3.Sri Dhairyalakshmi Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ தை⁴ர்யலக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி


ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் தை⁴ர்யலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் அபூர்வாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் அனாத்³யாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் அதி³ரீஶ்வர்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் அபீ⁴ஷ்டாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஆத்மரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் அப்ரமேயாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் அருணாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் அலக்ஷ்யாயை நம꞉ | 9

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் அத்³வைதாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஆதி³லக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஈஶானவரதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் இந்தி³ராயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் உன்னதாகாராயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் உத்³த⁴டமதா³பஹாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்ருத்³தா⁴யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்ருஶாங்க்³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் காயவர்ஜிதாயை நம꞉ | 18

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் காமின்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் குந்தஹஸ்தாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் குலவித்³யாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கௌலிக்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் காவ்யஶக்த்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கலாத்மிகாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கே²சர்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கே²டகாமதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கோ³ப்த்ர்யை நம꞉ | 27

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கு³ணாட்⁴யாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க³வே நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் சந்த்³ராயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் சாரவே நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் சந்த்³ரப்ரபா⁴யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் சஞ்சவே நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் சதுராஶ்ரமபூஜிதாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் சித்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கோ³ஸ்வரூபாயை நம꞉ | 36

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கௌ³தமாக்²யமுனிஸ்துதாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கா³னப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ச²த்³மதை³த்யவினாஶின்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஜயாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஜயந்த்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஜயதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஜக³த்த்ரயஹிதைஷிண்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஜாதரூபாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஜ்யோத்ஸ்னாயை நம꞉ | 45

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஜனதாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் தாராயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் த்ரிபதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் தோமராயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் துஷ்ட்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் த⁴னுர்த⁴ராயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் தே⁴னுகாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் த்⁴வஜின்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் தீ⁴ராயை நம꞉ | 54

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் தூ⁴லித்⁴வாந்தஹராயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் த்⁴வனயே நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் த்⁴யேயாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் த⁴ன்யாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் நௌகாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் நீலமேக⁴ஸமப்ரபா⁴யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் நவ்யாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் நீலாம்ப³ராயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் நக²ஜ்வாலாயை நம꞉ | 63

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் நளின்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பராத்மிகாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பராபவாத³ஸம்ஹர்த்ர்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பன்னகே³ந்த்³ரஶயனாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பதகே³ந்த்³ரக்ருதாஸனாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பாகஶாஸனாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பரஶுப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ப³லிப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ப³லதா³யை நம꞉ | 72

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பா³லிகாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பா³லாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ப³த³ர்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ப³லஶாலின்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ப³லப⁴த்³ரப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பு³த்³த்⁴யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பா³ஹுதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் முக்²யாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் மோக்ஷதா³யை நம꞉ | 81

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் மீனரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் யஜ்ஞாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் யஜ்ஞாங்கா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் யஜ்ஞகாமதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் யஜ்ஞரூபாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் யஜ்ஞகர்த்ர்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ரமண்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ராமமூர்த்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ராகி³ண்யை நம꞉ | 90

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ராக³ஜ்ஞாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ராக³வல்லபா⁴யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ரத்னக³ர்பா⁴யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ரத்னக²ன்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ராக்ஷஸ்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் லக்ஷணாட்⁴யாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் லோலார்கபரிபூஜிதாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் வேத்ரவத்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் விஶ்வேஶாயை நம꞉ | 99

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் வீரமாத்ரே நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் வீரஶ்ரியை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் வைஷ்ணவ்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஶுச்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஶ்ரத்³தா⁴யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஶோணாக்ஷ்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஶேஷவந்தி³தாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஶதாக்ஷயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஹததா³னவாயை நம꞉ | 108
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஹயக்³ரீவதனவே நம꞉ | 109


மேலும் 108, 300 & 1000 நாமாவள்யஃ பார்க்க. மேலும் ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed