Baneshwara Kavacha Sahita Shiva Stavaraja – ஶ்ரீ ஶிவ ஸ்தவராஜ꞉ (பா³ணேஶ்வர கவச ஸஹிதம்)


(ப்³ரஹ்மவைவர்த புராணாந்தர்க³தம்)

ஓம் நமோ மஹாதே³வாய |

[– கவசம் –]
பா³ணாஸுர உவாச |
மஹேஶ்வர மஹாபா⁴க³ கவசம் யத்ப்ரகாஶிதம் |
ஸம்ஸாரபாவனம் நாம க்ருபயா கத²ய ப்ரபோ⁴ || 43 ||

மஹேஶ்வர உவாச |
ஶ்ருணு வக்ஷ்யாமி ஹே வத்ஸ கவசம் பரமாத்³பு⁴தம் |
அஹம் துப்⁴யம் ப்ரதா³ஸ்யாமி கோ³பனீயம் ஸுது³ர்லப⁴ம் || 44 ||

புரா து³ர்வாஸஸே த³த்தம் த்ரைலோக்யவிஜயாய ச |
மமைவேத³ம் ச கவசம் ப⁴க்த்யா யோ தா⁴ரயேத்ஸுதீ⁴꞉ || 45 ||

ஜேதும் ஶக்னோதி த்ரைலோக்யம் ப⁴க³வன்னவலீலயா |
ஸம்ஸாரபாவனஸ்யாஸ்ய கவசஸ்ய ப்ரஜாபதி꞉ || 46 ||

ருஷிஶ்ச²ந்த³ஶ்ச கா³யத்ரீ தே³வோ(அ)ஹம் ச மஹேஶ்வர꞉ |
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷேஷு வினியோக³꞉ ப்ரகீர்தித꞉ || 47 ||

பஞ்சலக்ஷஜபேனைவ ஸித்³தி⁴த³ம் கவசம் ப⁴வேத் |
யோ ப⁴வேத்ஸித்³த⁴கவசோ மம துல்யோ ப⁴வேத்³பு⁴வி |
தேஜஸா ஸித்³தி⁴யோகே³ன தபஸா விக்ரமேண ச || 48 ||

ஶம்பு⁴ர்மே மஸ்தகம் பாது முக²ம் பாது மஹேஶ்வர꞉ |
த³ந்தபங்க்திம் நீலகண்டோ²(அ)ப்யத⁴ரோஷ்ட²ம் ஹர꞉ ஸ்வயம் || 49 ||

கண்ட²ம் பாது சந்த்³ரசூட³꞉ ஸ்கந்தௌ⁴ வ்ருஷப⁴வாஹன꞉ |
வக்ஷ꞉ஸ்த²லம் நீலகண்ட²꞉ பாது ப்ருஷ்ட²ம் தி³க³ம்ப³ர꞉ || 50 ||

ஸர்வாங்க³ம் பாது விஶ்வேஶ꞉ ஸர்வதி³க்ஷு ச ஸர்வதா³ |
ஸ்வப்னே ஜாக³ரணே சைவ ஸ்தா²ணுர்மே பாது ஸந்ததம் || 51 ||

இதி தே கதி²தம் பா³ண கவசம் பரமாத்³பு⁴தம் |
யஸ்மை கஸ்மை ந தா³தவ்யம் கோ³பனீயம் ப்ரயத்னத꞉ || 52 ||

யத்ப²லம் ஸர்வதீர்தா²னாம் ஸ்னானேன லப⁴தே நர꞉ |
தத்ப²லம் லப⁴தே நூனம் கவசஸ்யைவ தா⁴ரணாத் || 53 ||

இத³ம் கவசமஜ்ஞாத்வா ப⁴ஜேன்மாம் ய꞉ ஸுமந்த³தீ⁴꞉ |
ஶதலக்ஷப்ரஜப்தோ(அ)பி ந மந்த்ர꞉ ஸித்³தி⁴தா³யக꞉ || 54 ||

ஸௌதிருவாச |
இத³ம் ச கவசம் ப்ரோக்தம் ஸ்தோத்ரம் ச ஶ்ருணு ஶௌனக |
மந்த்ரராஜ꞉ கல்பதருர்வஸிஷ்டோ² த³த்தவான்புரா || 55 ||

ஓம் நம꞉ ஶிவாய |

[– ஸ்தவராஜ꞉ –]
பா³ணாஸுர உவாச |
வந்தே³ ஸுராணாம் ஸாரம் ச ஸுரேஶம் நீலலோஹிதம் |
யோகீ³ஶ்வரம் யோக³பீ³ஜம் யோகி³னாம் ச கு³ரோர்கு³ரும் || 56 ||

ஜ்ஞானானந்த³ம் ஜ்ஞானரூபம் ஜ்ஞானபீ³ஜம் ஸனாதனம் |
தபஸாம் ப²லதா³தாரம் தா³தாரம் ஸர்வஸம்பதா³ம் || 57||

தபோரூபம் தபோபீ³ஜம் தபோத⁴னத⁴னம் வரம் |
வரம் வரேண்யம் வரத³மீட்³யம் ஸித்³த⁴க³ணைர்வரை꞉ || 58 ||

காரணம் பு⁴க்திமுக்தீனாம் நரகார்ணவதாரணம் |
ஆஶுதோஷம் ப்ரஸன்னாஸ்யம் கருணாமயஸாக³ரம் || 59 ||

ஹிமசந்த³ன குந்தே³ந்து³ குமுதா³ம்போ⁴ஜ ஸன்னிப⁴ம் |
ப்³ரஹ்மஜ்யோதி꞉ ஸ்வரூபம் ச ப⁴க்தானுக்³ரஹவிக்³ரஹம் || 60 ||

விஷயாணாம் விபே⁴தே³ன பி³ப்⁴ரதம் ப³ஹுரூபகம் |
ஜலரூபமக்³னிரூப-மாகாஶரூபமீஶ்வரம் || 61 ||

வாயுரூபம் சந்த்³ரரூபம் ஸூர்யரூபம் மஹத்ப்ரபு⁴ம் |
ஆத்மன꞉ ஸ்வபத³ம் தா³தும் ஸமர்த²மவலீலயா || 62 ||

ப⁴க்தஜீவனமீஶம் ச ப⁴க்தானுக்³ரஹகாரகம் |
வேதா³ ந ஶக்தா யம் ஸ்தோதும் கிமஹம் ஸ்தௌமி தம் ப்ரபு⁴ம் || 63 ||

அபரிச்சி²ன்னமீஶான-மஹோவாங்மனஸோ꞉ பரம் |
வ்யாக்⁴ரசர்மாம்ப³ரத⁴ரம் வ்ருஷப⁴ஸ்த²ம் தி³க³ம்ப³ரம் |
த்ரிஶூலபட்டிஶத⁴ரம் ஸஸ்மிதம் சந்த்³ரஶேக²ரம் || 64 ||

இத்யுக்த்வா ஸ்தவராஜேன நித்யம் பா³ண꞉ ஸுஸம்யத꞉ |
ப்ராணமச்ச²ங்கரம் ப⁴க்த்யா து³ர்வாஸாஶ்ச முனீஶ்வர꞉ || 65 ||

இத³ம் த³த்தம் வஸிஷ்டே²ன க³ந்த⁴ர்வாய புரா முனே |
கதி²தம் ச மஹாஸ்தோத்ரம் ஶூலின꞉ பரமாத்³பு⁴தம் || 66 ||

இத³ம் ஸ்தோத்ரம் மஹாபுண்யம் படே²த்³ப⁴க்த்யா ச யோ நர꞉ |
ஸ்னானஸ்ய ஸர்வதீர்தா²னாம் ப²லமாப்னோதி நிஶ்சிதம் || 67 ||

அபுத்ரோ லப⁴தே புத்ரம் வர்ஷமேகம் ஶ்ருணோதி ய꞉ |
ஸம்யதஶ்ச ஹவிஷ்யாஶீ ப்ரணம்ய ஶங்கரம் கு³ரும் || 68 ||

க³லத்குஷ்டீ² மஹாஶூலீ வர்ஷமேகம் ஶ்ருணோதி ய꞉ |
அவஶ்யம் முச்யதே ரோகா³த்³வ்யாஸவாக்யமிதி ஶ்ருதம் || 69 ||

காராகா³ரே(அ)பி ப³த்³தோ⁴ யோ நைவ ப்ராப்னோதி நிர்வ்ருதிம் |
ஸ்தோத்ரம் ஶ்ருத்வா மாஸமேகம் முச்யதே ப³ந்த⁴னாத்³த்⁴ருவம் || 70 ||

ப்⁴ரஷ்டராஜ்யோ லபே⁴த்³ராஜ்யம் ப⁴க்த்யாமாஸம் ஶ்ருணோதி ய꞉ |
மாஸம் ஶ்ருத்வா ஸம்யதஶ்ச லபே⁴த்³ப்⁴ரஷ்டத⁴னோ த⁴னம் || 71 ||

யக்ஷ்மக்³ரஸ்தோ வர்ஷமேகமாஸ்திகோ ய꞉ ஶ்ருணோதி சேத் |
நிஶ்சிதம் முச்யதே ரோகா³ச்ச²ங்கரஸ்ய ப்ரஸாத³த꞉ || 72 ||

ய꞉ ஶ்ருணோதி ஸதா³ ப⁴க்த்யா ஸ்தவராஜமிமம் த்³விஜ꞉ |
தஸ்யாஸாத்⁴யம் த்ரிபு⁴வனே நாஸ்தி கிஞ்சிச்ச ஶௌனக || 73 ||

கதா³சித்³ப³ந்து⁴விச்சே²தோ³ ந ப⁴வேத்தஸ்ய பா⁴ரதே |
அசலம் பரமைஶ்வர்யம் லப⁴தே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ || 74 ||

ஸுஸம்யதோ(அ)தி ப⁴க்த்யா ச மாஸமேகம் ஶ்ருணோதி ய꞉ |
அபா⁴ர்யோ லப⁴தே பா⁴ர்யாம் ஸுவினீதாம் ஸதீம் வராம் || 75 ||

மஹாமூர்க²ஶ்ச து³ர்மேதா⁴ மாஸமேகம் ஶ்ருணோதி ய꞉ |
பு³த்³தி⁴ம் வித்³யாம் ச லப⁴தே கு³ரூபதே³ஶமாத்ரத꞉ || 76 ||

கர்மது³꞉கீ² த³ரித்³ரஶ்ச மாஸம் ப⁴க்த்யா ஶ்ருணோதி ய꞉ |
த்⁴ருவம் வித்தம் ப⁴வேத்தஸ்ய ஶங்கரஸ்ய ப்ரஸாத³த꞉ || 77 ||

இஹ லோகே ஸுக²ம் பு⁴க்த்வா க்ருத்வாகீர்திம் ஸுது³ர்லபா⁴ம் |
நானா ப்ரகார த⁴ர்மம் ச யாத்யந்தே ஶங்கராலயம் || 78 ||

பார்ஷத³ப்ரவரோ பூ⁴த்வா ஸேவதே தத்ர ஶங்கரம் |
ய꞉ ஶ்ருணோதி த்ரிஸந்த்⁴யம் ச நித்யம் ஸ்தோத்ரமனுத்தமம் || 79 ||

இதி ஶ்ரீப்³ரஹ்மவைவர்தே மஹாபுராணே ப்³ரஹ்மக²ண்டே³ ஸௌதிஶௌனகஸம்வாதே³ ஶங்கரஸ்தோத்ர கத²னம் நாம ஏகோனவிம்ஶோத்⁴யாய꞉ ||

மரின்னி ஶ்ரீ ஶிவ ஸ்தோத்ராலு சூட³ண்டி³।


மேலும் ஶ்ரீ ஶிவ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed