Vividha Stotrani – विविध स्तोत्राणि

:: Read in తెలుగు / ಕನ್ನಡ / தமிழ் / देवनागरी / English (IAST) ::

विविध स्तोत्राणि

नित्यपारायण श्लोकानि

बाल श्लोकानि

नदी

क्षेत्र

पर्वदिन

वृक्ष


अग्नि स्तोत्रम्

अद्वैतलक्षणम्

आत्म पञ्चकम्

आत्मार्पण स्तुति

कौपीन पञ्चकम्

गोमाता प्रार्थना

दुर्वासना प्रतीकारदशकम्

धन्याष्टकम्

धाटी पञ्चकम्

निर्वाण दशकम् (दशश्लोकी)

निर्वाण षट्कम्

निर्गुण मानस पूजा

परमाद्वैतम्

पितृ स्तोत्रम् (रुचि कृतम्)

ब्रह्मज्ञानावलीमाला

मनीषा पञ्चकम्

माया पञ्चकम्

यति पञ्चकम्

यतिराज विम्शति

रत्नद्वयम्

श्री विश्वकर्म स्तुतिः

विज्ञाननौकाष्टकम्

विषूचिका मन्त्र कथनम् (योगवासिष्ठम्)

वैराग्य पञ्चकम्

शालग्राम स्तोत्रम्

सप्तर्षि स्मरणम्

सप्त चिरञ्जीवि स्तोत्रम्

साधन पञ्चकम्

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: