Sri Lakshmi Kavacham – ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ கவசம்


ஶுகம் ப்ரதி ப்³ரஹ்மோவாச –
மஹாலக்ஷ்ம்யா꞉ ப்ரவக்ஷ்யாமி கவசம் ஸர்வகாமத³ம் |
ஸர்வபாபப்ரஶமனம் து³ஷ்டவ்யாதி⁴வினாஶனம் || 1 ||

க்³ரஹபீடா³ப்ரஶமனம் க்³ரஹாரிஷ்டப்ரப⁴ஞ்ஜனம் |
து³ஷ்டம்ருத்யுப்ரஶமனம் து³ஷ்டதா³ரித்³ர்யனாஶனம் || 2 ||

புத்ரபௌத்ரப்ரஜனநம் விவாஹப்ரத³மிஷ்டத³ம் |
சோராரிஹாரி ஜபதாமகி²லேப்ஸிததா³யகம் || 3 ||

ஸாவதா⁴னமனா பூ⁴த்வா ஶ்ருணு த்வம் ஶுக ஸத்தம |
அனேகஜன்மஸம்ஸித்³தி⁴லப்⁴யம் முக்திப²லப்ரத³ம் || 4 ||

த⁴னதா⁴ன்யமஹாராஜ்ய-ஸர்வஸௌபா⁴க்³யகல்பகம் |
ஸக்ருத்ஸ்மரணமாத்ரேண மஹாலக்ஷ்மீ꞉ ப்ரஸீத³தி || 5 ||

க்ஷீராப்³தி⁴மத்⁴யே பத்³மானாம் கானநே மணிமண்டபே |
தன்மத்⁴யே ஸுஸ்தி²தாம் தே³வீம் மனீஷிஜனஸேவிதாம் || 6 ||

ஸுஸ்னாதாம் புஷ்பஸுரபி⁴குடிலாலகப³ந்த⁴னாம் |
பூர்ணேந்து³பி³ம்ப³வத³னா-மர்த⁴சந்த்³ரலலாடிகாம் || 7 ||

இந்தீ³வரேக்ஷணாம் காமகோத³ண்ட³ப்⁴ருவமீஶ்வரீம் |
திலப்ரஸவஸம்ஸ்பர்தி⁴னாஸிகாலங்க்ருதாம் ஶ்ரியம் || 8 ||

குந்த³குட்மலத³ந்தாலிம் ப³ந்தூ⁴காத⁴ரபல்லவாம் |
த³ர்பணாகாரவிமலகபோலத்³விதயோஜ்ஜ்வலாம் || 9 ||

ரத்னதாடங்ககலிதகர்ணத்³விதயஸுந்த³ராம் |
மாங்க³ல்யாப⁴ரணோபேதாம் கம்பு³கண்டீ²ம் ஜக³த்ப்ரஸூம் || 10 ||

தாரஹாரிமனோஹாரிகுசகும்ப⁴விபூ⁴ஷிதாம் |
ரத்னாங்க³தா³தி³லலிதகரபத்³மசதுஷ்டயாம் || 11 ||

கமலே ச ஸுபத்ராட்⁴யே ஹ்யப⁴யம் த³த⁴தீம் வரம் |
ரோமராஜிகலாசாருபு⁴க்³னனாபி⁴தலோத³ரீம் || 12 ||

பட்டவஸ்த்ரஸமுத்³பா⁴ஸிஸுனிதம்பா³தி³லக்ஷணாம் |
காஞ்சனஸ்தம்ப⁴விப்⁴ராஜத்³வரஜானூருஶோபி⁴தாம் || 13 ||

ஸ்மரகாஹலிகாக³ர்வஹாரிஜங்கா⁴ம் ஹரிப்ரியாம் |
கமடீ²ப்ருஷ்ட²ஸத்³ருஶபாதா³ப்³ஜாம் சந்த்³ரஸன்னிபா⁴ம் || 14 ||

பங்கஜோத³ரலாவண்யஸுந்த³ராங்க்⁴ரிதலாம் ஶ்ரியம் |
ஸர்வாப⁴ரணஸம்யுக்தாம் ஸர்வலக்ஷணலக்ஷிதாம் || 15 ||

பிதாமஹமஹாப்ரீதாம் நித்யத்ருப்தாம் ஹரிப்ரியாம் |
நித்யம் காருண்யலலிதாம் கஸ்தூரீலேபிதாங்கி³காம் || 16 ||

ஸர்வமந்த்ரமயாம் லக்ஷ்மீம் ஶ்ருதிஶாஸ்த்ரஸ்வரூபிணீம் |
பரப்³ரஹ்மமயாம் தே³வீம் பத்³மனாப⁴குடும்பி³னீம் |
ஏவம் த்⁴யாத்வா மஹாலக்ஷ்மீம் படே²த்தத்கவசம் பரம் || 17 ||

த்⁴யானம் |
ஏகம் ந்யஞ்ச்யனதிக்ஷமம் மமபரம் சாகுஞ்ச்யபாதா³ம்பு³ஜம்
மத்⁴யே விஷ்டரபுண்ட³ரீகமப⁴யம் வின்யஸ்த ஹஸ்தாம்பு³ஜம் |
த்வாம் பஶ்யேம நிஷேது³ஷீமனுகலம் காருண்யகூலங்கஷ-
ஸ்பா²ராபாங்க³தரங்க³மம்ப³ மது⁴ரம் முக்³த⁴ம் முக²ம் பி³ப்⁴ரதீம் || 18 ||

அத² கவசம் |
மஹாலக்ஷ்மீ꞉ ஶிர꞉ பாது லலாடம் மம பங்கஜா |
கர்ணே ரக்ஷேத்³ரமா பாது நயனே நலினாலயா || 19 ||

நாஸிகாமவதாத³ம்பா³ வாசம் வாக்³ரூபிணீ மம |
த³ந்தானவது ஜிஹ்வாம் ஶ்ரீரத⁴ரோஷ்ட²ம் ஹரிப்ரியா || 20 ||

சுபு³கம் பாது வரதா³ க³லம் க³ந்த⁴ர்வஸேவிதா |
வக்ஷ꞉ குக்ஷிம் கரௌ பாயும் ப்ருஷ்ட²மவ்யாத்³ரமா ஸ்வயம் || 21 ||

கடிமூருத்³வயம் ஜானு ஜங்க⁴ம் பாது ரமா மம |
ஸர்வாங்க³மிந்த்³ரியம் ப்ராணான்பாயாதா³யாஸஹாரிணீ || 22 ||

ஸப்ததா⁴தூன்ஸ்வயம் சாபி ரக்தம் ஶுக்ரம் மனோ மம |
ஜ்ஞானம் பு³த்³தி⁴ம் மஹோத்ஸாஹம் ஸர்வம் மே பாது பங்கஜா || 23 ||

மயா க்ருதம் ச யத்கிஞ்சித்தத்ஸர்வம் பாது ஸேந்தி³ரா |
மமாயுரவதால்லக்ஷ்மீ꞉ பா⁴ர்யாம் புத்ராம்ஶ்ச புத்ரிகா || 24 ||

மித்ராணி பாது ஸததமகி²லானி ஹரிப்ரியா |
பாதகம் நாஶயேல்லக்ஷ்மீ꞉ மமாரிஷ்டம் ஹரேத்³ரமா || 25 ||

மமாரினாஶனார்தா²ய மாயாம்ருத்யும் ஜயேத்³ப³லம் |
ஸர்வாபீ⁴ஷ்டம் து மே த³த்³யாத்பாது மாம் கமலாலயா || 26 ||

ப²லஶ்ருதி꞉ |
ய இத³ம் கவசம் தி³வ்யம் ரமாத்மா ப்ரயத꞉ படே²த் |
ஸர்வஸித்³தி⁴மவாப்னோதி ஸர்வரக்ஷாம் து ஶாஶ்வதீம் || 27 ||

தீ³ர்கா⁴யுஷ்மான்ப⁴வேன்னித்யம் ஸர்வஸௌபா⁴க்³யகல்பகம் |
ஸர்வஜ்ஞஸ்ஸர்வத³ர்ஶீ ச ஸுக²த³ஶ்ச ஸுகோ²ஜ்ஜ்வல꞉ || 28 ||

ஸுபுத்ரோ கோ³பதி꞉ ஶ்ரீமான் ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ஶய꞉ |
தத்³க்³ருஹே ந ப⁴வேத்³ப்³ரஹ்மன் தா³ரித்³ர்யது³ரிதாதி³கம் || 29 ||

நாக்³னினா த³ஹ்யதே கே³ஹம் ந சோராத்³யைஶ்ச பீட்³யதே |
பூ⁴தப்ரேதபிஶாசாத்³யா꞉ ஸந்த்ரஸ்தா யாந்தி தூ³ரத꞉ || 30 ||

லிகி²த்வா ஸ்தா²பயேத்³யத்ர தத்ர ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் |
நாபம்ருத்யுமவாப்னோதி தே³ஹாந்தே முக்திபா⁴க்³ப⁴வேத் || 31 ||

ஆயுஷ்யம் பௌஷ்டிகம் மேத்⁴யம் தா⁴ன்யம் து³ஸ்ஸ்வப்னநாஶனம் |
ப்ரஜாகரம் பவித்ரம் ச து³ர்பி⁴க்ஷார்திவினாஶனம் || 32 ||

சித்தப்ரஸாத³ஜனநம் மஹாம்ருத்யுப்ரஶாந்தித³ம் |
மஹாரோக³ஜ்வரஹரம் ப்³ரஹ்மஹத்யாதி³ஶோத⁴னம் || 33 ||

மஹாத⁴னப்ரத³ம் சைவ படி²தவ்யம் ஸுகா²ர்தி²பி⁴꞉ |
த⁴னார்தீ² த⁴னமாப்னோதி விவாஹார்தீ² லபே⁴த்³வதூ⁴ம் || 34 ||

வித்³யார்தீ² லப⁴தே வித்³யாம் புத்ரார்தீ² கு³ணவத்ஸுதம் |
ராஜ்யார்தீ² ராஜ்யமாப்னோதி ஸத்யமுக்தம் மயா ஶுக || 35 ||

ஏதத்³தே³வ்யா꞉ ப்ரஸாதே³ன ஶுக꞉ கவசமாப்தவான் |
கவசானுக்³ரஹேணைவ ஸர்வான்காமானவாப ஸ꞉ || 36 ||

இதி ஶுகம் ப்ரதி ப்³ரஹ்மப்ரோக்த ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ கவசம் |


மேலும் ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed
%d bloggers like this: