Aranya Kanda Sarga 19 – அரண்யகாண்ட³ ஏகோநவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (19)


॥ க²ரக்ரோத⁴꞉ ॥

தாம் ததா² பதிதாம் த்³ருஷ்ட்வா விரூபாம் ஶோணிதோக்ஷிதாம் ।
ப⁴கி³நீம் க்ரோத⁴ஸந்தப்த꞉ க²ர꞉ பப்ரச்ச² ராக்ஷஸ꞉ ॥ 1 ॥

உத்திஷ்ட² தாவதா³க்²யாஹி ப்ரமோஹம் ஜஹி ஸம்ப்⁴ரமம் ।
வ்யக்தமாக்²யாஹி கேந த்வமேவம்ரூபா விரூபிதா ॥ 2 ॥

க꞉ க்ருஷ்ணஸர்பமாஸீநமாஶீவிஷமநாக³ஸம் ।
துத³த்யபி⁴ஸமாபந்நமங்கு³ல்யக்³ரேண லீலயா ॥ 3 ॥

க꞉ காலபாஶமாஸஜ்ய கண்டே² மோஹாந்ந பு³த்⁴யதே ।
யஸ்த்வாமத்³ய ஸமாஸாத்³ய பீதவாந் விஷமுத்தமம் ॥ 4 ॥

ப³லவிக்ரமஸம்பந்நா காமகா³ காமரூபிணீ ।
இமாமவஸ்தா²ம் நீதா த்வம் கேநாந்தகஸமா க³தா ॥ 5 ॥

தே³வக³ந்த⁴ர்வபூ⁴தாநாம்ருஷீணாம் ச மஹாத்மநாம் ।
கோ(அ)யமேவம் விரூபாம் த்வாம் மஹாவீர்யஶ்சகார ஹ ॥ 6 ॥

ந ஹி பஶ்யாம்யஹம் லோகே ய꞉ குர்யாந்மம விப்ரியம் ।
அந்தரேண ஸஹஸ்ராக்ஷம் மஹேந்த்³ரம் பாகஶாஸநம் ॥ 7 ॥

அத்³யாஹம் மார்க³ணை꞉ ப்ராணாநாதா³ஸ்யே ஜீவிதாந்தகை꞉ ।
ஸலிலே க்ஷீரமாஸக்தம் நிஷ்பிப³ந்நிவ ஸாரஸ꞉ ॥ 8 ॥

நிஹதஸ்ய மயா ஸங்க்²யே ஶரஸங்க்ருத்தமர்மண꞉ ।
ஸபே²நம் ருதி⁴ரம் ரக்தம் மேதி³நீ கஸ்ய பாஸ்யதி ॥ 9 ॥

கஸ்ய பத்ரரதா²꞉ காயாந்மாம்ஸமுத்க்ருத்ய ஸங்க³தா꞉ ।
ப்ரஹ்ருஷ்டா ப⁴க்ஷயிஷ்யந்தி நிஹதஸ்ய மயா ரணே ॥ 10 ॥

தம் ந தே³வா ந க³ந்த⁴ர்வா ந பிஶாசா ந ராக்ஷஸா꞉ ।
மயாபக்ருஷ்டம் க்ருபணம் ஶக்தாஸ்த்ராதுமிஹாஹவே ॥ 11 ॥

உபலப்⁴ய ஶநை꞉ ஸஞ்ஜ்ஞாம் தம் மே ஶம்ஸிதுமர்ஹஸி ।
யேந த்வம் து³ர்விநீதேந வநே விக்ரம்ய நிர்ஜிதா ॥ 12 ॥

இதி ப்⁴ராதுர்வச꞉ ஶ்ருத்வா க்ருத்³த⁴ஸ்ய ச விஶேஷத꞉ ।
தத꞉ ஶூர்பணகா² வாக்யம் ஸபா³ஷ்பமித³மப்³ரவீத் ॥ 13 ॥

தருணௌ ரூபஸம்பந்நௌ ஸுகூமாரௌ மஹாப³லௌ ।
புண்ட³ரீகவிஶாலாக்ஷௌ சீரக்ருஷ்ணாஜிநாம்ப³ரௌ ॥ 14 ॥

ப²லமூலாஶநௌ தா³ந்தௌ தாபஸௌ த⁴ர்மசாரிணௌ ।
புத்ரௌ த³ஶரத²ஸ்யாஸ்தாம் ப்⁴ராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ॥ 15 ॥

க³ந்த⁴ர்வராஜப்ரதிமௌ பார்தி²வவ்யஞ்ஜநாந்விதௌ ।
தே³வௌ வா மாநுஷௌ வா தௌ ந தர்கயிதுமுத்ஸஹே ॥ 16 ॥

தருணீ ரூபஸம்பந்நா ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா ।
த்³ருஷ்டா தத்ர மயா நாரீ தயோர்மத்⁴யே ஸுமத்⁴யமா ॥ 17 ॥

தாப்⁴யாமுபா⁴ப்⁴யாம் ஸம்பூ⁴ய ப்ரமதா³மதி⁴க்ருத்ய தாம் ।
இமாமவஸ்தா²ம் நீதாஹம் யதா²நாதா²ஸதீ ததா² ॥ 18 ॥

தஸ்யாஶ்சாந்ருஜுவ்ருத்தாயாஸ்தயோஶ்ச ஹதயோரஹம் ।
ஸபே²நம் பாதுமிச்சா²மி ருதி⁴ரம் ரணமூர்த⁴நி ॥ 19 ॥

ஏஷ மே ப்ரத²ம꞉ காம꞉ க்ருதஸ்தாத த்வயா ப⁴வேத் ।
தஸ்யாஸ்தயோஶ்ச ருதி⁴ரம் பிபே³யமஹமாஹவே ॥ 20 ॥

இதி தஸ்யாம் ப்³ருவாணாயாம் சதுர்த³ஶ மஹாப³லாந் ।
வ்யாதி³தே³ஶ க²ர꞉ க்ருத்³தோ⁴ ராக்ஷஸாநந்தகோபமாந் ॥ 21 ॥

மாநுஷௌ ஶஸ்த்ரஸம்பந்நௌ சீரக்ருஷ்ணாஜிநாம்ப³ரௌ ।
ப்ரவிஷ்டௌ த³ண்ட³காரண்யம் கோ⁴ரம் ப்ரமத³யா ஸஹ ॥ 22 ॥

தௌ ஹத்வா தாம் ச து³ர்வ்ருத்தாமபாவர்திதுமர்ஹத² ।
இயம் ச ருதி⁴ரம் தேஷாம் ப⁴கி³நீ மம பாஸ்யதி ॥ 23 ॥

மநோரதோ²(அ)யமிஷ்டோ(அ)ஸ்யா ப⁴கி³ந்யா மம ராக்ஷஸா꞉ ।
ஶீக்⁴ரம் ஸம்பாத்³யதாம் தௌ ச ப்ரமத்²ய ஸ்வேந தேஜஸா ॥ 24 ॥

யுஷ்மாபி⁴ர்நிர்ஹதௌ த்³ருஷ்ட்வா தாவுபௌ⁴ ப்⁴ராதரௌ ரணே ।
இயம் ப்ரஹ்ருஷ்டா முதி³தா ருதி⁴ரம் யுதி⁴ பாஸ்யதி ॥ 25 ॥

இதி ப்ரதிஸமாதி³ஷ்டா ராக்ஷஸாஸ்தே சதுர்த³ஶ ।
தத்ர ஜக்³முஸ்தயா ஸார்த⁴ம் க⁴நா வாதேரிதா யதா² ॥ 26 ॥

ததஸ்து தே தம் ஸமுத³க்³ரதேஜஸம்
ததா²பி தீக்ஷ்ணப்ரத³ரா நிஶாசரா꞉ ।
ந ஶேகுரேநம் ஸஹஸா ப்ரமர்தி³தும்
வநத்³விபா தீ³ப்தமிவாக்³நிமுத்தி²தம் ॥ 27 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அரண்யகாண்டே³ ஏகோநவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 19 ॥


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed