Sri Lalitha Sahasranama Stotram Poorvapeetika – ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரரத்னம் – பூர்வபீடி²கா


அக³ஸ்த்ய உவாச ।
அஶ்வாநந மஹாபு³த்³தே⁴ ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரத³ ।
கதி²தம் லலிதாதே³வ்யாஶ்சரிதம் பரமாத்³பு⁴தம் ॥ 1 ॥

பூர்வம் ப்ராது³ர்ப⁴வோ மாதுஸ்தத꞉ பட்டாபி⁴ஷேசநம் ।
ப⁴ண்டா³ஸுரவத⁴ஶ்சைவ விஸ்தரேண த்வயோதி³த꞉ ॥ 2 ॥

வர்ணிதம் ஶ்ரீபுரம் சாபி மஹாவிப⁴வவிஸ்தரம் ।
ஶ்ரீமத்பஞ்சத³ஶாக்ஷர்யா꞉ மஹிமா வர்ணிதஸ்ததா² ॥ 3 ॥

ஷோடா⁴ந்யாஸாத³யோ ந்யாஸா꞉ ந்யாஸக²ண்டே³ ஸமீரிதா꞉ ।
அந்தர்யாக³க்ரமஶ்சைவ ப³ஹிர்யாக³க்ரமஸ்ததா² ॥ 4 ॥

மஹாயாக³க்ரமஶ்சைவ பூஜாக²ண்டே³ ப்ரகீர்திதா꞉ । [ஸமீரித꞉]
புரஶ்சரணக²ண்டே³ து ஜபலக்ஷணமீரிதம் ॥ 5 ॥

ஹோமக²ண்டே³ த்வயா ப்ரோக்தோ ஹோமத்³ரவ்யவிதி⁴க்ரம꞉ ।
சக்ரராஜஸ்ய வித்³யாயா꞉ ஶ்ரீதே³வ்யா தே³ஶிகாத்மநோ꞉ ॥ 6 ॥

ரஹஸ்யக²ண்டே³ தாதா³த்ம்யம் பரஸ்பரமுதீ³ரிதம் ।
ஸ்தோத்ரக²ண்டே³ ப³ஹுவிதா⁴꞉ ஸ்துதய꞉ பரிகீர்திதா꞉ ॥ 7 ॥

மந்த்ரிணீத³ண்டி³நீதே³வ்யோ꞉ ப்ரோக்தே நாமஸஹஸ்ரகே ।
ந து ஶ்ரீலலிதாதே³வ்யா꞉ ப்ரோக்தம் நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 8 ॥

தத்ர மே ஸம்ஶயோ ஜாதோ ஹயக்³ரீவ த³யாநிதே⁴ ।
கிம் வா த்வயா விஸ்ம்ருதம் தஜ்ஜ்ஞாத்வா வா ஸமுபேக்ஷிதம் ॥ 9 ॥

மம வா யோக்³யதா நாஸ்தி ஶ்ரோதும் நாமஸஹஸ்ரகம் ।
கிமர்த²ம் ப⁴வதா நோக்தம் தத்ர மே காரணம் வத³ ॥ 10 ॥

ஸூத உவாச ।
இதி ப்ருஷ்டோ ஹயக்³ரீவோ முநிநா கும்ப⁴ஜந்மநா ।
ப்ரஹ்ருஷ்டோ வசநம் ப்ராஹ தாபஸம் கும்ப⁴ஸம்ப⁴வம் ॥ 11 ॥

ஶ்ரீஹயக்³ரீவ உவாச ।
லோபாமுத்³ராபதே(அ)க³ஸ்த்ய ஸாவதா⁴நமநா꞉ ஶ்ருணு ।
நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் யந்நோக்தம் காரணம் தத்³வதா³மி தே ॥ 12 ॥

ரஹஸ்யமிதி மத்வாஹம் நோக்தவாம்ஸ்தே ந சாந்யதா² ।
புநஶ்ச ப்ருச்ச²தே ப⁴க்த்யா தஸ்மாத்தத்தே வதா³ம்யஹம் ॥ 13 ॥

ப்³ரூயாச்சி²ஷ்யாய ப⁴க்தாய ரஹஸ்யமபி தே³ஶிக꞉ ।
ப⁴வதா ந ப்ரதே³யம் ஸ்யாத³ப⁴க்தாய கதா³சந ॥ 14 ॥

ந ஶடா²ய ந து³ஷ்டாய நாவிஶ்வாஸாய கர்ஹிசித் ।
ஶ்ரீமாத்ருப⁴க்தியுக்தாய ஶ்ரீவித்³யாராஜவேதி³நே ॥ 15 ॥

உபாஸகாய ஶுத்³தா⁴ய தே³யம் நாமஸஹஸ்ரகம் ।
யாநி நாமஸஹஸ்ராணி ஸத்³ய꞉ ஸித்³தி⁴ப்ரதா³நி வை ॥ 16 ॥

தந்த்ரேஷு லலிதாதே³வ்யாஸ்தேஷு முக்²யமித³ம் முநே ।
ஶ்ரீவித்³யைவ து மந்த்ராணாம் தத்ர காதி³ர்யதா² பரா ॥ 17 ॥

புராணாம் ஶ்ரீபுரமிவ ஶக்தீநாம் லலிதா ததா² ।
ஶ்ரீவித்³யோபாஸகாநாம் ச யதா² தே³வோ பர꞉ ஶிவ꞉ ॥ 18 ॥

ததா² நாமஸஹஸ்ரேஷு பரமேதத்ப்ரகீர்திதம் ।
யதா²ஸ்ய பட²நாத்³தே³வீ ப்ரீயதே லலிதாம்பி³கா ॥ 19 ॥

அந்யநாமஸஹஸ்ரஸ்ய பாடா²ந்ந ப்ரீயதே ததா² ।
ஶ்ரீமாது꞉ ப்ரீதயே தஸ்மாத³நிஶம் கீர்தயேதி³த³ம் ॥ 20 ॥

பி³ல்வபத்ரைஶ்சக்ரராஜே யோ(அ)ர்சயேல்லலிதாம்பி³காம் ।
பத்³மைர்வா துலஸீபுஷ்பைரேபி⁴ர்நாமஸஹஸ்ரகை꞉ ॥ 21 ॥ [பத்ரை꞉]

ஸத்³ய꞉ ப்ரஸாத³ம் குருதே தஸ்ய ஸிம்ஹாஸநேஶ்வரீ ।
சக்ராதி⁴ராஜமப்⁴யர்ச்ய ஜப்த்வா பஞ்சத³ஶாக்ஷரீம் ॥ 22 ॥

ஜபாந்தே கீர்தயேந்நித்யமித³ம் நாமஸஹஸ்ரகம் ।
ஜபபூஜாத்³யஶக்தஶ்சேத்படே²ந்நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 23 ॥

ஸாங்கா³ர்சநே ஸாங்க³ஜபே யத்ப²லம் தத³வாப்நுயாத் ।
உபாஸநே ஸ்துதீரந்யா꞉ படே²த³ப்⁴யுத³யோ ஹி ஸ꞉ ॥ 24 ॥

இத³ம் நாமஸஹஸ்ரம் து கீர்தயேந்நித்யகர்மவத் ।
சக்ரராஜார்சநம் தே³வ்யா ஜபோ நாம்நாம் ச கீர்தநம் ॥ 25 ॥

ப⁴க்தஸ்ய க்ருத்யமேதாவத³ந்யத³ப்⁴யுத³யம் விது³꞉ ।
ப⁴க்தஸ்யாவஶ்யகமித³ம் நாமஸாஹஸ்ரகீர்தநம் ॥ 26 ॥

தத்ர ஹேதும் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஶ்ருணு த்வம் கும்ப⁴ஸம்ப⁴வ ।
புரா ஶ்ரீலலிதாதே³வீ ப⁴க்தாநாம் ஹிதகாம்யயா ॥ 27 ॥

வாக்³தே³வீர்வஶிநீமுக்²யா꞉ ஸமாஹூயேத³மப்³ரவீத் ।
வாக்³தே³வதா வஶிந்யாத்³யா꞉ ஶ்ருணுத்⁴வம் வசநம் மம ॥ 28 ॥

ப⁴வத்யோ மத்ப்ரஸாதே³ந ப்ரோல்லஸத்³வாக்³விபூ⁴தய꞉ ।
மத்³ப⁴க்தாநாம் வாக்³விபூ⁴திப்ரதா³நே விநியோஜிதா꞉ ॥ 29 ॥

மச்சக்ரஸ்ய ரஹஸ்யஜ்ஞா மம நாமபராயணா꞉ ।
மம ஸ்தோத்ரவிதா⁴நாய தஸ்மாதா³ஜ்ஞாபயாமி வ꞉ ॥ 30 ॥

குருத்⁴வமங்கிதம் ஸ்தோத்ரம் மம நாமஸஹஸ்ரகை꞉ ।
யேந ப⁴க்தை꞉ ஸ்துதாயா மே ஸத்³ய꞉ ப்ரீதி꞉ பரா ப⁴வேத் ॥ 31 ॥

இத்யாஜ்ஞப்தாஸ்ததோ தே³வ்ய꞉ ஶ்ரீதே³வ்யா லலிதாம்ப³யா ।
ரஹஸ்யைர்நாமபி⁴ர்தி³வ்யைஶ்சக்ரு꞉ ஸ்தோத்ரமநுத்தமம் ॥ 32 ॥

ரஹஸ்யநாமஸாஹஸ்ரமிதி தத்³விஶ்ருதம் பரம் ।
தத꞉ கதா³சித்ஸத³ஸி ஸ்தி²த்வா ஸிம்ஹாஸநே(அ)ம்பி³கா ॥ 33 ॥

ஸ்வஸேவாவஸரம் ப்ராதா³த்ஸர்வேஷாம் கும்ப⁴ஸம்ப⁴வ ।
ஸேவார்த²மாக³தாஸ்தத்ர ப்³ரஹ்மாணீப்³ரஹ்மகோடய꞉ ॥ 34 ॥

லக்ஷ்மீநாராயணாநாம் ச கோடய꞉ ஸமுபாக³தா꞉ ।
கௌ³ரீகோடிஸமேதாநாம் ருத்³ராணாமபி கோடய꞉ ॥ 35 ॥

மந்த்ரிணீத³ண்டி³நீமுக்²யா꞉ ஸேவார்த²ம் ய꞉ ஸமாக³தா꞉ ।
ஶக்தயோ விவிதா⁴காராஸ்தாஸாம் ஸங்க்²யா ந வித்³யதே ॥ 36 ॥

தி³வ்யௌகா⁴ மாநவௌகா⁴ஶ்ச ஸித்³தௌ⁴கா⁴ஶ்ச ஸமாக³தா꞉ ।
தத்ர ஶ்ரீலலிதாதே³வீ ஸர்வேஷாம் த³ர்ஶநம் த³தௌ³ ॥ 37 ॥

தேஷு த்³ருஷ்ட்வோபவிஷ்டேஷு ஸ்வே ஸ்வே ஸ்தா²நே யதா²க்ரமம் ।
தத்ர ஶ்ரீலலிதாதே³வீகடாக்ஷாக்ஷேபசோதி³தா꞉ ॥ 38 ॥

உத்தா²ய வஶிநீமுக்²யா ப³த்³தா⁴ஞ்ஜலிபுடாஸ்ததா³ ।
அஸ்துவந்நாமஸாஹஸ்ரை꞉ ஸ்வக்ருதைர்லலிதாம்பி³காம் ॥ 39 ॥

ஶ்ருத்வா ஸ்தவம் ப்ரஸந்நாபூ⁴ல்லலிதா பரமேஶ்வரீ ।
தே ஸர்வே விஸ்மயம் ஜக்³முர்யே தத்ர ஸத³ஸி ஸ்தி²தா꞉ ॥ 40 ॥

தத꞉ ப்ரோவாச லலிதா ஸத³ஸ்யான் தே³வதாக³ணான் ।
தே³வ்யுவாச ।
மமாஜ்ஞயைவ வாக்³தே³வ்யஶ்சக்ரு꞉ ஸ்தோத்ரமநுத்தமம் ॥ 41 ॥

அங்கிதம் நாமபி⁴ர்தி³வ்யைர்மம ப்ரீதிவிதா⁴யகை꞉ ।
தத்பட²த்⁴வம் ஸதா³ யூயம் ஸ்தோத்ரம் மத்ப்ரீதிவ்ருத்³த⁴யே ॥ 42 ॥

ப்ரவர்தயத்⁴வம் ப⁴க்தேஷு மம நாமஸாஹஸ்ரகம் ।
இத³ம் நாமஸஹஸ்ரம் மே யோ ப⁴க்த꞉ பட²தே ஸக்ருத் ॥ 43 ॥

ஸ மே ப்ரியதமோ ஜ்ஞேயஸ்தஸ்மை காமான் த³தா³ம்யஹம் ।
ஶ்ரீசக்ரே மாம் ஸமப்⁴யர்ச்ய ஜப்த்வா பஞ்சத³ஶாக்ஷரீம் ॥ 44 ॥

பஶ்சாந்நாமஸஹஸ்ரம் மே கீர்தயேந்மம துஷ்டயே ।
மாமர்சயது வா மா வா வித்³யாம் ஜபது வா ந வா ॥ 45 ॥

கீர்தயேந்நாமஸாஹஸ்ரமித³ம் மத்ப்ரீதயே ஸதா³ ।
மத்ப்ரீத்யா ஸகலாந்காமாம்ல்லப⁴தே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 46 ॥

தஸ்மாந்நாமஸஹஸ்ரம் மே கீர்தயத்⁴வம் ஸதா³த³ராத் ।
ஶ்ரீஹயக்³ரீவ உவாச ।
இதி ஶ்ரீலலிதேஶாநீ ஶாஸ்தி தே³வான் ஸஹாநுகா³ன் ॥ 47 ॥

ததா³ஜ்ஞயா ததா³ரப்⁴ய ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶ்வரா꞉ ।
ஶக்தயோ மந்த்ரிணீமுக்²யா இத³ம் நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 48 ॥

பட²ந்தி ப⁴க்த்யா ஸததம் லலிதாபரிதுஷ்டயே ।
தஸ்மாத³வஶ்யம் ப⁴க்தேந கீர்தநீயமித³ம் முநே ॥ 49 ॥

ஆவஶ்யகத்வே ஹேதுஸ்தே மயா ப்ரோக்தோ முநீஶ்வர ।
இதா³நீம் நாமஸாஹஸ்ரம் வக்ஷ்யாமி ஶ்ரத்³த⁴யா ஶ்ருணு ॥ 50 ॥

இதி ஶ்ரீப்³ரஹ்மாண்ட³புராணே ஹயக்³ரீவாக³ஸ்த்யஸம்வாதே³ லலிதாஸஹஸ்ரநாமபூர்வபா⁴கோ³ நாம ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம் >>


மேலும் ஶ்ரீ லலிதா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed
%d bloggers like this: