Saptarishi Ramayanam – ஸப்தர்ஷி ராமாயணம்


காஶ்யப꞉ – பா³லகாண்ட³ம் ।
ஜாத꞉ ஶ்ரீரகு⁴நாயகோ த³ஶரதா²ந்முந்யாஶ்ரயஸ்தாடகாம்
ஹத்வா ரக்ஷிதகௌஶிகக்ரதுவர꞉ க்ருத்வாப்யஹல்யாம் ஶுபா⁴ம் ।
ப⁴ங்க்த்வா ருத்³ரஶராஸநம் ஜநகஜாம் பாணௌ க்³ருஹீத்வா ததோ
ஜித்வார்தா⁴த்⁴வநி பா⁴ர்க³வம் புநரகா³த்ஸீதாஸமேத꞉ புரீம் ॥ 1 ॥

அத்ரி꞉ – அயோத்⁴யாகாண்ட³ம் ।
தா³ஸ்யா மந்த²ரயா த³யாரஹிதயா து³ர்பே⁴தி³தா கைகயீ
ஶ்ரீராமப்ரத²மாபி⁴ஷேகஸமயே மாதாப்யயாசத்³வரௌ ।
ப⁴ர்தாரம் ப⁴ரத꞉ ப்ரஶாஸ்து த⁴ரணீம் ராமோ வநம் க³ச்ச²தா-
-தி³த்யாகர்ண்ய ஸ சோத்தரம் ந ஹி த³தௌ³ து³꞉கே²ந மூர்சா²ம் க³த꞉ ॥ 2 ॥

ப⁴ரத்³வாஜ꞉ – ஆரண்யகாண்ட³ம் ।
ஶ்ரீராம꞉ பித்ருஶாஸநாத்³வநமகா³த் ஸௌமித்ரிஸீதாந்விதோ
க³ங்கா³ம் ப்ராப்ய ஜடாம் நிப³த்⁴ய ஸகு³ஹ꞉ ஸச்சித்ரகூடே வஸந் ।
க்ருத்வா தத்ர பித்ருக்ரியாம் ஸப⁴ரதோ த³த்வா(அ)ப⁴யம் த³ண்ட³கே
ப்ராப்யாக³ஸ்த்யமுநீஶ்வரம் தது³தி³தம் த்⁴ருத்வா த⁴நுஶ்சாக்ஷயம் ॥ 3 ॥

விஶ்வாமித்ர꞉ – கிஷ்கிந்தா⁴காண்ட³ம் ।
க³த்வா பஞ்சவடீமக³ஸ்த்யவசநாத்³த³த்வா(அ)ப⁴யம் மௌநிநாம்
சி²த்வா ஶூர்பணகா²ஸ்யகர்ணயுக³ளம் த்ராதும் ஸமஸ்தாந் முநீந் ।
ஹத்வா தம் ச க²ரம் ஸுவர்ணஹரிணம் பி⁴த்வா ததா² வாலிநம்
தாராரத்நமவைரிராஜ்யமகரோத்ஸர்வம் ச ஸுக்³ரீவஸாத் ॥ 4 ॥

கௌ³தம꞉ – ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் ।
தூ³தோ தா³ஶரதே²꞉ ஸலீலமுத³தி⁴ம் தீர்த்வா ஹநூமாந் மஹாந்
த்³ருஷ்ட்வா(அ)ஶோகவநே ஸ்தி²தாம் ஜநகஜாம் த³த்வாங்கு³ளேர்முத்³ரிகாம் ।
அக்ஷாதீ³நஸுராந்நிஹத்ய மஹதீம் லங்காம் ச த³க்³த்⁴வா புந꞉
ஶ்ரீராமம் ச ஸமேத்ய தே³வ ஜநநீ த்³ருஷ்டா மயேத்யப்³ரவீத் ॥ 5 ॥

ஜமத³க்³நி꞉ – யுத்³த⁴காண்ட³ம் ।
ராமோ ப³த்³த⁴பயோநிதி⁴꞉ கபிவரைர்வீரைர்நலாத்³யைர்வ்ருதோ
லங்காம் ப்ராப்ய ஸகும்ப⁴கர்ணதநுஜம் ஹத்வா ரணே ராவணம் ।
தஸ்யாம் ந்யஸ்ய விபீ⁴ஷணம் புநரஸௌ ஸீதாபதி꞉ புஷ்பகா-
-ரூட⁴꞉ ஸந் புரமாக³த꞉ ஸப⁴ரத꞉ ஸிம்ஹாஸநஸ்தோ² ப³பௌ⁴ ॥ 6 ॥

வஸிஷ்ட²꞉ – உத்தரகாண்ட³ம் ।
ஶ்ரீராமோ ஹயமேத⁴முக்²யமக²க்ருத் ஸம்யக் ப்ரஜா꞉ பாலயந்
க்ருத்வா ராஜ்யமதா²நுஜைஶ்ச ஸுசிரம் பூ⁴ரிஸ்வத⁴ர்மாந்விதௌ ।
புத்ரௌ ப்⁴ராத்ருஸமந்விதௌ குஶலவௌ ஸம்ஸ்தா²ப்ய பூ⁴மண்ட³லே
ஸோ(அ)யோத்⁴யாபுரவாஸிபி⁴ஶ்ச ஸரயூஸ்நாத꞉ ப்ரபேதே³ தி³வம் ॥ 7 ॥

ஸர்வே ருஷய꞉ ।
ஶ்ரீராமஸ்ய கதா²ஸுதா⁴திமது⁴ராந் ஶ்லோகாநிமாநுத்தமாந்
யே ஶ்ருண்வந்தி பட²ந்தி ச ப்ரதிதி³நம் தே(அ)கௌ⁴க⁴வித்⁴வம்ஸிந꞉ ।
ஶ்ரீமந்தோ ப³ஹுபுத்ரபௌத்ரஸஹிதா பு⁴க்த்வேஹ போ⁴கா³ம்ஶ்சிரம்
போ⁴கா³ந்தே து ஸதா³ர்சிதம் ஸுரக³ணைர்விஷ்ணோர்லப⁴ந்தே பத³ம் ॥


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము తెలుగులో ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: