Sri Raama Stotras – श्री राम स्तोत्राणि

:: Read in తెలుగు / ಕನ್ನಡ / தமிழ் / देवनागरी / English (IAST) ::

श्री राम स्तोत्राणि

रामायणम्

श्री जानकी जीवनाष्टकम्

श्री रघुवीर गद्यम् (श्री महावीर वैभवम्)

श्री राम आपदुद्धारक स्तोत्रम्

श्री राम आपदुद्धारण स्तोत्रम्

श्री राम कर्णामृतम्

श्री राम कवचम्

श्री रामचन्द्र स्तुतिः

श्री राम द्वादशनाम स्तोत्रम्

श्री राम पञ्चरत्नम्

श्री राम भुजङ्गप्रयात स्तोत्रम्

श्री राम रक्षा स्तोत्रम्

श्री राम स्तवः (शम्भु कृतम्)

श्रीराम स्तवराज स्तोत्रम्

श्री राम स्तुतिः (जटायु कृतम्)

श्री राम स्तुतिः (तुलसीदास कृतम्)

श्री राम स्तुतिः (नारद कृतम्)

श्री राम स्तुतिः (ब्रह्मदेव कृतम्)

श्री राम स्तोत्रम् (अहल्या कृतम्)

श्री राम स्तोत्रम् (इन्द्र कृतम्)

श्री रामाष्टकम् – 1

श्री रामाष्टकम् – 2

श्री शिवरामाष्टकम्

श्री सीताराम स्तोत्रम्

 

श्री सीता स्तोत्राणि

श्री सीता कवचम्

 

श्री हनुम स्तोत्राणि

श्री हनुम स्तोत्राणि >>

 

अष्टोत्तरशतनामावली

श्री राम अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री राम अष्टोत्तरशतनामावली

श्री सीता अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री सीता अष्टोत्तरशतनामावली

श्री रामकृष्ण अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

 

सहस्रनामानि

श्री राम सहस्रनाम स्तोत्रम्

 

पूजा विधि

श्री राम षोडशोपचार पूजा

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: