Ayodhya Kanda Sarga 95 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ பஞ்சநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (95)


॥ மந்தா³கிநீவர்ணநா ॥

அத² ஶைலாத்³விநிஷ்க்ரம்ய மைதி²லீம் கோஸலேஶ்வர꞉ ।
அத³ர்ஶயச்சு²ப⁴ஜலாம் ரம்யாம் மந்தா³கிநீம் நதீ³ம் ॥ 1 ॥

அப்³ரவீச்ச வராரோஹாம் சாருசந்த்³ரநிபா⁴நநாம் ।
விதே³ஹராஜஸ்ய ஸுதாம் ராமோ ராஜீவலோசந꞉ ॥ 2 ॥

விசித்ரபுலிநாம் ரம்யாம் ஹம்ஸஸாரஸஸேவிதாம் ।
கமலைருபஸம்பந்நாம் பஶ்ய மந்தா³கிநீம் நதீ³ம் ॥ 3 ॥

நாநாவிதை⁴ஸ்தீரருஹைர்வ்ருதாம் புஷ்பப²லத்³ருமை꞉ ।
ராஜந்தீம் ராஜராஜஸ்ய ளிநீமிவ ஸர்வத꞉ ॥ 4 ॥

ம்ருக³யூத²நிபீதாநி கலுஷாம்பா⁴ம்ஸி ஸாம்ப்ரதம் ।
தீர்தா²நி ரமணீயாநி ரதிம் ஸஞ்ஜநயந்தி மே ॥ 5 ॥

ஜடாஜிநத⁴ரா꞉ காலே வல்கலோத்தரவாஸஸ꞉ ।
ருஷயஸ்த்வவகா³ஹந்தே நதீ³ம் மந்தா³கிநீம் ப்ரியே ॥ 6 ॥

ஆதி³த்யமுபதிஷ்ட²ந்தே நியமாதூ³ர்த்⁴வபா³ஹவ꞉ ।
ஏதே பரே விஶாலாக்ஷி முநய꞉ ஸம்ஶிதவ்ரதா꞉ ॥ 7 ॥

மாருதோத்³தூ⁴தஶிக²ரை꞉ ப்ரந்ருத்த இவ பர்வத꞉ ।
பாத³பை꞉ பத்ரபுஷ்பாணி ஸ்ருஜத்³பி⁴ரபி⁴தோ நதீ³ம் ॥ 8 ॥

க்வசிந்மணிநிகாஶோதா³ம் க்வசித்புலிநஶாலிநீம் ।
க்வசித்ஸித்³த⁴ஜநாகீர்ணாம் பஶ்ய மந்தா³கிநீம் நதீ³ம் ॥ 9 ॥

நிர்தூ⁴தாந் வாயுநா பஶ்ய விததாந்புஷ்பஸஞ்சயாந் ।
போப்லூயமாநாநபராந் பஶ்ய த்வம் ஜலமத்⁴யகா³ந் ॥ 10 ॥

தாம்ஶ்சாதிவல்கு³வசஸோ ரதா²ங்கா³ஹ்வயநா த்³விஜா꞉ ।
அதி⁴ரோஹந்தி கல்யாணி விகூஜந்த꞉ ஶுபா⁴ கி³ர꞉ ॥ 11 ॥

த³ர்ஶநம் சித்ரகூடஸ்ய மந்தா³கிந்யாஶ்ச ஶோப⁴நே ।
அதி⁴கம் புரவாஸாச்ச மந்யே ச தவ த³ர்ஶநாத் ॥ 12 ॥

விதூ⁴தகலுஷை꞉ ஸித்³தை⁴ஸ்தபோத³மஶமாந்விதை꞉ ।
நித்யவிக்ஷோபி⁴தஜலாம் விகா³ஹஸ்வ மயா ஸஹ ॥ 13 ॥

ஸகீ²வச்ச விகா³ஹஸ்வ ஸீதே மந்தா³கிநீம் நதீ³ம் ।
கமலாந்யவமஜ்ஜந்தீ புஷ்கராணி ச பா⁴மிநி ॥ 14 ॥

த்வம் பௌரஜநவத்³வ்யாளாநயோத்⁴யாமிவ பர்வதம் ।
மந்யஸ்வ வநிதே நித்யம் ஸரயூவதி³மாம் நதீ³ம் ॥ 15 ॥

லக்ஷ்மணஶ்சாபி த⁴ர்மாத்மா மந்நிதே³ஶே வ்யவஸ்தி²த꞉ ।
த்வம் சாநுகூலா வைதே³ஹி ப்ரீதிம் ஜநயதோ² மம ॥ 16 ॥

உபஸ்ப்ருஶம்ஸ்த்ரிஷவணம் மது⁴மூலப²லாஶந꞉ ।
நாயோத்⁴யாயை ந ராஜ்யாய ஸ்ப்ருஹயே(அ)த்³ய த்வயா ஸஹ ॥ 17 ॥

இமாம் ஹி ரம்யாம் ம்ருக³யூத²ஶாலிநீம்
நிபீததோயாம் க³ஜஸிம்ஹவாநரை꞉ ।
ஸுபுஷ்பிதை꞉ புஷ்பத⁴ரைரளங்க்ருதாம்
ந ஸோ(அ)ஸ்தி ய꞉ ஸ்யாத³க³தக்லம꞉ ஸுகீ² ॥ 18 ॥

இதீவ ராமோ ப³ஹுஸங்க³தம் வச꞉
ப்ரியாஸஹாய꞉ ஸரிதம் ப்ரதி ப்³ருவந் ।
சசார ரம்யம் நயநாஞ்ஜநப்ரப⁴ம்
ஸ சித்ரகூடம் ரகு⁴வம்ஶவர்த⁴ந꞉ ॥ 19 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ பஞ்சநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 95 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஷண்ணவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (96) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed