Guru Stotras – श्री गुरु स्तोत्राणि

:: Read in తెలుగు / ಕನ್ನಡ / தமிழ் / देवनागरी / English (IAST) ::

श्री गुरु स्तोत्राणि

आम्नाय स्तोत्रम्

श्री गुरुगीता

श्री गुरु स्तोत्रम्

श्री गुरु पादुका स्तोत्रम्

श्री गुरु पादुकाष्टकम्

श्री गुर्वष्टकम्

श्री तोटकाष्टकम्

श्री दत्तात्रेय स्तोत्राणि  >>

धाटी पञ्चकम्

यतिपञ्चकम्

यतिराज विम्शति

श्री याज्ञवल्क्य

श्री याज्ञवल्क्य अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री याज्ञवल्क्य सहस्रनामावली

श्री राघवेन्द्र स्तोत्राणि  >>

श्री रामानुजाष्टकम्

श्री रामानुजाष्टोत्तरशतनामावली

श्री विद्यारण्य

श्री विद्यारण्य अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री विद्यारण्य अष्टोत्तरशतनामावली

श्री वेदव्यास

श्री वेदव्यास स्तुतिः

श्री वेदव्यासाष्टकम्

श्री वेदव्यास अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री वेदव्यास अष्टोत्तरशतनामावली

श्री शुकाष्टकम्

श्री शङ्कराचार्य

श्री आदिशङ्कराचार्य अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री आदिशङ्कराचार्य अष्टोत्तरशतनामावली

श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती स्तुति

श्री जगद्गुरु स्तुतिः

श्रीमच्छङ्कराचार्य स्तुत्यष्टकम्

श्री शङ्कराचार्य स्तवः (श्रीशङ्कराचार्यवर्यं)

सप्तर्षि स्मरणम्

सप्त चिरञ्जीवि स्तोत्रम्

श्री शिर्डी साईबाबा स्तोत्राणि >>


सद्यः काल समीकृत स्तोत्राणि

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: