Sri Venkateshwara Stotras – श्री वेङ्कटेश्वर स्तोत्राणि

——————-

श्री गोविन्द नामालु

श्री वेङ्कटेश्वर सुप्रभातं

श्री वेङ्कटेश्वर स्तोत्रं

श्री वेङ्कटेश्वर प्रपत्ति

श्री वेङ्कटेश्वर मङ्गलाशासनं

श्री वेङ्कटेश्वर वज्रकवच स्तोत्रं

श्री वेङ्कटेश अष्टकं

श्री वेङ्कटेश करावलम्ब स्तोत्रं

श्री वेङ्कटेश द्वादशनाम स्तोत्रं

श्री श्रीनिवास गद्यं

अष्टोत्तरशतनाममुलु

——————-

श्री वेङ्कटेश्वर अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रं

श्री वेङ्कटेश्वर अष्टोत्तरशतनामावलिः

सहस्रनामालु

———-

श्री वेङ्कटेश सहस्रनाम स्तोत्रं

श्री वेङ्कटेश्वर सहस्रनामावलिः

पूजा विधानं

———–

श्री वेङ्कटेश्वर षोडशोपचार पूजा

error: Stotra Nidhi mobile app also has this content.