Sri Sai Baba Stotras – श्री सायिबाबा स्तोत्राणि

————

श्री षिर्डि सायिबाबा आरतुलु

——————–

काकड आरति

मध्याह्न आरति

धूप आरति

षेज् आरति

श्री षिरिडीसायि चालीसा

श्री सायिबाबा एकादश सूत्रमुलु

श्री सायिबाबा प्रार्थनाष्टकं

श्री सायिनाथ अष्टकं

श्री साय़िनाथ महिमा स्तोत्रं

श्री सायि विभूति मन्त्रं

अष्टोत्तर शतनाममुलु

——————-

श्री षिर्डीसायि अष्टोत्तरशतनामावलिः

पूजा विधानं

————-

श्री षिर्डी सायिबाबा पूजा विधानं

error: Stotra Nidhi mobile app also has this content.