Sri Subrahmanya Stotras – श्री सुब्रह्मण्य स्तोत्राणि

:: Chant these in తెలుగు / ಕನ್ನಡ / தமிழ் / देवनागरी / English (IAST) ::

श्री सुब्रह्मण्य स्तोत्राणि

श्री प्रज्ञाविवर्धन कार्तिकेय स्तोत्रम्

श्री सुब्रह्मण्य अष्टकम्

श्री सुब्रह्मण्याक्षरमालिका स्तोत्रम्

श्री सुब्रह्मण्य कवच स्तोत्रम्

श्री सुब्रह्मण्य पञ्चरत्नम्

श्री सुब्रह्मण्य भुजङ्गम्

श्री सुब्रह्मण्य भुजङ्ग प्रयात स्तोत्रम्

श्री सुब्रह्मण्य षोडशनाम स्तोत्रम्

श्री सुब्रह्मण्य स्तोत्रम्

स्कन्दलहरी

स्कन्दोत्पत्ति (रामायण बालकाण्डे)

अष्टोत्तरशतनामानि

श्री सुब्रह्मण्य अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री सुब्रह्मण्य अष्टोत्तरशतनामावली

श्री वल्ली अष्टोत्तरशतनामावली

श्री देवसेना अष्टोत्तरशतनामावली

 

सहस्रनामानि

श्री सुब्रह्मण्य सहस्रनामावली

 

पूजा विधि

श्री सुब्रह्मण्येश्वर षोडशोपचार पूजा


सद्यः काल समीकृत स्तोत्राणि

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: