Ashwattha Stotram – அஶ்வத்த² ஸ்தோத்ரம்


ஶ்ரீ நாரத³ உவாச |
அனாயாஸேன லோகோ(அ)யம் ஸர்வான்காமானவாப்னுயாத் |
ஸர்வதே³வாத்மகம் சைவம் தன்மே ப்³ரூஹி பிதாமஹ || 1 ||

ப்³ரஹ்மோவாச |
ஶ்ருணு தே³வ முனே(அ)ஶ்வத்த²ம் ஶுத்³த⁴ம் ஸர்வாத்மகம் தரும் |
யத்ப்ரத³க்ஷிணதோ லோக꞉ ஸர்வான்காமான்ஸமஶ்னுதே || 2 ||

அஶ்வத்தா²த்³த³க்ஷிணே ருத்³ர꞉ பஶ்சிமே விஷ்ணுராஶ்ரித꞉ |
ப்³ரஹ்மா சோத்தரதே³ஶஸ்த²꞉ பூர்வேத்விந்த்³ராதி³தே³வதா꞉ || 3 ||

ஸ்கந்தோ⁴பஸ்கந்த⁴பத்ரேஷு கோ³விப்ரமுனயஸ்ததா² |
மூலம் வேதா³꞉ பயோ யஜ்ஞா꞉ ஸம்ஸ்தி²தா முனிபுங்க³வ || 4 ||

பூர்வாதி³தி³க்ஷு ஸம்யாதா நதீ³னத³ஸரோ(அ)ப்³த⁴ய꞉ |
தஸ்மாத்ஸர்வப்ரயத்னேன ஹ்யஶ்வத்த²ம் ஸம்ஶ்ரயேத்³பு³த⁴꞉ || 5 ||

த்வம் க்ஷீர்யப²லகஶ்சைவ ஶீதலஶ்ச வனஸ்பதே |
த்வாமாராத்⁴ய நரோ விந்த்³யாதை³ஹிகாமுஷ்மிகம் ப²லம் || 6 ||

சலத்³த³லாய வ்ருக்ஷாய ஸர்வதா³ஶ்ரிதவிஷ்ணவே |
போ³தி⁴ஸத்த்வாய தே³வாய ஹ்யஶ்வத்தா²ய நமோ நம꞉ || 7 ||

அஶ்வத்த² யஸ்மாத்த்வயி வ்ருக்ஷராஜ
நாராயணஸ்திஷ்ட²தி ஸர்வகாலே |
அத²꞉ ஶ்ருதஸ்த்வம் ஸததம் தரூணாம்
த⁴ன்யோ(அ)ஸி சாரிஷ்டவினாஶகோ(அ)ஸி || 8 ||

க்ஷீரத³ஸ்த்வம் ச யேனேஹ யேன ஶ்ரீஸ்த்வாம் நிஷேவதே |
ஸத்யேன தேன வ்ருக்ஷேந்த்³ர மாமபி ஶ்ரீர்னிஷேவதாம் || 9 ||

ஏகாத³ஶாத்மா ருத்³ரோ(அ)ஸி வஸுனாத²ஶிரோமணி꞉ |
நாராயணோ(அ)ஸி தே³வானாம் வ்ருக்ஷராஜோ(அ)ஸி பிப்பல || 10 ||

அக்³னிக³ர்ப⁴꞉ ஶமீக³ர்போ⁴ தே³வக³ர்ப⁴꞉ ப்ரஜாபதி꞉ |
ஹிரண்யக³ர்போ⁴ பூ⁴க³ர்போ⁴ யஜ்ஞக³ர்போ⁴ நமோ(அ)ஸ்து தே || 11 ||

ஆயுர்ப³லம் யஶோ வர்ச꞉ ப்ரஜா꞉ பஶுவஸூனி ச |
ப்³ரஹ்மஜ்ஞானம் ச மேதா⁴ம் ச த்வம் நோ தே³ஹி வனஸ்பதே || 12 ||

ஸததம் வருணோ ரக்ஷேத் த்வாமாராத்³வ்ருஷ்டிராஶ்ரயேத் |
பரிதஸ்த்வாம் நிஷேவந்தாம் த்ருணானி ஸுக²மஸ்து தே || 13 ||

அக்ஷிஸ்பந்த³ம் பு⁴ஜஸ்பந்த³ம் து³ஸ்ஸ்வப்னம் து³ர்விசிந்தனம் |
ஶத்ரூணாம் ஸமுத்தா²னம் ஹ்யஶ்வத்த² ஶமய ப்ரபோ⁴ || 14 ||

அஶ்வத்தா²ய வரேண்யாய ஸர்வைஶ்வர்ய ப்ரதா³யினே |
நமோ து³ஸ்ஸ்வப்னநாஶாய ஸுஸ்வப்னப²லதா³யினே || 15 ||

மூலதோ ப்³ரஹ்மரூபாய மத்⁴யதோ விஷ்ணுரூபிணே |
அக்³ரத꞉ ஶிவரூபாய வ்ருக்ஷராஜாய தே நம꞉ || 16 ||

யம் த்³ருஷ்ட்வா முச்யதே ரோகை³꞉ ஸ்ப்ருஷ்ட்வா பாபை꞉ ப்ரமுச்யதே |
யதா³ஶ்ரயாச்சிரஞ்ஜீவீ தமஶ்வத்த²ம் நமாம்யஹம் || 17 ||

அஶ்வத்த² ஸுமஹாபா⁴க³ ஸுப⁴க³ ப்ரியத³ர்ஶன |
இஷ்டகாமாம்ஶ்ச மே தே³ஹி ஶத்ருப்⁴யஸ்து பராப⁴வம் || 18 ||

ஆயு꞉ ப்ரஜாம் த⁴னம் தா⁴ன்யம் ஸௌபா⁴க்³யம் ஸர்வஸம்பத³ம் |
தே³ஹி தே³வ மஹாவ்ருக்ஷ த்வாமஹம் ஶரணம் க³த꞉ || 19 ||

ருக்³யஜுஸ்ஸாமமந்த்ராத்மா ஸர்வரூபீ பராத்பர꞉ |
அஶ்வத்தோ² வேத³மூலோ(அ)ஸௌ ருஷிபி⁴꞉ ப்ரோச்யதே ஸதா³ || 20 ||

ப்³ரஹ்மஹா கு³ருஹா சைவ த³ரித்³ரோ வ்யாதி⁴பீடி³த꞉ |
ஆவ்ருத்த்ய லக்ஷஸங்க்²யம் தத் ஸ்தோத்ரமேதத்ஸுகீ² ப⁴வேத் || 21 ||

ப்³ரஹ்மசாரீ ஹவிர்ஹ்யாஶீ த்வத³ஶ்ஶாயீ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ |
பாபோபஹதசித்தோபி வ்ரதமேதத்ஸமாசரேத் || 22 ||

ஏகஹஸ்தம் த்³விஹஸ்தம் வா குர்யாத்³கோ³மயலேபனம் |
அர்சேத்புருஷஸூக்தேன ப்ரணவேன விஶேஷத꞉ || 23 ||

மௌனீ ப்ரத³க்ஷிணம் குர்யாத்ப்ராகு³க்தப²லபா⁴க்³ப⁴வேத் |
விஷ்ணோர்னாமஸஹஸ்ரேண ஹ்யச்யுதஸ்யாபி கீர்தனாத் || 24 ||

பதே³ பதா³ந்தரம் க³த்வா கரசேஷ்டாவிவர்ஜித꞉ |
வாசா ஸ்தோத்ரம் மனோ த்⁴யானே சதுரங்க³ம் ப்ரத³க்ஷிணம் || 25 ||

அஶ்வத்த²꞉ ஸ்தா²பிதோ யேன தத்குலம் ஸ்தா²பிதம் தத꞉ |
த⁴னாயுஷாம் ஸம்ருத்³தி⁴ஸ்து நரகாத்தாரயேத்பித்ரூன் || 26 ||

அஶ்வத்த²மூலமாஶ்ரித்ய ஶாகான்னோத³கதா³னத꞉ |
ஏகஸ்மின் போ⁴ஜிதே விப்ரே கோடிப்³ராஹ்மணபோ⁴ஜனம் || 27 ||

அஶ்வத்த²மூல மாஶ்ரித்ய ஜபஹோமஸுரார்சனாத் |
அக்ஷயம் ப²லமாப்னோதி ப்³ரஹ்மணோ வசனம் ததா² || 28 ||

ஏவமாஶ்வாஸிதோ(அ)ஶ்வத்த²꞉ ஸதா³ஶ்வாஸாய கல்பதே |
யஜ்ஞார்த²ம் சே²தி³தே(அ)ஶ்வத்தே² ஹ்யக்ஷயம் ஸ்வர்க³மாப்னுயாத் || 29 ||

சி²ன்னோ யேன வ்ருதா²(அ)ஶ்வத்த²ஶ்சே²தி³தா꞉ பித்ருதே³வதா꞉ |
அஶ்வத்த²꞉ பூஜிதோ யத்ர பூஜிதா꞉ ஸர்வதே³வதா꞉ || 30 ||

இதி ஶ்ரீ ப்³ரஹ்ம நாரத³ ஸம்வாதே³ அஶ்வத்த² ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்


மேலும் விவித⁴ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed