Sri Ganesha Stotras – श्री गणेश स्तोत्राणि

Advertisements

श्री गणेश स्तोत्राणि

बहुरूप गणपति ध्यान श्लोकानि

श्री ऋण विमोचन गणेश स्तोत्रम्

श्री ऋणमुक्ति गणेश स्तोत्रम्

श्री एकदन्त स्तोत्रम्

श्री गणनायकाष्टकम्

श्री गणपति मङ्गलाष्टकम्

श्री गणपति स्तवः

श्री गणाधिप पञ्चरत्नम्

श्री गणेशाक्षरमालिका स्तोत्रम्

श्री गणेश कवचम्

श्री गणेश पञ्चचामर स्तोत्रम्

श्री गणेश पञ्चरत्नम्

श्री गणेश प्रभाव स्तुतिः

श्री गणेश बाह्य पूजा

श्री गणेश भुजङ्ग स्तुतिः

श्री गणेश भुजङ्गम्

श्री गणेश महिम्नः स्तोत्रम्

श्री गणेश मानस पूजा

श्री गणेशाष्टकम्

श्री गणेशाक्षरमालिका स्तोत्रम्

मरकत श्री लक्ष्मी गणपति सुप्रभातम्

मरकत श्री लक्ष्मी गणपति स्तोत्रम्

मरकत श्री लक्ष्मी गणपति प्रपत्ति

मरकत श्री लक्ष्मी गणपति मङ्गलाशासनम्

श्री महागणपति स्तोत्रम्

श्री महागणपति नवार्ण वेदपाद स्तवः

श्री महागणपति मङ्गलमालिका स्तोत्रम्

श्री रत्नगर्भ गणेश विलास स्तोत्रम्

श्री विघ्नेश्वर षोडशनाम स्तोत्रम्

श्री सङ्कष्टनाशन गणेश स्तोत्रम्

 

वेदसूक्त

गणपत्यथर्वशीर्षोपनिषत्

श्री गणेश सूक्तम् (ऋग्वेदीय)

 

अष्टोत्तरशतनामानि

श्री गणेश अष्टोत्तरशतनामावली

श्री विघ्नेश्वर अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री विघ्नेश्वर अष्टोत्तरशतनामावली

 

सहस्रनामानि

श्री महागणपति सहस्रनाम स्तोत्रम्

 

पूजा विधि

श्री महागणपति पूजा (हरिद्रा गणपति पूजा)

श्री महागणपति षोडशोपचार पूजा

 

व्रत

श्री सिद्धि विनायक व्रतकल्पम्

Facebook Comments
error: Download Stotra Nidhi mobile app