Shiva Tandava Stotram – ஶ்ரீ ஶிவ தாண்ட³வ ஸ்தோத்ரம்


ஜடாடவீ க³ளஜ்ஜல ப்ரவாஹ பாவிதஸ்த²லே
க³ளேவலம்ப்³ய லம்பி³தாம் பு⁴ஜங்க³துங்க³மாலிகாம் ।
ட³மட்³ட³மட்³ட³மட்³ட³மந்நிநாத³வட்³ட³மர்வயம்
சகார சண்ட³தாண்ட³வம் தநோது ந꞉ ஶிவ꞉ ஶிவம் ॥ 1 ॥

ஜடாகடாஹஸம்ப்⁴ரமப்⁴ரமந்நிலிம்பநிர்ஜ²ரீ
விளோலவீசிவல்லரீ விராஜமாநமூர்த⁴நி ।
த⁴க³த்³த⁴க³த்³த⁴க³ஜ்ஜ்வலல்லலாட பட்டபாவகே
கிஶோரசந்த்³ரஶேக²ரே ரதி꞉ ப்ரதிக்ஷணம் மம ॥ 2 ॥

த⁴ராத⁴ரேந்த்³ர நந்தி³நீ விளாஸப³ந்து⁴ ப³ந்து⁴ர
ஸ்பு²ரத்³தி³க³ந்த ஸந்ததி ப்ரமோத³ மாநமாநஸே ।
க்ருபாகடாக்ஷதோ⁴ரணீ நிருத்³த⁴ து³ர்த⁴ராபதி³
க்வசித்³தி³க³ம்ப³ரே மநோவிநோத³மேது வஸ்துநி ॥ 3 ॥

ஜடாபு⁴ஜங்க³ பிங்க³ள ஸ்பு²ரத்ப²ணா மணிப்ரபா⁴
கத³ம்ப³ குங்கும த்³ரவ ப்ரளிப்த தி³க்³வதூ⁴முகே² ।
மதா³ந்த⁴ ஸிந்து⁴ர ஸ்பு²ரத்த்வகு³த்தரீயமேது³ரே
மநோ விநோத³மத்³பு⁴தம் பி³ப⁴ர்து பூ⁴தப⁴ர்தரி ॥ 4 ॥

ஸஹஸ்ரளோசந ப்ரப்⁴ருத்யஶேஷலேக² ஶேக²ர
ப்ரஸூநதூ⁴ளி தோ⁴ரணீ விதூ⁴ஸராங்க்⁴ரி பீட²பூ⁴꞉ ।
பு⁴ஜங்க³ராஜமாலயா நிப³த்³த⁴ ஜாடஜூடக꞉
ஶ்ரியை சிராய ஜாயதாம் சகோரப³ந்து⁴ ஶேக²ர꞉ ॥ 5 ॥

லலாட சத்வரஜ்வலத்³த⁴நஞ்ஜய ஸ்பு²லிங்க³பா⁴
நிபீத பஞ்சஸாயகம் நமந்நிலிம்பநாயகம் ।
ஸுதா⁴மயூக²லேக²யா விராஜமாந ஶேக²ரம்
மஹாகபாலி ஸம்பதே³ ஶிரோஜடாலமஸ்து ந꞉ ॥ 6 ॥

கராள பா²லபட்டிகா த⁴க³த்³த⁴க³த்³த⁴க³ஜ்ஜ்வல-
-த்³த⁴நஞ்ஜயாஹுதீக்ருத ப்ரசண்ட³ பஞ்சஸாயகே ।
த⁴ராத⁴ரேந்த்³ர நந்தி³நீ குசாக்³ர சித்ரபத்ரக-
-ப்ரகல்பநைகஶில்பிநி த்ரிலோசநே ரதிர்மம ॥ 7 ॥

நவீநமேக⁴மண்ட³லீ நிருத்³த⁴ து³ர்த⁴ர ஸ்பு²ரத்
குஹூ நிஶீதி²நீ தம꞉ ப்ரப³ந்த⁴ ப³த்³த⁴ கந்த⁴ர꞉ ।
நிலிம்ப நிர்ஜ²ரீத⁴ரஸ்தநோது க்ருத்திஸிந்து⁴ர꞉
கலாநிதா⁴ந ப³ந்து⁴ர꞉ ஶ்ரியம் ஜக³த்³து⁴ரந்த⁴ர꞉ ॥ 8 ॥

ப்ரபு²ல்ல நீல பங்கஜ ப்ரபஞ்ச காளிமப்ரபா⁴-
-வலம்பி³ கண்ட² கந்த³ளீ ருசி ப்ரப³த்³த⁴ கந்த⁴ரம் ।
ஸ்மரச்சி²த³ம் புரச்சி²த³ம் ப⁴வச்சி²த³ம் மக²ச்சி²த³ம்
க³ஜச்சி²தா³ந்த⁴கச்சி²த³ம் தமந்தகச்சி²த³ம் ப⁴ஜே ॥ 9 ॥

அக²ர்வ ஸர்வமங்க³ளா கலாகத³ம்ப³மஞ்ஜரீ
ரஸப்ரவாஹ மாது⁴ரீ விஜ்ரும்ப⁴ணா மது⁴வ்ரதம் ।
ஸ்மராந்தகம் புராந்தகம் ப⁴வாந்தகம் மகா²ந்தகம்
க³ஜாந்தகாந்த⁴காந்தகம் தமந்தகாந்தகம் ப⁴ஜே ॥ 10 ॥

ஜயத்வத³ப்⁴ர விப்⁴ரம ப்⁴ரமத்³பு⁴ஜங்க³மஶ்வஸ-
-த்³விநிர்க³மத் க்ரமஸ்பு²ரத் கராள பா²லஹவ்யவாட் ।
தி⁴மித்³தி⁴மித்³தி⁴மித்⁴வநன் ம்ருத³ங்க³ துங்க³ மங்க³ள-
-த்⁴வநிக்ரம ப்ரவர்தித ப்ரசண்ட³ தாண்ட³வ꞉ ஶிவ꞉ ॥ 11 ॥

த்³ருஷத்³விசித்ர தல்பயோர்பு⁴ஜங்க³ மௌக்திக ஸ்ரஜோ-
-ர்க³ரிஷ்ட² ரத்நலோஷ்ட²யோ꞉ ஸுஹ்ருத்³விபக்ஷ பக்ஷயோ꞉ ।
த்ருணாரவிந்த³ சக்ஷுஷோ꞉ ப்ரஜாமஹீ மஹேந்த்³ரயோ꞉
ஸமப்ரவ்ருத்திக꞉ கதா³ ஸதா³ஶிவம் ப⁴ஜாம்யஹம் ॥ 12 ॥

கதா³ நிலிம்பநிர்ஜ²ரீ நிகுஞ்ஜகோடரே வஸன்
விமுக்த து³ர்மதி꞉ ஸதா³ ஶிரஸ்த²மஞ்ஜலிம் வஹன் ।
விளோல லோலலோசநோ லலாமபா²லலக்³நக꞉
ஶிவேதி மந்த்ரமுச்சரன் கதா³ ஸுகீ² ப⁴வாம்யஹம் ॥ 13 ॥

இமம் ஹி நித்யமேவமுக்தமுத்தமோத்தமம் ஸ்தவம்
பட²ன் ஸ்மரன் ப்³ருவந்நரோ விஶுத்³தி⁴மேதி ஸந்ததம் ।
ஹரே கு³ரௌ ஸுப⁴க்திமாஶு யாதி நாந்யதா² க³திம்
விமோஹநம் ஹி தே³ஹிநாம் ஸுஶங்கரஸ்ய சிந்தநம் ॥ 14 ॥

பூஜாவஸாநஸமயே த³ஶவக்த்ரகீ³தம்
ய꞉ ஶம்பு⁴பூஜநபரம் பட²தி ப்ரதோ³ஷே ।
தஸ்ய ஸ்தி²ராம் ரத²க³ஜேந்த்³ர துரங்க³யுக்தாம்
லக்ஷ்மீம் ஸதை³வ ஸுமுகீ²ம் ப்ரத³தா³தி ஶம்பு⁴꞉ ॥ 15 ॥

இதி ஶ்ரீத³ஶகண்ட²ராவண விரசிதம் ஶ்ரீ ஶிவ தாண்ட³வ ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் ஶ்ரீ ஶிவ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Shiva Tandava Stotram – ஶ்ரீ ஶிவ தாண்ட³வ ஸ்தோத்ரம்

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed