Kulasekhara Pandya Krita Sri Shiva Stuti – ஶ்ரீ ஶிவ ஸ்துதி꞉ (குலஶேக²ரபாண்ட்³ய க்ருதம்)


குலஶேக²ரபாண்ட்³ய உவாச –
மஹானீபாரண்யாந்தர கனகபத்³மாகரதடீ
மஹேந்த்³ரானீதாஷ்டத்³விபத்⁴ருதவிமானாந்தரக³தம் |
மஹாலீலாபூ⁴தப்ரகடிதவிஶிஷ்டாத்மவிப⁴வம்
மஹாதே³வம் வந்தே³ மது⁴ரஶப²ராக்ஷீஸஹசரம் || 1 ||

நமன்னாளீகாக்ஷாம்பு³ஜ ப⁴வஸுனாஶீர மகுடீ
வமன்மாணிக்யாம்ஶுஸ்பு²ரத³ருணபாதா³ப்³ஜயுக³ளம் |
அமந்தா³னந்தா³ப்³தி⁴ம் ஹரினயனபத்³மார்சிதபத³ம்
மஹாதே³வம் வந்தே³ மது⁴ரஶப²ராக்ஷீஸஹசரம் || 2 ||

மஹாமாதங்கா³ஸ்ருக்³வரவஸனமதீ³ந்த்³ரதனயா
மஹாபா⁴க்³யம் மத்தாந்த⁴ககரடிகண்டீ²ரவவரம் |
மஹாபோ⁴கீ³ந்த்³ரோத்³யத்ப²ணக³ணிக³ணாலங்க்ருததனும்
மஹாதே³வம் வந்தே³ மது⁴ரஶப²ராக்ஷீஸஹசரம் || 3 ||

ஸமீராஹாரேந்த்³ராங்க³த³மகி²லலோகைகஜனநம்
ஸமீராஹாராத்மா ப்ரணதஜனஹ்ருத்பத்³மனிலயம் |
ஸுமீனாக்ஷீ வக்த்ராம்பு³ஜ தருணஸூரம் ஸுமனஸம்
மஹாதே³வம் வந்தே³ மது⁴ரஶப²ராக்ஷீஸஹசரம் || 4 ||

நதாகௌ⁴கா⁴ரண்யானலமனிலபு⁴ங்னாத²வலயம்
ஸுதா⁴ம்ஶோரர்தா⁴ம்ஶம் ஶிரஸி த³த⁴தம் ஜஹ்னுதனயாம் |
வதா³ன்யானாமாத்³யம் வரவிபு³த⁴வந்த்³யம் வரகு³ணம்
மஹாதே³வம் வந்தே³ மது⁴ரஶப²ராக்ஷீஸஹசரம் || 5 ||

மஹாது³க்³தா⁴ம்போ³தௌ⁴மத²னஜவஸம்பூ⁴தமஸிதம்
மஹாகாளம் கண்டே² ஸகலப⁴யப⁴ங்கா³ய த³த⁴தம் |
மஹாகாருண்யாப்³தி⁴ம் மது⁴மத²ன த்³ருக்³தூ³ரசரணம்
மஹாதே³வம் வந்தே³ மது⁴ரஶப²ராக்ஷீஸஹசரம் || 6 ||

த³ஶாஸ்யாஹங்கார த்³ரும குலிஶிதாங்கு³ஷ்ட²னக²ரம்
நிஶானாத² ஶ்ரீஜின்னிஜவத³னபி³ம்ப³ம் நிரவதி⁴ம் |
விஶாலாக்ஷம் விஶ்வப்ரப⁴வ ப⁴ரணோபாயகரணம்
மஹாதே³வம் வந்தே³ மது⁴ரஶப²ராக்ஷீஸஹசரம் || 7 ||

அனாகாரம்ஹாரிக்ருதபு⁴ஜக³ராஜம் புரஹரம்
ஸனாத²ம் ஶர்வாண்யா ஸரஸிருஹபத்ராயதத்³ருஶம் |
தி³னாரம்பா⁴தி³த்யாயுதஶதனிபா⁴னந்த³வபுஷம்
மஹாதே³வம் வந்தே³ மது⁴ரஶப²ராக்ஷீஸஹசரம் || 8 ||

உமாபீனோத்துங்க³ ஸ்தனதடல ஸத்குங்குமரஜ-
ஸ்ஸமாஹாராத்யந்தாருணவிபுலதோ³ரந்தரதலம் |
ரமா வாணீந்த்³ராணீரதிவிரசிதாராத⁴னவிதி⁴ம்
மஹாதே³வம் வந்தே³ மது⁴ரஶப²ராக்ஷீஸஹசரம் || 9 ||

த⁴ராபாத²ஸ்ஸ்வாஹாஸஹசர ஜக³த்ப்ராணஶஶப்⁴ரு-
த்ஸுராத்⁴வாஹர்னாதா³த்⁴வர கரஶரீரம் ஶஶித⁴ரம் |
ஸுராஹாராஸ்வாதா³திஶய நிஜவாசம் ஸுக²கரம்
மஹாதே³வம் வந்தே³ மது⁴ரஶப²ராக்ஷீஸஹசரம் || 10 ||

த⁴ராபீட²ம் தா⁴ராத⁴ரகலஶமாகாஶவபுஷம்
த⁴ராப்⁴ருத்³தோ³த்³த³ண்ட³ம் தபன ஶஶி வைஶ்வானரத்³ருஶம் |
விராஜன்னக்ஷத்ர ப்ரஸவமுத³ரீபூ⁴த ஜலதி⁴ம்
மஹாதே³வம் வந்தே³ மது⁴ரஶப²ராக்ஷீஸஹசரம் || 11 ||

ஸுபர்ணாங்காம்போ⁴ஜாஸன த்³ருக³தி தூ³ராங்க்⁴ரிமகுடம்
ஸுவர்ணாஹார ஸ்ரக்ஸுரவிடபிஶாகா²யுதபு⁴ஜம் |
அபர்ணாபாதா³ப்³ஜாஹதி சலித சந்த்³ரார்தி²த ஜடம்
மஹாதே³வம் வந்தே³ மது⁴ரஶப²ராக்ஷீஸஹசரம் || 12 ||

மகா²ராதிம் மந்த³ஸ்மித மது⁴ரபி³ம்பா³த⁴ர லஸ-
ந்முகா²ம்போ⁴ஜம் முக்³தா⁴ம்ருதகிரணசூடா³மணித⁴ரம் |
நகா²க்ருஷ்டேப⁴த்வக்பரிவ்ருத ஶரீரம் பஶுபதிம்
மஹாதே³வம் வந்தே³ மது⁴ரஶப²ராக்ஷீஸஹசரம் || 13 ||

ஸஹஸ்ராப்³ஜைகோனே நிஜனயனமுத்³த்⁴ருத்ய ஜயதே
ஸஹஸ்ராக்²யாபூர்த்யை ஸரஸிஜத்³ருஶே யேன க்ருபயா |
ஸஹஸ்ராரம் த³த்தம் தபன நியுதாப⁴ம் ரத²பத³ம்
மஹாதே³வம் வந்தே³ மது⁴ரஶப²ராக்ஷீஸஹசரம் || 14 ||

ரதா²வன்யாம்னாயாஶ்வமஜரத²காரம் ரணபடும்
ரதா²ங்கா³தி³த்யேந்து³ம் ரத²பத³ த⁴ராஸ்த்ரம் ரதி²வரம் |
ரதா²தா⁴ரேஷ்வாஸம் ரத²த⁴ர கு³ணம் ரம்யப²லத³ம்
மஹாதே³வம் வந்தே³ மது⁴ரஶப²ராக்ஷீஸஹசரம் || 15 ||

த⁴ராகர்ஷாபாஸ்த ப்ரசுர பு⁴ஜகண்டூ³யன ஜலம்
த⁴ராஹார்யத்³வைதீ⁴ கரணஹ்ருதலோகத்ரயப⁴யம் |
ஸ்மராகாராஹாராவ்ருதசடுல பாலானலகணம்
மஹாதே³வம் வந்தே³ மது⁴ரஶப²ராக்ஷீஸஹசரம் || 16 ||

ஸோமஸுந்த³ரனாத²ஸ்ய ஸ்தோத்ரம் ப⁴க்த்யா பட²ந்தி யே |
ஶ்ரியாபரமயா யுக்தாஶ்ஶிவமந்தே ப⁴ஜந்தி தே || 17 ||

இதி ஶ்ரீஹாலாஸ்யமஹாத்ம்யே குலஶேக²ரபாண்ட்³யக்ருத ஶ்ரீஶிவஸ்துதி꞉ |


மேலும் ஶ்ரீ ஶிவ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed