Ayodhya Kanda Sarga 48 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ அஷ்டசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (48)


॥ பௌராங்க³நாவிளாப꞉ ॥

தேஷாமேவம் விஷண்ணாநாம் பீடி³தாநாமதீவ ச ।
பா³ஷ்பவிப்லுதநேத்ராணாம் ஸஶோகாநாம் முமூர்ஷயா ॥ 1 ॥

அநுக³ம்ய நிவ்ருத்தாநாம் ராமம் நக³ரவாஸிநாம் ।
உத்³க³தாநீவ ஸத்த்வாநி ப³பூ⁴வுரமநஸ்விநாம் ॥ 2 ॥

ஸ்வம் ஸ்வம் நிலயமாக³ம்ய புத்ரதா³ரை꞉ ஸமாவ்ருதா꞉ ।
அஶ்ரூணி முமுசு꞉ ஸர்வே பா³ஷ்பேண பிஹிதாநநா꞉ ॥ 3 ॥

ந சாஹ்ருஷ்யந்ந சாமோத³ந்வணிஜோ ந ப்ரஸாரயந் ।
ந சாஶோப⁴ந்த பண்யாநி நாபசந்க்³ருஹமேதி⁴ந꞉ ॥ 4 ॥

நஷ்டம் த்³ருஷ்ட்வா நாப்⁴யநந்த³ந்விபுலம் வா த⁴நாக³மம் ।
புத்ரம் ப்ரத²மஜம் லப்³த்⁴வா ஜநநீ நாப்⁴யநந்த³த ॥ 5 ॥

க்³ருஹே க்³ருஹே ருத³ந்த்யஶ்ச ப⁴ர்தாரம் க்³ருஹமாக³தம் ।
வ்யக³ர்ஹயந்த து³꞉கா²ர்தா꞉ வாக்³பி⁴ஸ்தோத்ரைரிவ த்³விபாந் ॥ 6 ॥

கிம் நு தேஷாம் க்³ருஹை꞉ கார்யம் கிம் தா³ரை꞉ கிம் த⁴நேந வா ।
புத்ரைர்வா கிம் ஸுகை²ர்வா(அ)பி யே ந பஶ்யந்தி ராக⁴வம் ॥ 7 ॥

ஏக꞉ ஸத்புருஷோ லோகே லக்ஷ்மண꞉ ஸஹ ஸீதயா ।
யோ(அ)நுக³ச்ச²தி காகுத்ஸ்த²ம் ராமம் பரிசரந்வநே ॥ 8 ॥

ஆபகா³꞉ க்ருதபுண்யாஸ்தா꞉ பத்³மிந்யஶ்ச ஸராம்ஸி ச ।
யேஷு ஸ்நாஸ்யதி காகுத்ஸ்தோ² விகா³ஹ்ய ஸலிலம் ஶுசி ॥ 9 ॥

ஶோப⁴யிஷ்யந்தி காகுத்ஸ்த²மடவ்யோ ரம்யகாநநா꞉ ।
ஆபகா³ஶ்ச மஹாநூபா꞉ ஸாநுமந்தஶ்ச பர்வதா꞉ ॥ 10 ॥

காநநம் வா(அ)பி ஶைலம் வா யம் ராமோ(அ)பி⁴க³மிஷ்யதி ।
ப்ரியாதிதி²மிவ ப்ராப்தம் நைநம் ஶக்ஷ்யந்த்யநர்சிதும் ॥ 11 ॥

விசித்ரகுஸுமாபீடா³꞉ ப³ஹுமஞ்ஜரிதா⁴ரிண꞉ ।
ராக⁴வம் த³ர்ஶயிஷ்யந்தி நகா³ ப்⁴ரமரஶாலிந꞉ ॥ 12 ॥

அகாலே சா(அ)பி முக்²யாநி புஷ்பாணி ச ப²லாநி ச ।
த³ர்ஶயிஷ்யந்த்யநுக்ரோஶாத்³கி³ரயோ ராமமாக³தம் ॥ 13 ॥

ப்ரஸ்ரவிஷ்யந்தி தோயாநி விமலாநி மஹீத⁴ரா꞉ ।
வித³ர்ஶயந்த꞉ விவிதா⁴ந்பூ⁴யஶ்சித்ராம்ஶ்ச நிர்ஜ²ராந் ॥ 14 ॥

பாத³பா꞉ பர்வதாக்³ரேஷு ரமயிஷ்யந்தி ராக⁴வம் ।
யத்ர ராமோ ப⁴யம் நாத்ர நாஸ்தி தத்ர பராப⁴வ꞉ ॥ 15 ॥

ஸ ஹி ஶூரோ மஹாபா³ஹு꞉ புத்ரோ த³ஶரத²ஸ்ய ச ।
புரா ப⁴வதி நோ தூ³ராத³நுக³ச்சா²ம ராக⁴வம் ॥ 16 ॥

பாத³ச்சா²யா ஸுகா² ப⁴ர்துஸ்தாத்³ருஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
ஸ ஹி நாதோ² ஜநஸ்யாஸ்ய ஸ க³தி꞉ ஸ பராயணம் ॥ 17 ॥

வயம் பரிசரிஷ்யாம꞉ ஸீதாம் யூயம் து ராக⁴வம் ।
இதி பௌரஸ்த்ரியோ ப⁴ர்த்ருந்து³꞉கா²ர்தாஸ்தத்தத³ப்³ருவந் ॥ 18 ॥

யுஷ்மாகம் ராக⁴வோ(அ)ரண்யே யோக³க்ஷேமம் விதா⁴ஸ்யதி ।
ஸீதா நாரீஜநஸ்யாஸ்ய யோக³க்ஷேமம் கரிஷ்யதி ॥ 19 ॥

கோ ந்வநேநாப்ரதீதேந ஸோத்கண்டி²தஜநேந ச ।
ஸம்ப்ரீயேதாமநோஜ்ஞேந வாஸேந ஹ்ருதசேதஸா ॥ 20 ॥

கைகேய்யா யதி³ சேத்³ராஜ்யம் ஸ்யாத³த⁴ர்ம்யமநாத²வத் ।
ந ஹி நோ ஜீவிதேநார்த²꞉ குத꞉ புத்ரை꞉ குதோ த⁴நை꞉ ॥ 21 ॥

யயா புத்ரஶ்ச ப⁴ர்தா ச த்யக்தாவைஶ்வர்யகாரணாத் ।
கம் ஸா பரிஹரேத³ந்யம் கைகேயீ குலபாம்ஸநீ ॥ 22 ॥

கைகேய்யா ந வயம் ராஜ்யே ப்⁴ருதகா நிவஸேமஹி ।
ஜீவந்த்யா ஜாது ஜீவந்த்ய꞉ புத்ரைரபி ஶபாமஹே ॥ 23 ॥

யா புத்ரம் பார்தி²வேந்த்³ரஸ்ய ப்ரவாஸயதி நிர்க்⁴ருணா ।
கஸ்தாம் ப்ராப்ய ஸுக²ம் ஜீவேத³த⁴ர்ம்யாம் து³ஷ்டசாரிணீம் ॥ 24 ॥

உபத்³ருதமித³ம் ஸர்வமநாலம்ப³மநாயகம் ।
கைகேய்யா ஹி க்ருதே ஸர்வம் விநாஶமுபயாஸ்யதி ॥ 25 ॥

ந ஹி ப்ரவ்ரஜிதே ராமே ஜீவிஷ்யதி மஹீபதி꞉ ।
ம்ருதே த³ஶரதே² வ்யக்தம் விளோபஸ்தத³நந்தரம் ॥ 26 ॥

தே விஷம் பிப³தாலோட்³ய க்ஷீணபுண்யா꞉ ஸுது³ர்க³தா꞉ ।
ராக⁴வம் வா(அ)நுக³ச்ச²த்⁴வமஶ்ருதிம் வா(அ)பி க³ச்ச²த ॥ 27 ॥

மித்²யா ப்ரவ்ராஜித꞉ ராம꞉ ஸபா⁴ர்ய꞉ ஸஹலக்ஷ்மண꞉ ।
ப⁴ரதே ஸந்நிஸ்ருஷ்டா꞉ ஸ்ம꞉ ஸௌநிகே பஶவோ யதா² ॥ 28 ॥

பூர்ணசந்த்³ராநந꞉ ஶ்யாமோ கூ³ட⁴ஜத்ருரரிந்த³ம꞉ ।
ஆஜாநுபா³ஹு꞉ பத்³மாக்ஷோ ராமோ லக்ஷ்மணபூர்வஜ꞉ ॥ 29 ॥

பூர்வாபி⁴பா⁴ஷீ மது⁴ர꞉ ஸத்யவாதீ³ மஹாப³ல꞉ ।
ஸௌம்யஶ்ச ஸர்வலோகஸ்ய சந்த்³ரவத்ப்ரியத³ர்ஶந꞉ ॥ 30 ॥

நூநம் புருஷஶார்தூ³ளோ மத்தமாதங்க³விக்ரம꞉ ।
ஶோப⁴யுஶ்யத்யரண்யாநி விசரந்ஸ மஹாரத²꞉ ॥ 31 ॥

தாஸ்ததா² விளபந்த்யஸ்து நக³ரே நாக³ரஸ்த்ரிய꞉ ।
சுக்ருஶுர்து³꞉க²ஸந்தப்தா ம்ருத்யோரிவ ப⁴யாக³மே ॥ 32 ॥

இத்யேவம் விளபந்தீநாம் ஸ்த்ரீணாம் வேஶ்மஸு ராக⁴வம் ।
ஜகா³மாஸ்தம் தி³நகரோ ரஜநீ சாப்⁴யவர்தத ॥ 33 ॥

நஷ்டஜ்வலநஸம்பாதா ப்ரஶாந்தாத்⁴யாயஸத்கதா² ।
திமிரேணாபி⁴லிப்தேவ ஸா ததா³ நக³ரீ ப³பௌ⁴ ॥ 34 ॥

உபஶாந்தவணிக்பண்யா நஷ்டஹர்ஷா நிராஶ்ரயா ।
அயோத்⁴யா நக³ரீ சாஸீந்நஷ்டதாரமிவாம்ப³ரம் ॥ 35 ॥

ததா² ஸ்த்ரியோ ராமநிமித்தமாதுரா꞉
யதா² ஸுதே ப்⁴ராதரி வா விவாஸிதே ।
விளப்ய தீ³நா ருருது³ர்விசேதஸ꞉
ஸுதைர்ஹி தாஸாமதி⁴கோ ஹி ஸோ(அ)ப⁴வத் ॥ 36 ॥

ப்ரஶாந்தகீ³தோத்ஸவந்ருத்தவாத³நா
வ்யபாஸ்தஹர்ஷா பிஹிதாபணோத³யா ।
ததா³ ஹ்யயோத்⁴யா நக³ரீ ப³பூ⁴வ ஸா
மஹார்ணவ꞉ ஸங்க்ஷபிதோத³கோ யதா² ॥ 37 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ அஷ்டசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 48 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஏகோநபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (49) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed