³நாத³கலாத்மிகா ।
த³ஶவாயுஜயாகாரா கலாஷோட³ஶஸம்யுதா ॥ 41 ॥

காஶ்யபீ கமலாதே³வீ நாத³சக்ரநிவாஸிநீ ।
ம்ருடா³தா⁴ரா ஸ்தி²ரா கு³ஹ்யா தே³விகா சக்ரரூபிணீ ॥ 42 ॥

அவித்³யா ஶார்வரீ பு⁴ஞ்ஜா ஜம்பா⁴ஸுரநிப³ர்ஹிணீ ।
ஶ்ரீகாயா ஶ்ரீகலா ஶுப்⁴ரா கர்மநிர்மூலகாரிணீ ॥ 43 ॥

ஆதி³ளக்ஷ்மீர்கு³ணாதா⁴ரா பஞ்சப்³ரஹ்மாத்மிகா பரா ।
ஶ்ருதிர்ப்³ரஹ்மமுகா²வாஸா ஸர்வஸம்பத்திரூபிணீ ॥ 44 ॥

ம்ருதஸஞ்ஜீவநீ மைத்ரீ காமிநீ காமவர்ஜிதா ।
நிர்வாணமார்க³தா³ தே³வீ ஹம்ஸிநீ காஶிகா க்ஷமா ॥ 45 ॥

ஸபர்யா கு³ணிநீ பி⁴ந்நா நிர்கு³ணா க²ண்டி³தா(அ)ஶுபா⁴ ।
ஸ்வாமிநீ வேதி³நீ ஶக்யா ஶாம்ப³ரீ சக்ரதா⁴ரிணீ ॥ 46 ॥

த³ண்டி³நீ முண்டி³நீ வ்யாக்⁴ரீ ஶிகி²நீ ஸோமஸம்ஹதி꞉ ।
சிந்தாமணிஶ்சிதா³நந்தா³ பஞ்சபா³ணப்ரபோ³தி⁴நீ ॥ 47 ॥

பா³ணஶ்ரேணி꞉ ஸஹஸ்ராக்ஷீ ஸஹஸ்ரபு⁴ஜபாது³கா ।
ஸந்த்⁴யாவளிஸ்த்ரிஸந்த்⁴யாக்²யா ப்³ரஹ்மாண்ட³மணிபூ⁴ஷணா ॥ 48 ॥

வாஸவீ வாருணீஸேநா குலிகா மந்த்ரரஞ்ஜநீ ।
ஜிதப்ராணஸ்வரூபா ச காந்தா காம்யவரப்ரதா³ ॥ 49 ॥

மந்த்ரப்³ராஹ்மணவித்³யார்தா² நாத³ரூபா ஹவிஷ்மதீ ।
ஆத²ர்வணி꞉ ஶ்ருதி꞉ ஶூந்யா கல்பநாவர்ஜிதா ஸதீ ॥ 50 ॥

ஸத்தாஜாதி꞉ ப்ரமா(அ)மேயா(அ)ப்ரமிதி꞉ ப்ராணதா³ க³தி꞉ ।
அவர்ணா பஞ்சவர்ணா ச ஸர்வதா³ பு⁴வநேஶ்வரீ ॥ 51 ॥

த்ரைலோக்யமோஹிநீ வித்³யா ஸர்வப⁴ர்த்ரீ க்ஷரா(அ)க்ஷரா ।
ஹிரண்யவர்ணா ஹரிணீ ஸர்வோபத்³ரவநாஶிநீ ॥ 52 ॥

கைவல்யபத³வீரேகா² ஸூர்யமண்ட³லஸம்ஸ்தி²தா ।
ஸோமமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² வஹ்நிமண்ட³லஸம்ஸ்தி²தா ॥ 53 ॥

வாயுமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² வ்யோமமண்ட³லஸம்ஸ்தி²தா ।
சக்ரிகா சக்ரமத்⁴யஸ்தா² சக்ரமார்க³ப்ரவர்திநீ ॥ 54 ॥

கோகிலாகுலசக்ரேஶா பக்ஷதி꞉ பங்க்திபாவநீ ।
ஸர்வஸித்³தா⁴ந்தமார்க³ஸ்தா² ஷட்³வர்ணாவரவர்ஜிதா ॥ 55 ॥

ஶரருத்³ரஹரா ஹந்த்ரீ ஸர்வஸம்ஹாரகாரிணீ ।
புருஷா பௌருஷீ துஷ்டி꞉ ஸர்வதந்த்ரப்ரஸூதிகா ॥ 56 ॥

அர்த⁴நாரீஶ்வரீ தே³வீ ஸர்வவித்³யாப்ரதா³யிநீ ।
பா⁴ர்க³வீ யாஜுஷீவித்³யா ஸர்வோபநிஷதா³ஸ்தி²தா ॥ 57 ॥ [பூ⁴ஜுஷீவித்³யா]

வ்யோமகேஶா(அ)கி²லப்ராணா பஞ்சகோஶவிளக்ஷணா ।
பஞ்சகோஶாத்மிகா ப்ரத்யக்பஞ்சப்³ரஹ்மாத்மிகா ஶிவா ॥ 58 ॥

ஜக³ஜ்ஜராஜநித்ரீ ச பஞ்சகர்மப்ரஸூதிகா ।
வாக்³தே³வ்யாப⁴ரணாகாரா ஸர்வகாம்யஸ்தி²தாஸ்தி²தி꞉ ॥ 59 ॥

அஷ்டாத³ஶசதுஷ்ஷஷ்டிபீடி²கா வித்³யயாயுதா ।
காளிகாகர்ஷணஶ்யாமா யக்ஷிணீ கிந்நரேஶ்வரீ ॥ 60 ॥

கேதகீ மல்லிகா(அ)ஶோகா வாராஹீ த⁴ரணீ த்⁴ருவா ।
நாரஸிம்ஹீ மஹோக்³ராஸ்யா ப⁴க்தாநாமார்திநாஶிநீ ॥ 61 ॥

அந்தர்ப³லா ஸ்தி²ரா லக்ஷ்மீர்ஜராமரணநாஶிநீ ।
ஶ்ரீரஞ்ஜிதா மஹாகாயா ஸோமஸூர்யாக்³நிலோசநா ॥ 62 ॥

அதி³திர்தே³வமாதா ச அஷ்டபுத்ரா(அ)ஷ்டயோகி³நீ ।
அஷ்டப்ரக்ருதிரஷ்டாஷ்டவிப்⁴ராஜத்³விக்ருதாக்ருதி꞉ ॥ 63 ॥

து³ர்பி⁴க்ஷத்⁴வம்ஸிநீ தே³வீ ஸீதா ஸத்யா ச ருக்மிணீ ।
க்²யாதிஜா பா⁴ர்க³வீ தே³வீ தே³வயோநிஸ்தபஸ்விநீ ॥ 64 ॥

ஶாகம்ப⁴ரீ மஹாஶோணா க³ருடோ³பரிஸம்ஸ்தி²தா ।
ஸிம்ஹகா³ வ்யாக்⁴ரகா³ தே³வீ வாயுகா³ ச மஹாத்³ரிகா³ ॥ 65 ॥

அகாராதி³க்ஷகாராந்தா ஸர்வவித்³யாதி⁴தே³வதா ।
மந்த்ரவ்யாக்²யாநநிபுணா ஜ்யோதி꞉ஶாஸ்த்ரைகலோசநா ॥ 66 ॥

இடா³பிங்க³ளிகாமத்⁴யஸுஷும்ணா க்³ரந்தி²பே⁴தி³நீ ।
காலசக்ராஶ்ரயோபேதா காலசக்ரஸ்வரூபிணீ ॥ 67 ॥

வைஶாரதீ³ மதிஶ்ரேஷ்டா² வரிஷ்டா² ஸர்வதீ³பிகா ।
வைநாயகீ வராரோஹா ஶ்ரோணிவேலா ப³ஹிர்வலி꞉ ॥ 68 ॥

ஜம்பி⁴நீ ஜ்ரும்பி⁴ணீ ஜ்ரும்ப⁴காரிணீ க³ணகாரிகா । [ஜம்ப⁴]
ஶரணீ சக்ரிகா(அ)நந்தா ஸர்வவ்யாதி⁴சிகித்ஸகீ ॥ 69 ॥

தே³வகீ தே³வஸங்காஶா வாரிதி⁴꞉ கருணாகரா ।
ஶர்வரீ ஸர்வஸம்பந்நா ஸர்வபாபப்ரப⁴ஞ்ஜிநீ ॥ 70 ॥

ஏகமாத்ரா த்³விமாத்ரா ச த்ரிமாத்ரா ச ததா² பரா ।
அர்த⁴மாத்ரா பரா ஸூக்ஷ்மா ஸூக்ஷ்மார்தா²ர்த²பரா(அ)பரா ॥ 71 ॥

ஏகவீரா விஶேஷாக்²யா ஷஷ்டீ²தே³வீ மநஸ்விநீ ।
நைஷ்கர்ம்யா நிஷ்களாலோகா ஜ்ஞாநகர்மாதி⁴கா கு³ணா ॥ 72 ॥

ஸப³ந்த்⁴வாநந்த³ஸந்தோ³ஹா வ்யோமாகாரா(அ)நிரூபிதா ।
க³த்³யபத்³யாத்மிகா வாணீ ஸர்வாலங்காரஸம்யுதா ॥ 73 ॥

ஸாது⁴ப³ந்த⁴பத³ந்யாஸா ஸர்வௌகோ க⁴டிகாவளி꞉ ।
ஷட்கர்மா கர்கஶாகாரா ஸர்வகர்மவிவர்ஜிதா ॥ 74 ॥

ஆதி³த்யவர்ணா சாபர்ணா காமிநீ வரரூபிணீ ।
ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மஸந்தாநா வேத³வாகீ³ஶ்வரீ ஶிவா ॥ 75 ॥

புராணந்யாயமீமாம்ஸாத⁴ர்மஶாஸ்த்ராக³மஶ்ருதா ।
ஸத்³யோவேத³வதீ ஸர்வா ஹம்ஸீ வித்³யாதி⁴தே³வதா ॥ 76 ॥

விஶ்வேஶ்வரீ ஜக³த்³தா⁴த்ரீ விஶ்வநிர்மாணகாரிணீ ।
வைதி³கீ வேத³ரூபா ச காளிகா காலரூபிணீ ॥ 77 ॥

நாராயணீ மஹாதே³வீ ஸர்வதத்த்வப்ரவர்திநீ ।
ஹிரண்யவர்ணரூபா ச ஹிரண்யபத³ஸம்ப⁴வா ॥ 78 ॥

கைவல்யபத³வீ புண்யா கைவல்யஜ்ஞாநலக்ஷிதா ।
ப்³ரஹ்மஸம்பத்திரூபா ச ப்³ரஹ்மஸம்பத்திகாரிணீ ॥ 79 ॥

வாருணீ வாருணாராத்⁴யா ஸர்வகர்மப்ரவர்திநீ ।
ஏகாக்ஷரபரா(ஆ)யுக்தா ஸர்வதா³ரித்³ர்யப⁴ஞ்ஜிநீ ॥ 80 ॥

பாஶாங்குஶாந்விதா தி³வ்யா வீணாவ்யாக்²யாக்ஷஸூத்ரப்⁴ருத் ।
ஏகமூர்திஸ்த்ரயீமூர்திர்மது⁴கைடப⁴ப⁴ஞ்ஜிநீ ॥ 81 ॥

ஸாங்க்²யா ஸாங்க்²யவதீ ஜ்வாலா ஜ்வலந்தீ காமரூபிணீ ।
ஜாக்³ரந்தீ ஸர்வஸம்பத்தி꞉ ஸுஷுப்தா ஸ்வேஷ்டதா³யிநீ ॥ 82 ॥

கபாலிநீ மஹாத³ம்ஷ்ட்ரா ப்⁴ருகுடீகுடிலாநநா ।
ஸர்வாவாஸா ஸுவாஸா ச ப்³ருஹத்யஷ்டிஶ்ச ஶக்வரீ ॥ 83 ॥

ச²ந்தோ³க³ணப்ரதிஷ்டா² ச கல்மாஷீ கருணாத்மிகா ।
சக்ஷுஷ்மதீ மஹாகோ⁴ஷா க²ட்³க³சர்மத⁴ரா(அ)ஶநி꞉ ॥ 84 ॥

ஶில்பவைசித்ர்யவித்³யோதா ஸர்வதோப⁴த்³ரவாஸிநீ ।
அசிந்த்யலக்ஷணாகாரா ஸூத்ரபா⁴ஷ்யநிப³ந்த⁴நா ॥ 85 ॥

ஸர்வவேதா³ர்த²ஸம்பத்தி꞉ ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²மாத்ருகா ।
அகாராதி³க்ஷகாராந்தஸர்வவர்ணக்ருதஸ்த²லா ॥ 86 ॥

ஸர்வலக்ஷ்மீ꞉ ஸதா³நந்தா³ ஸாரவித்³யா ஸதா³ஶிவா ।
ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வஶக்திஶ்ச கே²சரீரூபகோ³ச்ச்²ரிதா ॥ 87 ॥

அணிமாதி³கு³ணோபேதா பரா காஷ்டா² பரா க³தி꞉ ।
ஹம்ஸயுக்தவிமாநஸ்தா² ஹம்ஸாரூடா⁴ ஶஶிப்ரபா⁴ ॥ 88 ॥

ப⁴வாநீ வாஸநாஶக்திராக்ருதிஸ்தா²கி²லா(அ)கி²லா ।
தந்த்ரஹேதுர்விசித்ராங்கீ³ வ்யோமக³ங்கா³விநோதி³நீ ॥ 89 ॥

வர்ஷா ச வார்ஷிகா சைவ ருக்³யஜுஸ்ஸாமரூபிணீ ।
மஹாநதீ³ நதீ³புண்யா(அ)க³ண்யபுண்யகு³ணக்ரியா ॥ 90 ॥

ஸமாதி⁴க³தலப்⁴யார்தா² ஶ்ரோதவ்யா ஸ்வப்ரியா க்⁴ருணா ।
நாமாக்ஷரபரா தே³வீ உபஸர்க³நகா²ஞ்சிதா ॥ 91 ॥

நிபாதோருத்³வயீஜங்கா⁴ மாத்ருகா மந்த்ரரூபிணீ ।
ஆஸீநா ச ஶயாநா ச திஷ்ட²ந்தீ தா⁴வநாதி⁴கா ॥ 92 ॥

லக்ஷ்யலக்ஷணயோகா³ட்⁴யா தாத்³ரூப்யக³ணநாக்ருதி꞉ ।
ஸைகரூபா நைகரூபா ஸேந்து³ரூபா ததா³க்ருதி꞉ ॥ 93 ॥

ஸமாஸதத்³தி⁴தாகாரா விப⁴க்திவசநாத்மிகா ।
ஸ்வாஹாகாரா ஸ்வதா⁴காரா ஶ்ரீபத்யர்தா⁴ங்க³நந்தி³நீ ॥ 94 ॥

க³ம்பீ⁴ரா க³ஹநா கு³ஹ்யா யோநிலிங்கா³ர்த⁴தா⁴ரிணீ ।
ஶேஷவாஸுகிஸம்ஸேவ்யா சபலா வரவர்ணிநீ ॥ 95 ॥

காருண்யாகாரஸம்பத்தி꞉ கீலக்ருந்மந்த்ரகீலிகா ।
ஶக்திபீ³ஜாத்மிகா ஸர்வமந்த்ரேஷ்டா(அ)க்ஷயகாமநா ॥ 96 ॥

ஆக்³நேயீ பார்தி²வா ஆப்யா வாயவ்யா வ்யோமகேதநா ।
ஸத்யஜ்ஞாநாத்மிகா நந்தா³ ப்³ராஹ்மீ ப்³ரஹ்ம ஸநாதநீ ॥ 97 ॥

அவித்³யாவாஸநா மாயாப்ரக்ருதி꞉ ஸர்வமோஹிநீ ।
ஶக்திர்தா⁴ரணஶக்திஶ்ச சித³சிச்ச²க்தியோகி³நீ ॥ 98 ॥

வக்த்ராருணா மஹாமாயா மரீசிர்மத³மர்தி³நீ ।
விராட் ஸ்வாஹா ஸ்வதா⁴ ஶுத்³தா⁴ நிருபாஸ்தி꞉ ஸுப⁴க்திகா³ ॥ 99 ॥

நிரூபிதாத்³வயீ வித்³யா நித்யாநித்யஸ்வரூபிணீ ।
வைராஜமார்க³ஸஞ்சாரா ஸர்வஸத்பத²த³ர்ஶிநீ ॥ 100 ॥

ஜாலந்த⁴ரீ ம்ருடா³நீ ச ப⁴வாநீ ப⁴வப⁴ஞ்ஜநீ ।
த்ரைகாளிகஜ்ஞாநதந்துஸ்த்ரிகாலஜ்ஞாநதா³யிநீ ॥ 101 ॥

நாதா³தீதா ஸ்ம்ருதி꞉ ப்ரஜ்ஞா தா⁴த்ரீரூபா த்ரிபுஷ்கரா ।
பராஜிதா விதா⁴நஜ்ஞா விஶேஷிதகு³ணாத்மிகா ॥ 102 ॥

ஹிரண்யகேஶிநீ ஹேமப்³ரஹ்மஸூத்ரவிசக்ஷணா ।
அஸங்க்²யேயபரார்தா⁴ந்தஸ்வரவ்யஞ்ஜநவைக²ரீ ॥ 103 ॥

மது⁴ஜிஹ்வா மது⁴மதீ மது⁴மாஸோத³யா மது⁴꞉ ।
மாத⁴வீ ச மஹாபா⁴கா³ மேக⁴க³ம்பீ⁴ரநிஸ்வநா ॥ 104 ॥

ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶாதி³ஜ்ஞாதவ்யார்த²விஶேஷகா³ ।
நாபௌ⁴ வஹ்நிஶிகா²காரா லலாடே சந்த்³ரஸந்நிபா⁴ ॥ 105 ॥

ப்⁴ரூமத்⁴யே பா⁴ஸ்கராகாரா ஸர்வதாராக்ருதிர்ஹ்ருதி³ ।
க்ருத்திகாதி³ப⁴ரண்யந்தநக்ஷத்ரேஷ்ட்யர்சிதோத³யா ॥ 106 ॥

க்³ரஹவித்³யாத்மிகா ஜ்யோதிர்ஜ்யோதிர்விந்மதிஜீவிகா ।
ப்³ரஹ்மாண்ட³க³ர்பி⁴ணீ பா³லா ஸப்தாவரணதே³வதா ॥ 107 ॥

வைராஜோத்தமஸாம்ராஜ்யா குமாரகுஶலோத³யா ।
ப³க³ளா ப்⁴ரமராம்பா³ ச ஶிவதூ³தீ ஶிவாத்மிகா ॥ 108 ॥

மேருவிந்த்⁴யாதி³ஸம்ஸ்தா²நா காஶ்மீரபுரவாஸிநீ ।
யோக³நித்³ரா மஹாநித்³ரா விநித்³ரா ராக்ஷஸாஶ்ரிதா ॥ 109 ॥

ஸுவர்ணதா³ மஹாக³ங்கா³ பஞ்சாக்²யா பஞ்சஸம்ஹதி꞉ ।
ஸுப்ரஜாதா ஸுவீரா ச ஸுபோஷா ஸுபதி꞉ ஶிவா ॥ 110 ॥

ஸுக்³ருஹா ரக்தபீ³ஜாந்தா ஹதகந்த³ர்பஜீவிகா ।
ஸமுத்³ரவ்யோமமத்⁴யஸ்தா² ஸமபி³ந்து³ஸமாஶ்ரயா ॥ 111 ॥

ஸௌபா⁴க்³யரஸஜீவாது꞉ ஸாராஸாரவிவேகத்³ருக் ।
த்ரிவல்யாதி³ஸுபுஷ்டாங்கா³ பா⁴ரதீ ப⁴ரதாஶ்ரிதா ॥ 112 ॥

நாத³ப்³ரஹ்மமயீவித்³யா ஜ்ஞாநப்³ரஹ்மமயீபரா ।
ப்³ரஹ்மநாடீ³ நிருக்திஶ்ச ப்³ரஹ்மகைவல்யஸாத⁴நம் ॥ 113 ॥

காளிகேயமஹோதா³ரவீர்யவிக்ரமரூபிணீ ।
ப³ட³பா³க்³நிஶிகா²வக்த்ரா மஹாகப³லதர்பணா ॥ 114 ॥

மஹாபூ⁴தா மஹாத³ர்பா மஹாஸாரா மஹாக்ரது꞉ ।
பஞ்சபூ⁴தமஹாக்³ராஸா பஞ்சபூ⁴தாதி⁴தே³வதா ॥ 115 ॥

ஸர்வப்ரமாணா ஸம்பத்தி꞉ ஸர்வரோக³ப்ரதிக்ரியா ।
ப்³ரஹ்மாண்டா³ந்தர்ப³ஹிர்வ்யாப்தா விஷ்ணுவக்ஷோவிபூ⁴ஷிணீ ॥ 116 ॥

ஶாங்கரீ விதி⁴வக்த்ரஸ்தா² ப்ரவரா வரஹேதுகீ ।
ஹேமமாலா ஶிகா²மாலா த்ரிஶிகா² பஞ்சலோசநா ॥ 117 ॥ [பஞ்சமோசநா]

ஸர்வாக³மஸதா³சாரமர்யாதா³ யாதுப⁴ஞ்ஜநீ ।
புண்யஶ்லோகப்ரப³ந்தா⁴ட்⁴யா ஸர்வாந்தர்யாமிரூபிணீ ॥ 118 ॥

ஸாமகா³நஸமாராத்⁴யா ஶ்ரோத்ரகர்ணரஸாயநம் ।
ஜீவலோகைகஜீவாதுர்ப⁴த்³ரோதா³ரவிளோகநா ॥ 119 ॥

தடித்கோடிலஸத்காந்திஸ்தருணீ ஹரிஸுந்த³ரீ ।
மீநநேத்ரா ச ஸேந்த்³ராக்ஷீ விஶாலாக்ஷீ ஸுமங்க³ளா ॥ 120 ॥

ஸர்வமங்க³ளஸம்பந்நா ஸாக்ஷாந்மங்க³ளதே³வதா ।
தே³ஹஹ்ருத்³தீ³பிகா தீ³ப்திர்ஜிஹ்மபாபப்ரணாஶிநீ ॥ 121 ॥

அர்த⁴சந்த்³ரோல்லஸத்³த³ம்ஷ்ட்ரா யஜ்ஞவாடீவிளாஸிநீ ।
மஹாது³ர்கா³ மஹோத்ஸாஹா மஹாதே³வப³லோத³யா ॥ 122 ॥

டா³கிநீட்³யா ஶாகிநீட்³யா ஸாகிநீட்³யா ஸமஸ்தஜுட் ।
நிரங்குஶா நாகிவந்த்³யா ஷடா³தா⁴ராதி⁴தே³வதா ॥ 123 ॥

பு⁴வநஜ்ஞாநிநி꞉ஶ்ரேணீ பு⁴வநாகாரவல்லரீ ।
ஶாஶ்வதீ ஶாஶ்வதாகாரா லோகாநுக்³ரஹகாரிணீ ॥ 124 ॥

ஸாரஸீ மாநஸீ ஹம்ஸீ ஹம்ஸலோகப்ரதா³யிநீ ।
சிந்முத்³ராளங்க்ருதகரா கோடிஸூர்யஸமப்ரபா⁴ ॥ 125 ॥

ஸுக²ப்ராணிஶிரோரேகா² ஸத³த்³ருஷ்டப்ரதா³யிநீ ।
ஸர்வஸாங்கர்யதோ³ஷக்⁴நீ க்³ரஹோபத்³ரவநாஶிநீ ॥ 126 ॥

க்ஷுத்³ரஜந்துப⁴யக்⁴நீ ச விஷரோகா³தி³ப⁴ஞ்ஜநீ ।
ஸதா³ஶாந்தா ஸதா³ஶுத்³தா⁴ க்³ருஹச்சி²த்³ரநிவாரிணீ ॥ 127 ॥

கலிதோ³ஷப்ரஶமநீ கோலாஹலபுரஸ்தி²தா ।
கௌ³ரீ லாக்ஷணிகீ முக்²யா ஜக⁴ந்யாக்ருதிவர்ஜிதா ॥ 128 ॥

மாயா வித்³யா மூலபூ⁴தா வாஸவீ விஷ்ணுசேதநா ।
வாதி³நீ வஸுரூபா ச வஸுரத்நபரிச்ச²தா³ ॥ 129 ॥

சா²ந்த³ஸீ சந்த்³ரஹ்ருத³யா மந்த்ரஸ்வச்ச²ந்த³பை⁴ரவீ ।
வநமாலா வைஜயந்தீ பஞ்சதி³வ்யாயுதா⁴த்மிகா ॥ 130 ॥

பீதாம்ப³ரமயீ சஞ்சத்கௌஸ்துபா⁴ ஹரிகாமிநீ ।
நித்யா தத்²யா ரமா ராமா ரமணீ ம்ருத்யுப⁴ஞ்ஜநீ ॥ 131 ॥

ஜ்யேஷ்டா² காஷ்டா² த⁴நிஷ்டா²ந்தா ஶராங்கீ³ நிர்கு³ணப்ரியா ।
மைத்ரேயா மித்ரவிந்தா³ ச ஶேஷ்யஶேஷகலாஶயா ॥ 132 ॥

வாராணஸீவாஸரதா சார்யாவர்தஜநஸ்துதா ।
ஜக³து³த்பத்திஸம்ஸ்தா²நஸம்ஹாரத்ரயகாரணம் ॥ 133 ॥

த்வமம்ப³ விஷ்ணுஸர்வஸ்வம் நமஸ்தே(அ)ஸ்து மஹேஶ்வரி ।
நமஸ்தே ஸர்வலோகாநாம் ஜநந்யை புண்யமூர்தயே ॥ 134 ॥

ஸித்³த⁴ளக்ஷ்மீர்மஹாகாளி மஹாலக்ஷ்மி நமோ(அ)ஸ்து தே ।
ஸத்³யோஜாதாதி³பஞ்சாக்³நிரூபா பஞ்சகபஞ்சகம் ॥ 135 ॥

யந்த்ரளக்ஷ்மீர்ப⁴வத்யாதி³ராத்³யாத்³யே தே நமோ நம꞉ ।
ஸ்ருஷ்ட்யாதி³காரணாகாரவிததே தோ³ஷவர்ஜிதே ॥ 136 ॥

ஜக³ள்லக்ஷ்மீர்ஜக³ந்மாதர்விஷ்ணுபத்நி நமோ(அ)ஸ்து தே ।
நவகோடிமஹாஶக்திஸமுபாஸ்யபதா³ம்பு³ஜே ॥ 137 ॥

கநத்ஸௌவர்ணரத்நாட்⁴யே ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதே ।
அநந்தநித்யமஹிஷீ ப்ரபஞ்சேஶ்வரநாயகி ॥ 138 ॥

அத்யுச்ச்²ரிதபதா³ந்தஸ்தே² பரமவ்யோமநாயகி ।
நாகப்ருஷ்ட²க³தாராத்⁴யே விஷ்ணுலோகவிளாஸிநி ॥ 139 ॥

வைகுண்ட²ராஜமஹிஷி ஶ்ரீரங்க³நக³ராஶ்ரிதே ।
ரங்க³நாயகி பூ⁴புத்ரி க்ருஷ்ணே வரத³வல்லபே⁴ ॥ 140 ॥

கோடிப்³ரஹ்மாதி³ஸம்ஸேவ்யே கோடிருத்³ராதி³கீர்திதே ।
மாதுலுங்க³மயம் கே²டம் ஸௌவர்ணசஷகம் ததா² ॥ 141 ॥

பத்³மத்³வயம் பூர்ணகும்ப⁴ம் கீரம் ச வரதா³ப⁴யே ।
பாஶமங்குஶகம் ஶங்க²ம் சக்ரம் ஶூலம் க்ருபாணிகாம் ॥ 142 ॥

த⁴நுர்பா³ணௌ சாக்ஷமாலாம் சிந்முத்³ராமபி பி³ப்⁴ரதீ ।
அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜே லக்ஷ்மீர்மஹாஷ்டாத³ஶபீட²கே³ ॥ 143 ॥

பூ⁴மிநீலாதி³ஸம்ஸேவ்யே ஸ்வாமிசித்தாநுவர்திநி ।
பத்³மே பத்³மாலயே பத்³மி பூர்ணகும்பா⁴பி⁴ஷேசிதே ॥ 144 ॥

இந்தி³ரேந்தீ³வராபா⁴க்ஷி க்ஷீரஸாக³ரகந்யகே ।
பா⁴ர்க³வி த்வம் ஸ்வதந்த்ரேச்சா² வஶீக்ருதஜக³த்பதி꞉ ॥ 145 ॥

மங்க³ளம் மங்க³ளாநாம் த்வம் தே³வதாநாம் ச தே³வதா ।
த்வமுத்தமோத்தமாநாம் ச த்வம் ஶ்ரேய꞉ பரமாம்ருதம் ॥ 146 ॥

த⁴நதா⁴ந்யாபி⁴வ்ருத்³தி⁴ஶ்ச ஸார்வபௌ⁴மஸுகோ²ச்ச்²ரயா ।
ஆந்தோ³ளிகாதி³ஸௌபா⁴க்³யம் மத்தேபா⁴தி³மஹோத³ய꞉ ॥ 147 ॥

புத்ரபௌத்ராபி⁴வ்ருத்³தி⁴ஶ்ச வித்³யாபோ⁴க³ப³லாதி³கம் ।
ஆயுராரோக்³யஸம்பத்திரஷ்டைஶ்வர்யம் த்வமேவ ஹி ॥ 148 ॥

பரமேஶவிபூ⁴திஶ்ச ஸூக்ஷ்மாத்ஸூக்ஷ்மதரா க³தி꞉ ।
ஸத³யாபாங்க³ஸந்த³த்தப்³ரஹ்மேந்த்³ராதி³பத³ஸ்தி²தி꞉ ॥ 149 ॥

அவ்யாஹதமஹாபா⁴க்³யம் த்வமேவாக்ஷோப்⁴யவிக்ரம꞉ ।
ஸமந்வயஶ்ச வேதா³நாமவிரோத⁴ஸ்த்வமேவ ஹி ॥ 150 ॥

நி꞉ஶ்ரேயஸபத³ப்ராப்திஸாத⁴நம் ப²லமேவ ச ।
ஶ்ரீமந்த்ரராஜராஜ்ஞீ ச ஶ்ரீவித்³யா க்ஷேமகாரிணீ ॥ 151 ॥

ஶ்ரீம்பீ³ஜஜபஸந்துஷ்டா ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் பீ³ஜபாலிகா ।
ப்ரபத்திமார்க³ஸுலபா⁴ விஷ்ணுப்ரத²மகிங்கரீ ॥ 152 ॥

க்லீங்காரார்த²ஸவித்ரீ ச ஸௌமங்க³ல்யாதி⁴தே³வதா ।
ஶ்ரீஷோட³ஶாக்ஷரீவித்³யா ஶ்ரீயந்த்ரபுரவாஸிநீ ॥ 153 ॥

ஸர்வமங்க³ளமாங்க³ல்யே ஶிவே ஸர்வார்த²ஸாதி⁴கே ।
ஶரண்யே த்ர்யம்ப³கே தே³வி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 154 ॥

புந꞉ புநர்நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸாஷ்டாங்க³மயுதம் புந꞉ ।

ஸநத்குமார உவாச ।
ஏவம் ஸ்துதா மஹாலக்ஷ்மீர்ப்³ரஹ்மருத்³ராதி³பி⁴꞉ ஸுரை꞉ ।
நமத்³பி⁴ரார்தைர்தீ³நைஶ்ச நிஸ்ஸத்வைர்போ⁴க³வர்ஜிதை꞉ ॥ 1 ॥

ஜ்யேஷ்டா²ஜுஷ்டைஶ்ச நி꞉ஶ்ரீகை꞉ ஸம்ஸாராத்ஸ்வபராயணை꞉ ।
விஷ்ணுபத்நீ த³தௌ³ தேஷாம் த³ர்ஶநம் த்³ருஷ்டிதர்பணம் ॥ 2 ॥

ஶரத்பூர்ணேந்து³கோட்யாப⁴த⁴வளாபாங்க³வீக்ஷணை꞉ ।
ஸர்வான் ஸத்வஸமாவிஷ்டாம்ஶ்சக்ரே ஹ்ருஷ்டா வரம் த³தௌ³ ॥ 3 ॥

மஹாலக்ஷ்மீருவாச ।
நாம்நாம் ஸாஷ்டஸஹஸ்ரம் மே ப்ரமாதா³த்³வாபி ய꞉ ஸக்ருத் ।
கீர்தயேத்தத்குலே ஸத்யம் வஸாம்யாசந்த்³ரதாரகம் ॥ 4 ॥

கிம் புநர்நியமாஜ்ஜப்துர்மதே³கஶரணஸ்ய ச ।
மாத்ருவத்ஸாநுகம்பாஹம் போஷகீ ஸ்யாமஹர்நிஶம் ॥ 5 ॥

மந்நாம ஸ்துவதாம் லோகே து³ர்லப⁴ம் நாஸ்தி சிந்திதம் ।
மத்ப்ரஸாதே³ந ஸர்வே(அ)பி ஸ்வஸ்வேஷ்டார்த²மவாப்ஸ்யத² ॥ 6 ॥

லுப்தவைஷ்ணவத⁴ர்மஸ்ய மத்³வ்ரதேஷ்வவகீர்ணிந꞉ ।
ப⁴க்திப்ரபத்திஹீநஸ்ய வந்த்³யோ நாம்நாம் ஜபோ(அ)பி மே ॥ 7 ॥

தஸ்மாத³வஶ்யம் தைர்தோ³ஷைர்விஹீந꞉ பாபவர்ஜித꞉ ।
ஜபேத்ஸாஷ்டஸஹஸ்ரம் மே நாம்நாம் ப்ரத்யஹமாத³ராத் ॥ 8 ॥

ஸாக்ஷாத³ளக்ஷ்மீபுத்ரோ(அ)பி து³ர்பா⁴க்³யோ(அ)ப்யலஸோ(அ)பி வா ।
அப்ரயத்நோ(அ)பி மூடோ⁴(அ)பி விகல꞉ பதிதோ(அ)பி ச ॥ 9 ॥

அவஶ்யம் ப்ராப்நுயாத்³பா⁴க்³யம் மத்ப்ரஸாதே³ந கேவலம் ।
ஸ்ப்ருஹேயமசிராத்³தே³வா வரதா³நாய ஜாபிந꞉ ।
த³தா³மி ஸர்வமிஷ்டார்த²ம் லக்ஷ்மீதி ஸ்மரதாம் த்⁴ருவம் ॥ 10 ॥

ஸநத்குமார உவாச ।
இத்யுக்த்வாந்தர்த³தே⁴ லக்ஷ்மீர்வைஷ்ணவீ ப⁴க³வத்கலா ।
இஷ்டாபூர்தம் ச ஸுக்ருதம் பா⁴க³தே⁴யம் ச சிந்திதம் ॥ 11 ॥

ஸ்வம் ஸ்வம் ஸ்தா²நம் ச போ⁴க³ம் ச விஜயம் லேபி⁴ரே ஸுரா꞉ ।
ததே³தத்³ப்ரவதா³ம்யத்³ய லக்ஷ்மீநாமஸஹஸ்ரகம் ।
யோகி³ந꞉ பட²த க்ஷிப்ரம் சிந்திதார்தா²நவாப்ஸ்யத² ॥ 12 ॥

கா³ர்க்³ய உவாச ।
ஸநத்குமாரயோகீ³ந்த்³ர இத்யுக்த்வா ஸ த³யாநிதி⁴꞉ ।
அநுக்³ருஹ்ய யயௌ க்ஷிப்ரம் தாம்ஶ்ச த்³வாத³ஶயோகி³ந꞉ ॥ 13 ॥

தஸ்மாதே³தத்³ரஹஸ்யம் ச கோ³ப்யம் ஜப்யம் ப்ரயத்நத꞉ ।
அஷ்டம்யாம் ச சதுர்த³ஶ்யாம் நவம்யாம் ப்⁴ருகு³வாஸரே ॥ 14 ॥

பௌர்ணமாஸ்யாமமாயாம் ச பர்வகாலே விஶேஷத꞉ ।
ஜபேத்³வா நித்யகார்யேஷு ஸர்வாந்காமாநவாப்நுயாத் ॥ 15 ॥

இதி ஶ்ரீஸ்கந்த³புராணே ஸநத்குமாரஸம்ஹிதாயாம் ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ॥


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed