Sri Durga Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ து³ர்கா³ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம்


நாரத³ உவாச ।
குமார கு³ணக³ம்பீ⁴ர தே³வஸேநாபதே ப்ரபோ⁴ ।
ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப்ரத³ம் பும்ஸாம் ஸர்வபாபப்ரணாஶநம் ॥ 1 ॥

கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரம் ஸ்தோத்ரம் ப⁴க்திவர்த⁴கமஞ்ஜஸா ।
மங்க³ளம் க்³ரஹபீடா³தி³ஶாந்தித³ம் வக்துமர்ஹஸி ॥ 2 ॥

ஸ்கந்த³ உவாச ।
ஶ்ருணு நாரத³ தே³வர்ஷே லோகாநுக்³ரஹகாம்யயா ।
யத்ப்ருச்ச²ஸி பரம் புண்யம் தத்தே வக்ஷ்யாமி கௌதுகாத் ॥ 3 ॥

மாதா மே லோகஜநநீ ஹிமவந்நக³ஸத்தமாத் ।
மேநாயாம் ப்³ரஹ்மவாதி³ந்யாம் ப்ராது³ர்பூ⁴தா ஹரப்ரியா ॥ 4 ॥

மஹதா தபஸா(ஆ)ராத்⁴ய ஶங்கரம் லோகஶங்கரம் ।
ஸ்வமேவ வல்லப⁴ம் பே⁴ஜே கலேவ ஹி கலாநிதி⁴ம் ॥ 5 ॥

நகா³நாமதி⁴ராஜஸ்து ஹிமவான் விரஹாதுர꞉ ।
ஸ்வஸுதாயா꞉ பரிக்ஷீணே வஸிஷ்டே²ந ப்ரபோ³தி⁴த꞉ ॥ 6 ॥

த்ரிலோகஜநநீ ஸேயம் ப்ரஸந்நா த்வயி புண்யத꞉ ।
ப்ராது³ர்பூ⁴தா ஸுதாத்வேந தத்³வியோக³ம் ஶுப⁴ம் த்யஜ ॥ 7 ॥

ப³ஹுரூபா ச து³ர்கே³யம் ப³ஹுநாம்நீ ஸநாதநீ ।
ஸநாதநஸ்ய ஜாயா ஸா புத்ரீமோஹம் த்யஜாது⁴நா ॥ 8 ॥

இதி ப்ரபோ³தி⁴த꞉ ஶைல꞉ தாம் துஷ்டாவ பராம் ஶிவாம் ।
ததா³ ப்ரஸந்நா ஸா து³ர்கா³ பிதரம் ப்ராஹ நந்தி³நீ ॥ 9 ॥

மத்ப்ரஸாதா³த்பரம் ஸ்தோத்ரம் ஹ்ருத³யே ப்ரதிபா⁴ஸதாம் ।
தேந நாம்நாம் ஸஹஸ்ரேண பூஜயன் காமமாப்நுஹி ॥ 10 ॥

இத்யுக்த்வாந்தர்ஹிதாயாம் து ஹ்ருத³யே ஸ்பு²ரிதம் ததா³ ।
நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் து³ர்கா³யா꞉ ப்ருச்ச²தே மே யது³க்தவான் ॥ 11 ॥

மங்க³ளாநாம் மங்க³ளம் தத்³து³ர்கா³நாமஸஹஸ்ரகம் ।
ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப்ரத³ம் பும்ஸாம் ப்³ரவீம்யகி²லகாமத³ம் ॥ 12 ॥

து³ர்கா³தே³வீ ஸமாக்²யாதா ஹிமவாந்ருஷிருச்யதே ।
ச²ந்தோ³(அ)நுஷ்டுப் ஜபோ தே³வ்யா꞉ ப்ரீதயே க்ரியதே ஸதா³ ॥ 13 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீது³ர்கா³ஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய, ஹிமவான் ருஷி꞉, அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, து³ர்கா³ ப⁴க³வதீ தே³வதா, ஶ்ரீது³ர்கா³ ப்ரஸாத³ ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ।

த்⁴யாநம் –
காலாப்⁴ராபா⁴ம் கடாக்ஷைரரிகுலப⁴யதா³ம் மௌளிப³த்³தே⁴ந்து³ரேகா²ம்
ஶங்க²ம் சக்ரம் க்ருபாணம் த்ரிஶிக²மபி கரைருத்³வஹந்தீம் த்ரிநேத்ராம் ।
ஸிம்ஹஸ்கந்தா⁴தி⁴ரூடா⁴ம் த்ரிபு⁴வநமகி²லம் தேஜஸா பூரயந்தீம்
த்⁴யாயேத்³து³ர்கா³ம் ஜயாக்²யாம் த்ரித³ஶபரிவ்ருதாம் ஸேவிதாம் ஸித்³தி⁴காமை꞉ ॥

॥ ஓம் ஹ்ரீம் ॥

அத² ஸ்தோத்ரம் –
ஶிவா(அ)தோ²மா ரமா ஶக்திரநந்தா நிஷ்களா(அ)மலா ।
ஶாந்தா மாஹேஶ்வரீ நித்யா ஶாஶ்வதா பரமா க்ஷமா ॥ 1 ॥

அசிந்த்யா கேவலா(அ)நந்தா ஶிவாத்மா பரமாத்மிகா ।
அநாதி³ரவ்யயா ஶுத்³தா⁴ ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வகா³(அ)சலா ॥ 2 ॥

ஏகாநேகவிபா⁴க³ஸ்தா² மாயாதீதா ஸுநிர்மலா ।
மஹாமாஹேஶ்வரீ ஸத்யா மஹாதே³வீ நிரஞ்ஜநா ॥ 3 ॥

காஷ்டா² ஸர்வாந்தரஸ்தா²(அ)பி சிச்ச²க்திஶ்சாத்ரிலாலிதா ।
ஸர்வா ஸர்வாத்மிகா விஶ்வா ஜ்யோதீரூபா(அ)க்ஷரா(அ)ம்ருதா ॥ 4 ॥

ஶாந்தா ப்ரதிஷ்டா² ஸர்வேஶா நிவ்ருத்திரம்ருதப்ரதா³ ।
வ்யோமமூர்திர்வ்யோமஸம்ஸ்தா² வ்யோமாதா⁴ரா(அ)ச்யுதா(அ)துலா ॥ 5 ॥

அநாதி³நித⁴நா(அ)மோகா⁴ காரணாத்மகலாகுலா ।
ருதுப்ரத²மஜா(அ)நாபி⁴ரம்ருதாத்மஸமாஶ்ரயா ॥ 6 ॥

ப்ராணேஶ்வரப்ரியா நம்யா மஹாமஹிஷகா⁴திநீ ।
ப்ராணேஶ்வரீ ப்ராணரூபா ப்ரதா⁴நபுருஷேஶ்வரீ ॥ 7 ॥

ஸர்வஶக்திகலா(அ)காமா மஹிஷேஷ்டவிநாஶிநீ ।
ஸர்வகார்யநியந்த்ரீ ச ஸர்வபூ⁴தேஶ்வரேஶ்வரீ ॥ 8 ॥

அங்க³தா³தி³த⁴ரா சைவ ததா² முகுடதா⁴ரிணீ ।
ஸநாதநீ மஹாநந்தா³(ஆ)காஶயோநிஸ்ததோ²ச்யதே ॥ 9 ॥

சித்ப்ரகாஶஸ்வரூபா ச மஹாயோகே³ஶ்வரேஶ்வரீ ।
மஹாமாயா ஸுது³ஷ்பாரா மூலப்ரக்ருதிரீஶிகா ॥ 10 ॥

ஸம்ஸாரயோநி꞉ ஸகலா ஸர்வஶக்திஸமுத்³ப⁴வா ।
ஸம்ஸாரபாரா து³ர்வாரா து³ர்நிரீக்ஷா து³ராஸதா³ ॥ 11 ॥

ப்ராணஶக்திஶ்ச ஸேவ்யா ச யோகி³நீ பரமா கலா ।
மஹாவிபூ⁴திர்து³ர்த³ர்ஶா மூலப்ரக்ருதிஸம்ப⁴வா ॥ 12 ॥

அநாத்³யநந்தவிப⁴வா பரார்தா² புருஷாரணி꞉ ।
ஸர்க³ஸ்தி²த்யந்தக்ருச்சைவ ஸுது³ர்வாச்யா து³ரத்யயா ॥ 13 ॥

ஶப்³த³க³ம்யா ஶப்³த³மாயா ஶப்³தா³க்²யாநந்த³விக்³ரஹா ।
ப்ரதா⁴நபுருஷாதீதா ப்ரதா⁴நபுருஷாத்மிகா ॥ 14 ॥

புராணீ சிந்மயா பும்ஸாமிஷ்டதா³ புஷ்டிரூபிணீ ।
பூதாந்தரஸ்தா² கூடஸ்தா² மஹாபுருஷஸஞ்ஜ்ஞிதா ॥ 15 ॥

ஜந்மம்ருத்யுஜராதீதா ஸர்வஶக்திஸ்வரூபிணீ ।
வாஞ்சா²ப்ரதா³(அ)நவச்சி²ந்நப்ரதா⁴நாநுப்ரவேஶிநீ ॥ 16 ॥

க்ஷேத்ரஜ்ஞா(அ)சிந்த்யஶக்திஸ்து ப்ரோச்யதே(அ)வ்யக்தலக்ஷணா ।
மலாபவர்ஜிதா(அ)நாதி³மாயா த்ரிதயதத்த்விகா ॥ 17 ॥

ப்ரீதிஶ்ச ப்ரக்ருதிஶ்சைவ கு³ஹாவாஸா ததோ²ச்யதே ।
மஹாமாயா நகோ³த்பந்நா தாமஸீ ச த்⁴ருவா ததா² ॥ 18 ॥

வ்யக்தாவ்யக்தாத்மிகா க்ருஷ்ணா ரக்தா ஶுக்லா ஹ்யகாரணா ।
ப்ரோச்யதே கார்யஜநநீ நித்யப்ரஸவத⁴ர்மிணீ ॥ 19 ॥

ஸர்க³ப்ரளயமுக்தா ச ஸ்ருஷ்டிஸ்தி²த்யந்தத⁴ர்மிணீ ।
ப்³ரஹ்மக³ர்பா⁴ சதுர்விம்ஶஸ்வரூபா பத்³மவாஸிநீ ॥ 20 ॥

அச்யுதாஹ்லாதி³கா வித்³யுத்³ப்³ரஹ்மயோநிர்மஹாலயா ।
மஹாலக்ஷ்மீ꞉ ஸமுத்³பா⁴வபா⁴விதாத்மா மஹேஶ்வரீ ॥ 21 ॥

மஹாவிமாநமத்⁴யஸ்தா² மஹாநித்³ரா ஸகௌதுகா ।
ஸர்வார்த²தா⁴ரிணீ ஸூக்ஷ்மா ஹ்யவித்³தா⁴ பரமார்த²தா³ ॥ 22 ॥

அநந்தரூபா(அ)நந்தார்தா² ததா² புருஷமோஹிநீ ।
அநேகாநேகஹஸ்தா ச காலத்ரயவிவர்ஜிதா ॥ 23 ॥

ப்³ரஹ்மஜந்மா ஹரப்ரீதா மதிர்ப்³ரஹ்மஶிவாத்மிகா ।
ப்³ரஹ்மேஶவிஷ்ணுஸம்பூஜ்யா ப்³ரஹ்மாக்²யா ப்³ரஹ்மஸஞ்ஜ்ஞிதா ॥ 24 ॥

வ்யக்தா ப்ரத²மஜா ப்³ராஹ்மீ மஹாராத்ரி꞉ ப்ரகீர்திதா ।
ஜ்ஞாநஸ்வரூபா வைராக்³யரூபா ஹ்யைஶ்வர்யரூபிணீ ॥ 25 ॥

த⁴ர்மாத்மிகா ப்³ரஹ்மமூர்தி꞉ ப்ரதிஶ்ருதபுமர்தி²கா ।
அபாம்யோநி꞉ ஸ்வயம்பூ⁴தா மாநஸீ தத்த்வஸம்ப⁴வா ॥ 26 ॥

ஈஶ்வரஸ்ய ப்ரியா ப்ரோக்தா ஶங்கரார்த⁴ஶரீரிணீ ।
ப⁴வாநீ சைவ ருத்³ராணீ மஹாலக்ஷ்மீஸ்ததா²(அ)ம்பி³கா ॥ 27 ॥

மஹேஶ்வரஸமுத்பந்நா பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³யிநீ ।
ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வவந்த்³யா நித்யமுக்தா ஸுமாநஸா ॥ 28 ॥

மஹேந்த்³ரோபேந்த்³ரநமிதா ஶாங்கரீஶாநுவர்திநீ ।
ஈஶ்வரார்தா⁴ஸநக³தா மஹேஶ்வரபதிவ்ரதா ॥ 29 ॥

ஸம்ஸாரஶோஷிணீ சைவ பார்வதீ ஹிமவத்ஸுதா ।
பரமாநந்த³தா³த்ரீ ச கு³ணாக்³ர்யா யோக³தா³ ததா² ॥ 30 ॥

ஜ்ஞாநமூர்திஶ்ச ஸாவித்ரீ லக்ஷ்மீ꞉ ஶ்ரீ꞉ கமலா ததா² ।
அநந்தகு³ணக³ம்பீ⁴ரா ஹ்யுரோநீலமணிப்ரபா⁴ ॥ 31 ॥

ஸரோஜநிலயா க³ங்கா³ யோகி³த்⁴யேயா(அ)ஸுரார்தி³நீ ।
ஸரஸ்வதீ ஸர்வவித்³யா ஜக³ஜ்ஜ்யேஷ்டா² ஸுமங்க³ளா ॥ 32 ॥

வாக்³தே³வீ வரதா³ வர்யா கீர்தி꞉ ஸர்வார்த²ஸாதி⁴கா ।
வாகீ³ஶ்வரீ ப்³ரஹ்மவித்³யா மஹாவித்³யா ஸுஶோப⁴நா ॥ 33 ॥

க்³ராஹ்யவித்³யா வேத³வித்³யா த⁴ர்மவித்³யா(ஆ)த்மபா⁴விதா ।
ஸ்வாஹா விஶ்வம்ப⁴ரா ஸித்³தி⁴꞉ ஸாத்⁴யா மேதா⁴ த்⁴ருதி꞉ க்ருதி꞉ ॥ 34 ॥

ஸுநீதி꞉ ஸங்க்ருதிஶ்சைவ கீர்திதா நரவாஹிநீ ।
பூஜாவிபா⁴விநீ ஸௌம்யா போ⁴க்³யபா⁴க்³போ⁴க³தா³யிநீ ॥ 35 ॥

ஶோபா⁴வதீ ஶாங்கரீ ச லோலா மாலாவிபூ⁴ஷிதா ।
பரமேஷ்டி²ப்ரியா சைவ த்ரிலோகஸுந்த³ரீ மதா ॥ 36 ॥

நந்தா³ ஸந்த்⁴யா காமதா⁴த்ரீ மஹாதே³வீ ஸுஸாத்த்விகா ।
மஹாமஹிஷத³ர்பக்⁴நீ பத்³மமாலா(அ)க⁴ஹாரிணீ ॥ 37 ॥

விசித்ரமுகுடா ராமா காமதா³தா ப்ரகீர்திதா ।
பிதாம்ப³ரத⁴ரா தி³வ்யவிபூ⁴ஷணவிபூ⁴ஷிதா ॥ 38 ॥

தி³வ்யாக்²யா ஸோமவத³நா ஜக³த்ஸம்ஸ்ருஷ்டிவர்ஜிதா ।
நிர்யந்த்ரா யந்த்ரவாஹஸ்தா² நந்தி³நீ ருத்³ரகாளிகா ॥ 39 ॥

ஆதி³த்யவர்ணா கௌமாரீ மயூரவரவாஹிநீ ।
பத்³மாஸநக³தா கௌ³ரீ மஹாகாளீ ஸுரார்சிதா ॥ 40 ॥

அதி³திர்நியதா ரௌத்³ரீ பத்³மக³ர்பா⁴ விவாஹநா ।
விரூபாக்ஷா கேஶிவாஹா கு³ஹாபுரநிவாஸிநீ ॥ 41 ॥

மஹாப²லா(அ)நவத்³யாங்கீ³ காமரூபா ஸரித்³வரா ।
பா⁴ஸ்வத்³ரூபா முக்திதா³த்ரீ ப்ரணதக்லேஶப⁴ஞ்ஜநா ॥ 42 ॥

கௌஶிகீ கோ³மிநீ ராத்ரிஸ்த்ரித³ஶாரிவிநாஶிநீ ।
ப³ஹுரூபா ஸுரூபா ச விரூபா ரூபவர்ஜிதா ॥ 43 ॥

ப⁴க்தார்திஶமநா ப⁴வ்யா ப⁴வபா⁴வவிநாஶிநீ ।
ஸர்வஜ்ஞாநபரீதாங்கீ³ ஸர்வாஸுரவிமர்தி³கா ॥ 44 ॥

பிகஸ்வநீ ஸாமகீ³தா ப⁴வாங்கநிலயா ப்ரியா ।
தீ³க்ஷா வித்³யாத⁴ரீ தீ³ப்தா மஹேந்த்³ராஹிதபாதிநீ ॥ 45 ॥

ஸர்வதே³வமயா த³க்ஷா ஸமுத்³ராந்தரவாஸிநீ ।
அகலங்கா நிராதா⁴ரா நித்யஸித்³தா⁴ நிராமயா ॥ 46 ॥

காமதே⁴நுர்ப்³ருஹத்³க³ர்பா⁴ தீ⁴மதீ மௌநநாஶிநீ ।
நி꞉ஸங்கல்பா நிராதங்கா விநயா விநயப்ரதா³ ॥ 47 ॥

ஜ்வாலாமாலா ஸஹஸ்ராட்⁴யா தே³வதே³வீ மநோமயா ।
ஸுப⁴கா³ ஸுவிஶுத்³தா⁴ ச வஸுதே³வஸமுத்³ப⁴வா ॥ 48 ॥

மஹேந்த்³ரோபேந்த்³ரப⁴கி³நீ ப⁴க்திக³ம்யா பராவரா ।
ஜ்ஞாநஜ்ஞேயா பராதீதா வேதா³ந்தவிஷயா மதி꞉ ॥ 49 ॥

த³க்ஷிணா தா³ஹிகா த³ஹ்யா ஸர்வபூ⁴தஹ்ருதி³ஸ்தி²தா ।
யோக³மாயா விபா⁴க³ஜ்ஞா மஹாமோஹா க³ரீயஸீ ॥ 50 ॥

ஸந்த்⁴யா ஸர்வஸமுத்³பூ⁴தா ப்³ரஹ்மவ்ருக்ஷாஶ்ரயா(அ)தி³தி꞉ ।
பீ³ஜாங்குரஸமுத்³பூ⁴தா மஹாஶக்திர்மஹாமதி꞉ ॥ 51 ॥

க்²யாதி꞉ ப்ரஜ்ஞாவதீ ஸஞ்ஜ்ஞா மஹாபோ⁴கீ³ந்த்³ரஶாயிநீ ।
ஹீங்க்ருதி꞉ ஶங்கரீ ஶாந்திர்க³ந்த⁴ர்வக³ணஸேவிதா ॥ 52 ॥

வைஶ்வாநரீ மஹாஶூலா தே³வஸேநா ப⁴வப்ரியா ।
மஹாராத்ரீ பராநந்தா³ ஶசீ து³꞉ஸ்வப்நநாஶிநீ ॥ 53 ॥

ஈட்³யா ஜயா ஜக³த்³தா⁴த்ரீ து³ர்விஜ்ஞேயா ஸுரூபிணீ ।
கு³ஹாம்பி³கா க³ணோத்பந்நா மஹாபீடா² மருத்ஸுதா ॥ 54 ॥

ஹவ்யவாஹா ப⁴வாநந்தா³ ஜக³த்³யோநி꞉ ப்ரகீர்திதா ।
ஜக³ந்மாதா ஜக³ந்ம்ருத்யுர்ஜராதீதா ச பு³த்³தி⁴தா³ ॥ 55 ॥

ஸித்³தி⁴தா³த்ரீ ரத்நக³ர்பா⁴ ரத்நக³ர்பா⁴ஶ்ரயா பரா ।
தை³த்யஹந்த்ரீ ஸ்வேஷ்டதா³த்ரீ மங்க³ளைகஸுவிக்³ரஹா ॥ 56 ॥

புருஷாந்தர்க³தா சைவ ஸமாதி⁴ஸ்தா² தபஸ்விநீ ।
தி³விஸ்தி²தா த்ரிணேத்ரா ச ஸர்வேந்த்³ரியமநோத்⁴ருதி꞉ ॥ 57 ॥

ஸர்வபூ⁴தஹ்ருதி³ஸ்தா² ச ததா² ஸம்ஸாரதாரிணீ ।
வேத்³யா ப்³ரஹ்ம விவேத்³யா ச மஹாலீலா ப்ரகீர்திதா ॥ 58 ॥

ப்³ராஹ்மணி ப்³ருஹதீ ப்³ராஹ்மீ ப்³ரஹ்மபூ⁴தா(அ)க⁴ஹாரிணீ ।
ஹிரண்மயீ மஹாதா³த்ரீ ஸம்ஸாரபரிவர்திகா ॥ 59 ॥

ஸுமாலிநீ ஸுரூபா ச பா⁴ஸ்விநீ தா⁴ரிணீ ததா² ।
உந்மூலிநீ ஸர்வஸமா ஸர்வப்ரத்யயஸாக்ஷிணீ ॥ 60 ॥

ஸுஸௌம்யா சந்த்³ரவத³நா தாண்ட³வாஸக்தமாநஸா ।
ஸத்த்வஶுத்³தி⁴கரீ ஶுத்³தா⁴ மலத்ரயவிநாஶிநீ ॥ 61 ॥

ஜக³த்த்ரயீ ஜக³ந்மூர்திஸ்த்ரிமூர்திரம்ருதாஶ்ரயா ।
விமாநஸ்தா² விஶோகா ச ஶோகநாஶிந்யநாஹதா ॥ 62 ॥

ஹேமகுண்ட³லிநீ காளீ பத்³மவாஸா ஸநாதநீ ।
ஸதா³கீர்தி꞉ ஸர்வபூ⁴தஶயா தே³வீ ஸதாம் ப்ரியா ॥ 63 ॥

ப்³ரஹ்மமூர்திகலா சைவ க்ருத்திகா கஞ்ஜமாலிநீ ।
வ்யோமகேஶா க்ரியாஶக்திரிச்சா²ஶக்தி꞉ பரா க³தி꞉ ॥ 64 ॥

க்ஷோபி⁴கா க²ண்டி³காபே⁴த்³யா பே⁴தா³பே⁴த³விவர்ஜிதா ।
அபி⁴ந்நா பி⁴ந்நஸம்ஸ்தா²நா வஶிநீ வம்ஶதா⁴ரிணீ ॥ 65 ॥

கு³ஹ்யஶக்திர்கு³ஹ்யதத்த்வா ஸர்வதா³ ஸர்வதோமுகீ² ।
ப⁴கி³நீ ச நிராதா⁴ரா நிராஹாரா ப்ரகீர்திதா ॥ 66 ॥

நிரங்குஶபதோ³த்³பூ⁴தா சக்ரஹஸ்தா விஶோதி⁴கா ।
ஸ்ரக்³விணீ பத்³மஸம்பே⁴த³காரிணீ பரிகீர்திதா ॥ 67 ॥

பராவரவிதா⁴நஜ்ஞா மஹாபுருஷபூர்வஜா ।
பராவரஜ்ஞா வித்³யா ச வித்³யுஜ்ஜிஹ்வா ஜிதாஶ்ரயா ॥ 68 ॥

வித்³யாமயீ ஸஹஸ்ராக்ஷீ ஸஹஸ்ரவத³நாத்மஜா ।
ஸஹஸ்ரரஶ்மி꞉ ஸத்வஸ்தா² மஹேஶ்வரபதா³ஶ்ரயா ॥ 69 ॥

ஜ்வாலிநீ ஸந்மயா வ்யாப்தா சிந்மயா பத்³மபே⁴தி³கா ।
மஹாஶ்ரயா மஹாமந்த்ரா மஹாதே³வமநோரமா ॥ 70 ॥

வ்யோமலக்ஷ்மீ꞉ ஸிம்ஹரதா² சேகிதாநா(அ)மிதப்ரபா⁴ ।
விஶ்வேஶ்வரீ ப⁴க³வதீ ஸகலா காலஹாரிணீ ॥ 71 ॥

ஸர்வவேத்³யா ஸர்வப⁴த்³ரா கு³ஹ்யா கூ³டா⁴ கு³ஹாரணீ ।
ப்ரளயா யோக³தா⁴த்ரீ ச க³ங்கா³ விஶ்வேஶ்வரீ ததா² ॥ 72 ॥

காமதா³ கநகா காந்தா கஞ்ஜக³ர்ப⁴ப்ரபா⁴ ததா² ।
புண்யதா³ காலகேஶா ச போ⁴க்த்ரீ புஷ்கரிணீ ததா² ॥ 73 ॥

ஸுரேஶ்வரீ பூ⁴திதா³த்ரீ பூ⁴திபூ⁴ஷா ப்ரகீர்திதா ।
பஞ்சப்³ரஹ்மஸமுத்பந்நா பரமார்தா²(அ)ர்த²விக்³ரஹா ॥ 74 ॥

வர்ணோத³யா பா⁴நுமூர்திர்வாக்³விஜ்ஞேயா மநோஜவா ।
மநோஹரா மஹோரஸ்கா தாமஸீ வேத³ரூபிணீ ॥ 75 ॥

வேத³ஶக்திர்வேத³மாதா வேத³வித்³யாப்ரகாஶிநீ ।
யோகே³ஶ்வரேஶ்வரீ மாயா மஹாஶக்திர்மஹாமயீ ॥ 76 ॥

விஶ்வாந்த꞉ஸ்தா² வியந்மூர்திர்பா⁴ர்க³வீ ஸுரஸுந்த³ரீ ।
ஸுரபி⁴ர்நந்தி³நீ வித்³யா நந்த³கோ³பதநூத்³ப⁴வா ॥ 77 ॥

பா⁴ரதீ பரமாநந்தா³ பராவரவிபே⁴தி³கா ।
ஸர்வப்ரஹரணோபேதா காம்யா காமேஶ்வரேஶ்வரீ ॥ 78 ॥

அநந்தாநந்த³விப⁴வா ஹ்ருல்லேகா² கநகப்ரபா⁴ ।
கூஷ்மாண்டா³ த⁴நரத்நாட்⁴யா ஸுக³ந்தா⁴ க³ந்த⁴தா³யிநீ ॥ 79 ॥

த்ரிவிக்ரமபதோ³த்³பூ⁴தா சதுராஸ்யா ஶிவோத³யா ।
ஸுது³ர்லபா⁴ த⁴நாத்⁴யக்ஷா த⁴ந்யா பிங்க³ளலோசநா ॥ 80 ॥

ஶாந்தா ப்ரபா⁴ஸ்வரூபா ச பங்கஜாயதலோசநா ।
இந்த்³ராக்ஷீ ஹ்ருத³யாந்த꞉ஸ்தா² ஶிவா மாதா ச ஸத்க்ரியா ॥ 81 ॥

கி³ரிஜா ச ஸுகூ³டா⁴ ச நித்யபுஷ்டா நிரந்தரா ।
து³ர்கா³ காத்யாயநீ சண்டீ³ சந்த்³ரிகா காந்தவிக்³ரஹா ॥ 82 ॥

ஹிரண்யவர்ணா ஜக³தீ ஜக³த்³யந்த்ரப்ரவர்திகா ।
மந்த³ராத்³ரிநிவாஸா ச ஶாரதா³ ஸ்வர்ணமாலிநீ ॥ 83 ॥

ரத்நமாலா ரத்நக³ர்பா⁴ வ்யுஷ்டிர்விஶ்வப்ரமாதி²நீ ।
பத்³மாநந்தா³ பத்³மநிபா⁴ நித்யபுஷ்டா க்ருதோத்³ப⁴வா ॥ 84 ॥

நாராயணீ து³ஷ்டஶிக்ஷா ஸூர்யமாதா வ்ருஷப்ரியா ।
மஹேந்த்³ரப⁴கி³நீ ஸத்யா ஸத்யபா⁴ஷா ஸுகோமளா ॥ 85 ॥

வாமா ச பஞ்சதபஸாம் வரதா³த்ரீ ப்ரகீர்திதா ।
வாச்யவர்ணேஶ்வரீ வித்³யா து³ர்ஜயா து³ரதிக்ரமா ॥ 86 ॥

காலராத்ரிர்மஹாவேகா³ வீரப⁴த்³ரப்ரியா ஹிதா ।
ப⁴த்³ரகாளீ ஜக³ந்மாதா ப⁴க்தாநாம் ப⁴த்³ரதா³யிநீ ॥ 87 ॥

கராளா பிங்க³ளாகாரா காமபே⁴த்த்ரீ மஹாமநா꞉ ।
யஶஸ்விநீ யஶோதா³ ச ஷட³த்⁴வபரிவர்திகா ॥ 88 ॥

ஶங்கி²நீ பத்³மிநீ ஸங்க்²யா ஸாங்க்²யயோக³ப்ரவர்திகா ।
சைத்ராதி³ர்வத்ஸராரூடா⁴ ஜக³த்ஸம்பூரணீந்த்³ரஜா ॥ 89 ॥

ஶும்ப⁴க்⁴நீ கே²சராராத்⁴யா கம்பு³க்³ரீவா ப³லீடி³தா ।
க²கா³ரூடா⁴ மஹைஶ்வர்யா ஸுபத்³மநிலயா ததா² ॥ 90 ॥

விரக்தா க³ருட³ஸ்தா² ச ஜக³தீஹ்ருத்³கு³ஹாஶ்ரயா ।
ஶும்பா⁴தி³மத²நா ப⁴க்தஹ்ருத்³க³ஹ்வரநிவாஸிநீ ॥ 91 ॥

ஜக³த்த்ரயாரணீ ஸித்³த⁴ஸங்கல்பா காமதா³ ததா² ।
ஸர்வவிஜ்ஞாநதா³த்ரீ சாநல்பகல்மஷஹாரிணீ ॥ 92 ॥

ஸகலோபநிஷத்³க³ம்யா து³ஷ்டது³ஷ்ப்ரேக்ஷ்யஸத்தமா ।
ஸத்³வ்ருதா லோகஸம்வ்யாப்தா துஷ்டி꞉ புஷ்டி꞉ க்ரியாவதீ ॥ 93 ॥

விஶ்வாமரேஶ்வரீ சைவ பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³யிநீ ।
ஶிவா த்⁴ருதா லோஹிதாக்ஷீ ஸர்பமாலாவிபூ⁴ஷணா ॥ 94 ॥

நிராநந்தா³ த்ரிஶூலாஸித⁴நுர்பா³ணாதி³தா⁴ரிணீ ।
அஶேஷத்⁴யேயமூர்திஶ்ச தே³வதாநாம் ச தே³வதா ॥ 95 ॥

வராம்பி³கா கி³ரே꞉ புத்ரீ நிஶும்ப⁴விநிபாதிநீ ।
ஸுவர்ணா ஸ்வர்ணலஸிதா(அ)நந்தவர்ணா ஸதா³த்⁴ருதா ॥ 96 ॥

ஶாங்கரீ ஶாந்தஹ்ருத³யா அஹோராத்ரவிதா⁴யிகா ।
விஶ்வகோ³ப்த்ரீ கூ³ட⁴ரூபா கு³ணபூர்ணா ச கா³ர்க்³யஜா ॥ 97 ॥

கௌ³ரீ ஶாகம்ப⁴ரீ ஸத்யஸந்தா⁴ ஸந்த்⁴யாத்ரயீத்⁴ருதா ।
ஸர்வபாபவிநிர்முக்தா ஸர்வப³ந்த⁴விவர்ஜிதா ॥ 98 ॥

ஸாங்க்²யயோக³ஸமாக்²யாதா அப்ரமேயா முநீடி³தா ।
விஶுத்³த⁴ஸுகுலோத்³பூ⁴தா பி³ந்து³நாத³ஸமாத்³ருதா ॥ 99 ॥

ஶம்பு⁴வாமாங்ககா³ சைவ ஶஶிதுல்யநிபா⁴நநா ।
வநமாலாவிராஜந்தீ அநந்தஶயநாத்³ருதா ॥ 100 ॥

நரநாராயணோத்³பூ⁴தா நாரஸிம்ஹீ ப்ரகீர்திதா ।
தை³த்யப்ரமாதி²நீ ஶங்க²சக்ரபத்³மக³தா³த⁴ரா ॥ 101 ॥

ஸங்கர்ஷணஸமுத்பந்நா அம்பி³கா ஸஜ்ஜநாஶ்ரயா ।
ஸுவ்ருதா ஸுந்த³ரீ சைவ த⁴ர்மகாமார்த²தா³யிநீ ॥ 102 ॥

மோக்ஷதா³ ப⁴க்திநிலயா புராணபுருஷாத்³ருதா ।
மஹாவிபூ⁴திதா³(ஆ)ராத்⁴யா ஸரோஜநிலயா(அ)ஸமா ॥ 103 ॥

அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜா(அ)நாதி³ர்நீலோத்பலத³ளாக்ஷிணீ ।
ஸர்வஶக்திஸமாரூடா⁴ த⁴ர்மாத⁴ர்மவிவர்ஜிதா ॥ 104 ॥

வைராக்³யஜ்ஞாநநிரதா நிராளோகா நிரிந்த்³ரியா ।
விசித்ரக³ஹநாதா⁴ரா ஶாஶ்வதஸ்தா²நவாஸிநீ ॥ 105 ॥

ஜ்ஞாநேஶ்வரீ பீதசேலா வேத³வேதா³ங்க³பாரகா³ ।
மநஸ்விநீ மந்யுமாதா மஹாமந்யுஸமுத்³ப⁴வா ॥ 106 ॥

அமந்யுரம்ருதாஸ்வாதா³ புரந்த³ரபரிஷ்டுதா ।
அஶோச்யா பி⁴ந்நவிஷயா ஹிரண்யரஜதப்ரியா ॥ 107 ॥

ஹிரண்யஜநநீ பீ⁴மா ஹேமாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா ।
விப்⁴ராஜமாநா து³ர்ஜ்ஞேயா ஜ்யோதிஷ்டோமப²லப்ரதா³ ॥ 108 ॥

மஹாநித்³ராஸமுத்பத்திரநித்³ரா ஸத்யதே³வதா ।
தீ³ர்கா⁴ ககுத்³மிநீ பிங்க³ஜடாதா⁴ரா மநோஜ்ஞதீ⁴꞉ ॥ 109 ॥

மஹாஶ்ரயா ரமோத்பந்நா தம꞉பாரே ப்ரதிஷ்டி²தா ।
த்ரிதத்த்வமாதா த்ரிவிதா⁴ ஸுஸூக்ஷ்மா பத்³மஸம்ஶ்ரயா ॥ 110 ॥

ஶாந்த்யதீதகலா(அ)தீதவிகாரா ஶ்வேதசேலிகா ।
சித்ரமாயா ஶிவஜ்ஞாநஸ்வரூபா தை³த்யமாதி²நீ ॥ 111 ॥

காஶ்யபீ காலஸர்பாப⁴வேணிகா ஶாஸ்த்ரயோநிகா ।
த்ரயீமூர்தி꞉ க்ரியாமூர்திஶ்சதுர்வர்கா³ ச த³ர்ஶிநீ ॥ 112 ॥

நாராயணீ நரோத்பந்நா கௌமுதீ³ காந்திதா⁴ரிணீ ।
கௌஶிகீ லலிதா லீலா பராவரவிபா⁴விநீ ॥ 113 ॥

வரேண்யா(அ)த்³பு⁴தமாஹாத்ம்யா வட³வா வாமலோசநா ।
ஸுப⁴த்³ரா சேதநாராத்⁴யா ஶாந்திதா³ ஶாந்திவர்தி⁴நீ ॥ 114 ॥

ஜயாதி³ஶக்திஜநநீ ஶக்திசக்ரப்ரவர்திகா ।
த்ரிஶக்திஜநநீ ஜந்யா ஷட்ஸூத்ரபரிவர்ணிதா ॥ 115 ॥

ஸுதௌ⁴தகர்மணா(ஆ)ராத்⁴யா யுகா³ந்தத³ஹநாத்மிகா ।
ஸங்கர்ஷிணீ ஜக³த்³தா⁴த்ரீ காமயோநி꞉ கிரீடிநீ ॥ 116 ॥

ஐந்த்³ரீ த்ரைலோக்யநமிதா வைஷ்ணவீ பரமேஶ்வரீ ।
ப்ரத்³யும்நஜநநீ பி³ம்ப³ஸமோஷ்டீ² பத்³மலோசநா ॥ 117 ॥

மதோ³த்கடா ஹம்ஸக³தி꞉ ப்ரசண்டா³ சண்ட³விக்ரமா ।
வ்ருஷாதீ⁴ஶா பராத்மா ச விந்த்⁴யபர்வதவாஸிநீ ॥ 118 ॥

ஹிமவந்மேருநிலயா கைலாஸபுரவாஸிநீ ।
சாணூரஹந்த்ரீ நீதிஜ்ஞா காமரூபா த்ரயீதநு꞉ ॥ 119 ॥

வ்ரதஸ்நாதா த⁴ர்மஶீலா ஸிம்ஹாஸநநிவாஸிநீ ।
வீரப⁴த்³ராத்³ருதா வீரா மஹாகாலஸமுத்³ப⁴வா ॥ 120 ॥

வித்³யாத⁴ரார்சிதா ஸித்³த⁴ஸாத்⁴யாராதி⁴தபாது³கா ।
ஶ்ரத்³தா⁴த்மிகா பாவநீ ச மோஹிநீ அசலாத்மிகா ॥ 121 ॥

மஹாத்³பு⁴தா வாரிஜாக்ஷீ ஸிம்ஹவாஹநகா³மிநீ ।
மநீஷிணீ ஸுதா⁴வாணீ வீணாவாத³நதத்பரா ॥ 122 ॥

ஶ்வேதவாஹநிஷேவ்யா ச லஸந்மதிரருந்த⁴தீ ।
ஹிரண்யாக்ஷீ ததா² சைவ மஹாநந்த³ப்ரதா³யிநீ ॥ 123 ॥

வஸுப்ரபா⁴ ஸுமால்யாப்தகந்த⁴ரா பங்கஜாநநா ।
பராவரா வராரோஹா ஸஹஸ்ரநயநார்சிதா ॥ 124 ॥

ஶ்ரீரூபா ஶ்ரீமதீ ஶ்ரேஷ்டா² ஶிவநாம்நீ ஶிவப்ரியா ।
ஶ்ரீப்ரதா³ ஶ்ரிதகல்யாணா ஶ்ரீத⁴ரார்த⁴ஶரீரிணீ ॥ 125 ॥

ஶ்ரீகலா(அ)நந்தத்³ருஷ்டிஶ்ச ஹ்யக்ஷுத்³ரா(ஆ)ராதிஸூத³நீ ।
ரக்தபீ³ஜநிஹந்த்ரீ ச தை³த்யஸங்க⁴விமர்தி³நீ ॥ 126 ॥

ஸிம்ஹாரூடா⁴ ஸிம்ஹிகாஸ்யா தை³த்யஶோணிதபாயிநீ ।
ஸுகீர்திஸஹிதா சி²ந்நஸம்ஶயா ரஸவேதி³நீ ॥ 127 ॥

கு³ணாபி⁴ராமா நாகா³ரிவாஹநா நிர்ஜரார்சிதா ।
நித்யோதி³தா ஸ்வயஞ்ஜ்யோதி꞉ ஸ்வர்ணகாயா ப்ரகீர்திதா ॥ 128 ॥

வஜ்ரத³ண்டா³ங்கிதா சைவ ததா²(அ)ம்ருதஸஞ்ஜீவிநீ ।
வஜ்ரச்ச²ந்நா தே³வதே³வீ வரவஜ்ரஸ்வவிக்³ரஹா ॥ 129 ॥

மாங்க³ல்யா மங்க³ளாத்மா ச மாலிநீ மால்யதா⁴ரிணீ ।
க³ந்த⁴ர்வீ தருணீ சாந்த்³ரீ க²ட்³கா³யுத⁴த⁴ரா ததா² ॥ 130 ॥

ஸௌதா³மிநீ ப்ரஜாநந்தா³ ததா² ப்ரோக்தா ப்⁴ருகூ³த்³ப⁴வா ।
ஏகாநங்கா³ ச ஶாஸ்த்ரார்த²குஶலா த⁴ர்மசாரிணீ ॥ 131 ॥

த⁴ர்மஸர்வஸ்வவாஹா ச த⁴ர்மாத⁴ர்மவிநிஶ்சயா ।
த⁴ர்மஶக்திர்த⁴ர்மமயா தா⁴ர்மிகாநாம் ஶிவப்ரதா³ ॥ 132 ॥

வித⁴ர்மா விஶ்வத⁴ர்மஜ்ஞா த⁴ர்மார்தா²ந்தரவிக்³ரஹா ।
த⁴ர்மவர்ஷ்மா த⁴ர்மபூர்வா த⁴ர்மபாரங்க³தாந்தரா ॥ 133 ॥

த⁴ர்மோபதே³ஷ்ட்ரீ த⁴ர்மாத்மா த⁴ர்மக³ம்யா த⁴ராத⁴ரா ।
கபாலிநீ ஶாகலிநீ கலாகலிதவிக்³ரஹா ॥ 134 ॥

ஸர்வஶக்திவிமுக்தா ச கர்ணிகாரத⁴ரா(அ)க்ஷரா ।
கம்ஸப்ராணஹரா சைவ யுக³த⁴ர்மத⁴ரா ததா² ॥ 135 ॥

யுக³ப்ரவர்திகா ப்ரோக்தா த்ரிஸந்த்⁴யா த்⁴யேயவிக்³ரஹா ।
ஸ்வர்கா³பவர்க³தா³த்ரீ ச ததா² ப்ரத்யக்ஷதே³வதா ॥ 136 ॥

ஆதி³த்யா தி³வ்யக³ந்தா⁴ ச தி³வாகரநிப⁴ப்ரபா⁴ ।
பத்³மாஸநக³தா ப்ரோக்தா க²ட்³க³பா³ணஶராஸநா ॥ 137 ॥

ஶிஷ்டா விஶிஷ்டா ஶிஷ்டேஷ்டா ஶிஷ்டஶ்ரேஷ்ட²ப்ரபூஜிதா ।
ஶதரூபா ஶதாவர்தா விததா ராஸமோதி³நீ ॥ 138 ॥

ஸூர்யேந்து³நேத்ரா ப்ரத்³யும்நஜநநீ ஸுஷ்டு²மாயிநீ ।
ஸூர்யாந்தரஸ்தி²தா சைவ ஸத்ப்ரதிஷ்டி²தவிக்³ரஹா ॥ 139 ॥

நிவ்ருத்தா ப்ரோச்யதே ஜ்ஞாநபாரகா³ பர்வதாத்மஜா ।
காத்யாயநீ சண்டி³கா ச சண்டீ³ ஹைமவதீ ததா² ॥ 140 ॥

தா³க்ஷாயணீ ஸதீ சைவ ப⁴வாநீ ஸர்வமங்க³ளா ।
தூ⁴ம்ரளோசநஹந்த்ரீ ச சண்ட³முண்ட³விநாஶிநீ ॥ 141 ॥

யோக³நித்³ரா யோக³ப⁴த்³ரா ஸமுத்³ரதநயா ததா² ।
தே³வப்ரியங்கரீ ஶுத்³தா⁴ ப⁴க்தப⁴க்திப்ரவர்தி⁴நீ ॥ 142 ॥

த்ரிநேத்ரா சந்த்³ரமுகுடா ப்ரமதா²ர்சிதபாது³கா ।
அர்ஜுநாபீ⁴ஷ்டதா³த்ரீ ச பாண்ட³வப்ரியகாரிணீ ॥ 143 ॥

குமாரளாலநாஸக்தா ஹரபா³ஹூபதா⁴நிகா ।
விக்⁴நேஶஜநநீ ப⁴க்தவிக்⁴நஸ்தோமப்ரஹாரிணீ ॥ 144 ॥

ஸுஸ்மிதேந்து³முகீ² நம்யா ஜயாப்ரியஸகீ² ததா² ।
அநாதி³நித⁴நா ப்ரேஷ்டா² சித்ரமால்யாநுலேபநா ॥ 145 ॥

கோடிசந்த்³ரப்ரதீகாஶா கூடஜாலப்ரமாதி²நீ ।
க்ருத்யாப்ரஹாரிணீ சைவ மாரணோச்சாடநீ ததா² ॥ 146 ॥

ஸுராஸுரப்ரவந்த்³யாங்க்⁴ரிர்மோஹக்⁴நீ ஜ்ஞாநதா³யிநீ ।
ஷட்³வைரிநிக்³ரஹகரீ வைரிவித்³ராவிணீ ததா² ॥ 147 ॥

பூ⁴தஸேவ்யா பூ⁴ததா³த்ரீ பூ⁴தபீடா³விமர்தி³கா ।
நாரத³ஸ்துதசாரித்ரா வரதே³ஶா வரப்ரதா³ ॥ 148 ॥

வாமதே³வஸ்துதா சைவ காமதா³ ஸோமஶேக²ரா ।
தி³க்பாலஸேவிதா ப⁴வ்யா பா⁴மிநீ பா⁴வதா³யிநீ ॥ 149 ॥

ஸ்த்ரீஸௌபா⁴க்³யப்ரதா³த்ரீ ச போ⁴க³தா³ ரோக³நாஶிநீ ।
வ்யோமகா³ பூ⁴மிகா³ சைவ முநிபூஜ்யபதா³ம்பு³ஜா ।
வநது³ர்கா³ ச து³ர்போ³தா⁴ மஹாது³ர்கா³ ப்ரகீர்திதா ॥ 150 ॥

॥ ப²லஶ்ருதி꞉ ॥

இதீத³ம் கீர்தித³ம் ப⁴த்³ர து³ர்கா³நாமஸஹஸ்ரகம் ।
த்ரிஸந்த்⁴யம் ய꞉ படே²ந்நித்யம் தஸ்ய லக்ஷ்மீ꞉ ஸ்தி²ரா ப⁴வேத் ॥ 1 ॥

க்³ரஹபூ⁴தபிஶாசாதி³பீடா³ நஶ்யத்யஸம்ஶயம் ।
பா³லக்³ரஹாதி³பீடா³யா꞉ ஶாந்திர்ப⁴வதி கீர்தநாத் ॥ 2 ॥

மாரிகாதி³மஹாரோகே³ பட²தாம் ஸௌக்²யத³ம் ந்ருணாம் ।
வ்யவஹாரே ச ஜயத³ம் ஶத்ருபா³தா⁴நிவாரகம் ॥ 3 ॥

த³ம்பத்யோ꞉ கலஹே ப்ராப்தே மித²꞉ ப்ரேமாபி⁴வர்த⁴கம் ।
ஆயுராரோக்³யத³ம் பும்ஸாம் ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³யகம் ॥ 4 ॥

வித்³யாபி⁴வர்த⁴கம் நித்யம் பட²தாமர்த²ஸாத⁴கம் ।
ஶுப⁴த³ம் ஶுப⁴கார்யேஷு பட²தாம் ஶ்ருண்வதாமபி ॥ 5 ॥

ய꞉ பூஜயதி து³ர்கா³ம் தாம் து³ர்கா³நாமஸஹஸ்ரகை꞉ ।
புஷ்பை꞉ குங்குமஸம்மிஶ்ரை꞉ ஸ து யத்காங்க்ஷதே ஹ்ருதி³ ॥ 6 ॥

தத்ஸர்வம் ஸமவாப்நோதி நாஸ்தி நாஸ்த்யத்ர ஸம்ஶய꞉ ।
யந்முகே² த்⁴ரியதே நித்யம் து³ர்கா³நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 7 ॥

கிம் தஸ்யேதரமந்த்ரௌகை⁴꞉ கார்யம் த⁴ந்யதமஸ்ய ஹி ।
து³ர்கா³நாமஸஹஸ்ரஸ்ய புஸ்தகம் யத்³க்³ருஹே ப⁴வேத் ॥ 8 ॥

ந தத்ர க்³ரஹபூ⁴தாதி³பா³தா⁴ ஸ்யாந்மங்க³ளாஸ்பதே³ ।
தத்³க்³ருஹம் புண்யத³ம் க்ஷேத்ரம் தே³வீஸாந்நித்⁴யகாரகம் ॥ 9 ॥

ஏதஸ்ய ஸ்தோத்ரமுக்²யஸ்ய பாட²க꞉ ஶ்ரேஷ்ட²மந்த்ரவித் ।
தே³வதாயா꞉ ப்ரஸாதே³ந ஸர்வபூஜ்ய꞉ ஸுகீ² ப⁴வேத் ॥ 10 ॥

இத்யேதந்நக³ராஜேந கீர்திதம் முநிஸத்தம ।
கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரம் ஸ்தோத்ரம் த்வயி ஸ்நேஹாத் ப்ரகீர்திதம் ॥ 11 ॥

ப⁴க்தாய ஶ்ரத்³த⁴தா⁴நாய கேவலம் கீர்த்யதாமித³ம் ।
ஹ்ருதி³ தா⁴ரய நித்யம் த்வம் தே³வ்யநுக்³ரஹஸாத⁴கம் ॥ 12 ॥

இதி ஶ்ரீஸ்காந்த³புராணே ஸ்கந்த³நாரத³ஸம்வாதே³ து³ர்கா³ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ॥


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed