Sri Devi Stotras – श्री देवी स्तोत्राणि

श्री देवी स्तोत्राणि

अभिरामि स्तोत्रम्

अम्बा भुजङ्ग पञ्चरत्न स्तोत्रम्

अन्नपूर्णा स्तोत्रम्

अष्टादश शक्तिपीठ स्तोत्रम्

आनन्दलहरी

कल्याणवृष्टिस्तवः

श्री कामाक्षी स्तोत्रम्

श्री किरात वाराही स्तोत्रम्

श्री गौरी दशकम्

श्री गौरी नवरत्नमालिका स्तवः

श्री गौरी सप्तश्लोकी स्तुति

श्री जोगुलाम्बाष्टकम्

देव्यपराध क्षमापण स्तोत्रम्

देवी खड्गमाला स्तोत्रम्

श्री देवी चतुः षष्ट्युपचारपूजा स्तोत्रम्

देवी प्रणवश्लोकी स्तुति

देवि भूजङ्ग स्तोत्रम्

देवी षट्कम्

नवरत्नमालिका

बालाम्बिकाष्टकम्

भवानी भुजङ्गप्रयात स्तोत्रम्

भवान्यष्टकम्

श्री भ्रमराम्बाष्टकम्

मन्त्रमातृकापुष्पमाला स्तवः

मीनाक्षी नवरत्नमाला

मीनाक्षी पञ्चरत्नम्

मीनाक्षी स्तोत्रम्

मूकाम्बिका स्तोत्रम्

श्री मङ्गलचण्डिका स्तोत्रम्

श्री राजराजेश्वर्यष्टकम्

श्री वासवीकन्यकाष्टकम्

श्री वासवी स्तोत्रम्

शीतलाष्टकम्

श्री श्यामला स्तोत्रम्

श्री श्यामला दण्डकम्

श्री श्यामला पञ्चाशत्स्वरवर्णमालिका स्तोत्रम्

श्रेयस्करी स्तोत्रम्

श्री षोडश नित्या ध्यान श्लोकाः

श्री षष्टी देवी स्तोत्रम्

 

अष्टोत्तरशतनामानि

श्री अन्नपूर्णा अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री अन्नपूर्णा अष्टोत्तरशतनामावली

श्री उमा अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री उमा अष्टोत्तरशतनामावली

श्री बालात्रिपुरसुन्दरी अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री बालात्रिपुरसुन्दरी अष्टोत्तरशतनामावली

श्री राजराजेश्वरी अष्टोत्तरशतनामावली

Facebook Comments
error: Download Stotra Nidhi mobile app