Sri Narayana Kavacham – ஶ்ரீ நாராயண கவசம்


ராஜோவாச ।
யயா கு³ப்த꞉ ஸஹஸ்ராக்ஷ꞉ ஸவாஹாந் ரிபுஸைநிகாந் ।
க்ரீட³ந்நிவ விநிர்ஜித்ய த்ரிலோக்யா பு³பு⁴ஜே ஶ்ரியம் ॥ 1 ॥

ப⁴க³வம்ஸ்தந்மமாக்²யாஹி வர்ம நாராயணாத்மகம் ।
யதா²(ஆ)ததாயிந꞉ ஶத்ரூந் யேந கு³ப்தோ(அ)ஜயந்ம்ருதே⁴ ॥ 2 ॥

ஶ்ரீ ஶுக உவாச ।
வ்ருத꞉ புரோஹிதஸ்த்வாஷ்ட்ரோ மஹேந்த்³ராயாநுப்ருச்ச²தே ।
நாராயணாக்²யம் வர்மாஹ ததி³ஹைகமநா꞉ ஶ்ருணு ॥ 3 ॥

ஶ்ரீவிஶ்வரூப உவாச ।
தௌ⁴தாங்க்⁴ரிபாணிராசம்ய ஸபவித்ர உத³ங்முக²꞉ ।
க்ருதஸ்வாங்க³கரந்யாஸோ மந்த்ராப்⁴யாம் வாக்³யத꞉ ஶுசி꞉ ॥ 4 ॥

நாராயணமயம் வர்ம ஸந்நஹ்யேத்³ப⁴ய ஆக³தே ।
தை³வபூ⁴தாத்மகர்மப்⁴யோ நாராயணமய꞉ புமாந் ॥ 5 ॥

பாத³யோர்ஜாநுநோரூர்வோருத³ரே ஹ்ருத்³யதோ²ரஸி ।
முகே² ஶிரஸ்யாநுபூர்வ்யாதோ³ங்காராதீ³நி விந்யஸேத் ॥ 6 ॥

ஓம் நமோ நாராயணாயேதி விபர்யயமதா²பி வா ।
கரந்யாஸம் தத꞉ குர்யாத்³த்³வாத³ஶாக்ஷரவித்³யயா ॥ 7 ॥

ப்ரணவாதி³யகாராந்தமங்கு³ல்யங்கு³ஷ்ட²பர்வஸு ।
ந்யஸேத்³த்⁴ருத³ய ஓங்காரம் விகாரமநு மூர்த⁴நி ॥ 8 ॥

ஷகாரம் து ப்⁴ருவோர்மத்⁴யே ணகாரம் ஶிக²யா ந்யஸேத் ।
வேகாரம் நேத்ரயோர்யுஞ்ஜ்யாந்நகாரம் ஸர்வஸந்தி⁴ஷு ॥ 9 ॥

மகாரமஸ்த்ரமுத்³தி³ஶ்ய மந்த்ரமூர்திர்ப⁴வேத்³பு³த⁴꞉ ।
ஸவிஸர்க³ம் ப²ட³ந்தம் தத்ஸர்வதி³க்ஷு விநிர்தி³ஶேத் ॥ 10 ॥

ஓம் விஷ்ணவே நம꞉ ॥

இத்யாத்மாநம் பரம் த்⁴யாயேத்³த்⁴யேயம் ஷட்ச²க்திபி⁴ர்யுதம் ।
வித்³யாதேஜஸ்தபோமூர்திமிமம் மந்த்ரமுதா³ஹரேத் ॥ 11 ॥

ஓம் ஹரிர்வித³த்⁴யாந்மம ஸர்வரக்ஷாம்
ந்யஸ்தாங்க்⁴ரிபத்³ம꞉ பதகே³ந்த்³ர ப்ருஷ்டே² ।
த³ராரிசர்மாஸிக³தே³ஷுசாப-
-பாஶாந்த³தா⁴நோ(அ)ஷ்டகு³ணோ(அ)ஷ்டபா³ஹு꞉ ॥ 12 ॥

ஜலேஷு மாம் ரக்ஷது மத்ஸ்யமூர்தி-
-ர்யாதோ³க³ணேப்⁴யோ வருணஸ்ய பாஶாத் ।
ஸ்த²லேஷு மாயாவடுவாமநோ(அ)வ்யா-
-த்த்ரிவிக்ரம꞉ கே²(அ)வது விஶ்வரூப꞉ ॥ 13 ॥

து³ர்கே³ஷ்வடவ்யாஜிமுகா²தி³ஷு ப்ரபு⁴꞉
பாயாந்ந்ருஸிம்ஹோ(அ)ஸுரயூத²பாரி꞉ ।
விமுஞ்சதோ யஸ்ய மஹாட்டஹாஸம்
தி³ஶோ விநேது³ர்ந்யபதம்ஶ்ச க³ர்பா⁴꞉ ॥ 14 ॥

ரக்ஷத்வஸௌ மாத்⁴வநி யஜ்ஞகல்ப꞉
ஸ்வத³ம்ஷ்ட்ரயோந்நீதத⁴ரோ வராஹ꞉ ।
ராமோ(அ)த்³ரிகூடேஷ்வத² விப்ரவாஸே
ஸலக்ஷ்மணோ(அ)வ்யாத்³ப⁴ரதாக்³ரஜோ(அ)ஸ்மாந் ॥ 15 ॥

மாமுக்³ரத⁴ர்மாத³கி²லாத்ப்ரமாதா³-
-ந்நாராயண꞉ பாது நரஶ்ச ஹாஸாத் ।
த³த்தஸ்த்வயோகா³த³த² யோக³நாத²꞉
பாயாத்³கு³ணேஶ꞉ கபில꞉ கர்மப³ந்தா⁴த் ॥ 16 ॥

ஸநத்குமாரோ(அ)வது காமதே³வா-
-த்³த⁴யாநநோ மாம் பதி² தே³வஹேலநாத் ।
தே³வர்ஷிவர்ய꞉ புருஷார்சநாந்தரா-
-த்கூர்மோ ஹரிர்மாம் நிரயாத³ஶேஷாத் ॥ 17 ॥

த⁴ந்வந்தரிர்ப⁴க³வாந்பாத்வபத்²யா-
-த்³த்³வந்த்³வாத்³ப⁴யாத்³ருஷபோ⁴ நிர்ஜிதாத்மா ।
யஜ்ஞஶ்ச லோகாத³வதாஜ்ஜநாந்தா-
-த்³ப³லோ க³ணாத்க்ரோத⁴வஶாத³ஹீந்த்³ர꞉ ॥ 18 ॥

த்³வைபாயநோ ப⁴க³வாநப்ரபோ³தா⁴-
-த்³பு³த்³த⁴ஸ்து பாஷண்ட³க³ணாத்ப்ரமாதா³த் ।
கல்கி꞉ கலே꞉ காலமலாத்ப்ரபாது
த⁴ர்மாவநாயோருக்ருதாவதார꞉ ॥ 19 ॥

மாம் கேஶவோ க³த³யா ப்ராதரவ்யா-
-த்³கோ³விந்த³ ஆஸங்க³வமாத்தவேணு꞉ ।
நாராயண꞉ ப்ராஹ்ண உதா³த்தஶக்தி-
-ர்மத்⁴யந்தி³நே விஷ்ணுரரீந்த்³ரபாணி꞉ ॥ 20 ॥

தே³வோ(அ)பராஹ்ணே மது⁴ஹோக்³ரத⁴ந்வா
ஸாயம் த்ரிதா⁴மாவது மாத⁴வோ மாம் ।
தோ³ஷே ஹ்ருஷீகேஶ உதார்த⁴ராத்ரே
நிஶீத² ஏகோ(அ)வது பத்³மநாப⁴꞉ ॥ 21 ॥

ஶ்ரீவத்ஸதா⁴மாராத்ர ஈஶ꞉
ப்ரத்யுஷ ஈஶோ(அ)ஸித⁴ரோ ஜநார்த³ந꞉ ।
தா³மோத³ரோ(அ)வ்யாத³நுஸந்த்⁴யம் ப்ரபா⁴தே
விஶ்வேஶ்வரோ ப⁴க³வாந்காலமூர்தி꞉ ॥ 22 ॥

சக்ரம் யுகா³ந்தாநலதிக்³மநேமி
ப்⁴ரமத்ஸமந்தாத்³ப⁴க³வத்ப்ரயுக்தம் ।
த³ந்த³க்³தி⁴ த³ந்த³க்³த்⁴யரிஸைந்யமாஶு
கக்ஷம் யதா² வாதஸகோ² ஹுதாஶ꞉ ॥ 23 ॥

க³தே³(அ)ஶநிஸ்பர்ஶநவிஸ்பு²லிங்கே³
நிஷ்பிண்டி⁴ நிஷ்பிண்ட்⁴யஜிதப்ரியாஸி ।
கூஷ்மாண்ட³வைநாயகயக்ஷரக்ஷோ
பூ⁴தக்³ரஹாம்ஶ்சூர்ணய சூர்ணயாரீந் ॥ 24 ॥

த்வம் யாதுதா⁴நப்ரமத²ப்ரேதமாத்ரு-
-பிஶாசவிப்ரக்³ரஹகோ⁴ரத்³ருஷ்டீந் ।
த³ரேந்த்³ர வித்³ராவய க்ருஷ்ணபூரிதோ
பீ⁴மஸ்வநோ(அ)ரேர்ஹ்ருத³யாநி கம்பயந் ॥ 25 ॥

த்வம் திக்³மதா⁴ராஸிவராரிஸைந்ய-
-மீஶப்ரயுக்தோ மம சி²ந்தி⁴ சி²ந்தி⁴ ।
சக்ஷூம்ஷி சர்மந் ஶதசந்த்³ர சா²த³ய
த்³விஷாமகோ⁴நாம் ஹர பாபசக்ஷுஷாம் ॥ 26 ॥

யந்நோ ப⁴யம் க்³ரஹேப்⁴யோ(அ)பூ⁴த்கேதுப்⁴யோ ந்ருப்⁴ய ஏவ ச ।
ஸரீஸ்ருபேப்⁴யோ த³ம்ஷ்ட்ரிப்⁴யோ பூ⁴தேப்⁴யோ(அ)கே⁴ப்⁴ய ஏவ ச ॥ 27 ॥

ஸர்வாண்யேதாநி ப⁴க³வந்நாமரூபாஸ்த்ரகீர்தநாத் ।
ப்ரயாந்து ஸங்க்ஷயம் ஸத்³யோ யே ந꞉ ஶ்ரேய꞉ப்ரதீபகா꞉ ॥ 28 ॥

க³ருடோ³ ப⁴க³வாந் ஸ்தோத்ரஸ்தோமஶ்ச²ந்தோ³மய꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
ரக்ஷத்வஶேஷக்ருச்ச்²ரேப்⁴யோ விஷ்வக்ஸேந꞉ ஸ்வநாமபி⁴꞉ ॥ 29 ॥

ஸர்வாபத்³ப்⁴யோ ஹரேர்நாமரூபயாநாயுதா⁴நி ந꞉ ।
பு³த்³தீ⁴ந்த்³ரியமந꞉ப்ராணாந்பாந்து பார்ஷத³பூ⁴ஷணா꞉ ॥ 30 ॥

யதா² ஹி ப⁴க³வாநேவ வஸ்துத꞉ ஸத³ஸச்ச யத் ।
ஸத்யேநாநேந ந꞉ ஸர்வே யாந்து நாஶமுபத்³ரவா꞉ ॥ 31 ॥

யதை²காத்ம்யாநுபா⁴வாநாம் விகல்பரஹித꞉ ஸ்வயம் ।
பூ⁴ஷணாயுத⁴லிங்கா³க்²யா த⁴த்தே ஶக்தீ꞉ ஸ்வமாயயா ॥ 32 ॥

தேநைவ ஸத்யமாநேந ஸர்வஜ்ஞோ ப⁴க³வாந் ஹரி꞉ ।
பாது ஸர்வை꞉ ஸ்வரூபைர்ந꞉ ஸதா³ ஸர்வத்ர ஸர்வக³꞉ ॥ 33 ॥

விதி³க்ஷு தி³க்ஷூர்த்⁴வமத⁴꞉ ஸமந்தா-
-த³ந்தர்ப³ஹிர்ப⁴க³வாந்நாரஸிம்ஹ꞉ ।
ப்ரஹாபயம்ˮல்லோகப⁴யம் ஸ்வநேந
ஸ்வதேஜஸா க்³ரஸ்தஸமஸ்ததேஜா꞉ ॥ 34 ॥

மக⁴வந்நித³மாக்²யாதம் வர்ம நாராயணாத்மகம் ।
விஜேஷ்யஸ்யஞ்ஜஸா யேந த³ம்ஶிதோ(அ)ஸுரயூத²பாந் ॥ 35 ॥

ஏதத்³தா⁴ரயமாணஸ்து யம் யம் பஶ்யதி சக்ஷுஷா ।
பதா³ வா ஸம்ஸ்ப்ருஶேத்ஸத்³ய꞉ ஸாத்⁴வஸாத்ஸ விமுச்யதே ॥ 36 ॥

ந குதஶ்சித்³ப⁴யம் தஸ்ய வித்³யாம் தா⁴ரயதோ ப⁴வேத் ।
ராஜத³ஸ்யுக்³ரஹாதி³ப்⁴யோ வ்யாத்⁴யாதி³ப்⁴யஶ்ச கர்ஹிசித் ॥ 37 ॥

இமாம் வித்³யாம் புரா கஶ்சித்கௌஶிகோ தா⁴ரயந் த்³விஜ꞉ ।
யோக³தா⁴ரணயா ஸ்வாங்க³ம் ஜஹௌ ஸ மருத⁴ந்வநி ॥ 38 ॥

தஸ்யோபரி விமாநேந க³ந்த⁴ர்வபதிரேகதா³ ।
யயௌ சித்ரரத²꞉ ஸ்த்ரீபி⁴ர்வ்ருதோ யத்ர த்³விஜக்ஷய꞉ ॥ 39 ॥

க³க³நாந்ந்யபதத்ஸத்³ய꞉ ஸவிமாநோ ஹ்யவாக்சி²ரா꞉ ।
ஸ வாலகி²ல்யவசநாத³ஸ்தீ²ந்யாதா³ய விஸ்மித꞉ ।
ப்ராப்ய ப்ராச்யாம் ஸரஸ்வத்யாம் ஸ்நாத்வா தா⁴ம ஸ்வமந்வகா³த் ॥ 40 ॥

ஶ்ரீஶுக உவாச ।
ய இத³ம் ஶ்ருணுயாத்காலே யோ தா⁴ரயதி சாத்³ருத꞉ ।
தம் நமஸ்யந்தி பூ⁴தாநி முச்யதே ஸர்வதோ ப⁴யாத் ॥ 41 ॥

ஏதாம் வித்³யாமதி⁴க³தோ விஶ்வரூபாச்ச²தக்ரது꞉ ।
த்ரைலோக்யலக்ஷ்மீம் பு³பு⁴ஜே விநிர்ஜித்ய ம்ருதே⁴(அ)ஸுராந் ॥ 42 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே ஷஷ்ட²ஸ்கந்தே⁴ நாராயணவர்மோபதே³ஶோ நாமாஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ।


மேலும் ஶ்ரீ விஷ்ணு ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed