Guru Stotras – श्री गुरु स्तोत्राणि

 

 

श्री गुरुस्तोत्रं

श्री गुरुपादुकास्तोत्रं

श्री गुर्वष्टकं

श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती स्तुति

श्री तोटकाष्टकं

श्री दत्त स्तवं

श्री दत्तात्रेय वज्रकवचं

श्री दत्तात्रेय स्तोत्रं

श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रं-१

श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रं-२

श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रं-३

श्री दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रं

यतिराजविम्शतिः

श्री राघवेन्द्र स्तोत्रं

श्री रामानुजाष्टकं

अष्टोत्तरशतनामालु

————–

श्री आदिशङ्कराचार्य अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं

श्री आदिशङ्कराचार्य अष्टोत्तरशतनामावलिः

error: Stotra Nidhi mobile app also has this content.