Sri Shiva Stotras – श्री शिव स्तोत्राणि

श्री शिव

——–

अभिलाषाष्टकम्

श्री अर्धनारीश्वर स्तोत्रम्

श्री उमामहेश्वर स्तोत्रम्

श्री कालभैरवाष्टकम्

श्री चन्द्रशेखराष्टकम्

दशश्लोकीस्तुति

श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम्-१

श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम्-२

श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम्-३

श्री दक्षिणामूर्ति वर्णमाला स्तोत्रम्

दारिद्र्यदहन शिव स्तोत्रम्

द्वादश ज्योतिर्लिङ्गानि

द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम्

श्री नटराज स्तोत्रम् (पतञ्जलिमुनि कृतं)

प्रदोषस्तोत्राष्टकम्

पशुपत्यष्टकम्

बिल्वाष्टकं-१

बिल्वाष्टकं-२

श्री महादेव स्तोत्रम्

श्री महेश्वर पञ्चरत्न स्तोत्रम्

श्री मार्गबन्धु स्तोत्रम्

श्री मृत्युञ्जय स्तोत्रम्

मृतसञ्जीवन स्तोत्रम्

मृत्युञ्जय मानसिक पूजा स्तोत्रम्

श्री रुद्र कवचम्

श्री रुद्र पञ्चमुख ध्यानम्

श्री रुद्र स्तुति

श्री रुद्राष्टकम्

रुद्राध्याय स्तुतिः

लिङ्गाष्टकम्

श्री विश्वनाथाष्टकम्

वेदसारशिवस्तोत्रम्

श्री वैद्यनाथाष्टकम्

शतरुद्रीयम्

श्री शिव कवचम्

श्री शिव केशादिपादान्तवर्णन स्तोत्रम्

श्री शिव ताण्डव स्तोत्रम्

श्री शिव द्वादशनाम स्तोत्रम्

श्री शिव नामावल्यष्टकम्

श्री शिव पञ्चक्षरनक्षत्रमाला स्तोत्रम्

श्री शिव पञ्चाक्षर स्तोत्रम्

श्री शिव पादादिकेशान्तवर्णन स्तोत्रम्

श्री शिव भुजङ्गम्

श्री शिव महिम्न स्तोत्रम्

श्री शिव मानसपूजा स्तोत्रम्

श्री शिव मङ्गलाष्टकम्

श्री शिव रक्षा स्तोत्रम्

श्री शिव षडक्षर स्तोत्रम्

श्री शिवाष्टकम्

श्री शिवानन्दलहरि

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम्

श्री स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्रम्

श्री साम्बसदाशिव भुजङ्ग प्रयात स्तोत्रम्

श्री साम्बसदाशिव अक्षरमाला स्तोत्रम्

सुवर्णमाला स्तुति

 

वेदसूक्तमुलु

————

रुद्रप्रश्नः

———–

लघुन्यासः

नमकं

चमकं

अष्टोत्तर शतनामालु

——————–

श्री शिव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रं

श्री शिव अष्टोत्तरशतनामावलिः

बिल्वाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं

 

सहस्रनामालु

————

श्री शिव सहस्रनाम स्तोत्रं- पूर्वपीठिक

श्री शिव सहस्रनाम स्तोत्रं

श्री शिव सहस्रनाम स्तोत्रं- उत्तरपीठिक(फलश्रुति)

 

पूजाविधानं

———–

श्री शिव षोडशोपचार पूजा

 

व्रतमुलु

———

श्री केदारेश्वर व्रतकल्पं

error: Stotra Nidhi mobile app also has this content.