Aranya Kanda Sarga 23 – அரண்யகாண்ட³ த்ரயோவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (23)


॥ உத்பாதத³ர்ஶநம் ॥

தஸ்மிந் யாதே ஜநஸ்தா²நாத³ஶிவம் ஶோணிதோத³கம் ।
அப்⁴யவர்ஷந்மஹாமேக⁴ஸ்துமுலோ க³ர்த³பா⁴ருண꞉ ॥ 1 ॥

நிபேதுஸ்துரகா³ஸ்தஸ்ய ரத²யுக்தா மஹாஜவா꞉ ।
ஸமே புஷ்பசிதே தே³ஶே ராஜமார்கே³ யத்³ருச்ச²யா ॥ 2 ॥

ஶ்யாமம் ருதி⁴ரபர்யந்தம் ப³பூ⁴வ பரிவேஷணம் ।
அலாதசக்ரப்ரதிமம் பரிக்³ருஹ்ய தி³வாகரம் ॥ 3 ॥

ததோ த்⁴வஜமுபாக³ம்ய ஹேமத³ண்ட³ம் ஸமுச்ச்²ரிதம் ।
ஸமாக்ரம்ய மஹாகாயஸ்தஸ்தௌ² க்³ருத்⁴ர꞉ ஸுதா³ருண꞉ ॥ 4 ॥

ஜநஸ்தா²நஸமீபே து ஸமாக³ம்ய க²ரஸ்வநா꞉ ।
விஸ்வராந்விவிதா⁴ம்ஶ்சக்ருர்மாம்ஸாதா³ ம்ருக³பக்ஷிண꞉ ॥ 5 ॥

வ்யாஜஹ்ருஶ்ச ப்ரதீ³ப்தாயாம் தி³ஶி வை பை⁴ரவஸ்வநம் ।
அஶிவம் யாதுதா⁴நாநாம் ஶிவா கோ⁴ரா மஹாஸ்வநா꞉ ॥ 6 ॥

ப்ரபி⁴ந்நகி³ரிஸங்காஶாஸ்தோயஶோணிததா⁴ரிண꞉ ।
ஆகாஶம் தத³நாகாஶம் சக்ருர்பீ⁴மா ப³லாஹகா꞉ ॥ 7 ॥

ப³பூ⁴வ திமிரம் கோ⁴ரமுத்³த⁴தம் ரோமஹர்ஷணம் ।
தி³ஶோ வா விதி³ஶோ வா(அ)பி ந ச வ்யக்தம் சகாஶிரே ॥ 8 ॥

க்ஷதஜார்த்³ரஸவர்ணாபா⁴ ஸந்த்⁴யா காலம் விநா ப³பௌ⁴ ।
க²ரஸ்யாபி⁴முகா² நேது³ஸ்ததா³ கோ⁴ரம்ருகா³꞉ க²கா³꞉ ॥ 9 ॥

கங்ககோ³மாயுக்³ருத்⁴ராஶ்ச சுக்ருஶுர்ப⁴யஶம்ஸிந꞉ ।
நித்யாஶுப⁴கரா யுத்³தே⁴ ஶிவா கோ⁴ரநித³ர்ஶநா꞉ ॥ 10 ॥

நேது³ர்ப³லஸ்யாபி⁴முக²ம் ஜ்வாலோத்³கா³ரிபி⁴ராநநை꞉ ।
கப³ந்த⁴꞉ பரிகா⁴பா⁴ஸோ த்³ருஶ்யதே பா⁴ஸ்கராந்திகே ॥ 11 ॥

ஜக்³ராஹ ஸூர்யம் ஸ்வர்பா⁴நுரபர்வணி மஹாக்³ரஹ꞉ ।
ப்ரவாதி மாருத꞉ ஶீக்⁴ரம் நிஷ்ப்ரபோ⁴(அ)பூ⁴த்³தி³வாகர꞉ ॥ 12 ॥

உத்பேதுஶ்ச விநா ராத்ரிம் தாரா꞉ க²த்³யோதஸப்ரபா⁴꞉ ।
ஸம்லீநமீநவிஹகா³ ளிந்ய꞉ ஶுஷ்கபங்கஜா꞉ ॥ 13 ॥

தஸ்மிந் க்ஷணே ப³பூ⁴வுஶ்ச விநா புஷ்பப²லைர்த்³ருமா꞉ ।
உத்³தூ⁴தஶ்ச விநா வாதம் ரேணுர்ஜலத⁴ராருண꞉ ॥ 14 ॥

வீசீகூசீதி வாஶ்யந்த்யோ ப³பூ⁴வுஸ்தத்ர ஶாரிகா꞉ ।
உல்காஶ்சாபி ஸநிர்கா⁴தா நிபேதுர்கோ⁴ரத³ர்ஶநா꞉ ॥ 15 ॥

ப்ரசசால மஹீ ஸர்வா ஸஶைலவநகாநநா ।
க²ரஸ்ய ச ரத²ஸ்த²ஸ்ய நர்த³மாநஸ்ய தீ⁴மத꞉ ॥ 16 ॥

ப்ராகம்பத பு⁴ஜ꞉ ஸவ்ய꞉ ஸ்வரஶ்சாஸ்யாவஸஜ்ஜத ।
ஸாஸ்ரா ஸம்பத்³யதே த்³ருஷ்டி꞉ பஶ்யமாநஸ்ய ஸர்வத꞉ ॥ 17 ॥

லலாடே ச ருஜா ஜாதா ந ச மோஹாந்ந்யவர்தத ।
தாந் ஸமீக்ஷ்ய மஹோத்பாதாநுத்தி²தாந்ரோமஹர்ஷணாந் ॥ 18 ॥

அப்³ரவீத்³ராக்ஷஸாந் ஸர்வாந் ப்ரஹஸந் ஸ க²ரஸ்ததா³ ।
மஹோத்பாதாநிமாந் ஸர்வாநுத்தி²தாந் கோ⁴ரத³ர்ஶநாந் ॥ 19 ॥

ந சிந்தயாம்யஹம் வீர்யாத்³ப³லவாந் து³ர்ப³லாநிவ ।
தாரா அபி ஶரைஸ்தீக்ஷ்ணை꞉ பாதயாமி நப⁴꞉ஸ்த²லாத் ॥ 20 ॥

ம்ருத்யும் மரணத⁴ர்மேண ஸங்க்ருத்³தோ⁴ யோஜயாம்யஹம் ।
ராக⁴வம் தம் ப³லோத்ஸிக்தம் ப்⁴ராதரம் சாஸ்ய லக்ஷ்மணம் ॥ 21 ॥

அஹத்வா ஸாயகைஸ்தீக்ஷ்ணைர்நோபாவர்திதுமுத்ஸஹே ।
ஸகாமா ப⁴கி³நீ மே(அ)ஸ்து பீத்வா து ருதி⁴ரம் தயோ꞉ ॥ 22 ॥

யந்நிமித்தஸ்து ராமஸ்ய லக்ஷ்மணஸ்ய விபர்யய꞉ ।
ந க்வசித்ப்ராப்தபூர்வோ மே ஸம்யுகே³ஷு பராஜய꞉ ॥ 23 ॥

யுஷ்மாகமேதத்ப்ரத்யக்ஷம் நாந்ருதம் கத²யாம்யஹம் ।
தே³வராஜமபி க்ருத்³தோ⁴ மத்தைராவதயாயிநம் ॥ 24 ॥

வஜ்ரஹஸ்தம் ரணே ஹந்யாம் கிம் புநஸ்தௌ குமாநுஷௌ ।
ஸா தஸ்ய க³ர்ஜிதம் ஶ்ருத்வா ராக்ஷஸஸ்ய மஹாசமூ꞉ ॥ 25 ॥

ப்ரஹர்ஷமதுலம் லேபே⁴ ம்ருத்யுபாஶாவபாஶிதா ।
ஸமீயுஶ்ச மஹாத்மாநோ யுத்³த⁴த³ர்ஶநகாங்க்ஷிண꞉ ॥ 26 ॥

ருஷயோ தே³வக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸித்³தா⁴ஶ்ச ஸஹ சாரணை꞉ ।
ஸமேத்ய சோசு꞉ ஸஹிதாஸ்தே(அ)ந்யோந்யம் புண்யகர்மண꞉ ॥ 27 ॥

ஸ்வஸ்தி கோ³ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ(அ)ஸ்து லோகாநாம் யே(அ)பி⁴ஸங்க³தா꞉ ।
ஜயதாம் ராக⁴வ꞉ ஸங்க்²யே பௌலஸ்த்யாந் ரஜநீசராந் ॥ 28 ॥

சக்ரஹஸ்தோ யதா² யுத்³தே⁴ ஸர்வாநஸுரபுங்க³வாந் ।
ஏதச்சாந்யச்ச ப³ஹுஶோ ப்³ருவாணா꞉ பரமர்ஷய꞉ ॥ 29 ॥

ஜாதகௌதூஹலாஸ்தத்ர விமாநஸ்தா²ஶ்ச தே³வதா꞉ ।
த³த்³ருஶுர்வாஹிநீம் தேஷாம் ராக்ஷஸாநாம் க³தாயுஷாம் ॥ 30 ॥

ரதே²ந து க²ரோ வேகா³து³க்³ரஸைந்யோ விநி꞉ஸ்ருத꞉ ।
தம் த்³ருஷ்ட்வா ராக்ஷஸம் பூ⁴யோ ராக்ஷஸாஶ்ச விநி꞉ஸ்ருதா꞉ ॥ 31 ॥

ஶ்யேநகா³மீ ப்ருது²க்³ரீவோ யஜ்ஞஶத்ருர்விஹங்க³ம꞉ ।
து³ர்ஜய꞉ கரவீராக்ஷ꞉ பருஷ꞉ காலகார்முக꞉ ॥ 32 ॥

மேக⁴மாலீ மஹாமாலீ ஸர்பாஸ்யோ ருதி⁴ராஶந꞉ ।
த்³வாத³ஶைதே மஹாவீர்யா꞉ ப்ரதஸ்து²ரபி⁴த꞉ க²ரம் ॥ 33 ॥

மஹாகபால꞉ ஸ்தூ²லாக்ஷ꞉ ப்ரமாதீ² த்ரிஶிராஸ்ததா² ।
சத்வார ஏதே ஸேநாந்யோ தூ³ஷணம் ப்ருஷ்ட²தோ யயு꞉ ॥ 34 ॥

ஸா பீ⁴மவேகா³ ஸமராபி⁴காமா
மஹாப³லா ராக்ஷஸவீரஸேநா ।
தௌ ராஜபுத்ரௌ ஸஹஸா(அ)ப்⁴யுபேதா
மாலா க்³ரஹாணாமிவ சந்த்³ரஸூர்யௌ ॥ 35 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அரண்யகாண்டே³ த்ரயோவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 23 ॥


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed