Guru Stotras – श्री गुरु स्तोत्राणि

श्री गुरु स्तोत्राणि

श्री गुरुगीता

श्री गुरु स्तोत्रम्

श्री गुरुपादुका स्तोत्रम्

श्री गुर्वष्टकम्

श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती स्तुति

श्री जगद्गुरु स्तुतिः (श्री सच्चिदानन्द शिवाभिनव नृसिंह भारती स्तुति)

श्री तोटकाष्टकम्

श्री दत्त स्तवम्

श्री दत्त स्तोत्रम् (घोर कष्टोद्धारण स्तोत्रम्)

श्री दत्तात्रेय वज्रकवचम्

श्री दत्तात्रेय स्तोत्रम्

श्री दत्ताष्टकम्

श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम् – १ (दक्षिणामूर्ति अष्टकम्)

श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम् – २

श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम् – ३

श्री दक्षिणामूर्ति वर्णमाला स्तोत्रम्

पादुकाष्टकम्

यतिराजविम्शति

श्री राघवेन्द्र स्तोत्रम्

श्री रामानुजाष्टकम्

श्री शुकाष्टकम्

सप्तर्षि स्मरणम्

सिद्धमङ्गल स्तोत्रम्

 

अष्टोत्तरशतनामावली

श्री आदिशङ्कराचार्य अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री आदिशङ्कराचार्य अष्टोत्तरशतनामावली

श्री विद्यारण्य अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री विद्यारण्य अष्टोत्तरशतनामावली

श्री वेदव्यास अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री वेदव्यास अष्टोत्तरशतनामावली

Facebook Comments
error: Download Stotra Nidhi mobile app