Balakanda Sarga 7 – பா³லகாண்ட³ ஸப்தம꞉ ஸர்க³꞉ (7)


॥ அமாத்யவர்ணநா ॥

தஸ்யாமாத்யா கு³ணைராஸந்நிக்ஷ்வாகோஸ்து மஹாத்மந꞉ ।
மந்த்ரஜ்ஞாஶ்சேங்கி³தஜ்ஞாஶ்ச நித்யம் ப்ரியஹிதே ரதா꞉ ॥ 1 ॥

அஷ்டௌ ப³பூ⁴வுர்வீரஸ்ய தஸ்யாமாத்யா யஶஸ்விந꞉ ।
ஶுசயஶ்சாநுரக்தாஶ்ச ராஜக்ருத்யேஷு நித்யஶ꞉ ॥ 2 ॥

த்⁴ருஷ்டிர்ஜயந்தோ விஜய꞉ ஸித்³தா⁴ர்தோ² ஹ்யர்த²ஸாத⁴க꞉ ।
அஶோகோ மந்த்ரபாலஶ்ச ஸுமந்த்ரஶ்சாஷ்டமோ(அ)ப⁴வத் ॥ 3 ॥

ருத்விஜௌ த்³வாவபி⁴மதௌ தஸ்யாஸ்தாம்ருஷிஸத்தமௌ ।
வஸிஷ்டோ² வாமதே³வஶ்ச மந்த்ரிணஶ்ச ததா²பரே ॥ 4 ॥

[* அதி⁴கபாட²꞉ –
ஸுயஜ்ஞோப்யத² ஜாபா³லி꞉ காஶ்யபோ(அ)ப்யத² கௌ³தம꞉ ।
மார்கண்டே³யஸ்து தீ³ர்கா⁴யுஸ்ததா² காத்யாயநோ த்³விஜ꞉ ।
ஏதைர்ப்³ரஹ்மர்ஷிபி⁴ர்நித்யம்ருத்விஜஸ்தஸ்ய பூர்வகா꞉ ॥ 5 ॥
*]

வித்³யாவிநீதா ஹ்ரீமந்த꞉ குஶலா நியதேந்த்³ரியா꞉ ।
பரஸ்பராநுரக்தாஶ்ச நீதிமந்தோ ப³ஹுஶ்ருதா꞉ ॥ 6 ॥

ஶ்ரீமந்தஶ்ச மஹாத்மாந꞉ ஶாஸ்த்ரஜ்ஞா த்⁴ருட⁴விக்ரமா꞉ ।
கீர்திமந்த꞉ ப்ரணிஹிதா யதா²வசநகாரிண꞉ ॥ 7 ॥

தேஜ꞉ க்ஷமா யஶ꞉ ப்ராப்தா꞉ ஸ்மிதபூர்வாபி⁴பா⁴ஷிண꞉ ।
க்ரோதா⁴த்காமார்த²ஹேதோர்வா ந ப்³ரூயுரந்ருதம் வச꞉ ॥ 8 ॥

தேஷாமவிதி³தம் கிஞ்சத் ஸ்வேஷு நாஸ்தி பரேஷு வா ।
க்ரியமாணம் க்ருதம் வாபி சாரேணாபி சிகீர்ஷிதம் ॥ 9 ॥

குஶலா வ்யவஹாரேஷு ஸௌஹ்ருதே³ஷு பரீக்ஷிதா꞉ ।
ப்ராப்தகாலம் து தே த³ண்ட³ம் தா⁴ரயேயு꞉ ஸுதேஷ்வபி ॥ 10 ॥

கோஶஸங்க்³ரஹணே யுக்தா ப³லஸ்ய ச பரிக்³ரஹே ।
அஹிதம் வா(அ)பி புருஷம் ந விஹிம்ஸ்யுரதூ³ஷகம் ॥ 11 ॥

வீராஶ்ச நியதோத்ஸாஹா ராஜஶாஸ்த்ரமநுவ்ரதா꞉ ।
ஶுசீநாம் ரக்ஷிதாரஶ்ச நித்யம் விஷயவாஸிநாம் ॥ 12 ॥

ப்³ரஹ்மக்ஷத்ரமஹிம்ஸந்தஸ்தே கோஶம் ஸமவர்த⁴யந் । [ஸமபூரயந்]
ஸுதீக்ஷ்ணத³ண்டா³꞉ ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய புருஷஸ்ய ப³லாப³லம் ॥ 13 ॥

ஶுசீநாமேகபு³த்³தீ⁴நாம் ஸர்வேஷாம் ஸம்ப்ரஜாநதாம் ।
நாஸீத்புரே வா ராஷ்ட்ரே வா ம்ருஷாவாதீ³ நர꞉ க்வசித் ॥ 14 ॥

கஶ்சிந்ந து³ஷ்டஸ்தத்ராஸீத்பரதா³ரரதோ நர꞉ ।
ப்ரஶாந்தம் ஸர்வமேவாஸீத்³ராஷ்ட்ரம் புரவரம் ச தத் ॥ 15 ॥

ஸுவாஸஸ꞉ ஸுவேஷாஶ்ச தே ச ஸர்வே ஸுஶீலிந꞉ ।
ஹிதார்த²ம் ச நரேந்த்³ரஸ்ய ஜாக்³ரதோ நயசக்ஷுஷா ॥ 16 ॥

கு³ரௌ கு³ணக்³ருஹீதாஶ்ச ப்ரக்²யாதாஶ்ச பராக்ரமே ।
விதே³ஶேஷ்வபி விக்²யாதா꞉ ஸர்வதோ பு³த்³தி⁴நிஶ்சயாத் ॥ 17 ॥

[* அபி⁴தோ கு³ணவந்தஶ்ச ந சாஸந் கு³ணவர்ஜிதா꞉ । *]
ஸந்தி⁴விக்³ரஹதத்வஜ்ஞா꞉ ப்ரக்ருத்யா ஸம்பதா³ந்விதா꞉ ।
மந்த்ரஸம்வரணே யுக்தா꞉ ஶ்லக்ஷ்ணா꞉ ஸூக்ஷ்மாஸு பு³த்³தி⁴ஷு ॥ 18 ॥

நீதிஶாஸ்த்ரவிஶேஷஜ்ஞா꞉ ஸததம் ப்ரியவாதி³ந꞉ ।
ஈத்³ருஶைஸ்தைரமாத்யைஶ்ச ராஜா த³ஶரதோ²(அ)நக⁴꞉ ॥ 19 ॥

உபபந்நோ கு³ணோபேதைரந்வஶாஸத்³வஸுந்த⁴ராம் ।
அவேக்ஷமாணஶ்சாரேண ப்ரஜா த⁴ர்மேண ரஞ்ஜயந் ॥ 20 ॥

ப்ரஜாநாம் பாலநம் குர்வந்நத⁴ர்மம் பரிவர்ஜயந் ।
விஶ்ருதஸ்த்ரிஷு லோகேஷு வதா³ந்ய꞉ ஸத்யஸங்க³ர꞉ ॥ 21 ॥

ஸ தத்ர புருஷவ்யாக்⁴ர꞉ ஶஶாஸ ப்ருதி²வீமிமாம் ।
நாத்⁴யக³ச்ச²த்³விஶிஷ்டம் வா துல்யம் வா ஶத்ருமாத்மந꞉ ॥ 22 ॥

மித்ரவாந்நதஸாமந்த꞉ ப்ரதாபஹதகண்டக꞉ ।
ஸ ஶஶாஸ ஜக³த்³ராஜா தி³வம் தே³வபதிர்யதா² ॥ 23 ॥

தைர்மந்த்ரிபி⁴ர்மந்த்ரஹிதே நியுக்தை-
-ர்வ்ருதோ(அ)நுரக்தை꞉ குஶலை꞉ ஸமர்தை²꞉ ।
ஸ பார்தி²வோ தீ³ப்திமவாப யுக்த-
-ஸ்தேஜோமயைர்கோ³பி⁴ரிவோதி³தோ(அ)ர்க꞉ ॥ 24 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஸப்தம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 7 ॥

பா³லகாண்ட³ அஷ்டம꞉ ஸர்க³꞉ (8) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: