Hanuman Chalisa (Tulsidas Kritam) – ஹனுமான் சாலீஸா (துலஸீதா³ஸ க்ருதம்)


தோ³ஹா-
ஶ்ரீ கு³ரு சரண ஸரோஜ ரஜ
நிஜமன முகுர ஸுதா⁴ரி
வரணௌ ரகு⁴வர விமல யஶ
ஜோ தா³யக ப²லசாரி ||

பு³த்³தி⁴ஹீன தனு ஜானிகே
ஸுமிரௌ பவனகுமார
ப³ல பு³த்³தி⁴ வித்³யா தே³ஹு மோஹி
ஹரஹு கலேஶ விகார ||

சௌபாஈ-
ஜய ஹனுமான ஜ்ஞானகு³ணஸாக³ர |
ஜய கபீஶ திஹு லோக உஜாக³ர || 1 ||

ராமதூ³த அதுலித ப³லதா⁴மா |
அஞ்ஜனிபுத்ர பவனஸுத நாமா || 2 ||

மஹாவீர விக்ரம ப³ஜரங்கீ³ |
குமதி நிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ³ || 3 ||

கஞ்சன வரண விராஜ ஸுவேஶா |
கானந குண்ட³ல குஞ்சித கேஶா || 4 ||

ஹாத² வஜ்ர ஔரு த்⁴வஜா விராஜை |
காந்தே⁴ மூஞ்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை || 5 ||

ஶங்கர ஸுவன கேஸரீனந்த³ன |
தேஜ ப்ரதாப மஹா ஜக³வந்த³ன || 6 ||

வித்³யாவான கு³ணீ அதிசாதுர |
ராம காஜ கரிவே கோ ஆதுர || 7 ||

ப்ரபு⁴ சரித்ர ஸுனிவே கோ ரஸியா |
ராம லக²ன ஸீதா மன ப³ஸியா || 8 ||

ஸூக்ஷ்மரூப த⁴ரி ஸியஹி தி³கா²வா |
விகடரூப த⁴ரி லங்க ஜராவா || 9 ||

பீ⁴மரூப த⁴ரி அஸுர ஸம்ஹாரே |
ராமசந்த்³ர கே காஜ ஸம்வாரே || 10 ||

லாய ஸஞ்ஜீவன லக²ன ஜியாயே |
ஶ்ரீரகு⁴வீர ஹரஷி வுர லாயே || 11 ||

ரகு⁴பதி கீன்ஹீ ப³ஹுத ப³டா³யீ |
தும மம ப்ரிய ப⁴ரத ஸம பா⁴யீ || 12 ||
[** பாட²பே⁴த³꞉ – கஹா ப⁴ரத ஸம தும ப்ரிய பா⁴யி **]

ஸஹஸ வத³ன தும்ஹரோ யஶ கா³வை |
அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கண்ட² லகா³வை || 13 ||

ஸனகாதி³க ப்³ரஹ்மாதி³ முனீஶா |
நாரத³ ஶாரத³ ஸஹித அஹீஶா || 14 ||

யம குபே³ர தி³க³பால ஜஹா தே |
கவி கோவித³ கஹி ஸகே கஹா தே || 15 ||

தும உபகார ஸுக்³ரீவஹி கீன்ஹா |
ராம மிலாய ராஜ பத³ தீ³ன்ஹா || 16 ||

தும்ஹரோ மந்த்ர விபீ⁴ஷண மானா |
லங்கேஶ்வர ப⁴ய ஸப³ ஜக³ ஜானா || 17 ||

யுக³ ஸஹஸ்ர யோஜன பர பா⁴னூ |
லீல்யோ தாஹி மது⁴ர ப²ல ஜானூ || 18 ||

ப்ரபு⁴ முத்³ரிகா மேலி முக² மாஹீ |
ஜலதி⁴ லாங்கி⁴ க³யே அசரஜ நாஹீ || 19 ||

து³ர்க³ம காஜ ஜக³த கே ஜேதே |
ஸுக³ம அனுக்³ரஹ தும்ஹரே தேதே || 20 ||

ராம து³வாரே தும ரக²வாரே |
ஹோத ந ஆஜ்ஞா பி³னு பைஸாரே || 21 ||

ஸப³ ஸுக² லஹை தும்ஹாரீ ஶரணா |
தும ரக்ஷக காஹூ கோ ட³ரனா || 22 ||

ஆபன தேஜ ஸம்ஹாரோ ஆபை |
தீனோ லோக ஹாங்க தே காம்பை || 23 ||

பூ⁴த பிஶாச நிகட நஹி ஆவை |
மஹாவீர ஜப³ நாம ஸுனாவை || 24 ||

நாஸை ரோக³ ஹரை ஸப³ பீரா |
ஜபத நிரந்தர ஹனுமத வீரா || 25 ||

ஸங்கடஸே ஹனுமான சு²டா³வை |
மன க்ரம வசன த்⁴யான ஜோ லாவை || 26 ||

ஸப³ பர ராம தபஸ்வீ ராஜா |
தின கே காஜ ஸகல தும ஸாஜா || 27 ||

ஔர மனோரத² ஜோ கோயீ லாவை |
தாஸு அமித ஜீவன ப²ல பாவை || 28 || [** ஸோயி **]

சாரோ யுக³ ப்ரதாப தும்ஹாரா |
ஹை பரஸித்³த⁴ ஜக³த உஜியாரா || 29 ||

ஸாது⁴ஸந்தகே தும ரக²வாரே |
அஸுர நிகந்த³ன ராம து³லாரே || 30 ||

அஷ்ட ஸித்³தி⁴ நவ நிதி⁴ கே தா³தா |
அஸவர தீ³ன்ஹ ஜானகீ மாதா || 31 ||

ராம ரஸாயன தும்ஹரே பாஸா |
ஸதா³ ரஹோ ரகு⁴பதி கே தா³ஸா || 32 ||

தும்ஹரே ப⁴ஜன ராம கோ பாவை |
ஜன்ம ஜன்ம கே து³க² பி³ஸராவை || 33 ||

அந்தகால ரகு⁴பதி புர ஜாயீ | [** ரகு⁴வர **]
ஜஹா ஜன்ம ஹரிப⁴க்த கஹாயீ || 34 || [** ஜன்மி **]

ஔர தே³வதா சித்த ந த⁴ரயீ |
ஹனுமத ஸேயி ஸர்வஸுக²கரயீ || 35 ||

ஸங்கட ஹரை மிடை ஸப³ பீரா |
ஜோ ஸுமிரை ஹனுமத ப³லவீரா || 36 ||

ஜை ஜை ஜை ஹனுமான கோ³ஸாயீ |
க்ருபா கரஹு கு³ரு தே³வ கீ நாயீ || 37 ||

யஹ ஶதவார பாட² கர ஜோயீ |
சூ²டஹி ப³ந்தி³ மஹாஸுக² ஹோயீ || 38 ||

ஜோ யஹ படை⁴ ஹனுமான சாலீஸா |
ஹோய ஸித்³தி⁴ ஸாகீ² கௌ³ரீஸா || 39 ||

துலஸீதா³ஸ ஸதா³ ஹரி சேரா |
கீஜை நாத² ஹ்ருத³ய மஹ டே³ரா || 40 ||

தோ³ஹா-
பவனதனய ஸங்கட ஹரண
மங்க³ள மூரதி ரூப ||
ராம லக²ன ஸீதா ஸஹித
ஹ்ருத³ய ப³ஸஹு ஸுர பூ⁴ப ||


மேலும் ஶ்ரீ ஹனுமான் ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed