Sri Mahalakshmi Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉


ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் மஹாலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் மந்த்ரலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் மாயாலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் மதிப்ரதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் மேதா⁴லக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் மோக்ஷலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் மஹீப்ரதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் வித்தலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் மித்ரலக்ஷ்ம்யை நம꞉ | 9

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் மது⁴லக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் காந்திலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கார்யலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கீர்திலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கரப்ரதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கன்யாலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கோஶலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் காவ்யலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் களாப்ரதா³யை நம꞉ | 18

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க³ஜலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க³ந்த⁴லக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்³ருஹலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கு³ணப்ரதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஜயலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஜீவலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஜயப்ரதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் தா³னலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் தி³வ்யலக்ஷ்ம்யை நம꞉ | 27

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் த்³வீபலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் த³யாப்ரதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் த⁴னலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் தே⁴னுலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் த⁴னப்ரதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் த⁴ர்மலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் தை⁴ர்யலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் த்³ரவ்யலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் த்⁴ருதிப்ரதா³யை நம꞉ | 36

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் நபோ⁴லக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் நாத³லக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் நேத்ரலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் நயப்ரதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் நாட்யலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் நீதிலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் நித்யலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் நிதி⁴ப்ரதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பூர்ணலக்ஷ்ம்யை நம꞉ | 45

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் புஷ்பலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பஶுப்ரதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் புஷ்டிலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பத்³மலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பூதலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ப்ரஜாப்ரதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ப்ராணலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ப்ரபா⁴லக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ப்ரஜ்ஞாலக்ஷ்ம்யை நம꞉ | 54

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ப²லப்ரதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பு³த⁴லக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பு³த்³தி⁴லக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ப³லலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ப³ஹுப்ரதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பா⁴க்³யலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் போ⁴க³லக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பு⁴ஜலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ப⁴க்திப்ரதா³யை நம꞉ | 63

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பா⁴வலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பீ⁴மலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பூ⁴ர்லக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பூ⁴ஷணப்ரதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ரூபலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ராஜ்யலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ராஜலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ரமாப்ரதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் வீரலக்ஷ்ம்யை நம꞉ | 72

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் வார்தி⁴கலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் வித்³யாலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் வரலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் வர்ஷலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் வனலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் வதூ⁴ப்ரதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் வர்ணலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் வஶ்யலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் வாக்³லக்ஷ்ம்யை நம꞉ | 81

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் வைப⁴வப்ரதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஶௌர்யலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஶாந்திலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஶக்திலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஶுப⁴ப்ரதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஶ்ருதிலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஶாஸ்த்ரலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஶ்ரீலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஶோப⁴னப்ரதா³யை நம꞉ | 90

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஸ்தி²ரலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஸித்³தி⁴லக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஸத்யலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஸுதா⁴ப்ரதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஸைன்யலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஸாமலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஸஸ்யலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஸுதப்ரதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஸாம்ராஜ்யலக்ஷ்ம்யை நம꞉ | 99

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஸல்லக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஹ்ரீலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஆட்⁴யலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஆயுர்லக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஆரோக்³யதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்ம்யை நம꞉ | 105


மேலும் 108, 300 & 1000 நாமாவள்யஃ பார்க்க. மேலும் ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed