Kishkindha Kanda Sarga 32 – கிஷ்கிந்தா⁴காண்ட³ த்³வாத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (32)


॥ ஹநூமந்மந்த்ர꞉ ॥

அங்க³த³ஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா ஸுக்³ரீவ꞉ ஸசிவை꞉ ஸஹ ।
லக்ஷ்மணம் குபிதம் ஶ்ருத்வா முமோசாஸநமாத்மவாந் ॥ 1 ॥

ஸசிவாநப்³ரவீத்³வாக்யம் நிஶ்சித்ய கு³ருலாக⁴வம் ।
மந்த்ரஜ்ஞாந்மந்த்ரகுஶலோ மந்த்ரேஷு பரிநிஷ்டி²தாந் ॥ 2 ॥

ந மே து³ர்வ்யாஹ்ருதம் கிஞ்சிந்நாபி மே து³ரநுஷ்டி²தம் ।
லக்ஷ்மணோ ராக⁴வப்⁴ராதா க்ருத்³த⁴꞉ கிமிதி சிந்தயே ॥ 3 ॥

அஸுஹ்ருத்³பி⁴ர்மமாமித்ரைர்நித்யமந்தரத³ர்ஶிபி⁴꞉ ।
மம தோ³ஷாநஸம்பூ⁴தாந் ஶ்ராவிதோ ராக⁴வாநுஜ꞉ ॥ 4 ॥

அத்ர தாவத்³யதா²பு³த்³தி⁴ ஸர்வைரேவ யதா²விதி⁴ ।
பா⁴வஸ்ய நிஶ்சயஸ்தாவத்³விஜ்ஞேயோ நிபுணம் ஶநை꞉ ॥ 5 ॥

ந க²ல்வஸ்தி மம த்ராஸோ லக்ஷ்மணாந்நாபி ராக⁴வாத் ।
மித்ரம் த்வஸ்தா²நகுபிதம் ஜநயத்யேவ ஸம்ப்⁴ரமம் ॥ 6 ॥

ஸர்வதா² ஸுகரம் மித்ரம் து³ஷ்கரம் பரிபாலநம் ।
அநித்யத்வாச்ச சித்தாநாம் ப்ரீதிரள்பே(அ)பி பி⁴த்³யதே ॥ 7 ॥

அதோ நிமித்தம் த்ரஸ்தோ(அ)ஹம் ராமேண து மஹாத்மநா ।
யந்மமோபக்ருதம் ஶக்யம் ப்ரதிகர்தும் ந தந்மயா ॥ 8 ॥

ஸுக்³ரீவேணைவமுக்தஸ்து ஹநுமாந் மாருதாத்மஜ꞉ ।
உவாச ஸ்வேந தர்கேண மத்⁴யே வாநரமந்த்ரிணாம் ॥ 9 ॥

ஸர்வதா² நைததா³ஶ்சர்யம் யஸ்த்வம் ஹரிக³ணேஶ்வர ।
ந விஸ்மரஸி ஸுஸ்நிக்³த⁴முபகாரக்ருதம் ஶுப⁴ம் ॥ 10 ॥

ராக⁴வேண து வீரேண ப⁴யமுத்ஸ்ருஜ்ய தூ³ரத꞉ ।
த்வத்ப்ரியார்த²ம் ஹதோ வாலீ ஶக்ரதுல்யபராக்ரம꞉ ॥ 11 ॥

ஸர்வதா² ப்ரணயாத் க்ருத்³தோ⁴ ராக⁴வோ நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ।
ப்⁴ராதரம் ஸம்ப்ரஹிதவாந் லக்ஷ்மணம் லக்ஷ்மிவர்த⁴நம் ॥ 12 ॥

த்வம் ப்ரமத்தோ ந ஜாநீஷே காலம் காலவிதா³ம் வர ।
பு²ல்லஸப்தச்ச²த³ஶ்யாமா ப்ரவ்ருத்தா து ஶரச்சி²வா ॥ 13 ॥

நிர்மலக்³ரஹநக்ஷத்ரா த்³யௌ꞉ ப்ரநஷ்டப³லாஹகா ।
ப்ரஸந்நாஶ்ச தி³ஶ꞉ ஸர்வா꞉ ஸரிதஶ்ச ஸராம்ஸி ச ॥ 14 ॥

ப்ராப்தமுத்³யோக³காலம் து நாவைஷி ஹரிபுங்க³வ ।
த்வம் ப்ரமத்த இதி வ்யக்தம் லக்ஷ்மணோ(அ)யமிஹாக³த꞉ ॥ 15 ॥

ஆர்தஸ்ய ஹ்ருததா³ரஸ்ய பருஷம் புருஷாந்தராத் ।
வசநம் மர்ஷணீயம் தே ராக⁴வஸ்ய மஹாத்மந꞉ ॥ 16 ॥

க்ருதாபராத⁴ஸ்ய ஹி தே நாந்யத் பஶ்யாம்யஹம் க்ஷமம் ।
அந்தரேணாஞ்ஜலிம் ப³த்³த்⁴வா லக்ஷ்மணஸ்ய ப்ரஸாத³நாத் ॥ 17 ॥

நியுக்தைர்மந்த்ரிபி⁴ர்வாச்யோ ஹ்யவஶ்யம் பார்தி²வோ ஹிதம் ।
அத ஏவ ப⁴யம் த்யக்த்வா ப்³ரவீம்யவத்⁴ருதம் வச꞉ ॥ 18 ॥

அபி⁴க்ருத்³த⁴꞉ ஸமர்தோ² ஹி சாபமுத்³யம்ய ராக⁴வ꞉ ।
ஸதே³வாஸுரக³ந்த⁴ர்வம் வஶே ஸ்தா²பயிதும் ஜக³த் ॥ 19 ॥

ந ஸ க்ஷம꞉ கோபயிதும் ய꞉ ப்ரஸாத்³ய꞉ புநர்ப⁴வேத் ।
பூர்வோபகாரம் ஸ்மரதா க்ருதஜ்ஞேந விஶேஷத꞉ ॥ 20 ॥

தஸ்ய மூர்த்⁴நா ப்ரணம்ய த்வம் ஸபுத்ர꞉ ஸஸுஹ்ருஜ்ஜந꞉ ।
ராஜம்ஸ்திஷ்ட² ஸ்வஸமயே ப⁴ர்துர்பா⁴ர்யேவ தத்³வஶே ॥ 21 ॥

ந ராமராமாநுஜஶாஸநம் த்வயா
கபீந்த்³ர யுக்தம் மநஸாப்யபோஹிதும் ।
மநோ ஹி தே ஜ்ஞாஸ்யதி மாநுஷம் ப³லம்
ஸராக⁴வஸ்யாஸ்ய ஸுரேந்த்³ரவர்சஸ꞉ ॥ 22 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே கிஷ்கிந்தா⁴காண்டே³ த்³வாத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 32 ॥


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed