Aranya Kanda Sarga 18 – அரண்யகாண்ட³ அஷ்டாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (18)


॥ ஶூர்பணகா²விரூபணம் ॥

தாத꞉ ஶூர்பணகா²ம் ராம꞉ காமபாஶாவபாஶிதாம் ।
ஸ்வச்ச²யா ஶ்லக்ஷ்ணயா வாசா ஸ்மிதபூர்வமதா²ப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

க்ருததா³ரோ(அ)ஸ்மி ப⁴வதி பா⁴ர்யேயம் த³யிதா மம ।
த்வத்³விதா⁴நாம் து நாரீணாம் ஸுது³꞉கா² ஸஸபத்நதா ॥ 2 ॥

அநுஜஸ்த்வேஷ மே ப்⁴ராதா ஶீலவாந் ப்ரியத³ர்ஶந꞉ ।
ஶ்ரீமாநக்ருததா³ரஶ்ச லக்ஷ்மணோ நாம வீர்யவாந் ॥ 3 ॥

அபூர்வீ பா⁴ர்யயா சார்தீ² தருண꞉ ப்ரியத³ர்ஶந꞉ ।
அநுரூபஶ்ச தே ப⁴ர்தா ரூபஸ்யாஸ்ய ப⁴விஷ்யதி ॥ 4 ॥

ஏநம் ப⁴ஜ விஶாலாக்ஷி ப⁴ர்தாரம் ப்⁴ராதரம் மம ।
அஸபத்நா வராரோஹே மேருமர்கப்ரபா⁴ யதா² ॥ 5 ॥

இதி ராமேண ஸா ப்ரோக்தா ராக்ஷஸீ காமமோஹிதா ।
விஸ்ருஜ்ய ராமம் ஸஹஸா ததோ லக்ஷ்மணமப்³ரவீத் ॥ 6 ॥

அஸ்ய ரூபஸ்ய தே யுக்தா பா⁴ர்யா(அ)ஹம் வரவர்ணிநீ ।
மயா ஸஹ ஸுக²ம் ஸர்வாந் த³ண்ட³காந் விசரிஷ்யஸி ॥ 7 ॥

ஏவமுக்தஸ்து ஸௌமித்ரீ ராக்ஷஸ்யா வாக்யகோவித³꞉ ।
தத꞉ ஶூர்பணகீ²ம் ஸ்மித்வா லக்ஷ்மணோ யுக்தமப்³ரவீத் ॥ 8 ॥

கத²ம் தா³ஸஸ்ய மே தா³ஸீ பா⁴ர்யா ப⁴விதுமிச்ச²ஸி ।
ஸோ(அ)ஹமார்யேண பரவாந் ப்⁴ராத்ரா கமலவர்ணிநீ ॥ 9 ॥

ஸம்ருத்³தா⁴ர்த²ஸ்ய ஸித்³தா⁴ர்தா² முதி³தாமலவர்ணிநீ ।
ஆர்யஸ்ய த்வம் விஶாலாக்ஷி பா⁴ர்யா ப⁴வ யவீயஸீ ॥ 10 ॥

ஏநாம் விரூபாமஸதீம் கராளாம் நிர்ணதோத³ரீம் ।
பா⁴ர்யாம் வ்ருத்³தா⁴ம் பரித்யஜ்ய த்வாமேவைஷ ப⁴ஜிஷ்யதி ॥ 11 ॥

கோ ஹி ரூபமித³ம் ஶ்ரேஷ்ட²ம் ஸந்த்யஜ்ய வரவர்ணிநி ।
மாநுஷீஷு வராரோஹே குர்யாத்³பா⁴வம் விசக்ஷண꞉ ॥ 12 ॥

இதி ஸா லக்ஷ்மணேநோக்தா கராளா நிர்ணதோத³ரீ ।
மந்யதே தத்³வசஸ்தத்²யம் பரிஹாஸாவிசக்ஷணா ॥ 13 ॥

ஸா ராமம் பர்ணஶாலாயாமுபவிஷ்டம் பரந்தபம் ।
ஸீதயா ஸஹ து³ர்த⁴ர்ஷமப்³ரவீத் காமமோஹிதா ॥ 14 ॥

ஏநாம் விரூபாமஸதீம் கராளாம் நிர்ணதோத³ரீம் ।
வ்ருத்³தா⁴ம் பா⁴ர்யாமவஷ்டப்⁴ய மாம் ந த்வம் ப³ஹுமந்யஸே ॥ 15 ॥

அத்³யேமாம் ப⁴க்ஷயிஷ்யாமி பஶ்யதஸ்தவ மாநுஷீம் ।
த்வயா ஸஹ சரிஷ்யாமி நி꞉ஸபத்நா யதா²ஸுக²ம் ॥ 16 ॥

இத்யுக்த்வா ம்ருக³ஶாபா³க்ஷீமலாதஸத்³ருஶேக்ஷணா ।
அப்⁴யதா⁴வத் ஸுஸங்க்ருத்³தா⁴ மஹோல்கா ரோஹிணீமிவ ॥ 17 ॥

தாம் ம்ருத்யுபாஶப்ரதிமாமாபதந்தீம் மஹாப³ல꞉ ।
நிக்³ருஹ்ய ராம꞉ குபிதஸ்ததோ லக்ஷ்மணமப்³ரவீத் ॥ 18 ॥

க்ரூரைரநார்யை꞉ ஸௌமித்ரே பரிஹாஸ꞉ கத²ஞ்சந ।
ந கார்ய꞉ பஶ்ய வைதே³ஹீம் கத²ஞ்சித் ஸௌம்ய ஜீவதீம் ॥ 19 ॥

இமாம் விரூபாமஸதீமதிமத்தாம் மஹோத³ரீம் ।
ராக்ஷஸீம் புருஷவ்யாக்⁴ர விரூபயிதுமர்ஹஸி ॥ 20 ॥

இத்யுக்தோ லக்ஷ்மணஸ்தஸ்யா꞉ க்ருத்³தோ⁴ ராமஸ்ய பார்ஶ்வத꞉ ।
உத்³த்⁴ருத்ய க²ட்³க³ம் சிச்சே²த³ கர்ணநாஸம் மஹாப³ல꞉ ॥ 21 ॥

நிக்ருத்தகர்ணநாஸா து விஸ்வரம் ஸா விநத்³ய ச ।
யதா²க³தம் ப்ரது³த்³ராவ கோ⁴ரா ஶூர்பணகா² வநம் ॥ 22 ॥

ஸா விரூபா மஹாகோ⁴ரா ராக்ஷஸீ ஶோணிதோக்ஷிதா ।
நநாத³ விவிதா⁴ந்நாதா³ந் யதா² ப்ராவ்ருஷி தோயத³꞉ ॥ 23 ॥

ஸா விக்ஷரந்தீ ருதி⁴ரம் ப³ஹுதா⁴ கோ⁴ரத³ர்ஶநா ।
ப்ரக்³ருஹ்ய பா³ஹூ க³ர்ஜந்தீ ப்ரவிவேஶ மஹாவநம் ॥ 24 ॥

ததஸ்து ஸா ராக்ஷஸஸங்க⁴ஸம்வ்ருதம்
க²ரம் ஜநஸ்தா²நக³தம் விரூபிதா ।
உபேத்ய தம் ப்⁴ராதரமுக்³ரத³ர்ஶநம்
பபாத பூ⁴மௌ க³க³நாத்³யதா²(அ)ஶநி꞉ ॥ 25 ॥

தத꞉ ஸபா⁴ர்யம் ப⁴யமோஹமூர்சி²தா
ஸலக்ஷ்மணம் ராக⁴வமாக³தம் வநம் ।
விரூபணம் சாத்மநி ஶோணிதோக்ஷிதா
ஶஶம்ஸ ஸர்வம் ப⁴கி³நீ க²ரஸ்ய ஸா ॥ 26 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அரண்யகாண்டே³ அஷ்டாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 18 ॥


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed