Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ லக்ஷ்ம்யஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம்


( ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉ >> )

தே³வ்யுவாச ।
தே³வதே³வ மஹாதே³வ த்ரிகாலஜ்ஞ மஹேஶ்வர ।
கருணாகர தே³வேஶ ப⁴க்தாநுக்³ரஹகாரக ।
அஷ்டோத்தரஶதம் லக்ஷ்ம்யா꞉ ஶ்ரோதுமிச்சா²மி தத்த்வத꞉ ॥ 1 ॥

ஈஶ்வர உவாச ।
தே³வி ஸாது⁴ மஹாபா⁴கே³ மஹாபா⁴க்³யப்ரதா³யகம் ।
ஸர்வைஶ்வர்யகரம் புண்யம் ஸர்வபாபப்ரணாஶநம் ॥ 2 ॥

ஸர்வதா³ரித்³ர்யஶமநம் ஶ்ரவணாத்³பு⁴க்திமுக்தித³ம் ।
ராஜவஶ்யகரம் தி³வ்யம் கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரம் பரம் ॥ 3 ॥

து³ர்லப⁴ம் ஸர்வதே³வாநாம் சதுஷ்ஷஷ்டிகலாஸ்பத³ம் ।
பத்³மாதீ³நாம் வராந்தாநாம் விதீ⁴நாம் நித்யதா³யகம் ॥ 4 ॥

ஸமஸ்ததே³வஸம்ஸேவ்யமணிமாத்³யஷ்டஸித்³தி⁴த³ம் ।
கிமத்ர ப³ஹுநோக்தேந தே³வீப்ரத்யக்ஷதா³யகம் ॥ 5 ॥

தவ ப்ரீத்யாத்³ய வக்ஷ்யாமி ஸமாஹிதமநா꞉ ஶ்ர்ருணு ।
அஷ்டோத்தரஶதஸ்யாஸ்ய மஹாலக்ஷ்மீஸ்து தே³வதா ॥ 6 ॥

க்லீம் பீ³ஜபத³மித்யுக்தம் ஶக்திஸ்து பு⁴வநேஶ்வரீ ।
அங்க³ந்யாஸ꞉ கரந்யாஸ ஸ இத்யாதி³ ப்ரகீர்தித꞉ ॥ 7 ॥

த்⁴யாநம் –
வந்தே³ பத்³மகராம் ப்ரஸந்நவத³நாம் ஸௌபா⁴க்³யதா³ம் பா⁴க்³யதா³ம்
ஹஸ்தாப்⁴யாமப⁴யப்ரதா³ம் மணிக³ணைர்நாநாவிதை⁴ர்பூ⁴ஷிதாம் ।
ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரதா³ம் ஹரிஹரப்³ரஹ்மாதி³பி⁴꞉ ஸேவிதாம்
பார்ஶ்வே பங்கஜஶங்க²பத்³மநிதி⁴பி⁴ர்யுக்தாம் ஸதா³ ஶக்திபி⁴꞉ ॥

ஸரஸிஜநயநே ஸரோஜஹஸ்தே த⁴வளதராம்ஶுகக³ந்த⁴மால்யஶோபே⁴ ।
ப⁴க³வதி ஹரிவல்லபே⁴ மநோஜ்ஞே த்ரிபு⁴வநபூ⁴திகரி ப்ரஸீத³ மஹ்யம் ॥

ஓம் ப்ரக்ருதிம் விக்ருதிம் வித்³யாம் ஸர்வபூ⁴தஹிதப்ரதா³ம் ।
ஶ்ரத்³தா⁴ம் விபூ⁴திம் ஸுரபி⁴ம் நமாமி பரமாத்மிகாம் ॥ 1 ॥

வாசம் பத்³மாலயாம் பத்³மாம் ஶுசிம் ஸ்வாஹாம் ஸ்வதா⁴ம் ஸுதா⁴ம் ।
த⁴ந்யாம் ஹிரண்மயீம் லக்ஷ்மீம் நித்யபுஷ்டாம் விபா⁴வரீம் ॥ 2 ॥

அதி³திம் ச தி³திம் தீ³ப்தாம் வஸுதா⁴ம் வஸுதா⁴ரிணீம் ।
நமாமி கமலாம் காந்தாம் க்ஷமாம் க்ஷீரோத³ஸம்ப⁴வாம் ॥ 3 ॥
[*காமாக்ஷீம் க்ரோத⁴ஸம்ப⁴வாம்*]

அநுக்³ரஹபராம் பு³த்³தி⁴மநகா⁴ம் ஹரிவல்லபா⁴ம் ।
அஶோகாமம்ருதாம் தீ³ப்தாம் லோகஶோகவிநாஶிநீம் ॥ 4 ॥

நமாமி த⁴ர்மநிலயாம் கருணாம் லோகமாதரம் ।
பத்³மப்ரியாம் பத்³மஹஸ்தாம் பத்³மாக்ஷீம் பத்³மஸுந்த³ரீம் ॥ 5 ॥

பத்³மோத்³ப⁴வாம் பத்³மமுகீ²ம் பத்³மநாப⁴ப்ரியாம் ரமாம் ।
பத்³மமாலாத⁴ராம் தே³வீம் பத்³மிநீம் பத்³மக³ந்தி⁴நீம் ॥ 6 ॥

புண்யக³ந்தா⁴ம் ஸுப்ரஸந்நாம் ப்ரஸாதா³பி⁴முகீ²ம் ப்ரபா⁴ம் ।
நமாமி சந்த்³ரவத³நாம் சந்த்³ராம் சந்த்³ரஸஹோத³ரீம் ॥ 7 ॥

சதுர்பு⁴ஜாம் சந்த்³ரரூபாமிந்தி³ராமிந்து³ஶீதளாம் ।
ஆஹ்லாத³ஜநநீம் புஷ்டிம் ஶிவாம் ஶிவகரீம் ஸதீம் ॥ 8 ॥

விமலாம் விஶ்வஜநநீம் துஷ்டிம் தா³ரித்³ர்யநாஶிநீம் ।
ப்ரீதிபுஷ்கரிணீம் ஶாந்தாம் ஶுக்லமால்யாம்ப³ராம் ஶ்ரியம் ॥ 9 ॥

பா⁴ஸ்கரீம் பி³ல்வநிலயாம் வராரோஹாம் யஶஸ்விநீம் ।
வஸுந்த⁴ராமுதா³ராங்கா³ம் ஹரிணீம் ஹேமமாலிநீம் ॥ 10 ॥

த⁴நதா⁴ந்யகரீம் ஸித்³தி⁴ம் ஸ்ரைணஸௌம்யாம் ஶுப⁴ப்ரதா³ம் ।
ந்ருபவேஶ்மக³தாநந்தா³ம் வரளக்ஷ்மீம் வஸுப்ரதா³ம் ॥ 11 ॥

ஶுபா⁴ம் ஹிரண்யப்ராகாராம் ஸமுத்³ரதநயாம் ஜயாம் ।
நமாமி மங்க³ளாம் தே³வீம் விஷ்ணுவக்ஷ꞉ஸ்த²லஸ்தி²தாம் ॥ 12 ॥

விஷ்ணுபத்நீம் ப்ரஸந்நாக்ஷீம் நாராயணஸமாஶ்ரிதாம் ।
தா³ரித்³ர்யத்⁴வம்ஸிநீம் தே³வீம் ஸர்வோபத்³ரவவாரிணீம் ॥ 13 ॥

நவது³ர்கா³ம் மஹாகாளீம் ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவாத்மிகாம் ।
த்ரிகாலஜ்ஞாநஸம்பந்நாம் நமாமி பு⁴வநேஶ்வரீம் ॥ 14 ॥

லக்ஷ்மீம் க்ஷீரஸமுத்³ரராஜதநயாம் ஶ்ரீரங்க³தா⁴மேஶ்வரீம்
தா³ஸீபூ⁴தஸமஸ்ததே³வவநிதாம் லோகைகதீ³பாங்குராம் ।
ஶ்ரீமந்மந்த³கடாக்ஷலப்³த⁴விப⁴வப்³ரஹ்மேந்த்³ரக³ங்கா³த⁴ராம்
த்வாம் த்ரைலோக்யகுடும்பி³நீம் ஸரஸிஜாம் வந்தே³ முகுந்த³ப்ரியாம் ॥ 15 ॥

மாதர்நமாமி கமலே கமலாயதாக்ஷி
ஶ்ரீவிஷ்ணுஹ்ருத்கமலவாஸிநி விஶ்வமாத꞉ ।
க்ஷீரோத³ஜே கமலகோமளக³ர்ப⁴கௌ³ரி
லக்ஷ்மீ꞉ ப்ரஸீத³ ஸததம் நமதாம் ஶரண்யே ॥ 16 ॥

த்ரிகாலம் யோ ஜபேத்³வித்³வாந் ஷண்மாஸம் விஜிதேந்த்³ரிய꞉ ।
தா³ரித்³ர்யத்⁴வம்ஸநம் க்ருத்வா ஸர்வமாப்நோத்யயத்நத꞉ ॥ 1 ॥

தே³வீநாமஸஹஸ்ரேஷு புண்யமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ।
யேந ஶ்ரியமவாப்நோதி கோடிஜந்மத³ரித்³ரத꞉ ॥ 2 ॥

ப்⁴ருகு³வாரே ஶதம் தீ⁴மாந் படே²த்³வத்ஸரமாத்ரகம் ।
அஷ்டைஶ்வர்யமவாப்நோதி குபே³ர இவ பூ⁴தலே ॥ 3 ॥

தா³ரித்³ர்யமோசநம் நாம ஸ்தோத்ரமம்பா³பரம் ஶதம் ।
யேந ஶ்ரியமவாப்நோதி கோடிஜந்மத³ரித்³ரத꞉ ॥ 4 ॥

பு⁴க்த்வா து விபுலாந்போ⁴கா³நஸ்யா꞉ ஸாயுஜ்யமாப்நுயாத் ।
ப்ராத꞉காலே படே²ந்நித்யம் ஸர்வது³꞉கோ²பஶாந்தயே ।
பட²ம்ஸ்து சிந்தயேத்³தே³வீம் ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதாம் ॥ 5 ॥

இதி ஶ்ரீலக்ஷ்ம்யஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

2 thoughts on “Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ லக்ஷ்ம்யஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம்

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed