Sri Sai Baba Stotras – श्री शिर्डी साईबाबा स्तोत्राणि

:: Read in తెలుగు / ಕನ್ನಡ / தமிழ் / देवनागरी / English (IAST) ::

श्री शिर्डी साईबाबा स्तोत्राणि

श्री शिर्डी साईबाबा आरति

श्री साईबाबा प्रार्थनाष्टकम्

श्री साईनाथ अष्टकम्

श्री साईनाथ महिमा स्तोत्रम्

श्री साई विभूति मन्त्रम्

 

अष्टोत्तरशतनामानि

श्री शिर्डी साई अष्टोत्तरशतनामावली

श्री सत्यसायि अष्टोत्तरशतनामावलिः

श्री साई सकार अष्टोत्तरशतनामावली

 

पूजा विधि

श्री शिर्डी सायीबाबा पूजा विधि

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: