Category: 108 – அஷ்டொத்தரஶதனாமாவளீ

Sri Angaraka (Mangala) Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ அங்கா³ரக அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி

ஓம் மஹீஸுதாய நம꞉ | ஓம் மஹாபா⁴கா³ய நம꞉ | ஓம் மங்க³ளாய நம꞉ | ஓம் மங்க³ளப்ரதா³ய நம꞉ | ஓம் மஹாவீராய நம꞉ | ஓம் மஹாஶூராய நம꞉ |...

Sri Chandra Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ சந்த்³ர அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி

ஓம் ஶ்ரீமதே நம꞉ | ஓம் ஶஶத⁴ராய நம꞉ | ஓம் சந்த்³ராய நம꞉ | ஓம் தாராதீ⁴ஶாய நம꞉ | ஓம் நிஶாகராய நம꞉ | ஓம் ஸுதா⁴னித⁴யே நம꞉ |...

Sri Surya Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ ஸூர்ய அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி

ஓம் அருணாய நம꞉ | ஓம் ஶரண்யாய நம꞉ | ஓம் கருணாரஸஸிந்த⁴வே நம꞉ | ஓம் அஸமானப³லாய நம꞉ | ஓம் ஆர்தரக்ஷகாய நம꞉ | ஓம் ஆதி³த்யாய நம꞉ |...

Sri Damodara Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ தாமோதர அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி

ஓம் விஷ்ணவே நம꞉ ஓம் லக்ஷ்மீபதயே நம꞉ ஓம் க்ருஷ்ணாய நம꞉ ஓம் வைகுண்டா²ய நம꞉ ஓம் க³ருட³த்⁴வஜாய நம꞉ ஓம் பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ ஓம் ஜக³ன்னாதா²ய நம꞉ ஓம் வாஸுதே³வாய நம꞉...

Sri Krishna Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ க்ருஷ்ண அஷ்டோத்தர ஶதனாமவளி

ஓம் ஶ்ரீ க்ருஷ்ணாய நம꞉ | ஓம் கமலானாதா²ய நம꞉ | ஓம் வாஸுதே³வாய நம꞉ | ஓம் ஸனாதனாய நம꞉ | ஓம் வஸுதே³வாத்மஜாய நம꞉ | ஓம் புண்யாய நம꞉...

Sri Hayagriva Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ ஹயக்³ரீவாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் ஹயக்³ரீவாய நம꞉ । ஓம் மஹாவிஷ்ணவே நம꞉ । ஓம் கேஶவாய நம꞉ । ஓம் மது⁴ஸூத³நாய நம꞉ । ஓம் கோ³விந்தா³ய நம꞉ । ஓம் புண்ட³ரீகாக்ஷாய நம꞉ ।...

Sri Satyanarayana Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ ஸத்யனாராயண அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவளி꞉

ஓம் ஸத்யதே³வாய நம꞉ | ஓம் ஸத்யாத்மனே நம꞉ | ஓம் ஸத்யபூ⁴தாய நம꞉ | ஓம் ஸத்யபுருஷாய நம꞉ | ஓம் ஸத்யனாதா²ய நம꞉ | ஓம் ஸத்யஸாக்ஷிணே நம꞉ |...

Sri Vishnu Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ விஷ்ணு அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவளி꞉

ஓம் விஷ்ணவே நம꞉ | ஓம் ஜிஷ்ணவே நம꞉ | ஓம் வஷட்காராய நம꞉ | ஓம் தே³வதே³வாய நம꞉ | ஓம் வ்ருஷாகபயே நம꞉ | ஓம் தா³மோத³ராய நம꞉ |...

Sri Ranganatha Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ ரங்க³னாதா²ஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஓம் ஶ்ரீரங்க³ஶாயினே நம꞉ | ஓம் ஶ்ரீகாந்தாய நம꞉ | ஓம் ஶ்ரீப்ரதா³ய நம꞉ | ஓம் ஶ்ரிதவத்ஸலாய நம꞉ | ஓம் அனந்தாய நம꞉ | ஓம் மாத⁴வாய நம꞉ |...

Sri Maha Vishnu Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ மஹாவிஷ்ணு அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஓம் விஷ்ணவே நம꞉ | ஓம் லக்ஷ்மீபதயே நம꞉ | ஓம் க்ருஷ்ணாய நம꞉ | ஓம் வைகுண்டா²ய நம꞉ | ஓம் க³ருட³த்⁴வஜாய நம꞉ | ஓம் பரப்³ரஹ்மணே நம꞉ |...

Sri Anantha Padmanabha Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ அனந்தபத்³மனாப⁴ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி

ஓம் அனந்தாய நம꞉ | ஓம் பத்³மனாபா⁴ய நம꞉ | ஓம் ஶேஷாய நம꞉ | ஓம் ஸப்தப²ணான்விதாய நம꞉ | ஓம் தல்பாத்மகாய நம꞉ | ஓம் பத்³மகராய நம꞉ |...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali 2 – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉ 2

ஓம் ஶ்ரீவேங்கடேஶாய நம꞉ | ஓம் ஶ்ரீனிவாஸாய நம꞉ | ஓம் லக்ஷ்மீபதயே நம꞉ | ஓம் அனாமயாய நம꞉ | ஓம் அம்ருதாம்ஶாய நம꞉ | ஓம் ஜக³த்³வந்த்³யாய நம꞉ |...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஓம் வேங்கடேஶாய நம꞉ । ஓம் ஶேஷாத்³ரிநிலயாய நம꞉ । ஓம் வ்ருஷத்³த்³ருக்³கோ³சராய நம꞉ । ஓம் விஷ்ணவே நம꞉ । ஓம் ஸத³ஞ்ஜநகி³ரீஶாய நம꞉ । ஓம் வ்ருஷாத்³ரிபதயே நம꞉ ।...

Sri Mahishasura mardini Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ மஹிஷாஸுரமர்தி³னீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஓம் மஹத்யை நம꞉ | ஓம் சேதனாயை நம꞉ | ஓம் மாயாயை நம꞉ | ஓம் மஹாகௌ³ர்யை நம꞉ | ஓம் மஹேஶ்வர்யை நம꞉ | ஓம் மஹோத³ராயை நம꞉ |...

Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 2 – ஶ்ரீ து³ர்கா³ஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉ 2

ஓம் து³ர்கா³யை நம꞉ | ஓம் ஶிவாயை நம꞉ | ஓம் மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ | ஓம் மஹாகௌ³ர்யை நம꞉ | ஓம் சண்டி³காயை நம꞉ | ஓம் ஸர்வஜ்ஞாயை நம꞉ |...

Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 – ஶ்ரீ து³ர்கா³ஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி 1

ஓம் ஸத்யை நம꞉ | ஓம் ஸாத்⁴வ்யை நம꞉ | ஓம் ப⁴வப்ரீதாயை நம꞉ | ஓம் ப⁴வான்யை நம꞉ | ஓம் ப⁴வமோசன்யை நம꞉ | ஓம் ஆர்யாயை நம꞉ |...

Sri Saraswathi Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ ஸரஸ்வதீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம꞉ | ஓம் மஹாப⁴த்³ராயை நம꞉ | ஓம் மஹாமாயாயை நம꞉ | ஓம் வரப்ரதா³யை நம꞉ | ஓம் ஶ்ரீப்ரதா³யை நம꞉ | ஓம் பத்³மனிலயாயை நம꞉ |...

Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளீ

ஓம் ஶ்ரீத³த்தாய நம꞉ | ஓம் தே³வத³த்தாய நம꞉ | ஓம் ப்³ரஹ்மத³த்தாய நம꞉ | ஓம் விஷ்ணுத³த்தாய நம꞉ | ஓம் ஶிவத³த்தாய நம꞉ | ஓம் அத்ரித³த்தாய நம꞉ |...

Sri Gayathri Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ கா³யத்ரீ அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவளி꞉

ஓம் தருணாதி³த்யஸங்காஶாயை நம꞉ | ஓம் ஸஹஸ்ரனயனோஜ்ஜ்வலாயை நம꞉ | ஓம் விசித்ரமால்யாப⁴ரணாயை நம꞉ | ஓம் துஹினாசலவாஸின்யை நம꞉ | ஓம் வரதா³ப⁴யஹஸ்தாப்³ஜாயை நம꞉ | ஓம் ரேவாதீரனிவாஸின்யை நம꞉ |...

Sri Saubhagya Lakshmi Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ ஸௌபாக்யலக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஓம் ஶுத்³த⁴ லக்ஷ்மை நம꞉ | ஓம் பு³த்³தி⁴ லக்ஷ்மை நம꞉ | ஓம் வர லக்ஷ்மை நம꞉ | ஓம் ஸௌபா⁴க்³ய லக்ஷ்மை நம꞉ | ஓம் வஶோ லக்ஷ்மை நம꞉...

Sri Padmavathi Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ பத்மாவதீ அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவளி꞉

ஓம் பத்³மாவத்யை நம꞉ | ஓம் தே³வ்யை நம꞉ | ஓம் பத்³மோத்³ப⁴வாயை நம꞉ | ஓம் கருணப்ரதா³யின்யை நம꞉ | ஓம் ஸஹ்ருத³யாயை நம꞉ | ஓம் தேஜஸ்வரூபிண்யை நம꞉ |...

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஓம் ப்ரக்ருத்யை நம꞉ । ஓம் விக்ருத்யை நம꞉ । ஓம் வித்³யாயை நம꞉ । ஓம் ஸர்வபூ⁴தஹிதப்ரதா³யை நம꞉ । ஓம் ஶ்ரத்³தா⁴யை நம꞉ । ஓம் விபூ⁴த்யை நம꞉ ।...

Sri Mahalakshmi Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் மஹாலக்ஷ்ம்யை நம꞉ | ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் மந்த்ரலக்ஷ்ம்யை நம꞉ | ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் மாயாலக்ஷ்ம்யை நம꞉ | ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம்...

8.Sri Aishwaryalakshmi Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ ஐஶ்வர்யலக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஓம் ஶ்ரீம் ஶ்ரீம் ஶ்ரீம் ஓம் ஐஶ்வர்யலக்ஷ்ம்யை நம꞉ | ஓம் ஶ்ரீம் ஶ்ரீம் ஶ்ரீம் ஓம் அனகா⁴யை நம꞉ | ஓம் ஶ்ரீம் ஶ்ரீம் ஶ்ரீம் ஓம் அலிராஜ்யை நம꞉ |...

error: Not allowed