Kishkindha Kanda Sarga 66 – கிஷ்கிந்தா⁴காண்ட³ ஷட்ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (66)


॥ ஹநூமத்³ப³லஸந்து⁴க்ஷணம் ॥

அநேகஶதஸாஹஸ்ரீம் விஷண்ணாம் ஹரிவாஹிநீம் ।
ஜாம்ப³வாந் ஸமுதீ³க்ஷ்யைவம் ஹநுமந்தமதா²ப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

வீர வாநரளோகஸ்ய ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரத³ ।
தூஷ்ணீமேகாந்தமாஶ்ரித்ய ஹநுமாந் கிம் ந ஜல்பஸி ॥ 2 ॥

ஹநுமந் ஹரிராஜஸ்ய ஸுக்³ரீவஸ்ய ஸமோ ஹ்யஸி ।
ராமலக்ஷ்மணயோஶ்சாபி தேஜஸா ச ப³லேந ச ॥ 3 ॥

அரிஷ்டநேமிந꞉ புத்ரோ வைநதேயோ மஹாப³ல꞉ ।
க³ருத்மாநிதி விக்²யாத உத்தம꞉ ஸர்வபக்ஷிணாம் ॥ 4 ॥

ப³ஹுஶோ ஹி மயா த்³ருஷ்ட꞉ ஸாக³ரே ஸ மஹாப³ல꞉ ।
பு⁴ஜகா³நுத்³த⁴ரந் பக்ஷீ மஹாவேகோ³ மஹாயஶா꞉ ॥ 5 ॥

பக்ஷயோர்யத்³ப³லம் தஸ்ய தாவத்³பு⁴ஜப³லம் தவ ।
விக்ரமஶ்சாபி வேக³ஶ்ச ந தே தேநாவஹீயதே ॥ 6 ॥

ப³லம் பு³த்³தி⁴ஶ்ச தேஜஶ்ச ஸத்த்வம் ச ஹரிபுங்க³வ ।
விஶிஷ்டம் ஸர்வபூ⁴தேஷு கிமாத்மாநம் ந பு³த்⁴யஸே ॥ 7 ॥

அப்ஸராப்ஸரஸாம் ஶ்ரேஷ்டா² விக்²யாதா புஞ்ஜிகஸ்த²லா ।
அஞ்ஜநேதி பரிக்²யாதா பத்நீ கேஸரிணோ ஹரே꞉ ॥ 8 ॥

விக்²யாதா த்ரிஷு லோகேஷு ரூபேணாப்ரதிமா பு⁴வி ।
அபி⁴ஶாபாத³பூ⁴த்தாத வாநரீ காமரூபிணீ ॥ 9 ॥

து³ஹிதா வாநரேந்த்³ரஸ்ய குஞ்ஜரஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
கபித்வே சாருஸர்வாங்கீ³ கதா³சித் காமரூபிணீ ॥ 10 ॥

மாநுஷம் விக்³ரஹம் க்ருத்வா ரூபயௌவநஶாலிநீ ।
விசித்ரமால்யாப⁴ரணா மஹார்ஹக்ஷௌமவாஸிநீ ॥ 11 ॥

அசரத் பர்வதஸ்யாக்³ரே ப்ராவ்ருட³ம்பு³த³ஸந்நிபே⁴ ।
தஸ்யா வஸ்த்ரம் விஶாலாக்ஷ்யா꞉ பீதம் ரக்தத³ஶம் ஶுப⁴ம் ॥ 12 ॥

ஸ்தி²தாயா꞉ பர்வதஸ்யாக்³ரே மாருதோ(அ)பஹரச்ச²நை꞉ ।
ஸ த³த³ர்ஶ ததஸ்தஸ்யா வ்ருத்தாவூரூ ஸுஸம்ஹதௌ ॥ 13 ॥

ஸ்தநௌ ச பீநௌ ஸஹிதௌ ஸுஜாதம் சாரு சாநநம் ।
தாம் விஶாலாயதஶ்ரோணீம் தநுமத்⁴யாம் யஶஸ்விநீம் ॥ 14 ॥

த்³ருஷ்ட்வைவ ஶுப⁴ஸர்வாங்கீ³ம் பவந꞉ காமமோஹித꞉ ।
ஸ தாம் பு⁴ஜாப்⁴யாம் தீ³ர்கா⁴ப்⁴யாம் பர்யஷ்வஜத மாருத꞉ ॥ 15 ॥

மந்மதா²விஷ்டஸர்வாங்கோ³ க³தாத்மா தாமநிந்தி³தாம் ।
ஸா து தத்ரைவ ஸம்ப்⁴ராந்தா ஸுவ்ருத்தா வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 16 ॥

ஏகபத்நீவ்ரதமித³ம் கோ நாஶயிதுமிச்ச²தி ।
அஞ்ஜநாயா வச꞉ ஶ்ருத்வா மாருத꞉ ப்ரத்யபா⁴ஷத ॥ 17 ॥

ந த்வாம் ஹிம்ஸாமி ஸுஶ்ரோணி மா(அ)பூ⁴த்தே ஸுப⁴கே³ ப⁴யம் ।
மாருதோ(அ)ஸ்மி க³தோ யத்த்வாம் பரிஷ்வஜ்ய யஶஸ்விநீம் ॥ 18 ॥

வீர்யவாந் பு³த்³தி⁴ஸம்பந்நஸ்தவ புத்ரோ ப⁴விஷ்யதி ।
மஹாஸத்த்வோ மஹாதேஜா மஹாப³லபராக்ரம꞉ ॥ 19 ॥

லங்க⁴நே ப்லவநே சைவ ப⁴விஷ்யதி மயா ஸம꞉ ।
ஏவமுக்தா ததஸ்துஷ்டா ஜநநீ தே மஹாகபே ॥ 20 ॥

கு³ஹாயாம் த்வாம் மஹாபா³ஹோ ப்ரஜஜ்ஞே ப்லவக³ர்ஷப⁴ம் ।
அப்⁴யுத்தி²தம் தத꞉ ஸூர்யம் பா³லோ த்³ருஷ்ட்வா மஹாவநே ॥ 21 ॥

ப²லம் சேதி ஜிக்⁴ருக்ஷுஸ்த்வமுத்ப்லுத்யாப்⁴யுத்³க³தோ தி³வம் ।
ஶதநி த்ரீணி க³த்வா(அ)த² யோஜநாநாம் மஹாகபே ॥ 22 ॥

தேஜஸா தஸ்ய நிர்தூ⁴தோ ந விஷாத³ம் க³தஸ்தத꞉ ।
தாவதா³பததஸ்தூர்ணமந்தரிக்ஷம் மஹாகபே ॥ 23 ॥

க்ஷிப்தமிந்த்³ரேண தே வஜ்ரம் க்ரோதா⁴விஷ்டேந தீ⁴மதா ।
ததா³ ஶைலாக்³ரஶிக²ரே வாமோ ஹநுரப⁴ஜ்யத ॥ 24 ॥

ததோ ஹி நாமதே⁴யம் தே ஹநுமாநிதி கீர்த்யதே ।
ததஸ்த்வாம் நிஹதம் த்³ருஷ்ட்வா வாயுர்க³ந்த⁴வஹ꞉ ஸ்வயம் ॥ 25 ॥

த்ரைலோக்யே ப்⁴ருஶஸங்க்ருத்³தோ⁴ ந வவௌ வை ப்ரப⁴ஞ்ஜந꞉ ।
ஸம்ப்⁴ராந்தாஶ்ச ஸுரா꞉ ஸர்வே த்ரைலோக்யே க்ஷோபி⁴தே ஸதி ॥ 26 ॥

ப்ரஸாத³யந்தி ஸங்க்ருத்³த⁴ம் மாருதம் பு⁴வநேஶ்வரா꞉ ।
ப்ரஸாதி³தே ச பவநே ப்³ரஹ்மா துப்⁴யம் வரம் த³தௌ³ ॥ 27 ॥

அஶஸ்த்ரவத்⁴யதாம் தாத ஸமரே ஸத்யவிக்ரம ।
வஜ்ரஸ்ய ச நிபாதேந விருஜம் த்வாம் ஸமீக்ஷ்ய ச ॥ 28 ॥

ஸஹஸ்ரநேத்ர꞉ ப்ரீதாத்மா த³தௌ³ தே வரமுத்தமம் ।
ஸ்வச்ச²ந்த³தஶ்ச மரணம் தே பூ⁴யாதி³தி வை ப்ரபோ⁴ ॥ 29 ॥

ஸ த்வம் கேஸரிண꞉ புத்ர꞉ க்ஷேத்ரஜோ பீ⁴மவிக்ரம꞉ ।
மாருதஸ்யௌரஸ꞉ புத்ரஸ்தேஜஸா சாபி தத்ஸம꞉ ॥ 30 ॥

ப⁴வாந் ஜீவாதவே(அ)ஸ்மாகமஞ்ஜநாக³ர்ப⁴ஸம்ப⁴வ꞉ ।
த்வம் ஹி வாயுஸுதோ வத்ஸ ப்லவநே சாபி தத்ஸம꞉ ॥ 31 ॥

வயமத்³ய க³தப்ராணா ப⁴வாந்நஸ்த்ராது ஸாம்ப்ரதம் ।
த³க்ஷோ விக்ரமஸம்பந்ந꞉ பக்ஷிராஜ இவாபர꞉ ॥ 32 ॥

த்ரிவிக்ரமே மயா தாத ஸஶைலவநகாநநா ।
த்ரி꞉ஸப்தக்ருத்வ꞉ ப்ருதி²வீ பரிக்ராந்தா ப்ரத³க்ஷிணம் ॥ 33 ॥

ததா² சௌஷத⁴யோ(அ)ஸ்மாபி⁴꞉ ஸஞ்சிதா தே³வஶாஸநாத் ।
நிஷ்பந்நமம்ருதம் யாபி⁴ஸ்ததா³ஸீந்நோ மஹத்³ப³லம் ॥ 34 ॥

ஸ இதா³நீமஹம் வ்ருத்³த⁴꞉ பரிஹீநபராக்ரம꞉ ।
ஸாம்ப்ரதம் காலமஸ்மாகம் ப⁴வாந் ஸர்வகு³ணாந்வித꞉ ॥ 35 ॥

தத்³விஜ்ரும்ப⁴ஸ்வ விக்ராந்த꞉ ப்லவதாமுத்தமோ ஹ்யஸி ।
த்வத்³வீர்யம் த்³ரஷ்டுகாமேயம் ஸர்வவாநரவாஹீநீ ॥ 36 ॥

உத்திஷ்ட² ஹரிஶார்தூ³ள லங்க⁴யஸ்வ மஹார்ணவம் ।
பரா ஹி ஸர்வபூ⁴தாநாம் ஹநுமந் யா க³திஸ்தவ ॥ 37 ॥

விஷண்ணா ஹரய꞉ ஸர்வே ஹநூமந் கிமுபேக்ஷஸே ।
விக்ரமஸ்வ மஹாவேகோ³ விஷ்ணுஸ்த்ரீந் விக்ரமாநிவ ॥ 38 ॥

ததஸ்து வை ஜாம்ப³வதா ப்ரசோதி³த꞉
ப்ரதீதவேக³꞉ பவநாத்மஜ꞉ கபி꞉ ।
ப்ரஹர்ஷயம்ஸ்தாம் ஹரிவீரவாஹிநீம்
சகார ரூபம் பவநாத்மஜஸ்ததா³ ॥ 39 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே கிஷ்கிந்தா⁴காண்டே³ ஷட்ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 66 ॥


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed