Dashavatara Stotram – த³ஶாவதார ஸ்தோத்ரம்


தே³வோ நஶ்ஶுப⁴மாதனோது த³ஶதா⁴ நிர்வர்தயன்பூ⁴மிகாம்
ரங்கே³ தா⁴மனி லப்³த⁴னிர்ப⁴ரரஸைரத்⁴யக்ஷிதோ பா⁴வுகை꞉ |
யத்³பா⁴வேஷு ப்ருத²க்³விதே⁴ஷ்வனுகு³ணான்பா⁴வான்ஸ்வயம் பி³ப்⁴ரதீ
யத்³த⁴ர்மைரிஹ த⁴ர்மிணீ விஹரதே நானாக்ருதிர்னாயிகா || 1 ||

நிர்மக்³னஶ்ருதிஜாலமார்க³ணத³ஶாத³த்தக்ஷணைர்வீக்ஷணை-
ரந்தஸ்தன்வதி³வாரவிந்த³க³ஹனான்யௌத³ன்வதீனாமபாம் |
நிஷ்ப்ரத்யூஹதரங்க³ரிங்க²ணமித²꞉ ப்ரத்யூட⁴பாத²ஶ்ச²டா-
டோ³லாரோஹஸதோ³ஹளம் ப⁴க³வதோ மாத்ஸ்யம் வபு꞉ பாது ந꞉ || 2 ||

அவ்யாஸுர்பு⁴வனத்ரயீமனிப்⁴ருதம் கண்டூ³யனைரத்³ரிணா
நித்³ராணஸ்ய பரஸ்ய கூர்மவபுஷோ நிஶ்வாஸவாதோர்மய꞉ |
யத்³விக்ஷேபணஸம்ஸ்க்ருதோத³தி⁴பய꞉ ப்ரேங்கோ²ளபர்யங்கிகா-
நித்யாரோஹணனிர்வ்ருதோ விஹரதே தே³வஸ்ஸஹைவ ஶ்ரியா || 3 ||

கோ³பாயேத³னிஶம் ஜக³ந்தி குஹனாபோத்ரீ பவித்ரீக்ருத-
ப்³ரஹ்மாண்ட³ப்ரளயோர்மிகோ⁴ஷகு³ருபி⁴ர்கோ⁴ணாரவைர்கு⁴ர்கு⁴ரை꞉ |
யத்³த³ம்ஷ்ட்ராங்குரகோடிகா³ட⁴க⁴டனானிஷ்கம்பனித்யஸ்தி²தி-
ர்ப்³ரஹ்மஸ்தம்ப³மஸௌத³ஸௌ ப⁴க³வதீமுஸ்தேவவிஶ்வம்ப⁴ரா || 4 ||

ப்ரத்யாதி³ஷ்டபுராதனப்ரஹரணக்³ராம꞉க்ஷணம் பாணிஜை-
ரவ்யாத்த்ரீணி ஜக³ந்த்யகுண்ட²மஹிமா வைகுண்ட²கண்டீ²ரவ꞉ |
யத்ப்ராது³ர்ப⁴வனாத³வந்த்⁴யஜட²ராயாத்³ருச்சி²காத்³வேத⁴ஸாம்-
யா காசித்ஸஹஸா மஹாஸுரக்³ருஹஸ்தூ²ணாபிதாமஹ்யப்⁴ருத் || 5 ||

வ்ரீடா³வித்³த⁴வதா³ன்யதா³னவயஶோனாஸீரதா⁴டீப⁴ட-
ஸ்த்ரையக்ஷம் மகுடம் புனந்னவது நஸ்த்ரைவிக்ரமோ விக்ரம꞉ |
யத்ப்ரஸ்தாவஸமுச்ச்²ரிதத்⁴வஜபடீவ்ருத்தாந்தஸித்³தா⁴ந்திபி⁴-
ஸ்ஸ்ரோதோபி⁴ஸ்ஸுரஸிந்து⁴ரஷ்டஸுதி³ஶாஸௌதே⁴ஷு தோ³தூ⁴யதே || 6 ||

க்ரோதா⁴க்³னிம் ஜமத³க்³னிபீட³னப⁴வம் ஸந்தர்பயிஷ்யன் க்ரமா-
த³க்ஷத்ராமிஹ ஸந்ததக்ஷ ய இமாம் த்ரிஸ்ஸப்தக்ருத்வ꞉ க்ஷிதிம் |
த³த்வா கர்மணி த³க்ஷிணாம் க்வசன தாமாஸ்கந்த்³ய ஸிந்து⁴ம் வஸ-
ந்னப்³ரஹ்மண்யமபாகரோது ப⁴க³வானாப்³ரஹ்மகீடம் முனி꞉ || 7 ||

பாராவாரபயோவிஶோஷணகலாபாரீணகாலானல-
ஜ்வாலாஜாலவிஹாரஹாரிவிஶிக²வ்யாபாரகோ⁴ரக்ரம꞉ |
ஸர்வாவஸ்த²ஸக்ருத்ப்ரபன்னஜனதாஸம்ரக்ஷணைகவ்ரதீ
த⁴ர்மோ விக்³ரஹவானத⁴ர்மவிரதிம் த⁴ன்வீ ஸதன்வீது ந꞉ || 8 ||

ப²க்கத்கௌரவபட்டணப்ரப்⁴ருதய꞉ ப்ராஸ்தப்ரலம்பா³த³ய-
ஸ்தாலாங்காஸ்யததா²விதா⁴ விஹ்ருதயஸ்தன்வந்து ப⁴த்³ராணி ந꞉ |
க்ஷீரம் ஶர்கரயேவ யாபி⁴ரப்ருத²க்³பூ⁴தா꞉ ப்ரபூ⁴தைர்கு³ணை-
ராகௌமாரகமஸ்வத³ந்தஜக³தே க்ருஷ்ணஸ்ய தா꞉ கேளய꞉ || 9 ||

நாதா²யைவ நம꞉ பத³ம் ப⁴வது நஶ்சித்ரைஶ்சரித்ரக்ரமை-
ர்பூ⁴யோபி⁴ர்பு⁴வனான்யமூனிகுஹனாகோ³பாய கோ³பாயதே |
காளிந்தீ³ரஸிகாயகாளியப²ணிஸ்பா²ரஸ்ப²டாவாடிகா-
ரங்கோ³த்ஸங்க³விஶங்கசங்க்ரமது⁴ராபர்யாய சர்யாயதே || 10 ||

பா⁴வின்யா த³ஶயாப⁴வன்னிஹ ப⁴வத்⁴வம்ஸாய ந꞉ கல்பதாம்
கல்கீ விஷ்ணுயஶஸ்ஸுத꞉ கலிகதா²காலுஷ்யகூலங்கஷ꞉ |
நிஶ்ஶேஷக்ஷதகண்டகே க்ஷிதிதலே தா⁴ராஜலௌகை⁴ர்த்⁴ருவம்
த⁴ர்மம் கார்தயுக³ம் ப்ரரோஹயதி யன்னிஸ்த்ரிம்ஶதா⁴ராத⁴ர꞉ || 11 ||

இச்சா²மீன விஹாரகச்ச²ப மஹாபோத்ரின் யத்³ருச்சா²ஹரே
ரக்ஷாவாமன ரோஷராம கருணாகாகுத்ஸ்த² ஹேலாஹலின் |
க்ரீடா³வல்லவ கல்கிவாஹன த³ஶாகல்கின்னிதி ப்ரத்யஹம்
ஜல்பந்த꞉ புருஷா꞉ புனந்து பு⁴வனம் புண்யௌக⁴பண்யாபணா꞉ ||

வித்³யோத³ன்வதி வேங்கடேஶ்வரகவௌ ஜாதம் ஜக³ன்மங்க³ளம்
தே³வேஶஸ்யத³ஶாவதாரவிஷயம் ஸ்தோத்ரம் விவக்ஷேத ய꞉ |
வக்த்ரே தஸ்ய ஸரஸ்வதீ ப³ஹுமுகீ² ப⁴க்தி꞉ பரா மானஸே
ஶுத்³தி⁴꞉ காபி தனௌ தி³ஶாஸு த³ஶஸு க்²யாதிஶ்ஶுபா⁴ ஜ்ரும்ப⁴தே ||

இதி கவிதார்கிகஸிம்ஹஸ்ய ஸர்வதந்த்ரஸ்வதந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீமத்³வேங்கடனாத²ஸ்ய வேதா³ந்தாசார்யஸ்ய க்ருதிஷு த³ஶாவதாரஸ்தோத்ரம் |


மேலும் ஶ்ரீ விஷ்ணு ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed
%d bloggers like this: