Balakanda Sarga 41 – பா³லகாண்ட³ ஏகசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (41)


॥ ஸக³ரயஜ்ஞஸமாப்தி꞉ ॥

புத்ராம்ஶ்சிரக³தாந் ஜ்ஞாத்வா ஸக³ரோ ரகு⁴நந்த³ந ।
நப்தாரமப்³ரவீத்³ராஜா தீ³ப்யமாநம் ஸ்வதேஜஸா ॥ 1 ॥

ஶூரஶ்ச க்ருதிவித்³யஶ்ச பூர்வைஸ்துல்யோ(அ)ஸி தேஜஸா ।
பித்ரூணாம் க³திமந்விச்ச² யேந சாஶ்வோ(அ)பஹாரித꞉ ॥ 2 ॥

அந்தர்பௌ⁴மாநி ஸத்வாநி வீர்யவந்தி மஹாந்தி ச ।
தேஷாம் த்வம் ப்ரதிகா⁴தார்த²ம் ஸாஸிம் க்³ருஹ்ணீஷ்வ கார்முகம் ॥ 3 ॥

அபி⁴வாத்³யாபி⁴வாத்³யாம்ஸ்த்வம் ஹத்வா விக்⁴நகராநபி ।
ஸித்³தா⁴ர்த²꞉ ஸந்நிவர்தஸ்வ மம யஜ்ஞஸ்ய பாரக³꞉ ॥ 4 ॥

ஏவமுக்தோம்ஶுமாந்ஸம்யக்ஸக³ரேண மஹாத்மநா ।
த⁴நுராதா³ய க²ட்³க³ம் ச ஜகா³ம லகு⁴விக்ரம꞉ ॥ 5 ॥

ஸ கா²தம் பித்ருபி⁴ர்மார்க³மந்தர்பௌ⁴மம் மஹாத்மபி⁴꞉ ।
ப்ராபத்³யத நரஶ்ரேஷ்ட²ஸ்தேந ராஜ்ஞாபி⁴சோதி³த꞉ ॥ 6 ॥

தை³த்யதா³நவரக்ஷோபி⁴꞉ பிஶாசபதகோ³ரகை³꞉ । [தே³வ]
பூஜ்யமாநம் மஹாதேஜா தி³ஶாக³ஜமபஶ்யத ॥ 7 ॥

ஸ தம் ப்ரத³க்ஷிணம் க்ருத்வா த்³ருஷ்ட்வா சைவ நிராமயம் ।
பித்ரூந்ஸ பரிபப்ரச்ச² வாஜிஹர்தாரமேவ ச ॥ 8 ॥

தி³ஶாக³ஜஸ்து தச்ச்²ருத்வா ப்ரத்யாஹாம்ஶுமதோ வச꞉ ।
ஆஸமஞ்ஜ க்ருதார்த²ஸ்த்வம் ஸஹாஶ்வ꞉ ஶீக்⁴ரமேஷ்யஸி ॥ 9 ॥

தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ஸர்வாநேவ தி³ஶாக³ஜாந் ।
யதா²க்ரமம் யதா²ந்யாயம் ப்ரஷ்டும் ஸமுபசக்ரமே ॥ 10 ॥

தைஶ்ச ஸர்வைர்தி³ஶாபாலைர்வாக்யஜ்ஞைர்வாக்யகோவிதை³꞉ ।
பூஜித꞉ ஸஹயஶ்சைவ க³ந்தாஸீத்யபி⁴சோதி³த꞉ ॥ 11 ॥

தேஷாம் தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ஜகா³ம லகு⁴விக்ரம꞉ ।
ப⁴ஸ்மராஶீக்ருதா யத்ர பிதரஸ்தஸ்ய ஸாக³ரா꞉ ॥ 12 ॥

ஸ து³꞉க²வஶமாபந்நஸ்த்வஸமஞ்ஜஸுதஸ்ததா³ ।
சுக்ரோஶ பரமார்தஸ்து வதா⁴த்தேஷாம் ஸுது³꞉கி²த꞉ ॥ 13 ॥

யஜ்ஞீயம் ச ஹயம் தத்ர சரந்தமவிதூ³ரத꞉ ।
த³த³ர்ஶ புருஷவ்யாக்⁴ரோ து³꞉க²ஶோகஸமந்வித꞉ ॥ 14 ॥

ஸ தேஷாம் ராஜபுத்ராணாம் கர்துகாமோ ஜலக்ரியாம் ।
ஸலிலார்தீ² மஹாதேஜா ந சாபஶ்யஜ்ஜலாஶயம் ॥ 15 ॥

விஸார்ய நிபுணாம் த்³ருஷ்டிம் ததோ(அ)பஶ்யத்க²கா³தி⁴பம் ।
பித்ரூணாம் மாதுலம் ராம ஸுபர்ணமநிலோபமம் ॥ 16 ॥

ஸ சைநமப்³ரவீத்³வாக்யம் வைநதேயோ மஹாப³ல꞉ ।
மா ஶுச꞉ புருஷவ்யாக்⁴ர வதோ⁴(அ)யம் லோகஸம்மத꞉ ॥ 17 ॥

கபிலேநாப்ரமேயேந த³க்³தா⁴ ஹீமே மஹாப³லா꞉ ।
ஸலிலம் நார்ஹஸி ப்ராஜ்ஞ தா³துமேஷாம் ஹி லௌகிகம் ॥ 18 ॥

க³ங்கா³ ஹிமவதோ ஜ்யேஷ்டா² து³ஹிதா புருஷர்ஷப⁴ ।
தஸ்யாம் குரு மஹாபா³ஹோ பித்ரூணாம் து ஜலக்ரியாம் ॥ 19 ॥

ப⁴ஸ்மராஶீக்ருதாநேதாந் ப்லாவயேல்லோகபாவநீ ।
தயா க்லிந்நமித³ம் ப⁴ஸ்ம க³ங்க³யா லோககாந்தயா ॥ 20 ॥

ஷஷ்டிம் புத்ரஸஹஸ்ராணி ஸ்வர்க³ளோகம் நயிஷ்யதி ।
க³ச்ச² சாஶ்வம் மஹாபா⁴க³ ஸங்க்³ருஹ்ய புருஷர்ஷப⁴ ॥ 21 ॥

யஜ்ஞம் பைதாமஹம் வீர ஸம்வர்தயிதுமர்ஹஸி ।
ஸுபர்ணவசநம் ஶ்ருத்வா ஸோம்ஶுமாநதிவீர்யவாந் ॥ 22 ॥

த்வரிதம் ஹயமாதா³ய புநராயாந்மஹாயஶா꞉ ।
ததோ ராஜாநமாஸாத்³ய தீ³க்ஷிதம் ரகு⁴நந்த³ந ॥ 23 ॥

ந்யவேத³யத்³யதா²வ்ருத்தம் ஸுபர்ணவசநம் ததா² ।
தச்ச்²ருத்வா கோ⁴ரஸங்காஶம் வாக்யமம்ஶுமதோ ந்ருப꞉ ॥ 24 ॥

யஜ்ஞம் நிர்வர்தயாமாஸ யதா²கல்பம் யதா²விதி⁴ ।
ஸ்வபுரம் சாக³மச்ச்²ரீமாநிஷ்டயஜ்ஞோ மஹீபதி꞉ ॥ 25 ॥

க³ங்கா³யாஶ்சாக³மே ராஜா நிஶ்சயம் நாத்⁴யக³ச்ச²த ।
அக³த்வா நிஶ்சயம் ராஜா காலேந மஹதா மஹாந் ।
த்ரிம்ஶத்³வர்ஷஸஹஸ்ராணி ராஜ்யம் க்ருத்வா தி³வம் க³த꞉ ॥ 26 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஏகசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 41 ॥

பா³லகாண்ட³ த்³விசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (42) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" ముద్రణ పూర్తి అయినది. Click here to buy

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: