Sri Ekadanta Stotram – ஶ்ரீ ஏகத³ந்த ஸ்தோத்ரம்


க்³ருத்ஸமத³ உவாச ।
மதா³ஸுரம் ஸுஶாந்தம் வை த்³ருஷ்ட்வா விஷ்ணுமுகா²꞉ ஸுரா꞉ ।
ப்⁴ருக்³வாத³யஶ்ச யோகீ³ந்த்³ரா ஏகத³ந்தம் ஸமாயயு꞉ ॥ 1 ॥

ப்ரணம்ய தம் ப்ரபூஜ்யா(ஆ)தௌ³ புநஸ்தே நேமுராத³ராத் ।
துஷ்டுவுர்ஹர்ஷஸம்யுக்தா ஏகத³ந்தம் க³ஜாநநம் ॥ 2 ॥

தே³வர்ஷய ஊசு꞉ ।
ஸதா³த்மரூபம் ஸகலாதி³பூ⁴த-
-மமாயிநம் ஸோ(அ)ஹமசிந்த்யபோ³த⁴ம் ।
அதா²தி³மத்⁴யாந்தவிஹீநமேகம்
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 3 ॥

அநந்தசித்³ரூபமயம் க³ணேஶ-
-மபே⁴த³பே⁴தா³தி³விஹீநமாத்³யம் ।
ஹ்ருதி³ ப்ரகாஶஸ்ய த⁴ரம் ஸ்வதீ⁴ஸ்த²ம்
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 4 ॥

ஸமாதி⁴ஸம்ஸ்த²ம் ஹ்ருதி³ யோகி³நாம் து
ப்ரகாஶரூபேண விபா⁴ந்தமேவம் ।
ஸதா³ நிராளம்ப³ஸமாதி⁴க³ம்யம்
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 5 ॥

ஸ்வபி³ம்ப³பா⁴வேந விளாஸயுக்தம்
ப்ரக்ருத்ய மாயாம் விவித⁴ஸ்வரூபம் ।
ஸுவீர்யகம் தத்ர த³தா³தி யோ வை
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 6 ॥

யதீ³ய வீர்யேண ஸமர்த²பூ⁴தம்
ஸ்வமாயயா ஸம்ரசிதம் ச விஶ்வம் ।
துரீயகம் ஹ்யாத்மகவித்திஸஞ்ஜ்ஞம்
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 7 ॥

த்வதீ³யஸத்தாத⁴ரமேகத³ந்தம்
கு³ணேஶ்வரம் யம் கு³ணபோ³தி⁴தாரம் ।
ப⁴ஜந்த ஆத்³யம் தமஜம் த்ரிஸம்ஸ்தா²-
-ஸ்தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 8 ॥

ததஸ்த்வயா ப்ரேரிதநாத³கேந
ஸுஷுப்திஸஞ்ஜ்ஞம் ரசிதம் ஜக³த்³வை ।
ஸமாநரூபம் ச ததை²கபூ⁴தம்
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 9 ॥

ததே³வ விஶ்வம் க்ருபயா ப்ரபூ⁴தம்
த்³விபா⁴வமாதௌ³ தமஸா விபா⁴தம் ।
அநேகரூபம் ச ததை²கபூ⁴தம்
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 10 ॥

ததஸ்த்வயா ப்ரேரிதகேந ஸ்ருஷ்டம்
ஸுஸூக்ஷ்மபா⁴வம் ஜக³தே³கஸம்ஸ்த²ம் ।
ஸுஸாத்த்விகம் ஸ்வப்நமநந்தமாத்³யம்
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 11 ॥

தத் ஸ்வப்நமேவம் தபஸா க³ணேஶ
ஸுஸித்³தி⁴ரூபம் த்³விவித⁴ம் ப³பூ⁴வ ।
ஸதை³கரூபம் க்ருபயா ச தே ய-
-த்தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 12 ॥

த்வதா³ஜ்ஞயா தேந ஸதா³ ஹ்ருதி³ஸ்த²
ததா² ஸுஸ்ருஷ்டம் ஜக³த³ம்ஶரூபம் ।
விபி⁴ந்நஜாக்³ரந்மயமப்ரமேயம்
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 13 ॥

ததே³வ ஜாக்³ரத்³ரஜஸா விபா⁴தம்
விளோகிதம் த்வத்க்ருபயா ஸ்ம்ருதேஶ்ச ।
ப³பூ⁴வ பி⁴ந்நம் ச ஸதை³கரூபம்
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 14 ॥

ததே³வ ஸ்ருஷ்ட்வா ப்ரக்ருதிஸ்வபா⁴வா-
-த்தத³ந்தரே த்வம் ச விபா⁴ஸி நித்யம் ।
தி⁴ய꞉ ப்ரதா³தா க³ணநாத² ஏக-
-ஸ்தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 15 ॥

ஸர்வே க்³ரஹா பா⁴நி யதா³ஜ்ஞயா ச
ப்ரகாஶரூபாணி விபா⁴ந்தி கே² வை ।
ப்⁴ரமந்தி நித்யம் ஸ்வவிஹாரகார்யா-
-த்தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 16 ॥

த்வதா³ஜ்ஞயா ஸ்ருஷ்டிகரோ விதா⁴தா
த்வதா³ஜ்ஞயா பாலக ஏவ விஷ்ணு꞉ ।
த்வதா³ஜ்ஞயா ஸம்ஹரகோ ஹரோ வை
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 17 ॥

யதா³ஜ்ஞயா பூ⁴ஸ்து ஜலே ப்ரஸம்ஸ்தா²
யதா³ஜ்ஞயா(ஆ)ப꞉ ப்ரவஹந்தி நத்³ய꞉ ।
ஸ்வதீரஸம்ஸ்த²ஶ்ச க்ருத꞉ ஸமுத்³ர-
-ஸ்தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 18 ॥

யதா³ஜ்ஞயா தே³வக³ணா தி³விஸ்தா²
யச்ச²ந்தி வை கர்மப²லாநி நித்யம் ।
யதா³ஜ்ஞயா ஶைலக³ணா꞉ ஸ்தி²ரா வை
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 19 ॥

யதா³ஜ்ஞயா ஶேஷ இலாத⁴ரோ வை
யதா³ஜ்ஞயா மோஹத³ ஏவ காம꞉ ।
யதா³ஜ்ஞயா காலத⁴ரோ(அ)ர்யமா ச
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 20 ॥

யதா³ஜ்ஞயா வாதி விபா⁴தி வாயு-
-ர்யதா³ஜ்ஞயா(அ)க்³நிர்ஜட²ராதி³ஸம்ஸ்த²꞉ ।
யதா³ஜ்ஞயேத³ம் ஸசராசரம் ச
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 21 ॥

தத³ந்தரிக்ஷம் ஸ்தி²தமேகத³ந்தம்
த்வதா³ஜ்ஞயா ஸர்வமித³ம் விபா⁴தி ।
அநந்தரூபம் ஹ்ருதி³ போ³த⁴கம் த்வாம்
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 22 ॥

ஸுயோகி³நோ யோக³ப³லேந ஸாத்⁴யம்
ப்ரகுர்வதே க꞉ ஸ்தவநே ஸமர்த²꞉ ।
அத꞉ ப்ரணாமேந ஸுஸித்³தி⁴தோ³(அ)ஸ்து
தமேகத³ந்தம் ஶரணம் வ்ரஜாம꞉ ॥ 23 ॥

க்³ருத்ஸமத³ உவாச ।
ஏவம் ஸ்துத்வா க³ணேஶாநம் தே³வா꞉ ஸமுநய꞉ ப்ரபு⁴ம் ।
தூஷ்ணீம் பா⁴வம் ப்ரபத்³யைவ நந்ருதுர்ஹர்ஷஸம்யுதா꞉ ॥ 24 ॥

ஸ தாநுவாச ப்ரீதாத்மா தே³வர்ஷீணாம் ஸ்தவேந வை ।
ஏகத³ந்தோ மஹாபா⁴கா³ந் தே³வர்ஷீந் ப⁴க்தவத்ஸல꞉ ॥ 25 ॥

ஏகத³ந்த உவாச ।
ஸ்தோத்ரேணாஹம் ப்ரஸந்நோ(அ)ஸ்மி ஸுரா꞉ ஸர்ஷிக³ணா꞉ க²லு ।
வ்ருணுத்⁴வம் வரதோ³(அ)ஹம் வோ தா³ஸ்யாமி மநஸீப்ஸிதம் ॥ 26 ॥

ப⁴வத்க்ருதம் மதீ³யம் யத் ஸ்தோத்ரம் ப்ரீதிப்ரத³ம் ச தத் ।
ப⁴விஷ்யதி ந ஸந்தே³ஹ꞉ ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யகம் ॥ 27 ॥

யத்³யதி³ச்ச²தி தத்தத்³வை ப்ராப்நோதி ஸ்தோத்ரபாட²க꞉ ।
புத்ரபௌத்ராதி³கம் ஸர்வம் களத்ரம் த⁴நதா⁴ந்யகம் ॥ 28 ॥

க³ஜாஶ்வாதி³கமத்யந்தம் ராஜ்யபோ⁴கா³தி³கம் த்⁴ருவம் ।
பு⁴க்திம் முக்திம் ச யோக³ம் வை லப⁴தே ஶாந்திதா³யகம் ॥ 29 ॥

மாரணோச்சாடநாதீ³நி ராஜ்யப³ந்தா⁴தி³கம் ச யத் ।
பட²தாம் ஶ்ருண்வதாம் ந்ருணாம் ப⁴வேத்தத்³ப³ந்த⁴ஹீநதா ॥ 30 ॥

ஏகவிம்ஶதிவாரம் ய꞉ ஶ்லோகாநேவைகவிம்ஶதிம் ।
படே²த்³வை ஹ்ருதி³ மாம் ஸ்ம்ருத்வா தி³நாநி த்வேகவிம்ஶதிம் ॥ 31 ॥

ந தஸ்ய து³ர்லப⁴ம் கிஞ்சித்த்ரிஷு லோகேஷு வை ப⁴வேத் ।
அஸாத்⁴யம் ஸாத⁴யேந்மர்த்ய꞉ ஸர்வத்ர விஜயீ ப⁴வேத் ॥ 32 ॥

நித்யம் ய꞉ பட²தி ஸ்தோத்ரம் ப்³ரஹ்மீபூ⁴த꞉ ஸ வை நர꞉ ।
தஸ்ய த³ர்ஶநத꞉ ஸர்வே தே³வா꞉ பூதா ப⁴வந்தி ச ॥ 33 ॥

ஏவம் தஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா ப்ரஹ்ருஷ்டா அமரர்ஷய꞉ ।
ஊசு꞉ ஸர்வே கரபுடைர்ப⁴க்த்யா யுக்தா க³ஜாநநம் ॥ 34 ॥

இதி ஶ்ரீமுத்³க³ளபுராணே ஏகத³ந்தசரிதே பஞ்சபஞ்சாஶத்தமோ(அ)த்⁴யாயே ஶ்ரீ ஏகத³ந்த ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் ஶ்ரீ கணேஶ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed
%d bloggers like this: